(LV)  English  Latvian

Mūžizglītības iespējas

RPIVA mērķis mūžizglītības jomā ir veicināt mūžizglītības principu iedzīvināšanu sabiedrībā, nodrošinot iepriekš iegūtās izglītības turpināšanu un profesionālās pilnveides atbilstību izglītības attīstības un sabiedrības vajadzībām, piedāvājot daudzveidīgas mūžizglītības aktivitātes Rīgā un attīstot RPIVA filiāles par novadu mūžizglītības centriem.

RPIVA izstrādā un īsteno pedagogu tālākizglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas, organizē kursus skolotājiem, psihologiem, izglītības iestāžu, komercdarbības un vadības jomās strādājošiem un citiem interesentiem.

Mūžizglītības ietvaros kursi notiek RPIVA Rīgā un tās filiālēs – Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā, Madonā, Tukumā, Ventspilī.

Šobrīd aktuālais piedāvājums

E-pasta adrese: kursi@rpiva.lv

Pēdējās izmaiņas veiktas 11.01.2016.   
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv