(LV)  English  Latvian

Pedagoģijas fakultāte

Adrese: Imantas 7. līnija 1, 410. kabinets
Tālrunis: 67808139
Fakss: 67808034
E-pasts: pedagogi@rpiva.lv

Pedagoģijas fakultātes dekāne
Dr. paed. Inga Stangaine
E-pasts: inga.stangaine@rpiva.lv

Pedagoģijas fakultātes zinātniskā sekretāre
Dr. paed. Māra Bernande
E-pasts: mara.bernande@rpiva.lv

Pedagoģijas fakultātes sekretāre
Bc. paed., Mg. sc. soc. Dace Augstkalne
410. kabinets
Tālr.: 67808139
E-pasts: dace.augstkalne@rpiva.lv

Pedagoģijas fakultāte izveidota ar 2003. gada 27. oktobra RPIVA Senāta lēmumu (Nr. 19-22), apvienojot skolotāju studiju programmas trīs fakultātēs: Mūzikas, Pirmsskolas un pamatizglītības un daļēji Pedagoģijas un skolvadības fakultāti, kas darbojās no augstskolas dibināšanas 1994. gadā.

Līdz 2001. gada maijam par bijušās Pirmsskolas un pamatizglītības fakultātes dekāni strādāja Dr. paed., asoc prof. Anita Petere. No 2001. gada decembra dekāne bija Dr. paed., asoc prof. Elita Volāne.

Bijušo Mūzikas fakultāti no 1994./1995. līdz 1998./1999. studiju gadam vadīja dekāns Dr. hab. paed., Dr. art., Emeritus profesors Dainis Zariņš. No 1999./2000. studiju gada Mūzikas fakultātes dekāne bija Dr. paed., asoc. prof. Māra Marnauza. Par Mūzikas fakultātes priekšteci var uzskatīt Rīgas Skolotāju institūta Mūzikas skolotāju nodaļu, kas savukārt izveidojās uz Rīgas Pedagoģiskās skolas attiecīgo nodaļu bāzes.
Pēdējās izmaiņas veiktas 12.01.2016.   
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv