(LV)  English  Latvian

RPIVA zinātniskās pētniecības virzieni

 1. Skolotāju pedagoģiskās profesionalitātes veidošanās studiju procesā.
 2. Pedagoģijas un psiholoģijas mantojums skolotāju izglītībā Latvijā un Eiropā.
 3. Izglītības, psihofizioloģijas, veselības, pozitīvās un satiksmes psiholoģijas teorija un prakse.
 4. Tradicionālais un inovatīvais pedagoģiskajā procesā.
 5. Bērnu un citu vecuma grupu valoda Latvijā: lingvistiskais, sociālais un kultūras aspekts.
 6. Mūsdienu teorētiskās pieejas mākslas pedagoģijā (mūzika, vizuālā māksla un deja).
 7. Kreativitātes diagnostika un attīstība.
 8. Tautsaimniecības attīstības inovatīvās tendences tirgus ekonomikas apstākļos.
 9. Vadība un sadarbība mūsdienu organizācijā.
 10. Inovācijas dabaszinību didaktikā un metodikā.
 11. Efektīva kvalitātes nodrošināšanas un vērtēšanas sistēma RPIVA.
 12. Personu ar īpašām vajadzībām dzīves kvalitāte.
 13. Dabas un darba vides pedagoģiskā ergonomika.

Apstiprināti 27.05.2013., Senāta sēdē, Lēmums Nr. 24-3

Pēdējās izmaiņas veiktas 28.01.2015.   
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv