(LV)  English  Latvian

Starptautiskās sadarbības speciālisti

Adrese: Imantas 7. līnija 1, 101. kabinets
Tālrunis: 67808032
Fakss: 67808034
E-pasts: international@rpiva.lv

Pieņemšanas laiks
P 09:00 - 17:30
O 09:00 - 17:30
T 09:00 - 17:30
C 09:00 - 17:30
P 09:00 - 17:30
S -
Sv -


Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas attīstības stratēģija paredz plašu un daudzveidīgu starptautisku, starpinstitucionālu un staprnozaru sadarbību, kas sekmē RPIVA sasniegumu un tēla nostiprināšanu Latvijā un starptautiskā mērogā, kā arī palīdz papildināt un efektīvāk izmnatot esošos akadēmijas resursus.

RPIVA stratēģiskajos mērķos ietilpst ārvalstu studējošo skaita palielināšana, kā arī mērķtiecīga ārvalstu viesdocētāju piesaiste, īpaši maģistra un doktora studiju programmās. Ne mazāk svarīgi no RPIVA attīstības viedokļa ir kopā ar starptautiskām organizācijām un akadēmiskajām iestādēm izstrādāti un īstenoti projekti.

Akadēmiju jau kopš tās dibināšanas 1994. gadā raksturo strauja starptautisko sakaru attīstība: kā pirmās valstis, ar kurām izveidojās akadēmiskā sadarbība, minamas Liebritānija, ASV, Dānija. Kaut arī kopš tā laika RPIVA starptautiski sadarbojas gan kopprojektu, gan studentu un docētāju apmaiņas formās ar 23 valstīm, joprojām akadēmija plāno sekmēt un pakāpeniski palielināt studentu un docētāju apmaiņu un veicināt starptautiskas aktivitātes – tostarp gan kopīgus pētījumus, publikācijas un konferences, gan kopīgu studiju programmu izstrādi.

Būtisku ieguldījumu, kā arī koordināciju RPIVA starptautiskajā darbā nodrošina Attīstības un starptautisko sakaru daļa (ASSD), kas savu darbu sāka 1997. gadā. ASSD darbu pārrauga rektora vietnieks inovāciju un pētniecības jautājumos.

ASSD darbības mērķis ir koordinēt un attīstīt RPIVA projektu izstrādi un īstenošanu, piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu un citu finanšu avotu finansējumu, sekmēt starptautisko sadarbību akadēmiskajā, zinātniskajā un mākslinieciskajā jomā atbilstoši RPIVA attīstības stratēģijai.

Svarīgs ASSD uzdevums ir organizēt un administrēt RPIVA starptautiskās sadarbības aktivitātes t.sk. studentu un docētāju mobilitāti.

Savā darba ikdienā mēs nodarbojamies ar:

  • studentu un docētāju apmaiņas organizēšanu un administrēšanu;
  • informatīva atbalsta sniegšanu augstskolas docētājiem un studentiem iesaistoties starptautiskās aktivitātēs vai rakstot starptautiskus projektus;
  • Erasmus+ programmas koordinēšanu;
  • vieslektoru un viesstudentu uzņemšanu un ārvalstu viesu vizīšu koordinēšanu.

Studijas, pieredzes apmaiņa vai prakse ārzemēs dod papildus iespējas pilnveidoties ne tikai akadēmiskajā ziņā, bet arī paplašina zināšanas un pieredzi, kas turpmāk ir noderīga gan privātajā, gan darba dzīvē.

Mūsu komanda:

  • ASSD vadītāja Liesma Ose
  • ASSD vadītājas vietniece Inga Biļko
  • Starptautisko sakaru speciāliste, Erasmus+ akadēmiskās apmaiņas programmas koordinatore Eva Kazāka
Pēdējās izmaiņas veiktas 11.01.2016.   
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv