(LV)  English  Latvian

Studiju programmas

RPIVA īstenojamās studiju programmas (kopsavilkums)

Psiholoģija

Programmas nosaukums:Psiholoģija 
Studiju virziens:Psiholoģija 
Programmas līmenis:Bakalaura studiju programma 
Klasifikācijas kods:43310 
Akreditācijas dati:Akreditēta 
Nepilna laika studiju ilgums:3 gadi un 3 mēneši 
Pilna laika studiju ilgums:3 gadi 
Iegūstamais grāds:Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā 
Iegūstamā profesionālā kvalifikācija:nav 
Programmas apjoms (ECTS):180 
Programmas apjoms (KP):120 
Prasības, uzsākot studijas programmas apguvi:Vidējā izglītība  
Prasības kvalifikācijas iegūšanai:-Apgūt psiholoģijas teorētisko bāzi;
-Apgūt izpratni par psiholoģisko pētījumu;
-Attīstīt prasmi atlasīt adekvātas teorijas un metodikas, saskaņojot to ar sava pētījuma tematu un problēmu;
-Attīstīt iemaņas veikt novērojumus un izvirzīt problēmu jautājumu;
-Apgūt pētnieciskā darba iemaņas, prast tās pielietot pētījumu projektu, studiju darbu, bakalaura darba izstrādē. 
Mērķi:Apgūt zināšanas par klasiskajām un mūsdienu teorijām psiholoģijā un apgūt prasmes veikt zinātnisku pētījumu psiholoģijā 
Profesionālais statuss:Nav paredzēts piešķirt 
Tiesības uz tālākām studijām:Tiesības stāties maģistrantūrā un profesionālajās studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves 
Galvenās studiju jomas kvalifikācijas iegūšanai:Psiholoģija 
Studiju rezultāti:Programmas apguve nodrošina:

• Iespēju izprast psiholoģijas vispārīgās likumsakarības;
• Izprast un attīstīt savas komunikācijas procesus;
• Izprast un novērot cilvēku vecumposmu īpatnības;
• Apgūt psiholoģijas teorētisko bāzi;
• Apgūt izpratni par psiholoģisko pētījumu;
• Attīstīt prasmi atlasīt adekvātas teorijas un metodikas, saskaņojot to ar sava
pētījuma tematu un problēmu;
• Attīstīt iemaņas veikt novērojumus un izvirzīt problēmu jautājumu;
• Apgūt pētnieciskā darba iemaņas, prast tās pielietot pētījumu projektu, studiju darbu, bakalaura darba izstrādē. 
Programmas direktors:Dr. psych. Guna Svence 
Fakultāte:Sociālo zinātņu fakultāte 
Informācija par uzņemšanu:Tālr. 67808130, 29434520, bezmaksas tālr. 80002002, e-pasts: uznemsana@rpiva.lv 
Erasmus studiju koordinators:Tālr. 67808032, e-pasts: international@rpiva.lv 
Studiju programmas īstenošanas vietas:Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, LV-1083
Cēsīs, Lielā Katrīnas ielā 2, Cēsu nov., LV-4100 
Studiju valodas:Latviešu valoda 
Studiju programmas izmaksas (par 1 studentu):2014./2015. st. g. 

Studiju programmas struktūra:

Pilna laika klātienes studijas  Nepilna laika klātienes studijas  

Pēdējās izmaiņas veiktas 08.03.2017.   
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv