(LV)  English  Latvian

Pedagoģijas promocijas padome

RPIVA Pedagoģijas promocijas padome izveidota 2013. gada 14. decembrī.

  • Prof. Dr. paed. Inese Jurgena – Pedagoģijas promocijas padomes priekšsēdētāja
  • Prof. Dr. paed. Ivars Muzis – Pedagoģijas promocijas padomes priekšsēdētāja vietnieks
  • Doc. Dr. paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča – Pedagoģijas promocijas padomes zinātniskā sekretāre
  • Prof. Dr. paed. Zenta Anspoka
  • Prof. Dr. paed. Anita Petere
  • Prof. Dr. paed. Elita Volāne
  • Prof. Dr. paed. Rita Spalva
  • Asoc. prof. Dr. paed. Irina Direktorenko
  • Prof. Dr. habil. paed. Ausma Špona

Kontaktinformācija

E-pasta adrese: promocija@rpiva.lv

Pēdējās izmaiņas veiktas 13.05.2014.   
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv