(LV)  English  Latvian

ERASMUS+

ERASMUS+ VIAA ERASMUS+

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Erasmus ID kods: LV RIGA27
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Erasmus Universitātes hartas numurs: 66541-IC-1-2007-1-LV-ERASMUS-EUCX-1

Informācija par programmu

Erasmus+ ir ES programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomās laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam.

Tā nosaukta filozofa, teologa un humānista Roterdamas Erasma (1465-1536) vārdā. Erasms ir dzīvojis un strādājis vairākos Eiropas novados, meklējot un izplatot zināšanas, pieredzi un gara spēku, kas pa īstam var izpausties tikai saskarē ar cilvēkiem dažādās valstīs.

Programmas “Erasmus+” pamatā ir sasniegumi, kas gūti vairāk nekā 25 gadu laikā Eiropas programmās izglītības, apmācības un jaunatnes jomās, aptverot gan Eiropas iekšējās, gan starptautiskās sadarbības dimensiju.

“Erasmus+” mērķis veicināt sinerģiju un savstarpēju papildināmību dažādajās izglītības, apmācības un jaunatnes jomās, likvidējot mākslīgos šķēršļus starp dažādajām darbībām un projektu formātiem, veicinot jaunas idejas, piesaistot jaunus dalībniekus no darba un pilsoniskās sabiedrības aprindām un sekmējot jaunus sadarbības veidus. “Erasmus+” mērķis ir arī kļūt par efektīvāku instrumentu cilvēkkapitāla un sociālā kapitāla attīstības reālo vajadzību izpildei Eiropā un ārpus tās.

Mācību mobilitāte tiek īstenota kādā no Erasmus+ programmas valstīm. Erasmus+ programmā piedalās 34 valstis:

  • ES 28 dalībvalstis - Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
  • Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis - Islande, Norvēģija, Lihtenšteina;
  • ES kandidātvalstis – Turcija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika.

Lai uzzinātu vairāk par ERASMUS+ spied šeit.

Pēdējās izmaiņas veiktas 29.04.2016.   
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv