(LV)  English  Latvian

Elektroniskais katalogs

Piezīme: Meklēšanā tiek izmantota jebkura norādītā simbolu virkne, kas garāka par 3 simboliem.
Grāmatu saņemšanai aizpildīt pieprasījuma veidlapas (var saņemt bibliotēkā).
RPIVA bibliotēkā studentus apkalpo TIKAI uzrādot derīgu studenta apliecību.

   
Pēdējās izmaiņas veiktas 31.01.2017.   
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv