(LV)  English  Latvian

Starptautiskie projekti

RPIVA īstenotie projekti ar ES finansējuma atbalstu 2007./2008. ak.g.

Projektu atbalsta

Projekta nosaukums

LLP/COMENIUS

OUTLINES: Outdoor Learning in Elementary Schools - from Grassroot to Curriculum in Teacher Education

LLP/Erasmus Intensive Programmes

Te CORE - Teaching Competences in Real Environments

MULTIFOLA

Erasmus Cooperation Network

CiCE

MCI "Multiply choice identity" /Daudzpusīgas inteliģences identitāte/

LLP/Leonardo da Vinci

"Multinational Network of Child Care"

ESF

Augmented Reality in School Environments

NordForsk Sociofonētikas tīkla projekts

Salīdzinošais pētījums "Teacher's Education and Curricula in the EU"

LLP/Erasmus programma

"Augstskolu studentu, mācībspēku un izglītības darbinieku mobilitāte"

LLP/Transversal Programme, K1

FitobilFit for business: Developing business competencies in school

RPIVA īstenotie projekti ar ES finansējuma atbalstu 2006./2007. ak.g.

Projektu atbalsta

Projekta nosaukums

Socrates-Erasmus

Studentu un pasniedzēju mobilitāte

Erasmus IP

How people live

 

MultIFoLa: Multiple Intelligences in Teaching Foreign Languages

ESF

Invalīdu un viņu draugu apvienības "Apeirons" apmācība

 

Jauniešu ar speciālām vajadzībām apmācība dekoratora palīga profesijā

 

Profesionālo prasmju indikatoru izstrāde psiholoģijas skolotājiem un psihologa asistentiem RPIVA prakšu periodā

 

RPIVA profesionālā bakalaura studiju programmas "Sporta un pamatizglītības bioloģijas skolotājs" pedagoģiskās prakses nodrošināšana

 

Latvijas pedagoģisko augstskolu mācībspēku profesionālo kompetenču pilnveide zinātniskās pētniecības jomā

Leonardo DaVinci

Izglītības programma "Radošais bērns kultūras menedžmentā"

COMENIUS

Outdoor Learning in Elementary Schools – from Grassroot to Curriculum in Teacher Education

PHARE

Integration through Physical Education and Sport

EQUAL

Invalīdu nodarbinātības veicināšana

RPIVA īstenotie projekti ar ES finansējuma atbalstu 2005./2006. ak.g.

Projektu atbalsta

Projekta nosaukums

Socrates-Erasmus

Studentu un pasniedzēju mobilitāte atsauce uz Socrates/Erasmus

ESF

"Latvijas pedagoģisko augstskolu mācībspēku profesionālo kompetenču pilnveide zinātniskās pētniecības jomā"

 

"Augstākās profesionālās studiju programmas Deju un ritmikas skolotājs pedagoģiskā prakse izglītības iestādēs"

 

"RPIVA pedagoģiskā prakse topošajiem pirmsskolas izglītības skolotājiem"

 

"Psiholoģiskās konsultēšanas prakse RPIVA augstākās profesionālās izglītības programmā "Psihologa asistents""

 

"Profesionālo prasmju indikatoru izstrāde un adaptācija psiholoģijas skolotājiem un psihologa asistentiem RPIVA prakšu periodā"

 

"Cilvēku resursu vadīšana Latvijā" (1.nodaļas izstrāde grāmatā "Cilvēku resursu vadīšana pārejas ekonomikā Centrālajā un austrumu Eiropā" (izd. Routledge, Great Britain)

 

"Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā"

PHARE

"Integration through Physical Education and Sport"
(Sabiedrības integrācijas fonda finansējums)

Pēdējās izmaiņas veiktas 12.12.2013.   
Investor in Excelence
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv