(LV)  English  Latvian

RPIVA asociētie profesori

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Zinātniskais grāds Ievēlēšanas datums Zinātnes apakšnozare
Pedagoģijas nozare
1. Irina DIREKTORENKO Dr.paed. 26.01.2009. Skolas pedagoģija
2. Ineta HELMANE Dr.paed. 29.04.2014. Skolas pedagoģija
3. Anna LĪDUMA Dr.paed. 26.01.2009. Pirmsskolas pedagoģija
4. Laima MŪRNIECE Dr.paed. 12.04.2006. Mūzikas pedagoģija
5. Valentīna ROMENKOVA Dr.psych. 26.01.2009. Pirmsskolas pedagoģija
6. Sandra RONE Dr.paed. 20.12.2010. Skolas pedagoģija
7. Agrita TAURIŅA Dr.paed. 26.01.2009. Pirmsskolas pedagoģija
Bioloģijas nozare
8. Daina VOITA Dr.biol. 11.02.2010. Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija
Psiholoģija
9. Aija DUDKINA Dr.psych. 25.10.2014. Personības psiholoģija
Ekonomikas nozare
10. Līga JANKOVA Dr.oec. 16.06.2014. Reģionālā ekonomika

Kritēriji asociētā profesora amata pretendentam

Rekomendācijas par profesoru un asociēto profesoru ievēlēšanas kārtību un par pretendentu kvalifikācijas novērtēšanas kritērijiem http://www.aip.lv/prof_ievelesana.htm

Pēdējās izmaiņas veiktas 31.01.2015.   

Investor in Excelence
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv