(LV)  English  Latvian

ERAF līdzfinansētie projekti

     

Nr.p.k. ERAF apakšaktivitātes Nr. un nosaukums Projekta Nr. Projekta nosaukums Projekta realizētāji Projekta termiņš
1. 3.1.2.1.1. apakšaktivitāte.
Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem.
Nr.2010/0109/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/008 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas infrastruktūras modernizācija prioritāro virzienu studiju programmu attīstībai. Projekta vadītājs A. Kehris, Vadītāja asistents J. Broks, Grāmatvede O. Kiseļova, Finanšu plānotāja R. Kramzaka, Iepirkuma speciālists O. Stelte 20.04.2010.-30.03.2011.
Projekta plānotās aktualitātes   Projekta plānotie rezultāti

 

RPIVA līdzdalība ERAF projektos

Nr.p.k.

ERAF apakšaktivitātes Nr. un nosaukums

Projekta Nr.

Projekta nosaukums

Projekta realizētāji

Projekta termiņš

1.

2.1.1.3.2. apakšaktivitāte
"Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai"

Nr.2010/0239/2DP/2.1.1.3.2./10/IPIA/VIAA/001

Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide

Papildus informācija

 

01.01.2010.–15.12.2015.

Pēdējās izmaiņas veiktas 31.01.2017.   
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv