(LV)  English  Latvian

RPIVA Inovāciju un pētniecības padome

Inovāciju un pētniecības padomes personāla sastāvs
(apstiprināts RPIVA Senāta sēdē 2016. gada 19. decembrī, Lēmums Nr. S-04/7-31-5 )

Nr. p. k. Vārds, uzvārds Zinātniskais grāds Struktūrvienība, amats
Rektore
1. Daina VOITA Dr. biol. Rektore, profesore
Rektora vietnieki
2. Ineta HELMANE Dr. paed. Rektores  vietniece  inovāciju un pētniecības jautājumos p.i., asoc. profesore
3. Inese FREIBERGA Dr. paed. Rektores  vietniece izglītības jautājumos
4. Irina DEGTJARJOVA Mg. sc. soc. Rektores vietniece attīstības un kvalitātes vadības jautājumos
5. Liāna PĻAVIŅA Dr. med. Rektores  vietnieces padomniece  inovāciju un pētniecības jautājumos
Dekāni
6. Inga STANGAINE Dr. paed. Pedagoģijas fakultātes dekāne
7. Līga JANKOVA Dr. oec. Sociālo zinātņu fakultātes dekāne, asoc. profesore
Profesori
8. Zenta ANSPOKA Dr. paed. Skolas pedagoģija, vadošā pētniece
9. Līga JANKOVA Dr.oec. Vadībzinātnes
10. Inese JURGENA Dr. paed. Vispārīgā pedagoģija,  vadošā pētniece
11. Māra MARNAUZA Dr. paed. Nozaru (mākslas) pedagoģija
12. Juris POROZOVS Dr.biol. Dabaszinātnes, vadošais pētnieks
13. Guna SVENCE Dr.psych. Psiholoģija
14. Tija ZĪRIŅA Dr.psych. Pirmsskolas pedagoģija, vadošā pētniece
Pētnieku grupu vadītāji
15. Antra RANDOHA Dr. paed. Pirmsskolas pedagoģijas pētnieku grupas vadītāja, vadošā pētniece
16. Ilze BRIŠKA Dr. paed. Skolas pedagoģijas pētnieku grupas vadītāja, vadošā pētniece
17. Inguna LĀCE Dr. paed. Augstskolas un pieaugušo pedagoģijas pētnieku grupas vadītāja, vadošā pētniece
18. Juris POROZOVS Dr.biol. Psiholoģijas pētnieku grupas vadītājs,Dabaszinātņu pētnieku grupas vadītājs, vadošais pētnieks
19. Zigmunds ŽUKOVSKIS Dr. paed. Nozaru (mākslas) pedagoģijas pētnieku grupas vadītājs, vadošais pētnieks
20. Silvija KRISTAPSONE Dr. oec. Ekonomikas pētnieku grupas vadītāja, vadošā pētniece
Daļu vadītāji
21. Ineta HELMANE Dr. paed. Pētniecības un inovāciju daļas vadītāja, asoc. profesore
22. Liesma OSE Dr. paed. Attīstības un starptautisko sakaru daļas vadītāja
Studenti
23. Irēna TRUBINA Mg. paed. Doktora studiju programma “Pedagoģija”
24. Inese JOKSTE Bc. psih. Maģistra studiju programma “Psiholoģija”
Pēdējās izmaiņas veiktas 10.01.2017.   
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv