(LV)  English  Latvian

Datu bāzes

Uzmanību RPIVA studentiem! Datu bāzes pieejamas arī ārpus RPIVA datortīkla. Piekļuves norādes skat. RPIVA IS v.1.0 sadaļā "Datu bāzes"


Web of Science

Datubāzē ietverta nozīmīgākā zinātniskā informācija par vairāk kā 12 000 žurnāliem dabaszinātnēs, sociālajās, humanitārajās zinātnēs un mākslā, piedāvājot rakstu bibliogrāfisko un citēšanas informāciju, kopsavilkumus un citu informāciju. Datubāze piedāvā plašas meklēšanas, atlases un rezultātu analīzes iespējas. Web of Science datubāzē pieejama informācija no 1990. gada.


APA datu bāze

APA PsycNET ir Amerikas psihologu asociācijas (American Psychological Association, APA) zinātnisko izdevumu elektroniskā datu bāze, kurā ir pieejami vairāk kā 40,000 izdevniecības APA zinātniskajos žurnālos publicētu rakstu pilni teksti, vairāk kā 10,000 APA izdoto grāmatu pilni teksti, vairāk kā 2 miljoni citās izdevniecībās izdoto zinātnisko rakstu anotācijas.
APA PsycNET piedāvā ātro un paplašināto rakstu meklēšanu, ļoti ērtu atlasīto rakstu pārlūkošanu un automātisko grupēšanu pēc atslēgas vārdiem, pēc rakstu vai grāmatu autoriem, pēc publicēšanas gada, pēc žurnālu nosaukumiem, pēc pētījuma dalībnieku sociāli demogrāfiskiem raksturojumiem, pēc pētījumā izmantotiem mērinstrumentiem u.t.t.


Britannica Online

Datu bāzē vairāk kā 73 000 rakstu, 75 000 definīciju, 10 000 ilustrāciju, ieskaitot fotogrāfijas, zīmējumus, kartes, vairāk kā 200 000 norādes uz interneta adresēm, aptuveni 2000 saistošu ilustratīvu videomateriālu. Datu bāzē apvienotas vairākas enciklopēdijas.


Cambridge Journals Online

Cambridge Journals Online ir izdevniecības Cambridge University Press daudznozaru e-žurnālu pilnu tekstu datu bāze, kas piedāvā iespēju meklēt informāciju vairā kā 300 zinātniskajos žurnālos, kā arī saistītajos interneta resursos.


EBSCO datu bāze

Šobrīd vispopulārākā dažādu nozaru bibliogrāfiskās un pilnu tekstu datu bāzes — sociālās un humanitārās zinātnes, ekonomika, bizness, dabaszinātnes, medicīna u.c. nozaru periodiku. Gandrīz 7000 žurnāliem svešvalodās ir pieejami pilni teksti.


LETA

Nacionālā ziņu aģentūra LETA datu bāze piedāvā informāciju par politiskiem, sociāliem un kultūras notikumiem Latvijā, Baltijā un pasaulē, kā arī sniedz biznesa informatīvos pakalpojumus Nozare.lv, kur jaunākā un aktuālā informācija par nozarē notiekošo tiek apkopota un sistematizēta 30 svarīgākajās Latvijas biznesa nozarēs.


 

SAGE Journals Online

Izdevniecības SAGE pilnu tekstu žurnālu datu bāze piedāvā rakstus no vairāk kā 400 žurnāliem. datu bāzē pārstāvētas dažādās zinātnēs - humanitārās zinātnes, zinātnes par dzīvību, medicīna, eksaktās zinātnes, sociālās zinātnes u.c. SAGE piedāvā ātro un paplašināto rakstu meklēšanu, rakstu pārlūkošanu pa nozarēm un žurnālu pārlūkošanu pēc nosaukuma alfabēta secībā.


ScienceDirect

ScienceDirect ir izdevniecības Elsevier datubāze dabas un tehniskajās zinātnēs, dzīvības zinātnēs un medicīnā, kā arī humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Datubāze satur informāciju par vairākiem tūkstošiem Elsevier izdotajiem žurnāliem un grāmatām. Pilnie teksti, kas apzīmēti ar zaļu simbolu, RPIVA pieejami ap 2000 žurnāliem, kas pārsvarā pieejami no 2002. gada līdz jaunākajam žurnāla numuram. Pārējiem izdevumiem pieejama bibliogrāfiskā informācija un rakstu kopsavilkumi, šie uzdevumi apzīmēti ar baltu simbolu.


SCOPUS

SCOPUS ir izdevniecības Elsevier daudznozaru zinātnisko publikāciju bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāze, kas satur gandrīz 20 000 žurnālus no aptuveni 5000 izdevējiem un 4,6 miljonus konferenču materiālus. Datubāze SCOPUS akadēmiskajam un administratīvajam personālam nodrošina vienotu piekļuvi informācijai par publikācijām nozīmīgākajos zinātniskajos žurnālos un to citēšanu, kas ļauj izvērtēt publikāciju autoru zinātniskos sasniegumus.

 


MUSE

Project MUSE ir vadoša humanitāro un sociālo zinātņu resursu datubāze, kas jau kopš 1995.gada nodrošina pieeju elektroniskajiem resursiem pētījumu veikšanai akadēmiskajā vidē, izglītībai augstskolās, skolās un bibliotēkās visā pasaulē. MUSE aptver ap 130 vadošo augstskolu un pētnieciskos institūciju grāmatas un vairāk kā 600 pilnteksta žurnālus, kas pilnībā integrēti meklēšanai un atklājumiem.

Pēdējās izmaiņas veiktas 20.10.2016.   
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv