(LV)  English  Latvian

RPIVA asociētie profesori

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Zinātniskais grāds Ievēlēšanas datums Zinātnes apakšnozare
Pedagoģijas nozare
1. Irina DIREKTORENKO Dr.paed. 28.01.2015. (atkārtoti) Skolas pedagoģija
2. Ineta HELMANE Dr.paed. 29.04.2014. Skolas pedagoģija
3. Guntars BERNĀTS Dr.paed. 14.05.2015. Mûzikas pedagoģija
4. Laima MŪRNIECE Dr.paed. 15.11.2013. (atkārtoti) Mūzikas pedagoģija
5. Valentīna ROMENKOVA Dr.psych. 28.01.2015. (atkārtoti) Pirmsskolas pedagoģija
6. Agrita TAURIŅA Dr.paed. 28.01.2005. (atkārtoti) Pirmsskolas pedagoģija
7. Ilze BRIŠKA Dr.paed. 01.03.2017. Skolas pedagoģija
Psiholoģija
8. Aija DUDKINA Dr.psych. 25.10.2014. Personības psiholoģija

Kritēriji asociētā profesora amata pretendentam

Rekomendācijas par profesoru un asociēto profesoru ievēlēšanas kārtību un par pretendentu kvalifikācijas novērtēšanas kritērijiem http://www.aip.lv/prof_ievelesana.htm

Pēdējās izmaiņas veiktas 08.03.2017.   
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv