(LV)  English  Latvian

Informācija par iespējām

Šeit jūs atradīsiet informāciju par dažādām iespējām – saistībā ar stipendijām, projektu finansējumu, studijām ārzemēs, pētniecības darbu, praksi, dzīvošanu, izglītības sistēmām un Eiropas Savienību.

Noderīgi
Meklējot stipendiju
Izglītības iespējas ārzemēs
Darba un prakses iespējas
Apmešanās vietas
European Funding
Zinātniekiem, pasniedzējiem, maģistriem, doktorantiem
Palīdzība studentam
Valodu mācīšanās
Informācija par izglītību
Boloņas process
Eiropas Savienība

Noderīgi

http://europa.eu.int/ploteus/portal

Informācija par izglītības iespējām Eiropas telpā. Eiropas izglītības datu bāze. jebkuram interesentam ir iespēja iegūt informāciju parizglītības sistēmām, studiju apmaiņas programmām, visu līmeņu izglītības iestādēmES dalībvalstīs, kandidātvalstīs, kā arī Šveicē, Lihtenšteinā, Islandē un Norvēģijā. Portālā apkopota praktiska informācija, kas var būt noderīga, dodoties mācīties uz ārzemēm -kopmītnes un citas apmešanās iespējas, dzīvošanas izmaksas, kā arī nodokļu un sociālās nodrošināšanas jautājumi.

http://europa.eu/index_lv.htm

Eiropas Komisijas Jaunatnes portāls ar 10000 saitēm par 30 Eiropas valstīm

http://www.jaunatne.gov.lv/lv/eurodesk/

Eurodesk – informācija un padomi par Eiropu jauniešiem un tiem, kas ar jauniešiem strādā

www.ljp.lv

Latvijas Jaunatnes Padome (informācija par jaunatni, tās iespējām un jaunatnes organizāciju darbību)

Meklējot stipendiju:

www.daad.org

DAAD Stipendijas studijām un pētnieciskā darba veikšanai Vācijā

http://www.ghst.de

Hertie fonda stipendiju programmas.

www.swissbaltic.net  

Geberta Rufa fonda mājas lapa par studiju iespējām Šveicē, kurā angļu un vācu valodā ir pieejama informācija par studiju un stipendiju iespējām Šveicē.

www.britishcouncil.lv

Lielbritānijas Padome (Lielbritānijas stipendijas, konsultācijas par iespējām studēt Lielbritānijā, bibliotēkas materiāliem un angļu valodas kursiem)

http://robert-schuman.org

Stipendijas studijām Francijā. Robēra Šūmaņa fonds

http://www.cies.org/Fulbright_programs.htm

FULLBRIGHT programmas stipendijas

www.nmr.lv

Ziemeļvalstu informācijas birojs (ZIM) (informācija par projektiem, stipendijām Ziemeļvalstīs)

http://www.izm.gov.lv/default.aspx?tabID=17&lang=1&id=1708

IZM aktuālie stipendiju piedāvājumi

www.socrates.lv

Eiropas Savienības izglītības programmas mājas lapa, kurā atrodama informācija par programmas piedāvātajām sadarbības un izglītības iespējām

http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/erasmus/what_en.html

Eiropas Komisijas informācija par SOCRATES/ERASMUS programmu

http://isec.gov.lv

Izglītības satura un eksaminācijas centrs (ISEC). Informācija studentiem, pedagogiem, kā arī citiem interesentiem par iespējām mācīties ārzemēs, par ārzemju stipendijām un to saņemšanai pieteikšanās kārtību. Pedagogiem – par Eiropas Padomes pedagogu tālākizglītības programmas semināriem un citām iespējām.

http://www.oead.ac.at/_english/austria/grants/

Stipendiju iespējas Austrijā

http://www.soros.org/grants

Sorosa fonda piedāvāti granti un stipendijas

http://www.scholarships.com/

Iespējas visu vecumu studentiem atrast stipendiju studijām

http://www.fordfound.org/about/guideline.cfm

Stipendiju datu bāze

http://www.unesco.org/education/studyingabroad/networking/fellowship.shtml

Informācija saistībā ar stipendijām un finansējumu studentiem, kas vēlas turpināt savas studijas

http://www.finaid.com

Informācija par stipendijām, finansiāliem jautājumiem, kas interesē studentus, vecākus un skolotājus

http://www.e-fellows.net/show/detail.php/325

Stipendiju meklēšanas serveris

www.study-abroad.dk

Iespējams izvēlēties valsti, augstskolu un studiju nozari par kuru vēlas saņemt informāciju

www.iefa.org

Piedāvā izvēlēties studiju nozari, augstskolu, valsti, lai iegūtu nepieciešamo informāciju. Daudzas norādes uz citiem interneta resursiem

Izglītības iespējas ārzemēs

http://europa.eu.int/ploteus/portal

Informācija par izglītības iespējām Eiropas telpā. Eiropas izglītības datu bāze, jebkuram interesentam ir iespēja iegūt informāciju par:izglītības sistēmām, studiju apmaiņas programmām, visu līmeņu izglītības iestādēmES dalībvalstīs, kandidātvalstīs, kā arī Šveicē, Lihtenšteinā, Islandē un Norvēģijā. Portālā apkopota praktiska informācija, kas var būt noderīga, dodoties mācīties uz ārzemēm -kopmītnes un citas apmešanās iespējas, dzīvošanas izmaksas, kā arī nodokļu un sociālās nodrošināšanas jautājumi.

http://www.eu-bluecard.com

Informācijas tīkls par izglītību Eiropā

http://www.studyeurope.hobsons.com/

Studiju iespējas Eiropā, apmaiņas programmas

www.univ.cc

Datubāze, kurā apkopota informācija par 6900 universitātēm 178 valstīs

http://www.allaboutcollege.com

Pasaules augstskolu katalogs Internetā

http://www.collegeboard.com

College Board - SAT valodu testi un informācija par mācībām Amerikā

http://www.australiangraduate.com

Izglītības iespējas Austrālijā

http://www.hochschulkompass.de/

Informācija par augstskolām Vācijā

http://www.berufsberatung.ch/dyn/1005.asp

Informācija par darbu un studijām Šveicē

http://www.swissup.com/

Šveices augstskolu reitingi

http://www.study-abroad.dk/

Piedāvā iepazīties ar starptautisku izglītības žurnālu study abroad kurā atrodama informācija par dažādiem ar studijām saistītiem jautājumiem dažādās pasaules valstīs

http://www.4icu.org/Europe/

Eiropas valstu universitātes un koledžas, sakārtotas atbilstoši web popularitātei

http://www.izm.gov.lv/default.aspx?tabID=17&lang=1&id=1709

IZM aktuālie studiju piedāvājumi

http://isec.gov.lv

Informācija studentiem, pedagogiem, kā arī citiem interesentiem par iespējām mācīties ārzemēs, par ārzemju stipendijām un pieteikšanās kārtību to saņemšanai

http://www.elearningeuropa.info

Eiropas Komisijas e-studiju portāls

http://www.mastersportal.eu

Portāls, kur var atrast informāciju par maģistra studiju programmām

Darba un prakses iespējas

http://www.estia.educ.goteborg.se

Informācija par izglītību, darba tirgu un profesijām 25 Eiropas valstīs

http://www.piaa.gov.lv/leonardo/index.php?lang=lv

Informācija par Leonardo da Vinci programmas piedāvātajam iespējam

http://www.berufsberatung.ch/dyn/1005.asp

Informācija par darbu un studijām Šveicē

www.aiesec.lv

Starptautisko praktikantu apmaiņas programma (AIESEC) (prakses iespējas ārzemēs savā specializācijā).

www.iec.lv

Starptautiskās apmaiņas programmas (IEC) (darbs ārzemēs un ceļošana).

http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm

Prakses iespējas Eiropas Komisijā augstskolu absolventiem.

Apmešanās vietas

http://www.casaswap.com/

Iespēja studentiem atrast apmešanās vietu, dodoties uz ārzemēm

http://www.hospitalityclub.org

Starptautisks viesmīlības un kultūras apmaiņas klubs

European Funding

http://www.welcomeurope.com/funding.asp

Informācija par Eiropas organizāciju piedāvātajām finansējuma iespējām

http://www.esfondi.lv/

Informācija par ES fondiem

http://www.piaa.gov.lv/

Informācija par Leonardo da Vinci un ESF piedāvātajām iespējām

http://www.km.gov.lv/UI/main.asp?id=14791

Informācija par programmu "Kultūra2000"

http://www.eracareers.lv/index.php?PHPSESSID=76d6d1896263f160ff9b3824b08964fb

Latvijas pētnieku mobilitātes portāls

http://www.stiftungsindex.de/

Informācija par dažādiem fondiem Vācijā

www.socrates.lv

Eiropas Savienības izglītības programmas mājas lapa, kurā atrodama informācija par programmas piedāvātajām sadarbības un izglītības iespējām

http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/erasmus/what_en.html

Eiropas Komisijas informācija par SOCRATES/ERASMUS programmu

www.jaunatne.gov.lv

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra(iespējas studentu iniciatīvu grupām)

http://www.latvija-eiropa.gov.lv/lv

Eiropas Savienības programmas Latvijā

www.nmr.lv

Ziemeļvalstu informācijas birojs (ZIM) (informācija par projektiem, stipendijām Ziemeļvalstīs)

Zinātniekiem, pasniedzējiem, maģistriem, doktorantiem

http://www.europa.eu.int/eracareers

Eiropas zinātnieku mobilitātes portāls, iespējas stipendijām un darbam ES

http://www.zinatne-5.lv/whatsnew.htm

Eiropas Savienības 5-a pētniecības un tehnoloģiju attīstības ietvara programma Latvijā. Latvijas Nacionālā kontaktpunkta un atbalsta grupas aktuālas informācijas pakalpojumi

http://www.swiss-science.org/

Šveices zinātnes un inovāciju portāls

www.jsps.go.jp/english/

JSPS stipendijas ārzemju pētniekiem.

http://www.forskningsradet.no

Norvēģijas pētnieku padomes starptautiskā stipendiju nodaļa

www.aka.fi

Fonds Latvijas pētniekiem, kas dodas uz Somiju

http://isec.gov.lv

Izglītības satura un eksaminācijas centrs (ISEC). Informācija studentiem, pedagogiem, kā arī citiem interesentiem par iespējām mācīties ārzemēs, par ārzemju stipendijām un to saņemšanai pieteikšanās kārtību. Pedagogiem - par Eiropas Padomes pedagogu tālākizglītības programmas semināriem un citām iespējām.

Palīdzība studentam

http://scholar.google.com/ Informācijas meklēšanas pakalpojums studentiem

http://www.latvija-eiropa.gov.lv/lv/biblioteka/62 Eirobibliotēka

Tavas apmaiņas studenta tiesības

Valodu mācīšanās

http://www.virtual-languages.com

Angļu valodas apmācība internetā

http://www.ets.org  

Informācija par TOEFL, GRE, GMAT valodu un izglītības testiem

www.testdaf.de

Vācu valodas eksāmens TestDaF(eksāmena paraugi un informācija par eksāmenu)

http://www.deutsch-uni.com/erasmus

Vācu valodas tiešsaistes kurss

http://www.cehispanic.com

Starptautiski spāņu valodas kursi

http://utenti.lycos.it/italianonline/index.htm

Itāļu valodas apmācība internetā

www.ccf.lv

Francijas kultūras centrs

Informācija par izglītību

http://www.estia.educ.goteborg.se

Informācija par izglītību, darba tirgu un profesijām 25 Eiropas valstīs

http://www.ulb.ac.be/unica

Network of Universities from the Capitals of Europe - sadarbības iespējas ar dažādām Eiropas universitātēm

www.world-education.dk

Pasaules izglītības asociācija - Association for World Education

www.eaea.org

Pieaugušo izglītības Eiropas asociācija - European Association for the Education of Adults

http://www.eu-bluecard.com 

Informācijas portāls par izglītību Eiropā - The information network on education in Europe

www.esnal.net

Pieaugušo izglītībs Eirpas servisa portāls - European service network adults learning

http://www.ceu.hu/crc/cdc/

Augstākās izglītības atbalsta programma - Course Development Competition

http://www.world-education.dk/

Pasaules izglītības asociācija - Association for World Education

www.unesco.org/education

Unesco izglītības institūts - Unesco Institute for Education

www.aiknc.lv

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs (AIKNC) (informācija par augstskolu studiju programmu licenzēšanu un akreditāciju)

http://www.eu-bluecard.comex.shtml

Informācijas tīkls par izglītību Eiropā

Boloņas process

http://www.bologna-bergen2005.no

Boloņas process – Towards the European Higher Education Area

http://www.aic.lv/bolona/

Informācija par Boloņas procesu

Eiropas Savienība

http://www.europa.eu.int/youth

Eiropas Savienības portāls latviešu valodā

http://www.latvija-eiropa.gov.lv/l; http://www.esia.gov.lv/

Eiropas Savienības informācijas aģentūra

http://www.eiropainfo.lv

Plaša informācija par Eiropas Savienību

Pēdējās izmaiņas veiktas 22.03.2016.   
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv