(LV)  English  Latvian

Valsts pētījumu programma

Valsts pētījumu programma 2014. gadā

Nr.p.k. Projekta vadītājs Programma Projekts Projekta dalībnieki Īstenošanas periods
1. Dr. med. Andris Ērglis Valsts pētījumu programma “Biomedicīna” (2014-2017) „Jaunu profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļu un metožu, biomedicīnas tehnoloģiju izstrāde sabiedrības veselības uzlabošanai” Dr. biol. Daina Voita 2014-2015
2. Dr. habil. art. Ojārs Spārītis Valsts pētījumu programma “Letonika” (2014-2017) 1. posms “Letonika - Latvijas vēsture, valoda, kultūra, vērtības” Dr. habil. philol. Dace Markus 2014-2015
Pēdējās izmaiņas veiktas 31.01.2017.   
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv