(LV)  English  Latvian

Studiju programmas

RPIVA īstenojamās studiju programmas (kopsavilkums)

"Psiholoģija"

Studiju virziens:Psiholoģija 
Programmas nosaukums:"Psiholoģija" 
Programmas līmenis:Maģistra studiju programma 
Klasifikācijas kods:45310 
Akreditācijas dati:Akreditēta 
Nepilna laika studiju ilgums:2 gadi 3 mēneši 
Iegūstamais grāds:Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā 
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija:nav 
Programmas apjoms (ECTS):120 
Programmas apjoms (KP):80 
Prasības, uzsākot studijas programmas apguvi:- Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā un/vai psihologa asistents,
- Psiholoģijas skolotājs 
Prasības kvalifikācijas iegūšanai:Papildināt zināšanas un pilnveidot prasmes:
1) izprast pozitīvā psiholoģijas galvenos konceptus, kā labizjūta, optimisms, laime, pozitīvas emocijas, radošums, savu personības resursu aktivizācija u.c.;
2) veikt mūsdienu pozitīvā psiholoģijas pētījumu analīzi, salīdzināšanu un integrāciju, veidojot patstāvīgus spriedumus savos pētījumos par aktuālām pozitīvā psiholoģijas tēmām;
3) kritiski salīdzināt konceptus par personību humānistiskās skolas psiholoģijā ( motivācija, pašvērtējums, personības attīstība, sasniegumi, pašaktualizācija u.c.) pozitīvā psiholoģijas konceptiem;
4) izprast un savas profesionālās kompetences ietvaros pielietot (izpētes darbā) iespējamās pozitīvā psiholoģijas izmantojamās un jaunizveidotās novērtēšanas un intervences jeb korekcijas metodes;
5) izprast veselības psiholoģijas un pozitīvā psiholoģijas integrāciju, kā arī pielietot darbā ar sevi praktiski orientētās metodes veselības psiholoģijas un pozitīvā psiholoģijas integrācijas kontekstā;
6) prast izveidot mūsdienu psiholoģijas metodoloģijai atbilstošu pētījumu pozitīvā psiholoģijā – ar tās tematiem saistītajās jomās. 
Profesionālais statuss:Dod tiesības strādāt pētniecisko un pedagoģisko darbu psiholoģijas nozarē 
Tiesības uz tālākām studijām:Tiesības stāties doktorantūrā 
Studiju rezultāti:Spēs izprast pozitīvā psiholoģijas galvenos konceptus, kā labizjūta, optimisms, laime, pozitīvas emocijas, radošums, savu personības resursu aktivizācija u.c.; spēs veikt mūsdienu pozitīvā psiholoģijas pētījumu analīzi, salīdzināšanu un integrāciju, veidojot patstāvīgus spriedumus savos pētījumos par aktuālām pozitīvā psiholoģijas tēmām; kritiski salīdzināt konceptus par personību humānistiskās skolas psiholoģijā (motivācija, pašvērtējums, personības attīstība, sasniegumi, pašaktualizācija u.c.) pozitīvā psiholoģijas konceptiem; izprast un savas profesionālās kompetences ietvaros pielietot (izpētes darbā) iespējamās pozitīvā psiholoģijas izmantojamās un jaunizveidotās novērtēšanas un intervences jeb korekcijas metodes; spēs izprast veselības psiholoģijas un pozitīvā psiholoģijas integrāciju, kā arī pielietot darbā ar sevi praktiski orientētās metodes veselības psiholoģijas un pozitīvā psiholoģijas integrācijas kontekstā. Pratīs izveidot mūsdienu psiholoģijas metodoloģijai atbilstošu pētījumu pozitīvā psiholoģijā – ar tās tematiem saistītajās jomās. 
Programmas direktors:Dr.psych. Guna Svence 
Fakultāte:Sociālo zinātņu fakultāte 
Informācija par uzņemšanu:T. Dīķe, tālr. 67808130, 29434520, bezmaksas tālr. 80002002, e-pasts: uznemsana@rpiva.lv 
Erasmus studiju koordinators:Tālr. 67808032, e-pasts: international@rpiva.lv 
Studiju programmas īstenošanas vietas:Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, LV-1083 
Studiju valodas:Latviešu valoda 
Studiju programmas izmaksas (par 1 studentu):2014./2015. st. g. 

Studiju programmas struktūra:

Nepilna laika klātienes studijas  

Pēdējās izmaiņas veiktas 19.04.2016.   

Investor in Excelence
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv