(LV)  English  Latvian

LZP granti

Latvijas Zinātnes padomes granti 2012. gadā

Nr.
p.k.

Projekta vadītājs

Projekta Nr./
Līguma Nr.

Projekta nosaukums

Projekta dalībnieki

Īstenošanas periods

1.

Dace MARKUS
Dr. habil. philol.

09.1540

„Latviešu valodas fonētika: teorija vs. prakse” 4. posms

Dr. philol. M.Brēde
Dr. paed. M.Marnauza
Dr. philol. L.Leikuma

Dr. philol. I.Auziņa
Dr. biol. D.Voita

Dr. paed. T.Gžibovskis
Dr. philol. J.Grigorjevs
Mg. philol. I.Indričane
Dr. philol. S.Čeirāne
Mg. philol.  F.Svirskis
Mg. paed. I.Bukša

 Mg. paed. Z.Žukovskis

2012

Latvijas Zinātnes padomes granti 2009. gadā

Latvijas Zinātnes padomes granti 2008. gadā


Veidlapas

Pēdējās izmaiņas veiktas 31.01.2017.   
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv