(LV)  English  Latvian

Vadībzinātnes

Adrese: Imantas 7. līnija 1, 324. kabinets
Tālrunis: 67808031
Fakss: 67808034
E-pasts: vadibzinatnes@rpiva.lv


Profesors
Dr. paed. Ivars Muzis
323. kabinets
Tālr.: 67808031
E-pasts: ivars.muzis@rpiva.lv

Viesdocente
Dr. psych. Anita Lasmane
323. kabinets
Tālr.: 67808031
E-pasts: anita.lasmane@rpiva.lv

Docente
Dr. sc. admin. Inta Kulberga
323. kabinets
Tālr.: 67808031
E-pasts: inta.kulberga@rpiva.lv

Lektore
Dr. sc. admin. Antra Līne
323. kabinets
Tālr.: 67808031
E-pasts: antra.line@rpiva.lv

Lektors
Mg. oec. Jānis Bisenieks
323. kabinets
Tālr.: 67808031
E-pasts: janis.bisenieks@rpiva.lv

Lektors
Mg. sc. soc. Vairis Ļaudams
323. kabinets
Tālr.: 67808031
E-pasts: vairis.laudams@rpiva.lv

Lektore
Mg. sc. ing. Inese Urpena
323. kabinets
Tālr.: 67808031
E-pasts: inese.urpena@rpiva.lv

Lektors
Mg. sc. soc. Alvis Valdemiers
323. kabinets
Tālr.: 67808031
E-pasts: alvis.valdemiers@rpiva.lv

Vecākā pasniedzēja
Dr. sc. admin., Mg. psych. Signe Enkuzena
E-pasts: signe.enkuzena@rpiva.lv

Vecākais pasniedzējs
Dr. sc. administr. Rūdolfs Kalvāns
323. kabinets
Tālr.: 67808031
E-pasts: rudolfs.kalvans@rpiva.lv

Vecākā pasniedzēja
Dr. paed. Skaidrīte Ozoliņa
323. kabinets
Tālr.: 67808031
Fakss:
E-pasts: skaidrite.ozolina@rpiva.lv

Vecākā pasniedzēja
Dr. paed. Sandra Rone
323. kabinets
Tālr.: 67808031
E-pasts: sandra.rone@rpiva.lv

Vecākā pasniedzēja
Dr. paed. Aija Studente
E-pasts: aija.studente@rpiva.lv

Pasniedzēja
Mg. sc. soc. Ligita Āzena
323. kabinets
Tālr.: 67808031
E-pasts: ligita.azena@rpiva.lv

Pasniedzēja
Bc. psych., Mg. paed. Anda Būdniece
E-pasts: anda.budniece@rpiva.lv

Pasniedzēja
Mg. paed. Inga Jurgena
323. kabinets
Tālr.: 67808031
E-pasts: inga.jurgena@rpiva.lv

Pasniedzēja
Mg. psych. Ruta Karloviča
323. kabinets
Tālr.: 67808031
E-pasts: ruta.karlovica@rpiva.lv

Pasniedzēja
Mg. paed., Mg. commerc. Dace Kazāka
323. kabinets
Tālr.: 67808031
E-pasts: dace.kazaka@rpiva.lv

Pasniedzēja
Mg. sc. soc., Mg. philol. Anita Pētersone
323. kabinets
Tālr.: 67808031
E-pasts: anita.petersone@rpiva.lv

Pasniedzēja
Mg. psych. Baiba Skrauce
323. kabinets
Tālr.: 67808031
E-pasts: baiba.skrauce@rpiva.lv

Pasniedzēja
Mg. paed. Kristīne Strūberga
E-pasts: kristine.struberga@rpiva.lv

Pasniedzēja
Mg. paed. Laila Zudāne
323. kabinets
Tālr.: 67808031
E-pasts: laila.zudane@rpiva.lv

Pasniedzēja
Mg. paed. Inta Lemešonoka
E-pasts: inta.lemesonoka@rpiva.lv

Pasniedzēja
Evita Reimane
E-pasts: evita.reimane@rpiva.lv

Pasniedzēja
Inese Strode
E-pasts: inese.strode@rpiva.lv

Pasniedzējs
Bc. paed. Viesturs Dumpis
E-pasts: viesturs.dumpis@rpiva.lv

Pasniedzējs
Silvija Bruņa
E-pasts: silvija.bruna@rpiva.lv

Pasniedzēja
Inita Juhņēviča
E-pasts: inita.juhnevica@rpiva.lv

Pasniedzējs
Inta Ļaudama
E-pasts: inta.laudama@rpiva.lv

Pasniedzēja
Linda Vītola-Barānova
E-pasts: linda.vitola-baranova@rpiva.lv

Pēdējās izmaiņas veiktas 11.01.2016.   
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv