(LV)  English  Latvian

Vakances

 

RPIVA logo 

 

RĪGAS PEDAGOĢIJAS UN IZGLĪTĪBAS VADĪBAS AKADĒMIJA 

izsludina konkursu uz šādu akadēmisko amatu vietu


Docenta amatā Pedagoģijas nozarē, Nozaru (mākslas) pedagoģijas apakšnozarē – 1 (viena) amata vieta.  Studiju kursi: Dejas kompozīcija, Dejas teorija un vēsture, Dejas pētniecība.

Prasības amata pretendentiem:

  • Maģistra vai doktora grāds atbilstošajā jomā.
  • Atbilstība Augstskolu likuma 32.panta vai 39. panta prasībām.
  • Valstiski un starptautiski nozīmīgi mākslinieciski radošās darbības sasniegumi dejas mākslā.
  • Prasme kvalitatīvi izstrādāt un vadīt lekciju kursus, seminārus, organizēt praktiskās nodarbības.
  • Saskarsmes kultūra un pedagoga ētikas ievērošana.
  • Teicamas valsts valodas un svešvalodu (krievu, angļu/vācu valodas) prasmes.

Konkurss notiek saskaņā ar RPIVA Nolikumu par vēlēšanām akadēmiskajos un administratīvajos amatos, viesdocētāju un pasniedzēju pieņemšanu darbā. Nolikumu skat. šeit

Personām, kuras vēlas piedalīties konkursā līdz 2017. gada 06. janvārim RPIVA Personāla nodaļā personīgi jāiesniedz iesniegums par piedalīšanos konkursā; dokumentu kopijas, kas apliecina  iegūto izglītību (kopijas apstiprina darba vietā vai, salīdzinot ar pretendenta uzrādītajiem dokumentu oriģināliem RPIVA Personāla nodaļā); dzīves un darba gājums; publicēto pētniecisko darbu saraksts un to kopijas par pēdējiem sešiem gadiem; apliecinājumi par profesionālās pilnveides programmu apguvi 160 stundu apmērā sešu gadu periodā; citus dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību amatam un ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju.

Papildu informāciju var iegūt RPIVA Personāla nodaļā:

tālr.: 67808013, e-pasts: personals@rpiva.lv

Adrese: Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV – 1083


 

Pēdējās izmaiņas veiktas 12.12.2016.   

Investor in Excelence
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv