(LV)  English  Latvian

Kvalitātes vadība

Adrese: Imantas 7. līnija 1, 228. kabinets
Tālrunis: 67860663
E-pasts: kvalitate@rpiva.lv

  Rektora vietniece attīstības un kvalitātes vadības jautājumos
Mg.sc.soc. Irina Degtjarjova

Tālrunis: 67860663
E-pasts: irina.degtjarjova@rpiva.lv

RPIVA kvalitātes politika

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas iekšējā kvalitātes vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši Lielbritānijas kvalitātes standartam „Investors in Excellence”.

2013. gadā tika parakstīta vienošanās ar Lielbritānijas kvalitātes vērtētāju organizācijas Midlands Excellence pārstāvniecību Latvijā SIA Latvia Excellence un izteikta apņemšanās divu gadu laikā apliecināt atbilstību “Investors in Excellence” standarta prasībām. Iekšējās kvalitātes vadības sistēmas sertificēšanās notika 2015. gada martā un 2015. gada jūnijā RPIVA saņēma “Investors in Excellence” sertifikātu.

“Investors in Excellence” standarts ir orientēts uz to, lai organizācija izceltu jomas, kuras ir vissvarīgākās tās klientiem, darbiniekiem un citām ieinteresētajām pusēm. Standarts darbojas kā maršruta karte katras tam sekojošās organizācijas specifiskajām vajadzībām, īpašu uzmanību pievēršot līderībai, stratēģiskai plānošanai, procesu sakārtošanai, produktu un pakalpojumu attīstībai, finanšu plūsmas uzlabošanai, efektivitātes paaugstināšanai visās darbības jomās, klientu un darbinieku apmierinātības veicināšanai un plašāka tirgus apgūšanai.

Atbilstoši standarta prasībām RPIVA nodrošina visaptverošu attīstību un nepārtrauktu pilnveidošanos vadības, pamatdarbības un atbalsta procesos, t.sk. izglītības, inovāciju un pētniecības jomā, resursu vadībā, rūpējas par sadarbību ar klientiem un partneriem, kā arī uzrauga progresu, pamatojoties uz galvenajiem darbības rezultātiem un ieinteresēto pušu apmierinātību.

“Investors in Excellence” sertifikāts ir apliecinājums RPIVA darbinieku veiksmīgam kopdarbam, spējai pārņemt labāko pieredzi un nepārtraukti pilnveidoties. Šis ir arī apliecinājums tam, ka Latvijas pedagogiem, skolu un komercuzņēmumu vadītājiem, psihologiem, personāla un biroja vadītājiem ir vieta izcilai izglītības iegūšanai – studēt gribētājus RPIVA sagaida ļoti atsaucīgs personāls, mūsdienīgs studiju saturs un metodes, sakopta vide un nebeidzamas attīstības iespējas. Kvalitātes standarta atkārtota sertifikācija notiek reizi divos gados – tas nodrošina organizācijas izcilības statusa uzticamību.

RPIVA rektore Daina Voita uzskata, ka “viens no lielākajiem ieguvumiem, ko organizācijas vadībai sniedz “Investors in Excellence” standarta ieviešana, ir kritiska un mērķtiecīga situācijas izvērtēšana, problēmu analīze un nākotnes plānu nospraušana. “Investors in Excellence” princips nepieļauj radīt nekonkrētas izaugsmes stratēģijas, tā vietā pieprasot, lai katrs stratēģijas punkts būtu pamatots un izpildāms, paskaidrojot arī to, kā tieši rezultāts tiks sasniegts. Šāda kārtība ievērojami atvieglo gan vadības, gan pārējā personāla darbu, jo jebkurā brīdī ir zināms, kas ir jādara, lai kopējā attīstības stratēģija nepaliktu tikai uz papīra, bet patiesi tiktu īstenota dzīvē. Savukārt problēmu gadījumā ir skaidri soļi, kā pārvarēt radušos krīzi”.

2011. gadā RPIVA bija viena no Latvijas Kvalitātes biedrības dibinātājām un šobrīd ir otra augstskola Latvijā, kas saņem “Investors in Excellence” sertifikātu.

Latvia Excellence supports RTTEMA in their certification as an Investor in Excellence

Pēdējās izmaiņas veiktas 11.01.2016.   
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv