(LV)  English  Latvian

Vakances

 

RPIVA logo 

 

RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 

izsludina konkursu uz šādu akadēmisko amatu vietām


Profesora amatā pedagoģijas nozares skolas pedagoģijas apakšnozarē – 1 (viena) amata vieta.
Studiju kursi: Bilingvisms un bilingvālā izglītība skolā, Didaktika, Lingvodidaktika pamatskolā un vidusskolā, Pētniecība vadības procesā, Skolas pedagoģija.

Profesora amatā pedagoģijas nozares, Vispārīgās pedagoģijas apakšnozarē – 1 (viena) amata vieta.
Studiju kursi: Audzināšanas teorija, Vispārīgā pedagoģija un pedagoģiskā doma Latvijā.

Prasības profesora amata pretendentiem:

 • doktora zinātniskais grāds attiecīgajā nozarē;
 • atbilstība Augstskolu likuma 28. panta prasībām un MK noteikumiem Nr. 391;
 • pieredze kvalitatīvi izstrādāt un vadīt lekciju kursus, seminārus, organizēt praktiskās nodarbības, vadīt studiju darbus un studentu pētniecisko darbību;
 • pieredze zinātniski pētnieciskajā darbā;
 • prasme noteikt prioritātes un pieņemt lēmumus;
 • saskarsmes kultūra un pedagoga ētikas ievērošana;
 • teicamas valsts valodas un svešvalodu - angļu/ vācu, krievu valodas prasmes studiju kursu vadīšanai ārzemju studentiem.

Profesora amatā pedagoģijas nozares nozaru (mākslas) pedagoģijas apakšnozarē – 1 (viena) amata vieta.

Studiju kursi: Audzināšanas teorija, Vispārīgā pedagoģija un pedagoģiskā doma Latvijā.

Prasības profesora amata pretendentiem:

 • teicamas valsts valodas un svešvalodu - angļu/ vācu, krievu valodas prasmes studiju kursu vadīšanai ārzemju studentiem.
 • saskarsmes kultūra un pedagoga ētikas ievērošana;
 • prasme noteikt prioritātes un pieņemt lēmumus;
 • pieredze zinātniski pētnieciskajā darbā;
 • pieredze kvalitatīvi izstrādāt un vadīt lekciju kursus, seminārus, organizēt praktiskās nodarbības, vadīt studiju darbus un studentu pētniecisko darbību;
 • izcili mākslinieciskās jaunrades rezultāti mūzikas mākslas jomā (piemēram, regulāra koncertdarbība, atzinības u.tml.);
 • atbilstība Augstskolu likuma 28. panta prasībām un MK noteikumiem Nr. 391;
 • doktora zinātniskais grāds attiecīgajā nozarē;

Profesoran amatā pedagoģijas nozares nozaru (mākslas) pedagoģijas apakšnozarē – 1 (viena) amata vieta profesora amatā

Studiju kursi: Diriģēšana, Koris, Diriģenta profesionalitāte.

Prasības profesora amata pretendentiem:

 • doktora zinātniskais grāds attiecīgajā nozarē;
 • atbilstība Augstskolu likuma 28. panta prasībām un MK noteikumiem Nr. 391;
 • izcili mākslinieciskās jaunrades rezultāti mūzikas mākslas jomā (piemēram, regulāra koncertdarbība, atzinības u.tml.);
 • pieredze kvalitatīvi izstrādāt un vadīt lekciju kursus, seminārus, organizēt praktiskās nodarbības, vadīt studiju darbus un studentu pētniecisko darbību;
 • pieredze zinātniski pētnieciskajā darbā;
 • prasme noteikt prioritātes un pieņemt lēmumus;
 • saskarsmes kultūra un pedagoga ētikas ievērošana;
 • teicamas valsts valodas un svešvalodu - angļu/ vācu, krievu valodas prasmes studiju kursu vadīšanai ārzemju studentiem.

Asociētā profesora amatā pedagoģijas nozares skolas pedagoģijas apakšnozarē – 1 (viena) amata vieta.

Studiju kursi: Vizuālās mākslas mācību saturs un metodika sākumskolā, Sadarbība sociokultūras vidē pirmsskolā, Sadarbība sociokultūras vidē skolā

Prasības asociētā profesora amata pretendentiem:

 • doktora zinātniskais grāds attiecīgajā nozarē;
 • atbilstība Augstskolu likuma 30. panta prasībām un MK noteikumiem Nr. 391;
 • pieredze kvalitatīvi izstrādāt un vadīt lekciju kursus, seminārus, organizēt praktiskās nodarbības, vadīt studiju darbus un studentu pētniecisko darbību;
 • pieredze zinātniski pētnieciskajā darbā;
 • prasme noteikt prioritātes un pieņemt lēmumus;
 • saskarsmes kultūra un pedagoga ētikas ievērošana;
 • teicamas valsts valodas un svešvalodu - angļu/ vācu, krievu valodas prasmes studiju kursu vadīšanai ārzemju studentiem.

Lektora amatā pedagoģijas nozares nozaru (mākslas) pedagoģijas apakšnozarē – 1 (viena) amata vieta.

Studiju kursi: Speciālais instruments (vijole), Instrumentspēles mācīšanas metodika

Prasības lektora amata pretendentiem:

 • maģistra grāds vai doktora zinātniskais grāds attiecīgajā nozarē;
 • atbilstība Augstskolu likuma 36. panta prasībām;
 • vismaz viena gada pedagoģiskā darba pieredze apakšnozarē;
 • pieredze kvalitatīvi izstrādāt un vadīt lekciju kursus, seminārus, organizēt praktiskās nodarbības, vadīt studiju darbus;
 • izcili mākslinieciskās jaunrades rezultāti mūzikas mākslas jomā (piemēram: regulāra koncertdarbība, atzinības u.tml.);
 • pieredze vietēja un starptautiska mēroga kultūras un mākslas pasākumos, projektos vai konkursos;
 • teicamas valsts valodas un svešvalodu – angļu/ vācu, krievu valodas prasmes studiju kursu vadīšanai ārzemju studentiem.

Konkurss notiek saskaņā ar RPIVA Nolikumu par vēlēšanām akadēmiskajos un administratīvajos amatos, viesdocētāju un pasniedzēju pieņemšanu darbā. 

RPIVA vēlēšanu nolikums

Personām, kuras vēlas piedalīties konkursā, līdz 28.02.2017 RPIVA Personāla nodaļā personīgi jāiesniedz iesniegums par piedalīšanos konkursā; dokumentu kopijas, kas apliecina  iegūto izglītību (kopijas apstiprina darba vietā vai, salīdzinot ar pretendenta uzrādītajiem dokumentu oriģināliem RPIVA Personāla nodaļā); dzīves un darba gājuma apraksts; publicēto pētniecisko darbu saraksts un to kopijas par pēdējiem sešiem gadiem; apliecinājumi par profesionālās pilnveides programmu apguvi 160 stundu apmērā sešu gadu periodā; citi dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību amatam, kā arī citi dokumenti pēc pretendenta izvēles, kas pilnīgāk raksturo  viņa kvalifikāciju.

Papildu informāciju var iegūt RPIVA Personāla nodaļā:
tālr.: 67808013, e-pasts: personals@rpiva.lv
Adrese: Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV – 1083


Pēdējās izmaiņas veiktas 30.01.2017.   
Investor in Excelence
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv