(LV)  English  Latvian

ECTS

ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) -
Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma

Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma ir instruments ārzemēs pavadītu studiju periodu uzskaitei un atzīšanai. ECTS ir izstrādāta, lai objektīvi varētu novērtēt studenta veikumu un sekmes, studējot dažādās augstskolās, kurās ir atšķirīgas vērtēšanas sistēmas. ECTS veicina akadēmisko atzīšanu, un tas nozīmē, ka ārzemēs apgūtie priekšmeti aizstāj tādus vai līdzīgus priekšmetus Latvijas augstskolas, t.i., RPIVA, studiju programmā.

Pirms aizbraukšanas tiek noslēgts trīspusējs mācību līgums, kuru paraksta students, Latvijas augstskola un ārzemju augstskola un kurā ir iekļauts izvēlētās studiju programmas apraksts, kā arī iegūstamais kredītpunktu skaits. Par visiem sekmīgi pabeigtiem kursiem ārzemēs studenti saņem oficiālu atzīmju izrakstu no augstskolas, kura studentu ir uzņēmusi, norādot kursu nosaukumus, kredītpunktu skaitu katrā no tiem un iegūtās atzīmes.

Katrā augstskolā ir institucionālais ECTS koordinators, kura galvenie pienākumi ir konsultēt studentus studiju perioda plānošanā ārzemju augstskolā, apstiprināt sastādīto studiju programmu, kā arī nodrošināt ārzemju augstskolā iegūto kredītpunktu atzīšanu.
Mūsu ECTS koordinatori.

Pēdējās izmaiņas veiktas 08.01.2016.   
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv