(LV)  English  Latvian

Studiju attīstības un organizācijas daļa

Adrese: Imantas 7. līnija 1, 227., 202. kabinets
Tālrunis: 67808131, 67808138
E-pasts: saod@rpiva.lv

Studiju attīstības un organizācijas daļas vadītāja
Mg. paed., Mg. commerc. Dace Kazāka
202. kabinets
Tālr.: 67808131
E-pasts: dace.kazaka@rpiva.lv

Studiju attīstības un organizācijas daļas vadītāja vietniece
Bc. psych., Mg. paed. Anda Būdniece
202. kabinets
Tālr.: 67808143
E-pasts: anda.budniece@rpiva.lv

SAOD vadītāja vietniece mūžizglītības jomā
Mg. paed. Kristīne Strūberga
227. auditorija
Tālr.: 67860657
E-pasts: kristine.struberga@rpiva.lv

Metodiķe
Mg. sc. soc. Dina Minčenoka
227. kabinets
Tālr.: 67808138
E-pasts: dina.mincenoka@rpiva.lv

SAOD vecākā lietvede
Anna Sidorko
202. kabinets
Tālr.: 67860674
E-pasts: anna.sidorko@rpiva.lv

SAOD lietvede
Ineta Būdniece
202. kabinets
Tālr.: 67808128
E-pasts: ineta.budniece@rpiva.lv

Metodiķe
Iveta Sniedze
227. kabinets
Tālr.: 67808138
E-pasts: iveta.sniedze@rpiva.lv

Metodiķe
Agnese Hadaņonoka
227. kabinets
E-pasts: agnese.hadanonoka@rpiva.lv

SAOD lietvede
Jana Būdniece
202. kabinets
E-pasts: jana.budniece@rpiva.lv

SAOD lietvede
Tatjana Kosireva
202. kabinets
Tālr.: 67860654
E-pasts: tatjana.kosireva@rpiva.lv

Metodiķe
Nadīne Valdmane
227. auditorija
E-pasts: nadine.valdmane@rpiva.lv

SAOD lietvede
Ieva Visore-Būre
202. kabinets
Tālr.: 67860657
E-pasts: ieva.visore-bure@rpiva.lv

Pēdējās izmaiņas veiktas 11.01.2016.   
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv