(LV)  English  Latvian

Starptautiskie projekti

RPIVA īstenotie projekti ar ES finansējuma atbalstu 2015./2016. ak.g.

Nr.p.k.
Programmas nosaukums
Projekta Nr.
Projekta nosaukums
Sadarbības partneri
Projekta vadītājs vai kontaktpersona
Projekta beigu datums
RPIVA projekti
1
NFI
NFI/R/2014/053
Latvian language in monolingual and bilingual acquisition: tools, theories and applications (LAMBA)
LU MII; LU HZF;
UiT Norvēģijas Arktiskā Universitāte;
Oslo Universitāte
Dace Markus, Anna Vulāne, Līga Kobitjeva
30.04.2017.
2
EEZ/NFI
EEZ/NFI/S/2015/018
Educational for Sustainable Development
Lillehammeres Universitātes koledža
Juris Porozovs
29.02.2016.
3
EEZ/NFI
EEZ/NFI/S/2015/004
Research-based Teaching of Language Acquisition (in synergy with Research activity project "Latvian language in Monolingual and Bilingual Acquisition: tools, theories and applications")
UiT Norvēģijas Arktiskā Universitāte
Agrita Tauriņa
18.09.2016.
4
Nordplus Horizontal 2014
NPHZ-2014/10018
Radošas skolas kultūra: radošuma sekmēšana starpnozaru sadarbībā II.
Šauļu universitāte, Tallinas universitāte.
Ilze Briška
30.09.2015.
RPIVA dalība starptautiskos projektos
1
NFI
NFI/R/2014/070
Health and Social Indicators of Participation in Physical Activities for Children with Disabilities
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas projekts sadarbībā ar RPIVA
Anda Kauliņa
31.03.2017.
2
Europe for Citizens
2014/2694/001-001
Commitment to Democracy through  increasing women”s participation –code IWP
University of Cyprus, Universidade do Porto-Uporto, University of OULU, Lietuvos Edukologijos universitetas
Sandra Rone
30.06.2016.
3
ERASMUS+ KA2 programma
2014-1-LT01-KA200-000368
XPeriential EDUcation COMpetence
Kauno Kolegija, Marnix Academie (Nīderlande), Ondokuz Mayis University (Turcija), Instituto Politécnico de Bragança (Portugāle).
Tija Zīriņa
31.08.2016.
4
ERASMUS+ KA2 programma
2016-1-LT01-KA201-023232
Developing Interdisciplinary Economics, Ethics and Citizenship Education in Secondary Schools
Lietuvos laisvosios rinkos institutas (Lietuva)
Ineta Helmane
31.08.2018.
5
Nordplus Higher Education 2015
NPHE-2015/10077
TEN- Teacher Education Network projekts
“Mythology, culture and identity in the Nordic and Baltic countries”
Bergen University College
Gunta Siliņa - Jasjukeviča, Ilze Briška
2016.
6
Nordplus Horizontal 2014
NPHZ-2014/10148
Innovative Approaches in Developing key Competences for Adults
Kauņas Vitauta Dižā universitāte
Iveta Kāposta - projekta koordinatore RPIVA
2017.
7
Nordplus Higher Education 2015
NPHE-2015/10071
NNME-Nordic Network for Music Education
Bergen University College
Māra Marnauza - projekta koordinatore RPIVA
2017.
8
Nordplus Higher Education 2015
NPHE-2015/10302
Network DAMA (Dance and media art) 2015
The Danish National School of Contemporary Dance and Theatre, Estonian Academy of Arts, Uppsala University, Iceland Academy of the Arts, Turku University of Applied Sciences Arts Academy, University of Lapland, University of Tartu Viljandi Culture Academy, Northern Lithuania College, University of Akureyri, Malmö University, RISEBA
2017.
9
Erasmus+ KA1 programma
2014-1-LV01-KA103-000095
ERASMUS + Studentu un personāla mobilitāte
ERASMUS+ programmu dalībvalstu institūcijas
Laila Cildermane
30.09.2015.
10
Erasmus+ KA1 programma
2015-1-LV01-KA103-013066
ERASMUS + Studentu un personāla mobilitāte
ERASMUS+ programmu dalībvalstu institūcijas
Eva Kazāka
30.09.2016.
11
Erasmus+ KA1 programma
2016-1-LV01-KA103-022428
ERASMUS + Studentu un personāla mobilitāte
ERASMUS+ programmu dalībvalstu institūcijas
Eva Kazāka
30.09.2017.

RPIVA īstenotie projekti ar ES finansējuma atbalstu 2007./2008. ak.g.

Projektu atbalsta

Projekta nosaukums

LLP/COMENIUS

OUTLINES: Outdoor Learning in Elementary Schools - from Grassroot to Curriculum in Teacher Education

LLP/Erasmus Intensive Programmes

Te CORE - Teaching Competences in Real Environments

MULTIFOLA

Erasmus Cooperation Network

CiCE

MCI "Multiply choice identity" /Daudzpusīgas inteliģences identitāte/

LLP/Leonardo da Vinci

"Multinational Network of Child Care"

ESF

Augmented Reality in School Environments

NordForsk Sociofonētikas tīkla projekts

Salīdzinošais pētījums "Teacher's Education and Curricula in the EU"

LLP/Erasmus programma

"Augstskolu studentu, mācībspēku un izglītības darbinieku mobilitāte"

LLP/Transversal Programme, K1

FitobilFit for business: Developing business competencies in school

RPIVA īstenotie projekti ar ES finansējuma atbalstu 2006./2007. ak.g.

Projektu atbalsta

Projekta nosaukums

Socrates-Erasmus

Studentu un pasniedzēju mobilitāte

Erasmus IP

How people live

 

MultIFoLa: Multiple Intelligences in Teaching Foreign Languages

ESF

Invalīdu un viņu draugu apvienības "Apeirons" apmācība

 

Jauniešu ar speciālām vajadzībām apmācība dekoratora palīga profesijā

 

Profesionālo prasmju indikatoru izstrāde psiholoģijas skolotājiem un psihologa asistentiem RPIVA prakšu periodā

 

RPIVA profesionālā bakalaura studiju programmas "Sporta un pamatizglītības bioloģijas skolotājs" pedagoģiskās prakses nodrošināšana

 

Latvijas pedagoģisko augstskolu mācībspēku profesionālo kompetenču pilnveide zinātniskās pētniecības jomā

Leonardo DaVinci

Izglītības programma "Radošais bērns kultūras menedžmentā"

COMENIUS

Outdoor Learning in Elementary Schools – from Grassroot to Curriculum in Teacher Education

PHARE

Integration through Physical Education and Sport

EQUAL

Invalīdu nodarbinātības veicināšana

RPIVA īstenotie projekti ar ES finansējuma atbalstu 2005./2006. ak.g.

Projektu atbalsta

Projekta nosaukums

Socrates-Erasmus

Studentu un pasniedzēju mobilitāte atsauce uz Socrates/Erasmus

ESF

"Latvijas pedagoģisko augstskolu mācībspēku profesionālo kompetenču pilnveide zinātniskās pētniecības jomā"

 

"Augstākās profesionālās studiju programmas Deju un ritmikas skolotājs pedagoģiskā prakse izglītības iestādēs"

 

"RPIVA pedagoģiskā prakse topošajiem pirmsskolas izglītības skolotājiem"

 

"Psiholoģiskās konsultēšanas prakse RPIVA augstākās profesionālās izglītības programmā "Psihologa asistents""

 

"Profesionālo prasmju indikatoru izstrāde un adaptācija psiholoģijas skolotājiem un psihologa asistentiem RPIVA prakšu periodā"

 

"Cilvēku resursu vadīšana Latvijā" (1.nodaļas izstrāde grāmatā "Cilvēku resursu vadīšana pārejas ekonomikā Centrālajā un austrumu Eiropā" (izd. Routledge, Great Britain)

 

"Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā"

PHARE

"Integration through Physical Education and Sport"
(Sabiedrības integrācijas fonda finansējums)

Pēdējās izmaiņas veiktas 10.03.2017.   
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv