(LV)  English  Latvian

Promocijas darbu aizstāvēšana

Darba nosaukumsDoktorantsDarba vadītājsDatnes
Pedagoģiski mentālo metožu sistēma sieviešu svara samazināšanas procesā René Paasch RPIVA Prof. Dr. Margarita Kaltigina
Zēkirhenes universitātes prof. Dr. Peter Kapustin (Austrija)
Darbs
Kopsavilkums
Sportista treniņu procesa un džiudžitss tehniski taktiskās sacensību struktūras mijsakarības Mario Štallers RPIVA prof. Dr. habil. paed. Ausma Špona
Zēkirhenes universitātes prof. Dr. Peter Kapustin (Austrija)
Darbs
Kopsavilkums
Ilgdziedāšanas fenomena veidošanās pedagoģiskie līdzekļi operas solista Kārļa Zariņa dzīves gājumā Zigrīda Krīgere Prof. Dr. paed Māra Marnauza Darbs
Kopsavilkums
Interpretācijas prasmes veidošanās deju skolotājiem studiju kursa "Klasiskā deja" apguves procesā Sandra Vītola Prof. Dr. paed. Rita Spalva Darbs
Pielikumi
Kopsavilkums
Anotācija (latv. val.)
Anotācija (angļu val.)
Integratīva mācību metodika sākumskolēnu specifisku lasīšanas traucējumu mazināšanai Anda Kauliņa Asoc. prof. Dr. paed. Sarmīte Tūbele Darbs
Kopsavilkums
Anotācija (latv. un angļu val.)
Kordiriģenta muzikālās dzirdes attīstība studiju procesā Andris Pundurs Prof. Dr. paed. Māra Marnauza Darbs
Kopsavilkums
Jauniešu mērķtiecības un sasniegumu veidošanās mijsakarības dzīvesdarbībā Māra Bernande Prof. Dr. habil. paed. Ausma Špona Darbs
Kopsavilkums
Anotācija (latv. val.)
Anotācija (angļu val.)
Topošo mūzikas skolotāju dziedāšanas kompetences pilnveidošanās studiju procesā Jānis Misiņš Prof. Dr. paed. Māra Marnauza Darbs
Kopsavilkums
Pieaugušo pašpieredzes veidošanās mācīšanās procesā Baiba Brigmane Prof. Dr. habil. paed. Ausma Špona Darbs
Kopsavilkums
Liepājas muzikāli dramatiskā teātra baleta pedagoģiskā un mākslinieciskā vērtība Latvijas kultūrā Gunta Bāliņa Prof. Dr. paed. Rita Spalva Darbs
Pielikumi
Kopsavilkums
Anotācija (latv. un angļu val.)
Pusaudžu vērtību attīstība hip-hop kultūras deju skolā Edmunds Veizāns Prof. Dr. paed. Zenta Anspoka Darbs
Kopsavilkums
Anotācija (latv. val.)
Anotācija (angļu val.)
Skolēnu mūzikas uztveres attīstība ritmikas nodarbībās mūzikas skolā Ginta Pētersone Prof. Dr. paed. Rita Spalva Darbs
Pielikumi
Kopsavilkums
Pirmsskolas vecuma bērna dialogrunas attīstība rotaļās Inga Stangaine Asoc. prof. Dr. paed. Agrita Tauriņa Darbs
Kopsavilkums
Anotācija (latv. val.)
Anotācija (angļu val.)
Pirmsskolēna gribas īpašību veidošanās darbībās ar rotaļlietām Dagnija Vigule Asoc. prof. Dr. psych. Tija Zīriņa Darbs
Kopsavilkums
Audzēkņu instrumentspēles prasmju un ķermeņa darbības pilnveides mijsakarības trombona spēles mācību procesā mūzikas skolā Sandis Bārdiņš Dr. paed. prof. Māra Marnauza Darbs
Kopsavilkums
Anotācija (latv. val.)
Anotācija (angļu val.)
Pirmsskolēna vizuālo spēju pilnveide tēlotājdarbībā Antra Randoha Asoc. prof. Dr. paed. Agrita Tauriņa Darbs
Kopsavilkums
Pusaudžu izziņas intereses veidošanās dialoģiskajā vēstures mācību procesā Vilnis Purēns Prof. Dr. habil. paed. Ausma Špona Darbs
Kopsavilkums
Anotācija (latv. val.)
Anotācija (angļu val.)
Skolas kora diriģenta profesionālās pašpieredzes pilnveidošanās pedagoģiskajā procesā augstskolā Liene Batņa Prof. Dr. habil. paed. Ausma Špona Darbs
Kopsavilkums
Mācību modelis laikmetīgās dejas programmas studentu profesionālās jaunrades veicināšanai Inga Gaile Dr. paed. Anita Lanka Darbs
Kopsavilkums
Dzīvesdarbības prasmju pilnveide vispārizglītojošas internātpamatskolas pedagoģiskajā procesā Aija Studente Profesore Dr. paed. Anita Petere Darbs
Kopsavilkums
Sociālie mediji studentu priekšstatu uzlabošanai par augstskolas reputāciju Sepita Ansari Pir Seraei Prof. Dr. paed. Margarita Kaltigina Darbs
Kopsavilkums
Pētnieciskās prasmes pilnveidošanās ķīmijas mācīšanās procesā jūrniecības izglītībā Renāte Kalniņa Prof. Dr. paed. Inese Jurgena Darbs
Kopsavilkums
Pädagogische Mittel zur Verbesserung der Selbst-Regulation in selbstorganisierenden IT Gruppen Stefan Felix Jan Lipowsky Prof. Dr. habil. paed. Ausma Špona (RPIVA), Prof. Dr. phil. Joel Schmidt (Hochschule für angewandtes Management, Erding, Deutschland) Darbs
Kopsavilkums
Skolēnu karjeras vadības prasmju veidošanās vispārizglītojošās skolas pedagoģiskajā procesā Inta Lemešonoka Dr. paed. Zenta Anspoka Darbs
Kopsavilkums

Pēdējās izmaiņas veiktas 14.08.2017.   
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv