(LV)  English  Latvian

Zinātniskās sadarbības līgumi

Institūcija Valsts
Universitātes
Private University of Education of the Diocese of Linz Austrija
Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка Baltkrievija
University of Hradec Králové Čehija
Aristotle university of thessaloniki Grieķija
Петербургский государственный университет культуры и искусств Krievija
Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена Krievija
Институт социологии образования Российской академии образования Krievija
Псковский государственный педагогический университет Krievija
Московский городской педагогический университет Krievija
Vilnius Pedagogical University Lietuva
Vytautas Magnus University Lietuva
Klaipeda University Lietuva
Kaunas University of Technology Lietuva
Lithuanian Academy of Physical Education Lietuva
Lithuaninan University of Health Sciences Lietuva
Šiauliai University Lietuva
University of Agder Norvēģija
The University of Silesia Polija
University of Wroclow, Faculty of Pedagogy Polija
University of Algarve Portugāle
Государственное высшее учебное заведение „Переяслав-Хмельницский государственный педагогический университет имени Григория Сквороды” Ukraina
Krok University Ukraina
National Pedagogical M.P. Drahomanov University of Kyiv Ukraina
Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig Vācija
University of Applied Management Vācija
Institut fur Bioffeedback&Stresstherapie&Coaching&Psychotherapeutische Praxis Factum Chaloupka & Risser OHG, Traffic and Social AnalysesAustrija
Республиканский институт высшей школы (РИВШ БГУ)Baltkrievija
Hyogo University of Teacher EducationAustrija
Российский государственный социальный университетKrievija
Смоленский государственный университетKrievija
Siedlce University of Natural Sciences and HumanitiesPolija
Pope John paulII State Scchool of Higher Education in Biala PodlaskaPolija
UiT The Arctic University of Norway in TromsoNorvēģija
Institute of Music Psysiology and Musician’s Medicine: University of Music, Drama, and Media HannoverVācija
Institut Jaques-Dalcrose GenevaŠveice
The state institution “South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D.Ushynsky”Ukraina
Zinātniskie institūti
Factum Chaloupka & Risser OHG, Traffic and Social Analyses Austrija
Azerbaijan Republic, Institute of Educational problems Azerbaidžāna
Республиканский институт высшей школы (РИВШ БГУ) Baltkrievija
Educational Institution "Private Institute of Management and Business" Baltkrievija
Estonian Academy of Music and Theatre, Music Education Institute Igaunija
Учереждение Российской академии образования „Институт семьи и воспитания” Krievija
Институт социологии образования Российской академии образования Krievija
Uzņēmumi
De Bono Center of Expertise Nīderlande
Semtu oy Somija
Supra vita nyelviskola Ungārija

2011. gadā parakstīta kopīga vienošanās ar 10 augstskolām par starptautiska konsorcija izveidi doktorantūras studijām un pētniecībā izglītības jomā. Konsorcija darbība balstīta uz vienlīdzīgu partneru principu, ētiskas uzvedības un abpusēja izdevīguma principiem.

Augstskolas, ar kurām noslēgta vienošanās

Institūcija Valsts
Vroclavas Universitāte Polija
Pleskavas Valsts pedagoģiskā universitāte Krievija
Drahomanova vārdā nosauktā Kijevas Valsts pedagoģiskā universitāte Krievija
Viļņas Pedagoģiskā universitāte Lietuva
Kauņas Tehnoloģiju universitāte Lietuva
Lietuvas Fiziskās izglītības akadēmija Lietuva
Lietuvas Veselības zinātņu universitāte Lietuva
Šauļu Universitāte Lietuva
Maskavas Pilsētas pedagoģiskā universitāte Krievija
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija Latvija

Nacionālā sadarbība

Institūcija (nosaukums) Sadarbības veids Pētījumu joma
Universitātes
Daugavpils Universitāte
 1. Sadarbība konferenču organizēsanā,
 2. Partnerība izdevumu Redakcijas padomēs,
 3. Partneris RPIVA īstenotā ESF projektā (2010-2011)
 1. Mūzikas pedagoģija,
 2. Pedagoģija, psiholoģija
 3. Speciālā pedagoģija, psiholoģija, logopēdija, neiroloģija, psihiatrija, rehabilitoloģija, psihofizioloģija
J.Vītola Latvjas Mūzikas akadēmija
 1. Partnerība izdevumu Redakcijas padomēs,
 2. Doktorantu promocijas darbu recenzēšana
 1. Pedagoģija, psiholoģija
 2. Mūzikas pedagoģija
Latvijas Lauksaimniecības universitāte Partnerība izdevumu Redakcijas padomēs Pedagoģija
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
 1. Partneris RPIVA īstenotā ESF projektā (2010-2011)
 2. Partnerība izdevumu Redakcijas padomēs
 1. Speciālā pedagoģija, psiholoģija, logopēdija, neiroloģija, psihiatrija, rehabilitoloģija, psihofizioloģija
 2. Pedagoģija
Latvijas Universitāte
 1. Partnerība izdevumu Redakcijas padomēs,
 2. RPIVA – partneris LU īstenotā Valsts pētījumu programmā (2006-2009), (2011).
 3. Doktorantu promocijas darbu vadīšana
 1. Pedagoģija
 2. Medicīna, ārstniecība;
 3. Pedagoģija
Liepājas Universitāte
 1. Partnerība izdevumu Redakcijas padomēs,
 2. Partnerība starptautisku starpdisciplināru zinātnisku konferenču organizēšanā
 1. Pedagoģija
 2. Psiholoģija, pedagoģija, veselības izglītība u.c.
Rīgas Stradiņa Universitāte
 1. Partnerība starptautisku starpdisciplināru zinātnisku konferenču organizēšanā;
 2. Partneris RPIVA īstenotā ESF projektā (2010-2011)
 3. Partnerība izdevumu Redakcijas padomēs
 1. Psiholoģija, pedagoģija, veselības izglītība u.c.
 2. Speciālā pedagoģija, psiholoģija, logopēdija, neiroloģija, psihiatrija, rehabilitoloģija, psihofizioloģija
 3. Pedagoģija, psiholoģija
Rīgas Tehniskā universitāte
 1. Partnerība izdevumu Redakcijas padomēs,
 2. Doktorantu promocijas darbu vadīšana
 1. IT
 2. Pedagoģija
Vadības un sociālā darba augstskola "ATTĪSTĪBA" Akreditēta starpaugstskolu (RPIVA un Vadības un sociālā darba augstskola  "ATTĪSTĪBA") profesionālā maģistra studiju programma Organizāciju vadība specializācijas modulis Sociālās labklājības jomas vadība (*nav uzņemti studenti); Sadarbības līgums noslēgts 2011. gada 14. martā. Vadībzinātnes
Citas augstskolas, koledžas, profesionāli tehniskās skolas
Alsviķu profesionālā skola Partneris RPIVA īstenotā ESF projektā (2010-2011) Speciālā pedagoģija, psiholoģija, logopēdija, neiroloģija, psihiatrija, rehabilitoloģija, psihofizioloģija
Alūksnes novada vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola Partneris RPIVA īstenotā ESF projektā (2010-2011) Speciālā pedagoģija, psiholoģija, logopēdija, neiroloģija, psihiatrija, rehabilitoloģija, psihofizioloģija
Alūksnes vidusskola Partneris RPIVA īstenotā ESF projektā (2010-2011) Speciālā pedagoģija, psiholoģija, logopēdija, neiroloģija, psihiatrija, rehabilitoloģija, psihofizioloģija
Bauskas pilsētas 2. vidusskola Partneris RPIVA īstenotā ESF projektā (2010-2011) Speciālā pedagoģija, psiholoģija, logopēdija, neiroloģija, psihiatrija, rehabilitoloģija, psihofizioloģija
Gaujienas speciālā internātpamatskola Partneris RPIVA īstenotā ESF projektā (2010-2011) Speciālā pedagoģija, psiholoģija, logopēdija, neiroloģija, psihiatrija, rehabilitoloģija, psihofizioloģija
Iecavas internātpamatskola Partneris RPIVA īstenotā ESF projektā (2010-2011) Speciālā pedagoģija, psiholoģija, logopēdija, neiroloģija, psihiatrija, rehabilitoloģija, psihofizioloģija
Kuldīgas Centra vidusskola Partneris RPIVA īstenotā ESF projektā (2010-2011) Speciālā pedagoģija, psiholoģija, logopēdija, neiroloģija, psihiatrija, rehabilitoloģija, psihofizioloģija
Limbažu 1. vidusskola Partneris RPIVA īstenotā ESF projektā (2010-2011) Speciālā pedagoģija, psiholoģija, logopēdija, neiroloģija, psihiatrija, rehabilitoloģija, psihofizioloģija
Limbažu Profesionālā vidusskola Partneris RPIVA īstenotā ESF projektā (2010-2011) Speciālā pedagoģija, psiholoģija, logopēdija, neiroloģija, psihiatrija, rehabilitoloģija, psihofizioloģija
Palsmanes speciālā internātpamatskola Partneris RPIVA īstenotā ESF projektā (2010-2011) Speciālā pedagoģija, psiholoģija, logopēdija, neiroloģija, psihiatrija, rehabilitoloģija, psihofizioloģija
Pelču speciālā internātpamatskola Partneris RPIVA īstenotā ESF projektā (2010-2011) Speciālā pedagoģija, psiholoģija, logopēdija, neiroloģija, psihiatrija, rehabilitoloģija, psihofizioloģija
Rēzeknes 1. vidusskola Partneris RPIVA īstenotā ESF projektā (2010-2011) Speciālā pedagoģija, psiholoģija, logopēdija, neiroloģija, psihiatrija, rehabilitoloģija, psihofizioloģija
Rēzeknes augstskola Partneris RPIVA īstenotā ESF projektā (2010-2011) Speciālā pedagoģija, psiholoģija, logopēdija, neiroloģija, psihiatrija, rehabilitoloģija, psihofizioloģija
Rēzeknes Logopēdiskā internātpamatskola Partneris RPIVA īstenotā ESF projektā (2010-2011) Speciālā pedagoģija, psiholoģija, logopēdija, neiroloģija, psihiatrija, rehabilitoloģija, psihofizioloģija
Rīgas 16. vidusskola Partneris RPIVA īstenotā ESF projektā Speciālā pedagoģija, psiholoģija, logopēdija, neiroloģija, psihiatrija, rehabilitoloģija, psihofizioloģija
Rīgas 93. vidusskola Partneris RPIVA īstenotā ESF projektā (2010-2011) Speciālā pedagoģija, psiholoģija, logopēdija, neiroloģija, psihiatrija, rehabilitoloģija, psihofizioloģija
Rīgas Franču licejs Partneris RPIVA īstenotā ESF projektā (2010-2011) Speciālā pedagoģija, psiholoģija, logopēdija, neiroloģija, psihiatrija, rehabilitoloģija, psihofizioloģija
Rīgas Juglas vidusskola Partneris RPIVA īstenotā ESF projektā (2010-2011) Speciālā pedagoģija, psiholoģija, logopēdija, neiroloģija, psihiatrija, rehabilitoloģija, psihofizioloģija
Saulaines Profesionālā vidusskola Partneris RPIVA īstenotā ESF projektā (2010-2011) Speciālā pedagoģija, psiholoģija, logopēdija, neiroloģija, psihiatrija, rehabilitoloģija, psihofizioloģija
Umurgas pamatskola Partneris RPIVA īstenotā ESF projektā (2010-2011) Speciālā pedagoģija, psiholoģija, logopēdija, neiroloģija, psihiatrija, rehabilitoloģija, psihofizioloģija
Zinātniskie institūti
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Neiroloģijas un neiroķirurģijas klīnika Partneris RPIVA īstenotā ESF projektā (2010-2011) Speciālā pedagoģija, psiholoģija, logopēdija, neiroloģija, psihiatrija, rehabilitoloģija, psihofizioloģija
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Psihiatriskā klīnika Partneris RPIVA īstenotā ESF projektā (2010-2011) Speciālā pedagoģija, psiholoģija, logopēdija, neiroloģija, psihiatrija, rehabilitoloģija, psihofizioloģija
Latvijas Jūras Medicīnas centrs LZP grants Medicīna
Latvijas Universitātes Kardioloģijas zinātniskais institūts Dalība Valsts pētījumu programmā (2010-2011) Medicīna
Rēzeknes augstskolas Personības socializācijas pētījumu institūts Partnerība starptautisku starpdisciplināru zinātnisku konferenču organizēšanā Psiholoģija, pedagoģija, veselības izglītība u.c.
Uzņēmumi, organizācijas, institūcijas
Alūksnes novada dome Partneris RPIVA īstenotā ESF projektā (2010-2011) Speciālā pedagoģija, psiholoģija, logopēdija, neiroloģija, psihiatrija, rehabilitoloģija, psihofizioloģija
Bauskas novada dome Partneris RPIVA īstenotā ESF projektā (2010-2011) Speciālā pedagoģija, psiholoģija, logopēdija, neiroloģija, psihiatrija, rehabilitoloģija, psihofizioloģija
Biedrība „Latvijas logopēdu asociācija” Partneris RPIVA īstenotā ESF projektā (2010-2011) Speciālā pedagoģija, psiholoģija, logopēdija, neiroloģija, psihiatrija, rehabilitoloģija, psihofizioloģija
Biedrība „Pro Futuro” RPIVA pētnieku vadīts seminārs (2007) Lasīšanas un rakstīšanas grūtību izpausmes
Iecavas novada dome Partneris RPIVA īstenotā ESF projektā (2010-2011) Speciālā pedagoģija, psiholoģija, logopēdija, neiroloģija, psihiatrija, rehabilitoloģija, psihofizioloģija
Kuldīgas novada pašvaldība Partneris RPIVA īstenotā ESF projektā (2010-2011) Speciālā pedagoģija, psiholoģija, logopēdija, neiroloģija, psihiatrija, rehabilitoloģija, psihofizioloģija
Latvijas Bērnu neirologu biedrība Partneris RPIVA īstenotā ESF projektā (2010-2011) Speciālā pedagoģija, psiholoģija, logopēdija, neiroloģija, psihiatrija, rehabilitoloģija, psihofizioloģija
Latvijas Bioloģijas skolotāju asociācija Partnerība starptautisku zinātnisku konferenču organizēšanā (2007); Dabaszinātnes
Latvijas Dabas muzejs Partnerība starptautisku zinātnisku konferenču organizēšanā (2007); Dabaszinātnes
Latvijas Mūžizglītības atbalsta centrs Partneris RPIVA īstenotā ESF projektā (2010-2011) Speciālā pedagoģija, psiholoģija, logopēdija, neiroloģija, psihiatrija, rehabilitoloģija, psihofizioloģija
Latvijas Universitātes Zooloģijas muzejs Partneris RPIVA īstenotā ESF projektā (2010-2011) Speciālā pedagoģija, psiholoģija, logopēdija, neiroloģija, psihiatrija, rehabilitoloģija, psihofizioloģija
Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde Partneris RPIVA īstenotā ESF projektā (2010-2011) Speciālā pedagoģija, psiholoģija, logopēdija, neiroloģija, psihiatrija, rehabilitoloģija, psihofizioloģija
SIA Digital Arts Pētniecības projekta īstenošana Uzņēmējdarbība
Zviedrijas un Latvijas Rotary klubis, Cēsu dome Zviedrijas un Latvijas Rotary klubu, Cēsu dome (2010-2011)   Pedagoģija
Pēdējās izmaiņas veiktas 28.01.2015.   
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv