(LV)  English  Latvian

Dokumenti studentiem

Norādījumi, prezentācijas, sagataves

 • Studējošo pētniecisko darbu izstrādāšanas, vērtēšanas un aizstāvēšanas norādījumi (21.11.2016)
 • Microsoft Powerpoint prezentācijas šablona datne
 • Studiju maksas, stipendijas, kredīti

 • Stipendiju piešķiršanas nolikums (28.11.2016.)
 • Kredītu piešķiršanas komisijas izveides un kredīta piešķiršanas nolikums (30.05.2016.)
 • Nolikums par RPIVA studiju maksas atlaidēm un studiju maksas parādu atmaksu (22.02.2016.)
 • Pakalpojumi

 • Maksa par iesiešanas, laminēšanas pakalpojumiem (22.02.2016.)
 • Ar studiju procesu saistītie normatīvie dokumenti

 • Ētikas kodekss (21.06.2010.)
 • Nolikums par studijām (28.04.2014.)
 • Nolikums par RPIVA klausītāja statusu (15.06.2016.)
 • Valsts budžeta finansēto studiju vietu konkursa kārtība (30.06.2016.)
 • Nolikums par studiju praksi (24.03.2014.)
 • RPIVA pārbaudījumu nolikums studiju programmās (24.03.2014.)
 • Nolikums par studentu imatrikulāciju vēlākos studiju posmos (21.03.2016.)
 • Nolikums par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu RPIVA (21.03.2016.)
 • Iesniegumu veidlapas

 • Iesniegums par ģimenes studiju maksas atlaižu piešķiršanu
 • Iesniegums par studiju maksas atlaižu piešķiršanu atsevišķām sociālajām grupām
 • Iesniegums par studiju maksas atlaižu piešķiršanu reflektantiem
 • Iesniegums par studiju maksas atlaižu piešķiršanu RPIVA absolventiem, kuri turpina studijas RPIVA
 • Iesniegums par studiju maksas atlaižu piešķiršanu RPIVA darbiniekiem vai darbinieku bērniem
 • Iesniegums stipendijas saņemšanai
 • Pēdējās izmaiņas veiktas 31.03.2017.   
  SEB
  Office 365
  Nacionālā ziņu aģentūra LETA
  Esfondi
  KPFI projekti
  null@rpiva.lv