(LV)  English  Latvian

Jauno zinātnieku konferenču rakstu krājumi

Ar RPIVA Jauno zinātnieku konferenču rakstu krājumiem (CD formātā) iespējams iepazīties RPIVA mājas lapā www.rpiva.lv/index.php?mh=stud_zin_konf (uzklikšķinot uz rakstu krājuma attēla), RPIVA Zinātņu daļā, RPIVA Rīgas un filiāļu bibliotēkās, kā arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Pēdējās izmaiņas veiktas 12.12.2013.   
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv