(LV)  English  Latvian

RPIVA zinātniskie raksti I

Moto: Sapere Aude
Iedrošinies būt gudrs (no latīņu val.) 

RPIVA Zinātniskie raksti I. (1997). Rīga: Izdevniecība “Vārti”, 132 lpp.
ISSN 1407-1819

Zinātnisko rakstu krājumā iekļauti raksti par pedagoģijas, metodikas un to studiju priekšmetu problēmām, kurus apgūst Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā.

Redakcijas padome
Recenzenti
Krājuma struktūra
Rakstu autori

Pēdējās izmaiņas veiktas 31.01.2017.   
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv