(LV)  English  Latvian

RPIVA profesori

Nr. p. k. Vārds, uzvārds Zinātniskais grāds Ievēlēšanas datums Zinātnes apakšnozare
Pedagoģijas nozare
1. Zenta ANSPOKA Dr.paed. 01.03.2017. (atkārtoti) Skolas pedagoģija
2. Boriss AVRAMECS Dr.art. 29.08.2014. Mūzikas pedagoģija
3. Tamāra BOGDANOVA Dr.paed., Dr.art. 24.02.2015. (atkārtoti) Mūzikas pedagoģija
4. Beatrise GARJĀNE Dr.paed. 18.06.2012. Skolas pedagoģija
5. Inese JURGENA Dr.paed. 01.03.2017. (atkārtoti) Vispārīgā pedagoģija
6. Margarita KALTIGINA Dr.paed. 06.06.2011. (atkārtoti) Augstskolas pedagoģija
7. Māra MARNAUZA Dr.paed. 01.03.2017. (atkārtoti) Mūzikas pedagoģija
8. Ivars MUZIS Dr.paed. 29.04.2014. (atkārtoti) Skolas pedagoģija
9. Anita PETERE Dr.paed. 28.01.2015. (atkārtoti) Skolas pedagoģija
10. Maruta SĪLE Dr.paed.

24.02.2015. (atkārtoti)

Mūzikas pedagoģija
12. Ausma ŠPONA Dr.habil.paed. 16.11.2011. (atkārtoti) Vispārīgā pedagoģija
13. Elita VOLĀNE Dr.paed. 29.04.2014. (atkārtoti) Skolas pedagoģija
14. Tija ZĪRIŅA Dr.psych. 10.09.2014. Pirmsskolas pedagoģija
15. Anna LĪDUMA Dr.paed. 19.02.2016. Pirmsskolas pedagoģija
16. Daina VOITA Dr.biol. 09.02.2016. Nozaru (bioloģijas) pedagoģija
Valodniecības nozare
17. Viktorija KUZINA Dr.philol. 08.06.2011. (atkārtoti) Lietišķā valodniecība
18. Dace MARKUS Dr.habil.philol. 29.06.2009. (atkārtoti) Latviešu sinhroniskā valodniecība
Psiholoģijas nozare
19. Guna SVENCE Dr.psych.

24.05.2016. (atkārtoti)

Attīstības psiholoģija
20. Markus ŠTUKS [MARCUS STUECK] Dr.habil.psych. 24.02.2011. Pedagoģiskā psiholoģija
Bioloģijas nozare
21. Juris POROZOVS Dr.biol. 01.10.2014. (atkārtoti) Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija
Ekonomikas nozare
22. Sarmīte JĒGERE Dr. oec. 31.05.2012. Latvijas tautsaimniecība

Kritēriji profesora amata pretendentam

Rekomendācijas par profesoru un asociēto profesoru ievēlēšanas kārtību un par pretendentu kvalifikācijas novērtēšanas kritērijiem http://www.aip.lv/prof_ievelesana.htm

Pēdējās izmaiņas veiktas 08.03.2017.   
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv