(LV)  English  Latvian

ESF līdzfinansētie projekti

ESF līdzfinansētie projekti 2014. gadā

Nr.p.k. ESF apakšaktivitātes Nr. un nosaukums Projekta Nr. Projekta nosaukums Projekta vadītājs un dalībnieki Projekta termiņš
1. 1.1.2.1.2. Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanā Nr. 2011/0046/1DP/1.1.2.1.2./11/IPIA/VIAA/009 Atbalsts studijām Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas doktora studiju programmā "Pedagoģija" Projekta administratīvā vadītāja: M. Kocēna;
Projekta administratīvā koordinatore: A. Kauliņa;
Finanšu vadītāja: I. Kaune
02.01.2012.-31.08.2015.
Pēdējās izmaiņas veiktas 25.08.2014.   
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv