(LV)  English  Latvian

Nāc studēt RPIVA!

banner_studesev
 Ievietots: 2016-07-27

Akreditēta mūsdienīga, inovatīva un  moderna studiju programma skolotājiem!

RPIVA akreditēta jauna studiju programma: Vidējās izglītības bioloģijas skolotājs un pamatizglītības bioloģijas, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotājs. Jaunā programma būtiski paplašina iespējas skolotājiem iegūt vienlaicīgi vairākas kvalifikācijas, kas paver plašākas iespējas darbā tirgū: vidējās izglītības bioloģijas skolotāja un pamatizglītības bioloģijas, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja kvalifikācija un profesionālā bakalaura grāds izglītībā.
Programmā studējošiem vēl ir pieejamas budžeta vietas un studiju laikā saņemt gan valsts piešķirto stipendiju, kā arī akadēmijas piešķirto stipendiju ceļa izdevumu segšanai. Studiju procesā tiks izmantotas mūsdienīgas mācību metodes, studēt moderni aprīkotās auditorijās un veikt pētījumus labiekārtotās laboratorijās, kas aprīkotas ar jaunākas paaudzes Eiropā un pasaulē sertificētu aparatūru.
Studijas notiks Rīgā un 8 filiālēs (Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, Kuldīgā, Madonā, Jēkabpilī, Tukumā un Ventspilī) visā Latvijā.
Vēl šajā rudenī ir pieejamas budžeta vietas, piesakies studijām līdz 03.09.
 Ievietots: 2016-08-25

RPIVA pagarina vasaras uzņemšanu sākumskolas un bioloģijas skolotāju un psiholoģijas programmās!

RPIVA pagarina vasaras uzņemšanu pilna laika studijās:
 • Profesionālā bakalaura studiju programmā "Vidējās izglītības bioloģijas skolotājs un pamatizglītības dabaszinību skolotājs" (pilna laika studijas) – BUDŽETA VIETAS un STIPENDIJA – līdz 03.09.
 • Profesionālā bakalaura studiju programmā ""Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā" (pilna laika studijas) – BUDŽETA VIETAS – līdz 03.09.
 • Bakalaura studiju programmā "Psiholoģija" (pilna laika studijas) – 10.09.
 • Profesionālā bakalaura studiju programmā "Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs" (pilna laika studijas) – 19.08.
 • Profesionālā bakalaura studiju programmā "Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs" (pilna laika studijas) – 19.08.
 Ievietots: 2016-08-08

RPIVA pagarina vasaras uzņemšanu skolotāju, izglītības vadības, komercdarbības un uzņēmumu vadības un personāla vadības programmās nepilna laika studijās Rīgā un filiālēs!

Lasīt vairāk...
   lasīt vairāk...  Ievietots: 2016-08-16

Skolotāj, iegūsti jaunu kvalifikāciju – svešvalodas skolotājs!

Licencēta jauna otrā līmeņa īsā studiju programmā “Skolotājs” apakšprogramma “Svešvalodas (krievu/ angļu/ latviešu) skolotājs 1. -12. klasē”
Studiju ilgums 1 gads un 5 mēneši, studijas notiks nepilna laika klātienē Rīgā un visās filiālēs.
 Ievietots: 2016-07-27

Aicinām dziedāt RPIVA sieviešu korī "Balta"

Noklausīšanās 1. septembrī plkst. 15:00, 6. septembrī plkst. 15:30 un 20:00 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas 407. auditorijā Imantas 7. līnijā 1. Vairāk informacijas: Māra Marnauza, tālr. 29461145, mara.marnauza@choir.lv, facebook.com/korisBalta
 Ievietots: 2016-08-22

Aktualitātes psiholoģijas studiju programmās

RPIVA ir uzsākusi psiholoģijas bakalaura studiju programmas izveidi tālmācības sistēmā latviešu un angļu valodā un drīz ikviens interesents varēs apgūt psiholoģijas studijas RPIVA arī attālināti.
RPIVA psiholoģijas bakalaura studiju kvalitāti nodrošina 86% pasniedzēju ar doktora zinātnisko grādu un 25% profesoru. Nākamajā studiju gadā darbu uzsāks jauni docētāji – RPIVA psiholoģijas studiju programmu absolventi: praktizējošie psihologi Juris Zuitiņš, Saiva Brūdere-Ruska, Inese Elsiņa, kā arī praktizējošs psihoterapeits Aivis Dombrovskis.
Ir izveidota un aktīvi darbojas psiholoģijas pētnieku grupa Dr. psych. Viktorijas Perepjolkinas vadībā.
Varam apsveikt psiholoģijas studiju programmas vadītāju Gunu Svenci ar atkārtotu ievēlēšanu profesora amatā Rīgas Stradiņa Universitātes Sociālo zinātņu profesoru padomes balsojumā, kas bija vienbalsīgs. Profesore Māra Vidnere ir atkārtoti ievēlēta uz trīs gadiem par Latvijas Zinātņu Akadēmijas Zinātnes padomes psiholoģijas eksperti.
Psiholoģijas studiju kvalitāte tiek nodrošināta ciešā sasaistē ar zinātnes aktualitātēm psiholoģijā un starpnozaru pētniecībā, jaunām tendencēm lietišķajā un fundamentālajā psiholoģijā.
 Ievietots: 2016-07-05

2016./2017. studiju gada vasaras uzņemšanas rezultāti

Skat. tabulu...
   lasīt vairāk...  Ievietots: 2016-08-08

Konkursa rezultāti doktora un maģistra studijām

Skat. tabulu...
   lasīt vairāk...  Ievietots: 2016-08-16

RPIVA aicina pieteikties 3. Starptautiskajai starpnozaru konferencei “Biopsiholoģiskais dzīves pamats izglītībā un veselībā”

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akdēmija sadarbībā ar LU Rīgas Medicīnas koledžu, Leipcigas Universitāti, Humbolta universitāti un Saksonijas pavalsts pedagoģijas koledžu Vācijā šī gada 28.-29. oktobrī  organizē 3. starptautisko starpnozaru konferenci BIOPSIHOLOĢISKAIS DZĪVES PAMATS IZGLĪTĪBĀ UN VESELĪBĀ. Konferencē tiks prezentēti Vācijas, Anglijas, Portugāles, Irānas, Spānijas, Indonēzijas un Latvijas zinātnieku jaunākie pētījumu rezultāti un diskutēts par aktuālām tēmām psiholoģijā, pedagoģijā, veselības aprūpē, psihofizioloģijā un mākslā.
Konferences darba tēmas:
 1. Cilvēka attīstības bioloģiskie un psihofizioloģiskie aspekti.
 2. Dzīves koncepta psiholoģiskie un izglītības aspekti.
 3. Jaunu zinātņu attīstības iespējas Dzīves kā koncepta izpētē.
 4. Veselības aprūpe starpdisciplinārā kontekstā. 
Autoru publikācijas tiks ievietotas starptautiski recenzējamā žurnālā "BioNet" www.bionet.name
Konferences darba valoda: angļu, latviešu
Norises vieta: Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Imantas 7. līnija, Rīga
Pieteikumi dalībai konferencē tiek gaidīti līdz 2016. gada 11. septembrim.
RPIVA Pētniecības un inovāciju daļa, tālr.: 67808132, e-pasts: zd@rpiva.lv
pieteikties...   lasīt vairāk...  Ievietots: 2016-08-05

Izmanto iespēju studēt jebkurā vietā, jebkurā laikā!

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija sadarbībā ar Liepājas Universitāti piedāvā unikālu iespēju apgūt skolotāja profesiju tiešsaistē (e-studijas), arī atrodoties ārpus Latvijas.
pieteikties...   lasīt vairāk...  Ievietots: 2016-06-01

RPIVA 2016. gadā par valsts budžeta līdzekļiem īstenos B programmas

RPIVA aicina interesentus pieteikties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides izglītības B programmas „Mācību priekšmeta „Mūzika” saturs un didaktika” (160 stundas) apguvei. Kursu beidzēji saņems sertifikātu par programmas apguvi. Pieteikšanās kursiem notiek RPIVA mājas lapā elektroniski. B programmas tiks realizētas Izglītības un zinātnes ministrijas organizētā iepirkuma „Mācību pakalpojumi B programmu īstenošanā pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei” (identifikācijas Nr. IZM 2016/7/B) ietvaros.
   lasīt vairāk...  Ievietots: 2016-05-01

AICINĀM PIEDALĪTIES KONFERENCĒ

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža sadarbībā ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju organizē 5. Starptautisko zinātnisko konferenci "Aktualitātes veselības aprūpes pilnveidē: mūsdienas un nākotne", kas notiks š.g. 27. – 28. oktobrī , Rīgā.
Konferences tēmas:
 • Tradicionālā un inovatīvā pieeja veselības aprūpē un izglītībā
 • Studiju un zinātniskās darbības integrācija veselības aprūpē: Teorija un prakse
 • Mūžiglītības attīstība tirgus ekonomikas apstākļos
 • Transkulturālā veselības aprūpe
Konferences darba valodas: angļu, latviešu
Norises vieta: Radisson Blu Daugava viesnīca, Kuģu iela 24, LV-1048, Rīga, Latvija
Aicinām piedalīties visus interesentus! Vairāk par konferenci un pieteikšanos Kontaktinformācija: conference@rmkoledza.lv; +371 67840747
 Ievietots: 2016-07-22

RPIVA Bauskas filiāle piedalās Bauskas pilsētas svētkos

No 5. līdz 6. augustam Bauskā norisinājās pilsētas svētki “Bauskas smeķis”, kuros aktīvi iesaistījās RPIVA Bauskas filiāles  darbinieki un studenti. RPIVA teltī Rātslaukumā gan lielie, gan mazie svētku dalībnieki tika aicināti nosmeķēt RPIVA piedāvājumus – radošas aktivitātes ar svētku atribūtikas darināšanu un informāciju par iespējām studēt akadēmijā. Iepriecināja lielā svētku apmeklētāju interese par RPIVA piedāvātajām darbnīcām un apliecinājumi par vēlmi studēt akadēmijā.
   bildes...  Ievietots: 2016-08-17

RPIVA Alūksnes filiāle piedalās pilsētas svētkos

No 4. augusta līdz 7. augustam Alūksnē norisinājās pilsētas svētki, kuru aktivitātēs piedalījās RPIVA Alūksnes filiāles studenti un absolventi un viņu ģimenes. Īpaši krāšņs bija svētku gājiens, kurā sevi parādīja RPIVA Alūksnes filiāle, kas pauda savu piederību pilsētai un novadam. Pirms gājiena kopā ar mums nofotografējās Alūksnes domes priekšsēdētājs A. Dukulis.
   bildes...  Ievietots: 2016-08-10

RPIVA noslēdz sadarbības līgumu ar Bauskas novada Domi

4. augustā RPIVA rektore Daina Voita un Bauskas novada Domes priekšsēdētājs Raitis Ābelnieks parakstīja sadarbības līgumu – par Bauskas reģiona iedzīvotāju izglītības līmeņa paaugstināšanu un novada ekonomikas attīstības veicināšanu. Noslēgtais līgums paver ļoti plašas sadarbības iespējas izglītības, pētniecības, kultūras un atbalsta sniegšanas jomā. RPIVA iesaistīsies reģiona izglītības problēmu risināšanā un speciālistu sagatavošanā, mācību prakšu un mentoru sagatavošanā, karjeras izglītībā un konsultēšanā, piedāvās mūžizglītības un tālākizglītības programmas dažādām mērķauditorijām, psiholoģisko palīdzību un atbalstu, projektu izstrādi un īstenošanu, piedalīsies konferenču un semināru organizēšanā un nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanā, tādejādi veicinot reģiona ekonomisko attīstību.
Līguma parakstīšanā piedalījās Bauskas novada Domes izpilddirektora vietniece Ineta Ruhocka un RPIVA Bauskas filiāles vadītāja Aija Spriņķe.
   bildes...  Ievietots: 2016-08-05

RPIVA Alūksnes filiāles studenti un absolventi Gulbenes pilsētas svētkos

30. jūlijā RPIVA Alūksnes filiāles studenti un absolventi aktīvi piedalījās Gulbenes pilsētas svētkos un informēja par iespējām studēt RPIVA. Attēlos studiju programmas "Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs" 4. kursa studente Arnita Medne un divu studiju programmu "Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs" un  profesionālās maģistratūras "Pedagoģija"absolvente Daiga Bleikša.
   bildes...  Ievietots: 2016-08-04

Investor in Excelence
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv