(LV)  English  Latvian

KPFI līdzfinansētie projekti

Nr.p.k. Projekta pamatojums Projekta Nr. Projekta nosaukums Projekta termiņš

1.

Likums "Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos" 10. panta 13. daļa,

Ministru kabineta (05.01.2010.) noteikumi Nr. 1 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās" nolikums"

Nr. KPFI–3/26

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus

Projekta apraksts

Projekta īstenošanas aktualitātes

16.09.2010.-16.09.2011.

Pateicība Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijai par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu un ilgtspējīgu domāšanu

Pateicība
Pēdējās izmaiņas veiktas 01.02.2017.   
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv