(LV)  English  Latvian

Pieaugušo pedagoģija

Adrese: Imantas 7. līnija 1, 412. kabinets
E-pasts: pieauguso_pedagogija@rpiva.lv


Profesore
Dr. paed. Beatrise Garjāne
412. kabinets
Tālr.: 67808033
E-pasts: beatrise.garjane@rpiva.lv

Profesore
Dr. paed. Inese Jurgena
412. kabinets
Tālr.: 67808033
E-pasts: inese.jurgena@rpiva.lv

Profesore
Dr. paed. Margarita Kaltigina
412. kabinets
Tālr.: 67808033
E-pasts: margarita.kaltigina@rpiva.lv

Profesore
Dr. paed. Anna Līduma
412. kabinets
Tālr.: 67808033
E-pasts: anna.liduma@rpiva.lv

Profesore
Dr. habil. philol. Dace Markus
412. kabinets
Tālr.: 67808033
E-pasts: dace.markus@rpiva.lv

Profesore
Dr. habil. paed. Ausma Špona
412. kabinets
Tālr.: 67808033
E-pasts: ausma.spona@rpiva.lv

Profesore
Dr. paed. Sarmīte Tūbele
412. kabinets
Tālr.: 67808033
E-pasts: sarmite.tubele@rpiva.lv

Profesore
Dr. philol. Anna Vulāne
E-pasts: anna.vulane@rpiva.lv

Viesprofesore
Iveta Ķestere
E-pasts: iveta.kestere@rpiva.lv

Docente
Dr. paed. Iveta Kāposta
412. kabinets
Tālr.: 67808033
E-pasts: iveta.kaposta@rpiva.lv

Docente
Dr. paed. Inguna Lāce
412. kabinets
Tālr.: 67808033
E-pasts: inguna.lace@rpiva.lv

Docente
Dr. paed. Diāna Liepa
412. kabinets
Tālr.: 67808033
E-pasts: diana.liepa@rpiva.lv

Docente
Dr. paed., Mg. hist. Staņislava Marsone
412. kabinets
Tālr.: 67808033
E-pasts: stanislava.marsone@rpiva.lv

Lektore
Mg. paed. Silvija Geikina
412. kabinets
Tālr.: 67808033
E-pasts: silvija.geikina@rpiva.lv

Vecākā pasniedzēja
Liene Briede
E-pasts: liene.briede@rpiva.lv

Vecākais pasniedzējs
Gatis Kalniņš
E-pasts: gatis.kalnins@rpiva.lv

Vecākā pasniedzēja
Evija Kļave
E-pasts: evija.klave@rpiva.lv

Vecākā pasniedzēja
Antra Leine
E-pasts: antra.leine@rpiva.lv

Vecākā pasniedzēja
Dr. Paed. Ilze Miķelsone
E-pasts: ilze.mikelsone@rpiva.lv

Vecākā pasniedzēja
Kristīne Užule
E-pasts: kristine.uzule@rpiva.lv

Pasniedzēja
Mg. philol. Mārīte Poiša
412. kabinets
Tālr.: 67808033
E-pasts: marite.poisa@rpiva.lv

Pasniedzēja
Mg. paed. Anita Maculēviča
412. kabinets
Tālr.: 67808033
E-pasts: anita.maculevica@rpiva.lv

Pasniedzēja
Mg. paed. Ilona Riekstiņa
E-pasts: ilona.riekstina@rpiva.lv

Pasniedzēja
Bc. paed., Mg. sc. soc. Veronika Skripačova
E-pasts: veronika.skripacova@rpiva.lv

Pasniedzēja
Inga Biļko
E-pasts: inga.bilko@rpiva.lv

Pasniedzēja
Dace Bībere
E-pasts: dace.bibere@rpiva.lv

Pasniedzēja
Jolanta Derkevica-Pilskunga
E-pasts: jolanta.derkevica-pilskunga@rpiva.lv

Pasniedzējs
Jānis Kronis
E-pasts: janis.kronis@rpiva.lv

Pasniedzēja
Mg. philol. Nataļja Malašonoka
E-pasts: natalja.malasonoka@rpiva.lv

Pasniedzēja
Gunta Reķe
E-pasts: gunta.reke@rpiva.lv

Pasniedzēja
Jeļena Stepanova
E-pasts: jelena.stepanova@rpiva.lv

Pasniedzēja
Gunita Ūdre
E-pasts: gunita.udre@rpiva.lv

Pēdējās izmaiņas veiktas 11.01.2016.   
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv