(LV)  English  Latvian

Preses kalendārs

Dokumenti, kas jāievēro augstākās izglītības attīstībā Latvijā un Eiropā

Preses kalendārs (hronoloģiskā secībā)

21.03.2017.Latvia: Ministry of education’s attempt to liquidate Riga Teacher Training and Education Management Academy (European Trade Union Committee for Education (Eiropas Izglītības arodbiedrības komiteja))
https://www.csee-etuce.org/en/news/archive/1927-latvia-ministry-of-education-s-attempt-to-liquidate-riga-teacher-training-and-education-management-academy
20.03.2017.Доклад юристов: ликвидация вуза RPIVA незаконна (delfi.lv)
http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/doklad-yuristov-likvidaciya-vuza-rpiva-nezakonna.d?id=48643689
20.03.2017.LIZDA, saņemot juridiskā biroja Sorainen atzinumu, lūdz apturēt RPIVA likvidācijas projekta tālāku virzību MK (LIZDA)
http://www.lizda.lv/?jaunums=1590
20.03.2017.Report of attorneys: the elimination of the University RPIVA illegal (news2night.com)
http://news2night.com/en/news/breaking-news-doklad-juristov-likvidatsija-vuza-rpiva-nezakonna
06.03.2017.Vai IZM melo sabiedrībai (LR Tiesībsargs)
http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/vai-izm-melo-sabiedribai
06.03.2017.Koalīcija uz divām nedēļām atliek valdības lēmumu par RPIVA likvidāciju (tvnet.lv)
http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/650335-koalicija_uz_divam_nedelam_atliek_valdibas_lemumu_par_rpiva_likvidaciju
05.03.2017.RPIVA likvidēšana nav augstskolu reforma (Roberts Ķīlis)
http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/650189-roberts_kilis_rpiva_likvidesana_nav_augstskolu_reforma
01.03.2017.RPIVA protesta mītiņš 28.02.2017. (RPIVA)
https://www.youtube.com/watch?v=Pf2bj0K10OM
27.02.2017.Lemšanu par RPIVA likvidēšanu MK, visticamāk, atliks uz vēlāku laiku (LETA)
http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/649323-lemsanu_par_rpiva_likvidesanu_mk_visticamak_atliks_uz_velaku_laiku
27.02.2017.Valdība par RPIVA likvidāciju varētu lemt nākamnedēļ (LETA)
http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/649370-valdiba_par_rpiva_likvidaciju_varetu_lemt_nakamnedel
22.02.2017.RPIVA reformā svarīgi izvērtēt visus iespējamos risinājumus (Ilze Viņķele)
http://nozare.lv/nozares/edu/item/2017022214012800EDDB2B93F0E7AA27/
20.02.2017.Par Ministru kabineta rīkojuma projektu un priekšlikumiem esošās situācijas risināšanai (RPIVA)
http://www.rpiva.lv/pdf/IZM_2017_02_20.pdf
17.02.2017.Brigmanis: Jāsniedz "augsta līmeņa garantijas", ka nākotnē netiks slēgtas RPIVA filiāles (LETA)
http://nozare.lv/nozares/edu/item/201702171611500133D7926D44485BB6/
14.02.2017.Rektoru padome kvoruma dēļ nelemj par RPIVA likvidēšanas tiesiskumu (tvnet.lv)
http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/647594-rektoru_padome_kvoruma_del_nelemj_par_rpiva_likvidesanas_tiesiskumu
14.02.2017.Ar dejas performanci studenti protestē pret RPIVA likvidēšanu (no 06:17 minūtes) (TV3 ziņas)
http://tvplay.skaties.lv/parraides/tv3-zinas/814548?autostart=true
14.02.2017.Ar dejām pie valdības mājas studenti protestē pret RPIVA likvidēšanu (delfi.lv)
http://www.delfi.lv/news/national/politics/video-ar-dejam-pie-valdibas-majas-studenti-proteste-pret-rpiva-likvidesanu.d?id=48512821
10.02.2017.Studentu apvienība iebilst pret RPIVA likvidēšanas plānu (lsm.lv)
http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/studentu-apvieniba-iebilst-pret-rpiva-likvidesanas-planu.a223198/
09.02.2017.RPIVA likvidācija nav pieļaujama (LZA eksperti)
http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/646885-lza_eksperti_rpiva_likvidacija_nav_pielaujama
09.02.2017.AIP vēl nesaskaņo atzinumu par RPIVA likvidāciju (Izglītība un kultūra)
http://www.rpiva.lv/img/IK_207-02-09.png
08.02.2017.Panaceja vai falša skaitļu maģija – eksperti lauž šķēpus par augstskolu apvienošanu (delfi)
http://www.delfi.lv/news/national/politics/panaceja-vai-falsa-skaitlu-magija-eksperti-lauz-skepus-par-augstskolu-apvienosanu.d?id=48495179
06.02.2017.Studenti vienojās neatbalstīt RPIVA likvidāciju (LETA)
http://nra.lv/latvija/izglitiba-karjera/199894-studenti-vienojas-neatbalstit-rpiva-likvidaciju.htm
06.02.2017.Latvijas Studentu apvienība neatbalsta RPIVA likvidāciju (tvnet.lv)
http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/646378-latvijas_studentu_apvieniba_neatbalsta_rpiva_likvidaciju
06.02.2017.Studenti nepiekrīt RPIVA likvidācijai (Rīga24.lv)
https://twitter.com/riga24/status/828615582886944768
04.02.2017.Izkristalizējas iespējamā IZM un LU kopīgā shēma, kā iegūt papildus finansējumu (ekonomika.lv)
https://www.ekonomika.lv/izkristalizejas-iespejama-izm-un-lu-kopiga-shema-ka-iegut-papildus-finansejumu/
04.02.2017.Kāpēc pašvaldību vadītājus uztrauc RPIVA likvidācija? (Latvijas Avīze)
http://www.la.lv/filialei-japastav/
02.02.2017.LU un Mūzikas akadēmija varētu prasīt kompensācijas par zaudējumiem RPIVA likvidācijas dēļ (LETA)
http://m.delfi.lv/latvija/article.php?id=48475807
02.02.2017.AIP atliek lēmuma pieņemšanu par pozīciju saistībā ar RPIVA likvidāciju (LETA)
http://www.delfi.lv/news/national/politics/atliek-lemuma-pienemsanu-par-poziciju-saistiba-ar-rpiva-likvidaciju.d?id=48475989
02.02.2017.RPIVA nepiekrīt IZM sagatavotajam akadēmijas likvidācijas pamatojumam (LETA)
http://www.delfi.lv/news/national/politics/rpiva-nepiekrit-izm-sagatavotajam-akademijas-likvidacijas-pamatojumam.d?id=48475719
01.02.2017.Alūksnes domes priekšsēdētājs paraksta vēstuli pret RPIVA likvidāciju (Agita Bērziņa, Aluksniesiem.lv)
http://www.aluksniesiem.lv/vietejas-zinas/aluksnes-domes-priekssedetajs-paraksta-vestuli-pret-rpiva-likvidaciju-119591
31.01.2017.Vai valsts augstākās izglītības sistēmas "reforma" ir reforma? (A. Baumanis)
http://www.delfi.lv/news/comment/comment/aldis-baumanis-vai-valsts-augstakas-izglitibas-sistemas-reforma-ir-reforma.d?id=48462745
30.01.2017.RPIVA pedagogi apņēmības pilni nepieļaut IZM vēršanos pret Latvijas novadiem (ekonomika.lv)
http://www.tautasbalss.lv/rpiva-pedagogi-apnemibas-pilni-nepielaut-izm-versanos-pret-latvijas-novadiem/
http://www.ekonomika.lv/rpiva-pedagogi-apnemibas-pilni-nepielaut-izm-versanos-pret-latvijas-novadiem/
28.01.2017.Pēc ilgām diskusijām studenti nevienojas par pozīciju RPIVA likvidēšanas jautājumā (LSA)
http://www.delfi.lv/news/national/politics/pec-ilgam-diskusijam-studenti-nevienojas-par-poziciju-rpiva-likvidesanas-jautajuma.d?id=48457633
27.01.2017.Studenti nominācijai «Gada ķeza» izvirzījuši Šadurski un Belēviču (LSA)
http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/645152-studenti_nominacijai_gada_keza_izvirzijusi_sadurski_un_belevicu
26.01.2017.IZM mērķis ir likvidēt ļoti spēcīgu pedagoģijas virziena spēlētāju (RPIVA)
http://nra.lv/latvija/izglitiba-karjera/198756-rpiva-rektore-izm-merkis-ir-likvidet-loti-specigu-pedagogijas-virziena-speletaju.htm
26.01.2017.Pūkaini cimdi vai cirvis izglītības reformētāju rokās. Saruna ar Robertu Ķīli (REA asoc.prof. Roberts Ķīlis)
http://www.la.lv/ministram-vairs-nav-ko-zaudet/
http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/242900/kili-parsteidz-kapec-sadurskis-nedara-vairak---vinam-tapat-vairs-neesot-ko-zaudet
26.01.2017.Likvidatori, nevis stratēģi (Ilze Kuzmina, Latvijas Avīze)
http://www.la.lv/likvidatori-nevis-strategi/
26.01.2017.LU attīstību IZM nolēmusi stiprināt, likvidējot RPIVA (“Izglītība un Kultūra” galvenā redaktore Daiga Kļanska)
https://www.izglitiba-kultura.lv/zinas/lu-attistibu-izm-nolemusi-stiprinat-likvidejot-rpiva
26.01.2017.Pašreizējā rīcība augstskolu konsolidācijā ir gļēva un nepietiekama (Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vadītāja Ilze Viņķele (Vienotība), LR1 “Krustpunktā”)
http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/vinkele-pasreizeja-riciba-augstskolu-konsolidacija-ir-gleva-un-nepietiekama.a220888/
25.01.2017.RPIVA studenti protestē pret reorganizāciju (Panorāma)
https://www.youtube.com/watch?v=da3B9aP_MUw
25.01.2017.Video: "Rokas nost no mūsu akadēmijas" – RPIVA studenti iziet ielās (DELFI)
http://www.delfi.lv/news/national/politics/video-rokas-nost-no-musu-akademijas-rpiva-studenti-iziet-ielas.d?id=48443397
25.01.2017.RPIVA Kuldīgas filiāles studentu sapulce (Panorāma)
https://www.youtube.com/watch?v=wGliZ-i3xNQ
25.01.2017.RPIVA likvidē Latvijas Universitātes glābšanai; nākamās var būt reģionu augstskolas (AIP priekšsēdētājs Jānis Vētra)
http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/vetra-rpiva-likvide-latvijas-universitates-glabsanai-nakamas-var-but-regionu-augstskolas.a220652/
http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/644752-augstakas_izglitibas_padomes_vaditajs_rpiva_likvide_lai_stiprinatu_lu
25.01.2017.RPIVA Kuldīgas filiāles studentu sapulce (Skrundas TV)
https://www.youtube.com/watch?v=acvmXfw5YWA
25.01.2017.RPIVA jautājums nonāk valdībā; Šadurska ieskatā studentu bažām nav racionāla pamata (IZM)
http://www.delfi.lv/news/national/politics/rpiva-jautajums-nonak-valdiba-sadurska-ieskata-studentu-bazam-nav-racionala-pamata.d?id=48444771
25.01.2017.Vai RPIVA miljonu pietiks, lai savestu kārtībā LU ēkas? (TVNET)
http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/644864-vai_rpiva_miljonu_pietiks_lai_savestu_kartiba_lu_ekas
25.01.2017.Kas mainīsies un kas nemainīsies RPIVA studentiem? (IZM)
http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/644770-kas_mainisies_un_kas_nemainisies_rpiva_studentiem
25.01.2017.Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas protesta gājiens (RPIVA)
https://www.youtube.com/watch?v=uK1it6hVqfE
25.01.2017.Protesta gājienā pret RPIVA reorganizāciju prasa Šadurska demisiju (TVNET)
http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/644778-protesta_gajiena_pret_rpiva_reorganizaciju_prasa_sadurska_demisiju
25.01.2017.RPIVA likvidācija: Studentu apvienība kritizē IZM par demokrātijas trūkumu (LSA)
http://www.delfi.lv/news/national/politics/rpiva-likvidacija-studentu-apvieniba-kritize-izm-par-demokratijas-trukumu.d?id=48447227
21.01.2017.Reorganizācija varētu būt saistīta ar RPIVA finanšu uzkrājumiem, min rektore (RPIVA)
http://www.delfi.lv/news/national/politics/reorganizacija-varetu-but-saistita-ar-rpiva-finansu-uzkrajumiem-min-rektore.d?id=48433485
20.01.2017.Augstskolu reorganizācija: Jūras akadēmiju vēlas pievienot RTU (DELFI)
http://www.delfi.lv/news/national/politics/augstskolu-reorganizacija-juras-akademiju-velas-pievienot-rtu.d?id=48430297
20.01.2017.Klusām virza sarunas par Jūras akadēmijas pievienošanu RTU (LR1)
http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/klusam-virza-sarunas-par-juras-akademijas-pievienosanu-rtu.a219991/
20.01.2017.Vai IZM darbojas līdzīgi kā padomju čekas iestāde? (tautasbalss.lv)
http://www.tautasbalss.lv/vai-izm-darbojas-lidzigi-ka-padomju-cekas-iestade/
20.01.2017.Latvijā studējošo skaits sarucis par 2%, sešos gados par 40% mazāk absolventu (LSM)
http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/latvija-studejoso-skaits-sarucis-par-2-sesos-gados-par-40-mazak-absolventu.a220017/
19.01.2017.Augstskolu reforma: kurš iegūs, kurš zaudēs? (Točki nad i)
http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/19.01.2017-tochku-nad-i.id89024/
19.01.2017.Sākusies augstskolu forma (Preses klubs)
http://play24.lv/video/7354/sakusies-augstskolu-reforma
19.01.2017.RPIVA – upuris uz konsolidācijas altāra (Ilze Kuzmina, Latvijas Avīze)
http://www.la.lv/rpiva-upuris-uz-konsolidacijas-altara/
19.01.2017.Ideja par augstskolu skaita samazināšanu atbalstāma, bet izpildījums – nav pareizs (LZA prezidents Ojārs Spārītis)
http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/sparitis-ideja-par-augstskolu-skaita-samazinasanu-atbalstama-bet-izpildijums--nav-pareizs.a219762/
19.01.2017.Raidījums aktuālo ziņu "TOP5". Raidījuma viesis: Gunārs Kūtris (par RPIVA - no 10. minūtes) (Saeimas deputāts Gunārs Kūtris (No Sirds Latvijai))
http://play24.lv/video/7356/viesis-gunars-kutris
19.01.2017.Būtu nepareizi, ja augstākās izglītības institūcijas sāktu bīdīt kā pasjansa kārtis (AIP priekšsēdētājs Jānis Vētra)
https://www.izglitiba-kultura.lv/zinas/vetra-butu-nepareizi-ja-augstakas-izglitibas-institucijas-saktu-bidit-ka-pasjansa-kartis
19.01.2017.Nemētāsim tukšas, apmelojošas frāzes, domāsim par saviem cilvēkiem un novadu attīstību (RPIVA Cēsu filiāles vadītāja Mārīte Raudziņa)
http://www.izglitiba-kultura.lv/viedokli/nemetasim-tuksas-apmelojosas-frazes-domasim-par-saviem-cilvekiem-un-novadu-attistibu
18.01.2017.Turpinās sāga par RPIVA. Katrs stāsta, ko grib (AIP priekšsēdētājs Jānis Vētra)
http://www.la.lv/cienu-zinasanu-kopejiem/
18.01.2017.RPIVA nav tiesiska pamata sākt sarunas ar IZM par augstskolas reorganizāciju (Izglītība un Kultūra )
https://www.izglitiba-kultura.lv/zinas/rpiva-nav-tiesiska-pamata-sakt-sarunas-ar-izm-par-augstskolas-reorganizaciju
18.01.2017.Anonīmā vēstulē pedagogus mudina sacelties pret Šadurski (DELFI)
http://www.delfi.lv/news/national/politics/anonima-vestule-pedagogus-mudina-sacelties-pret-sadurski.d?id=48422653
17.01.2017.Pastāv jautājums par RPIVA Madonas filiāles saglabāšanu (IZM)
http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/643664-ministrs_pastav_jautajums_par_rpiva_madonas_filiales_saglabasanu
17.01.2017.RPIVA plus LU: divi labi, viens – vēl labāks? (NRA)
http://nra.lv/latvija/izglitiba-karjera/197864-rpiva-plus-lu-divi-labi-viens-vel-labaks.htm
17.01.2017.Vidzemes Augstskola būtu gatava pārņemt RPIVA Cēsu filiāli (Vidzemes Augstskolas rektors Gatis Krūmiņš)
http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/643539-vidzemes_augstskola_butu_gatava_parnemt_rpiva_cesu_filiali
http://www.va.lv/lv/zinas/vidzemes-augstskola-butu-gatava-parnemt-rpiva-cesu-filiali
17.01.2017.Valsts kontrole bažīga par ES struktūrfondu jēgpilnu izlietojumu izglītībā (Valsts kontrole)
http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/valsts-kontrole-baziga-par-es-strukturfondu-jegpilnu-izlietojumu-izglitiba.a219456/
17.01.2017.RPIVA mūzikas pedagogi: Vai Latvijā atgriežas Melnā bruņinieka laiki (RPIVA)
http://nra.lv/latvija/izglitiba-karjera/197876-rpiva-muzikas-pedagogi-vai-latvija-atgriezas-melna-bruninieka-laiki.htm
17.01.2017.Izglītības ministrija nav spējīga formulēt reformu plānu (RPIVA)
http://www.rpiva.lv/index.php?mh=akt_akt&id=3331
17.01.2017.Kārlis Šadurskis atkal publiski melo (RPIVA)
http://www.rpiva.lv/index.php?mh=akt_akt&id=3330
17.01.2017.Augstskolām mazāk jāvilina studenti, vairāk – jāgādā par kvalitāti (IZM)
http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/sadurskis-augstskolam-mazak-javilina-studenti-vairak--jagada-par-kvalitati.a219408/
16.01.2017.Izglītības ministrs grib no 900 līdz 600 samazināt augstākās izglītības programmu skaitu (IZM)
http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/643463-izglitibas_ministrs_grib_no_900_lidz_600_samazinat_augstakas_izglitibas_programmu_skaitu
16.01.2017.Pasniedzēju sastāvs LU un RPIVA varētu mainīties 2019.gadā (IZM)
http://nra.lv/latvija/izglitiba-karjera/197830-pasniedzeju-sastavs-lu-un-rpiva-varetu-mainities-2019-gada.htm
16.01.2017.RPIVA pievienošana LU – Meli? Dezinformācija? Pārpratumi? (RPIVA)
http://www.rpiva.lv/pdf/RPIVA_Pedagogi_Dome.pdf
16.01.2017.RPIVA varbūtējo reorganizāciju valdībā vētīs arī bez Augstākās izglītības padomes akcepta (IZM)
http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/rpiva-varbutejo-reorganizaciju-valdiba-vetis-ari-bez-augstakas-izglitibas-padomes-akcepta.a219322/
16.01.2017.RPIVA Senāta viedoklis un aicinājums LR Ministru kabinetam, LR Izglītības un zinātnes ministrijai (RPIVA)
http://www.rpiva.lv/pdf/SENATS_protesta_vestule.pdf
16.01.2017.Reorganizēs vienīgi RPIVA, citās augstskolās konsolidēs programmas (IZM)
http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/izglitibas-ministrs-reorganizes-vienigi-rpiva-citas-augstskolas-konsolides-programmas.a219245/
http://www.delfi.lv/news/national/politics/pec-rpiva-citu-augstskolu-reorganizacija-nav-planota-uzsver-sadurskis.d?id=48410645
16.01.2017.RPIVA pievienošana LU: publisko konsultāciju MK rīkojuma projekta sagatavošanai rezultāti (IZM)
www.izm.gov.lv/images/izglitiba_augst/RPIVA_reorganizacija_16012017.pptx
16.01.2017.Diskusija "Ceļa karte" augstākās pedagoģiskās izglītības reformai (RPIVA)
https://www.youtube.com/watch?v=qBV1DlvCIoI&t=126s
14.01.2017.IZM informēs par RPIVA reorganizācijas gaitu (IZM)
http://ritakafija.lv/2017/01/izm-informes-par-rpiva-reorganizacijas-gaitu/
13.01.2017.Ačgārnā augstskolu reforma jeb caurkrituša politiķa “gulbja dziesma” (BNA)
http://www.bna.lv/site/?id=65869
12.01.2017.RPIVA studentiem ļaus izvēlēties sev tīkamu augstskolu studiju pabeigšanai (IZM)
http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/643060-rpiva_studentiem_laus_izveleties_sev_tikamu_augstskolu_studiju_pabeigsanai
12.01.2017.Oficiāli neinformējot augstskolas, IZM paziņo par RPIVA pievienošanu LU (Izglītība un Kultūra)
https://www.liepu.lv/uploads/files/IK_Nr_1_12_01_17_2.pdf
12.01.2017.Veicot reformas augstākajā izglītībā, jādomā par tās pieejamību reģionos (Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis (ZZS))
http://www.aluksniesiem.lv/vietejas-zinas/aluksnes-novada-vadiba-veicot-reformas-augstakaja-izglitiba-jadoma-par-tas-pieejamibu-regionos-119343
12.01.2017.IZM sniegtās informācijas korektums par RPIVA reorganizācijas nepieciešamību (Izglītība un Kultūra)
https://www.izglitiba-kultura.lv/zinas/izm-sniegtas-informacijas-korektums-par-rpiva-reorganizacijas-nepieciesamibu
11.01.2017.LU reputācija, iespējams, pasliktinās. Vai to centīsies glābt uz RPIVA rēķina? (tautasbalss.lv)
http://www.tautasbalss.lv/lu-reputacija-pasliktinas-vai-to-centisies-glabt-uz-rpiva-rekina/
11.01.2017.No jebkuras augstskolas reorganizācijas arī RPIVAs ieguvējiem jābūt studentiem! (Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs)
https://www.youtube.com/watch?v=Z9VCiuFidyk
11.01.2017.Pretēji @IZM_gov_lv paziņojumam VK nav sniegusi ieteikumus saistībā ar reorganizāciju pedagoģijas izglītības jomā (Valsts Kontrole)
https://twitter.com/vkontrole/status/819124752283566080
11.01.2017.LU apvienošanos ar RPIVA studentiem sola «pēc iespējas nesāpīgu» (LU)
http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/642904-lu_apvienosanos_ar_rpiva_studentiem_sola_pec_iespejas_nesapigu
11.01.2017.Pušu komentāri pēc LIZDA valdes ārkārtas sēdes (LIZDA, IZM, RPIVA)
http://skaties.lv/zinas/latvija/sabiedriba/rpiva-vadiba-ir-emocionala-un-nedoma-par-racionaliem-argumentiem-norada-ministrija/
11.01.2017.LU un Mūzikas akadēmija ir gatavas pārņemt RPIVA studiju programmas (IZM)
http://www.delfi.lv/news/national/politics/lu-un-muzikas-akademija-ir-gatavas-parnemt-rpiva-studiju-programmas.d?id=48397889
10.01.2017.Trīsreiz samazinās topošo pedagogu skaitu (Ilze Kuzmina, Latvijas Avīze)
http://www.la.lv/trisreiz-samazinas-toposo-pedagogu-skaitu/
09.01.2017.Baušķeniekus satrauc RPIVA filiāles nākotne (Dienas ziņas)
https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/09.01.2017-bauskeniekus-satrauc-rpiva-filiales-nakotne.id88227/
09.01.2017.RPIVA pievienošana LU (IZM)
http://www.izm.gov.lv/images/augstskolas/RPIVA_reorganizacija_info.pdf
09.01.2017.LU neatsakās piedalīties izglītības sistēmas pārmaiņās; pārmet RPIVA maldināšanu (LU)
http://www.delfi.lv/news/national/politics/lu-neatsakas-piedalities-izglitibas-sistemas-parmainas-parmet-rpiva-maldinasanu.d?id=48389317
09.01.2017.Izglītības eksperti kritizē iecerēto RPIVA reorganizāciju (Izglītības eksperti, LR1)
http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/izglitibas-eksperti-kritize-iecereto-rpiva-reorganizaciju.a218261/
09.01.2017.Citu augstskolu apvienošana neesot IZM plānos, bet pievērsīšoties konkrētām studiju programmām (IZM)
http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/642419-citu_augstskolu_apvienosana_neesot_izm_planos_bet_pieversisoties_konkretam_studiju_programmam
09.01.2017.Izglītības un zinātnes ministrija rīkojas mežonīgi (RPIVA)
http://www.rpiva.lv/index.php?mh=akt_akt&id=3323
09.01.2017.LU nepiekrīt pievienot RPIVA nedemokrātiskā veidā (RPIVA)
http://www.rpiva.lv/index.php?mh=akt_akt&id=3322
09.01.2017.RPIVA pievienošana LU paaugstinās studiju kvalitāti (IZM)
https://www.youtube.com/watch?v=RzH0EOOaENc
09.01.2017.RPIVA boikotē sarunas par tās pievienošanu LU; IZM sola augstskolas reorganizāciju neapturēt (LETA)
http://www.leta.lv/home/important/236CCD1D-2BFC-4A36-9439-76D13022D5E7/
09.01.2017.Preses konference (RPIVA)
https://youtu.be/e3teKHhgvks
09.01.2017.IZM informē par gaidāmo RPIVA reorganizāciju (IZM)
https://www.youtube.com/watch?v=oup_Qqz4XNk
08.01.2017.Reorganizācija vai Latvijas Universitātes glābšana no bankrota? (pietiek.com)
http://pietiek.com/raksti/reorganizacija_vai_latvijas_universitates_glabsana_no_bankrota
08.01.2017.Šadurska ministrija nespēj uzrādīt nekādus aprēķinus un pamatojumu saistībā ar RPIVA reorganizācijas plāniem (pietiek.com)
http://pietiek.com/raksti/sadurska_ministrija_nespej_uzradit_nekadus_aprekinus_un_pamatojumu_saistiba_ar_rpiva_reorganizacijas_planiem
08.01.2017.Telefonsaruna ar Izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski (Kārlis Šadurskis, Rīta Panorāma)
https://www.youtube.com/watch?v=iJPsde9fuxs
07.01.2017.Domes vadītāju uztrauc augstskolas likvidācija (Bauskas novada domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks)
http://bauskasdzive.diena.lv/vietejas-zinas/domes-vaditaju-uztrauc-augstskolas-likvidacija-161120
https://www.izglitiba-kultura.lv/zinas/bauskas-novada-mers-rpiva-nodrosina-iespeju-iegut-augstako-izglitibu-lauku-jauniesiem
06.01.2017.Latvijas Zemnieku savienība iebilst pret RPIVA un LU apvienošanu (LZS)
http://nra.lv/latvija/izglitiba-karjera/196942-latvijas-zemnieku-savieniba-iebilst-pret-rpiva-un-lu-apvienosanu.htm
06.01.2017.LZS iestāsies pret RPIVA reorganizāciju (LZS priekšsēdētājs Augusts Brigmanis)
http://www.irlv.lv/2017/1/6/lzs-iestasies-pret-rpiva-reorganizaciju, http://www.aluksniesiem.lv/vietejas-zinas/iestasies-pret-rpiva-reorganizaciju-119312
06.01.2017.Radies iespaids, ka ministrija ķērusies pie RPIVA reputācijas graušanas (LIVA)
http://nra.lv/latvija/izglitiba-karjera/196990-liva-radies-iespaids-ka-ministrija-kerusies-pie-rpiva-reputacijas-grausanas.htm
https://www.izglitiba-kultura.lv/zinas/liva-parmetumi-rpiva-nav-objektivi
06.01.2017.Kučinskis atbalsta reformas izglītībā, tomēr par RPIVA pievienošanu LU vēlas detalizētāku informāciju (Ministru prezidents Māris Kučinskis)
http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/642211-kucinskis_atbalsta_reformas_izglitiba_tomer_par_rpiva_pievienosanu_lu_velas_detalizetaku_informaciju
06.01.2017.Par RPIVA reorganizāciju nopietni tiek diskutēts jau vismaz piecus gadus (IZM)
http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/642164-izm_par_rpiva_reorganizaciju_nopietni_tiek_diskutets_jau_vismaz_piecus_gadus
05.01.2017.Augstskola nav pret izsvērtām un izdiskutētām pārmaiņām (RPIVA Senāta priekšsēdētāja Guna Svence)
http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/641935-rpiva_augstskola_nav_pret_izsvertam_un_izdiskutetam_parmainam
05.01.2017.Būtu muļķīgi kaut kādu intrigu dēļ "nocirst" veiksmīgu uzņēmumu (RPIVA Senāta priekšsēdētāja Guna Svence)
http://nra.lv/latvija/izglitiba-karjera/196807-rpiva-butu-mulkigi-kaut-kadu-intrigu-del-nocirst-veiksmigu-uznemumu.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
05.01.2017.RPIVA – līderis augstākās pedagoģiskās izglītības jomā Latvijā! (RPIVA)
http://www.rpiva.lv/pdf/RPIVAshort.pdf
05.01.2017.Kritiskais noskaņojums aug, bet populārākie – nemainīgi (SKDS)
http://nra.lv/politika/196794-skds-petijums-kritiskais-noskanojums-aug-bet-popularakie-nemainigi.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
05.01.2017.Slepenībā tapušā RPIVA reorganizācija pārsteidz nesagatavotus (Twitter ziņas)
http://www.protesti.lv/slepeniba-tapusa-rpiva-reorganizacija-parsteidz-nesagatavotus/
05.01.2017.Augstskolu apvienošana Latvijā notiks «asiņainā ceļā» (REA asoc.prof. Roberts Ķīlis)
http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/641934-kilis_augstskolu_apvienosana_latvija_notiks_asinaina_cela
05.01.2017.ROKAS NOST NO MŪSU AKADĒMIJAS (RPIVA SP)
https://www.youtube.com/watch?v=jv9dj9y2xL0
05.01.2017.Vairākas partijas pagaidām nepauž nostāju jautājumā par RPIVA (NRA)
http://nra.lv/politika/196890-vairakas-partijas-pagaidam-nepauz-nostaju-jautajuma-par-rpiva.htm
05.01.2017.RPIVA aicina Šadurski atsaukt apgalvojumu par lēmumu reorganizēt akadēmiju (RPIVA)
http://www.delfi.lv/news/national/politics/rpiva-aicina-sadurski-atsaukt-apgalvojumu-par-lemumu-reorganizet-akademiju.d?id=48378247
http://www.rpiva.lv/index.php?mh=akt_akt&id=3320
04.01.2017.Intervija ar Ingu Vanagu (Rīta Panorāma)
https://www.youtube.com/watch?v=RcZcgsts8Uw
04.01.2017.IZM vēlas pievienot RPIVA Latvijas Universitātei (Panorāma)
https://www.youtube.com/watch?v=DHEWZCVNKng
04.01.2017.Ideja par RPIVA un LU apvienošanu apspriesta jau kopš 2004. gada (LU prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā Ina Druviete)
http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/641887-druviete_ideja_par_rpiva_un_lu_apvienosanu_apspriesta_jau_kops_2004gada
04.01.2017.RPIVA reorganizācija nozīmēs arī radikālas izmaiņas LU (LU prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā Ina Druviete)
http://www.delfi.lv/news/national/politics/druviete-rpiva-reorganizacija-nozimes-ari-radikalas-izmainas-lu.d?id=48375751
http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/641894-druviete_rpiva_reorganizacija_nozimes_ari_radikalas_izmainas_lu
04.01.2017.RPIVA reorganizēšana būs signāls citām augstskolām (IZM)
http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvija/zinas/izglitibas-ministrija-rpiva-reorganizesana-bus-signals-citam-augstskolam.a217560/
04.01.2017.RPIVA reorganizācija: vai sākusies augstskolu reforma? (Kārlis Šadurskis, Jānis Vētra, Valdis Segliņš, Roberts Ķīlis, LR1)
http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/pecpusdiena/rpiva-reorganizacija-vai-sakusies-augstskolu-reforma.a79638/
04.01.2017.IZM iecere reorganizēt RPIVA tiek virzīta nekorekti un bez racionāliem argumentiem (LIZDA)
http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/641880-lizda_izm_iecere_reorganizet_rpiva_tiek_virzita_nekorekti_un_bez_racionaliem_argumentiem
04.01.2017.Ar paziņojumu par akadēmijas reorganizāciju IZM melo sabiedrībai un tracina studentus (RPIVA)
http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/641797-rpiva_ar_pazinojumu_par_akademijas_reorganizaciju_izm_melo_sabiedribai_un_tracina_studentus
04.01.2017.RPIVA pievienošana LU nevar būt tikai politiķu izšķiršanās (Rektoru padomes priekšsēdētājs Arvīds Barševskis)
http://nra.lv/latvija/izglitiba-karjera/196754-barsevskis-rpiva-pievienosana-lu-nevar-but-tikai-politiku-izskirsanas.htm
03.01.2017.Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju reorganizēs un pievienos LU (IZM)
http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/641706-rigas_pedagogijas_un_izglitibas_vadibas_akademiju_reorganizes_un_pievienos_lu
03.01.2017.RPIVA rektore nav bijusi informēta par IZM lēmumu reorganizēt akadēmiju (RPIVA rektore Daina Voita)
http://www.tvnet.lv/zinas/latvija/641721-rpiva_rektore_nav_bijusi_informeta_par_izm_lemumu_reorganizet_akademiju
02.01.2017.“LA” prognoze izglītībā: reformu gaidās (Ilze Kuzmina, Latvijas Avīze)
http://www.la.lv/izglitiba-reformu-gaidas/
02.01.2017.Kāpēc IZM nolēma reorganizēt RPIVA – trešo lielāko augstskolu (RPIVA vēstule IZM, paužot neapmierinātību par valsts finansēto studiju vietu 2017.gadā piešķiršanas kārtību) (Izglītība un Kultūra (IK raksts 11.01.2017.))
https://www.izglitiba-kultura.lv/zinas/kapec-izm-nolema-reorganizet-rpiva-treso-lielako-augstskolu
Pēdējās izmaiņas veiktas 21.03.2017.   
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv