(LV)  English  Latvian

Mūzikas un dejas pedagoģija

Adrese: Imantas 7. līnija 1
E-pasts: muzikas_un_dejas_pedagogija@rpiva.lv


Profesors
Dr. art. Boriss Avramecs
408. kabinets
Tālr.: 67860677
E-pasts: boriss.avramecs@rpiva.lv

Profesore
Dr. paed. Tamāra Bogdanova
307. kabinets
Tālr.: 67860673
E-pasts: tamara.bogdanova@rpiva.lv

Profesore
Dr. paed. Māra Marnauza
408. kabinets
Tālr.: 67860677
E-pasts: mara.marnauza@rpiva.lv

Profesore
Dr. paed. Maruta Sīle
408. kabinets
Tālr.: 67860677
E-pasts: maruta.sile@rpiva.lv

Viesprofesors
Vidmantas Mačiulskis

Asociētais profesors
Dr. paed., Mg. art. Guntars Bernāts
307. kabinets
Tālr.: 67860673
E-pasts: guntars.bernats@rpiva.lv

Asociētā profesore
Dr. paed. Laima Mūrniece
408. kabinets
Tālr.: 67860677
E-pasts: laima.murniece@rpiva.lv

Viesasociētā profesore
Mg. art. Andžella Goba
408. kabinets
Tālr.: 67860677
E-pasts: andzella.goba@rpiva.lv

Viesdocents
Dr. art. Valdis Bernhofs
E-pasts: valdis.bernhofs@rpiva.lv

Docente
Dr. paed. Inga Bērziņa
307. kabinets
Tālr.: 67860673
E-pasts: inga.berzina@rpiva.lv

Docents
Dr. paed. Tālis Gžibovskis
307. kabinets
Tālr.: 67860673
E-pasts: talis.gzibovskis@rpiva.lv

Docente
Dr. paed., Mg. sc. soc. Laimrota Kriumane
408. kabinets
Tālr.: 67860677
E-pasts: laimrota.kriumane@rpiva.lv

Docents
Dr. paed. Jānis Misiņš
408. kabinets
Tālr.: 67860677
E-pasts: janis.misins@rpiva.lv

Docente
Dr. paed., Mg. art. Ginta Pētersone
408. kabinets
Tālr.: 67860677
E-pasts: ginta.petersone@rpiva.lv

Docents
Dr. paed., Mg. art. Andris Pundurs
408. kabinets
Tālr.: 67860677
E-pasts: andris.pundurs@rpiva.lv

Docente
Dr. paed., Mg. sc. soc. Sandra Vītola
408. kabinets
Tālr.: 67860677
E-pasts: sandra.vitola@rpiva.lv

Docents
Dr. paed. Zigmunds Žukovskis
307. kabinets
Tālr.: 67860673
E-pasts: zigmunds.zukovskis@rpiva.lv

Docente
Dr. art. Inese Žune
408. kabinets
Tālr.: 67860677
E-pasts: inese.zune@rpiva.lv

Docente
Mg. art. Guna Ezermale
408. kabinets
Tālr.: 67860677
E-pasts: guna.ezermale@rpiva.lv

Docents
Mg. art. Viktors Ritovs
307. kabinets
Tālr.: 67860673
E-pasts: viktors.ritovs@rpiva.lv

Docente
Agnese Egliņa
307. kabinets
Tālr.: 67860673
E-pasts: agnese.eglina@rpiva.lv

Lektore
Mg. art. Baiba Renerte
408. kabinets
Tālr.: 67860677
E-pasts: baiba.renerte@rpiva.lv

Lektore
Alda Skrastiņa
408. kabinets
Tālr.: 67860677
E-pasts: alda.skrastina@rpiva.lv

Koncertmeistare
Mg. art. Alla Andaburska
408. kabinets
Tālr.: 67860677
E-pasts: alla.andaburska@rpiva.lv

Koncertmeistare
Mg. art. Eiženija Zavadska
408. kabinets
Tālr.: 67860677
E-pasts: eizenija.zavadska@rpiva.lv

Koncertmeistare
Liesma Liepiņa
408. kabinets
Tālr.: 67860677
E-pasts: liesma.liepina@rpiva.lv

Koncertmeistare
Astra Vilde
408. kabinets
Tālr.: 67860677
E-pasts: astra.vilde@rpiva.lv

Koncertmeistare
Elīna Gaile
E-pasts: elina.gaile@rpiva.lv

Koncertmeistare
Tatjana Ježova
408. kabinets
Tālr.: 67860677
E-pasts: tatjana.jezova@rpiva.lv

Koncertmeistars
Uģis Krišjānis
E-pasts: ugis.krisjanis@rpiva.lv

Koncertmeistare
Ieva Šmite
408. kabinets
Tālr.: 67860677
E-pasts: ieva.smite-misina@rpiva.lv

Vecākā pasniedzēja
Mg. art., Dr. paed. Gunta Bāliņa
E-pasts: gunta.balina@rpiva.lv

Vecākā pasniedzēja
Dr. paed. Inga Gaile
408. kabinets
Tālr.: 67860677
E-pasts: inga.gaile@rpiva.lv

Vecākais pasniedzējs
Dr. art. Indriķis Veitners
307. kabinets
Tālr.: 67860673
E-pasts: indrikis.veitners@rpiva.lv

Pasniedzēja
Mg. art. Dace Bičkovska
307. kabinets
Tālr.: 67860673
E-pasts: dace.bickovska@rpiva.lv

Pasniedzēja
Mg. art. Ligita Pundure
408. kabinets
Tālr.: 67860677
E-pasts: ligita.pundure@rpiva.lv

Pasniedzējs
Mg. sc. soc. Māris Žagars
307. kabinets
Tālr.: 67860673
E-pasts: maris.zagars@rpiva.lv

Pasniedzēja
Mg. paed. Teiksma Ziemele
E-pasts: teiksma.ziemele@rpiva.lv

Pasniedzēja
Mg. paed. Dita Danosa
408. kabinets
Tālr.: 67860677
E-pasts: dita.danosa@rpiva.lv

Pasniedzējs
Matīss Jākobsons
E-pasts: matiss.jakobsons@rpiva.lv

Pasniedzēja
Iluta Treija
408. kabinets
Tālr.: 67860677
E-pasts: iluta.treija@rpiva.lv

Pasniedzēja
Liene Ķince
E-pasts: liene.kince@rpiva.lv

Pasniedzēja
Iveta Gaile
E-pasts: iveta.gaile@rpiva.lv

Pasniedzēja
Alisa Košeļeva
E-pasts: alisa.koseleva@rpiva.lv

Pasniedzējs
Raitis Ašmanis
307. kabinets
Tālr.: 67860673
E-pasts: raitis.asmanis@rpiva.lv

Pasniedzēja
Ramona Galkina
E-pasts: ramona.galkina@rpiva.lv

Pasniedzēja
Velga Jākobsone
E-pasts: velga.jakobsone@rpiva.lv

Pasniedzēja
Kristīne Kupča
307. kabinets
Tālr.: 67860673
E-pasts: kristine.kupca@rpiva.lv

Pasniedzēja
Rita Lūriņa
408. kabinets
Tālr.: 67860677
E-pasts: rita.lurina@rpiva.lv

Pasniedzējs
Oskars Petrauskis
307. kabinets
Tālr.: 67860673
E-pasts: oskars.petrauskis@rpiva.lv

Pasniedzējs
Raimonds Petrauskis
307. kabinets
Tālr.: 67860673
E-pasts: raimonds.petrauskis@rpiva.lv

Pasniedzējs
Kaspars Puikevics-Puikevskis
E-pasts: kaspars.puikevics-puikevskis@rpiva.lv

Pasniedzēja
Kristiāna Strade
307. kabinets
Tālr.: 67860673
E-pasts: kristiana.strade@rpiva.lv

Pasniedzēja
Silvija Tolka
408. kabinets
Tālr.: 67860677
E-pasts: silvija.tolka@rpiva.lv

Pēdējās izmaiņas veiktas 11.01.2016.   
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv