(LV)  English  Latvian

Dalība starptautiskajās organizācijās

Institucionāla dalība starptautiskajās organizācijās

 1. Eiropas skolotāju izglītības asociācija (Association for Teacher Education in Europe (ATEE))
 2. Eiropas institucionālās pētniecības asociācija (European Association for Institutional Research (EAIR))
 3. Eiropas skolotāju izglītības politikas tīkls (European Network on Teacher Education Policies (ENTEP))
 4. Baltijas vadības attīstības asociācija (Baltic management development association (BMDA))
 5. Eiropas profesionālās izglītības sniedzēju apvienība (Der Europäische Verband Beruflicher Bildungsträger (EVBB))
 6. Eiropas Erasmus koordinatoru asociācija (European Association of Erasmus Coordinators (EAEC))
 7. Starptautiskā mūzikas izglītības biedrība (International Society for Music Education (ISME))
 8. Starptautiskā džeza skolu asociācija (International Association of Schools of Jazz (IASJ))
 9. Krievijas Federācijas mūzikas izglītības biedrība (Russian Federation Society for Music Education)
 10. Bērnu identitāte un pilsonība Eiropā (Children Identity and Citizenship in Europe (CiCe))
 11. Starptautiskā lasīšanas asociācija (International Reading Association (IRA))
 12. Starptautiskā fonētiķu asociācija (International Phonetic Association (IPhA))
 13. Starptautiskā grāmatu padome jauniešiem (International Board on Books for Young People (IBBY))
 14. Eiropas Dabaszinātņu didaktikas pētījumu asociācija (European Science Education and Research Association (ESERA))
 15. Ziemeļvalstu sadarbības tīkls mūzikas izglītībā (Nordic Network for Music Education (NNME network))

 

RPIVA akadēmiskā personāla individuālā dalība starptautiskajās organizācijās

 1. Starptautiskā psiholoģijas skolu asociācija (International School Psychology Association) (ISPA)) (Dr. psych. Inta Tiltiņa-Kapele)
 2. Eiropas Profesionālo psihologu asociācijas federācija (European Federation of Psychologists Association (EFPSA)) (Mg. psych. Viktorija Perepjolkina)
 3. Starptautiskās Smilšu terapijas asociācija (International Society for Sand Play Therapy (ISST)) (Dr. habil. psych., Dr. oec. Māra Vidnere)
 4. Starptautiskā pozitīvās psiholoģijas asociācija (International Positive Psychology Association (IPPA)) (Dr. psych. Guna Svence)
 5. Starptautiskā muzikologu biedrība (The International Musicological Society (IMS)) (Šveice, oficiālais birojs) (Dr. paed., Dr. art. Nora Lūse).
 6. Starptautiskā mūzikas izglītības biedrība (The International Society for Music Education (ISME)) (Austrālija, oficiālais birojs) (Dr. paed. Anna Līduma, Dr. habil. paed. Ausma Špona).
 7. Starptautiskā lasīšanas pētnieku asociācija (Международная ассоциация исследователей чтения) (Krievija) (Dr. habil. paed. Ausma Špona, Dr. paed. Jeļena Jermolajeva).
 8. Eiropas Universitāšu asociācija – Doktora studiju padome (European University Association – Council for Doctoral Education) (RPIVA doktorantūras programmā iesaistītie zinātnieki).
 9. Starptautiskā kultūras aktivitāšu un pētniecības organizācija (International Society for Cultural Activity and Research (ISCAR)) (Dr. habil. psych., Dr. oec. Māra Vidnere)
 10. Eiropas Profesionālās izglītības iestāžu apvienība (Der Europäische Verband Beruflicher Bildungsträger (EVBB)) (Dr. paed. Margarita Kaltigina)
 11. Pasaules zīdaiņu mentālās veselības asociācija Latvijas nodaļa (World Association of Infant Mental Health (WAIMH)) (Dr. psych. Tija Zīriņa)
 12. Ziemeļvalstu – Baltijas valstu vides izglītības un pedagoģijas sadarbības tīkls (Nordic Network for Environmental Education) (Dr. chem. Jānis Gedrovics)
 13. Eiropas Dabaszinību didaktikas asociācija (European Science Education and Research Association) (Dr. chem. Jānis Gedrovics)
 14. Starptautiskā dejas padome (International Dance Council (CID)) (Dr. paed. Rita Spalva)
 15. Starptautiskā dejas organizācija (International Dance Organisation (IDO)) (Dr. paed. Rita Spalva)
 16. Starptautiskā folkloras kopu asociācija (International Union of Folklora Associations (IGF)) (Dr. paed. Rita Spalva)
 17. Starptautiskā tradicionālās mūzikas padome (International Council for Traditional Music (ICMT)) (Dr. art. Boriss Avramecs)
 18. Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asociācija (Baltic Association of Educational Historians) (Dr. paed. Staņislava Marsone, Dr. paed. Guntars Bernāts)

 

Sadarbības iestādes džeza pedagoģijas jomā

Starptautiskās Džeza skolu asociācijas (International Association of Schools of Jazz, IASJ) biedri:

 1. California Institute of the Arts, USA
 2. Conservatoire de Paris, France
 3. Estonian Academy of Music and Theatre, Estonia
 4. Fondazione Siena Jazz, Italy
 5. Fridhems Folkhogskola, Sweden
 6. Frost School of Music, USA
 7. The Royal Conservatory of the Hague, Netherland
 8. Helsinki Polytechnic Stadia, Finland
 9. Helsinki Pop and Jazz Conservatory, Finland
 10. International Music College Freiburg, Germany
 11. Ionian University, Greece
 12. Kaliningrad Regional Music College, Russia
 13. Konservatorium Wien University, Austria
 14. Krakow School of Jazz and Contemporary Music, Poland
 15. Leeds College of Music, England
 16. Lucerne University of Applied Science and Arts, Switzerland
 17. Mannheim University of Music and Performing Arts, Germany
 18. Northwest Vista College, USA
 19. Novosibirsk College of Music, Russia
 20. R. Glier Kyiv State Higher Music College, Ukraine
 21. Riga Dome Choir School, Latvia
 22. Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Latvia
 23. Rimon School of Jazz and Contemporary Music, Israel
 24. Royal Academy of Music Aarhus, Denmark
 25. Sibelius Academy, Finland
 26. Souza Lima Conservatory of Music, Brazil
 27. Taller de Musicos, Spain
 28. The Cologne University of Music, Germany
 29. The Lizst School of Music Weimar, Germany
 30. The New School for Jazz and Contemporary Music, USA
 31. University of Louisville, USA
 32. University of Miami, USA
 33. University of Michigan, USA
 34. University of Music and Dramatic Arts Graz, Austria
 35. University of Tartu, Estonia
 36. Vantaa Music Institute, Finland
 37. Viljandi Culture Academy, Estonia
 38. Western Connecticut State University, USA
Pēdējās izmaiņas veiktas 12.12.2013.   
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv