(LV)  English  Latvian

Darbības virzieni

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Arodbiedrības organizācijas darbības virzieni

 1. Sociālais virziens.
  1. 1.1. Finansiālais atbalsts grūtībās nonākušajiem arodbiedrības biedriem(pabalsti);
  2. 1.2. Apdrošināšana LIZDA nelaimes gadījumu fondā;
  3. 1.3. Finansiāls apsveikums jubilejās;
  4. 1.4. Finansiālais un morālais atbalsts ilgstoši slimojošajiem arodbiedrības biedriem.
 2. Kultūras virziens.
  1. 2.1. Koncertu, teātru kolektīvi apmeklējumi (50% atbalsts arodbiedrības biedriem);
  2. 2.2. Kolektīvās ekskursijas (50% - 100% atbalsts arodbiedrības biedriem, atkarībā no situācijas);
  3. 2.3. 100% atbalsts RPIVA organizēto kultūras pasākumu apmeklējumam grupā.
 3. Sabiedrisko aktivitāšu virziens.
  1. 3.1. RPIVA Arodbiedrības organizācijas biedru darbība LIZDA darba grupās, komisijās, pasākumos;
  2. 3.2. RPIVA Arodbiedrības organizācijas biedru dalība LBAS organizētajos pasākumos;
  3. 3.3. RPIVA Arodbiedrības organizācijas biedru dalība RPIVA organizētajos pasākumos;
 4. Sporta virziens.
Pēdējās izmaiņas veiktas 12.12.2013.   
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv