(LV)  English  Latvian

Latvijas Zinātnes Padomes eksperti

Uz 03.01.2017.

Nr. p. k. Vārds, uzvārds Zin. grāds Zinātnes nozare Ievēlēšanas termiņš
1. Zenta Anspoka Dr.paed. Pedagoģija Līdz 19.02.2018.
2. Dagnija Cēdere Dr.chem. Pedagoģija Līdz 14.04.2019.
3. Aija Dudkina Dr. psych. Psiholoģija Līdz 15.05.2017.
4. Beatrise Garjāne Dr.paed. Pedagoìija Līdz 19.03.2018.
5. Tamāra Grizāne Dr.oec. Vadîbzinâtne Līdz 16.06.2017.
6. Inese Jurgena Dr.paed. Pedagoģija Līdz 14.04.2019.
7. Diāna Liepa Dr.paed. Pedagoìija Līdz 13.02.2017.
8. Anna Līduma Dr.paed. Pedagoģija Līdz 13.02.2017.
9. Dace Markus Dr.habil.philol. Vadîbzinâtne Līdz 14.04.2019.
10. Māra Marnauza Dr.paed. Pedagoģija Līdz 19.05.2019.
11. Ivars Muzis Dr.paed. Pedagoìija Līdz 23.07.2018.
12. Anita Petere Dr.paed. Pedagoģija Līdz 19.03.2018.
13. Sandra Rone Dr.paed. Pedagoìija Līdz 16.06.2019.
14. Guna Svence Dr.psych. Psiholoìija Līdz 21.01.2017.
15. Ausma Špona Dr.habil.paed. Pedagoģija Līdz 16.06.2017.
16. Agrita Tauriņa Dr.paed. Pedagoģija Līdz 25.11.2017.
17. Māra Vidnere Dr.habil.psych., Dr.oec. Psiholoìija Līdz 16.06.2019.
18. Elita Volāne Dr.paed. Pedagoìija Līdz 15.01.2018.
19. Anna Vulāne Dr.philol. Vadîbzinâtne Līdz 19.05.2019.
Pēdējās izmaiņas veiktas 03.01.2017.   
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv