joachims.cubriks@rpiva.lv
(LV)  English  Latvian
 

Studentiem! Vasaras skolā Vācijā!

Vehtas universitāte aicina studentus piedalīties 6 Kultūras Studiju Vasaras Skolā no 2015. gada 20. augusta līdz 11. septembrim. Vasaras Skolas programmā ir iekļauts intensīvais vācu valodas kurss ar ievadu kultūras studijās Vācijā. Vairāk informācijas: http://www.uni-vechta.de/internationales/aktuelles/kulturwissenschaftliche-sommerschule-2015/. Ir pieejamas 5 stipendijas 500 EUR apmērā studentiem, kuri vēlas piedalīties vasaras skolā. Pieteikumi stipendijām tiks pieņemti līdz 28. februārim. Peteikumi dalībai bez stipendijas tiks pieņemti līdz 30. aprīlim.
Lai veicas!
 Ievietots: 2015-02-25 Id=2670

RPIVA Alūksnes filiāle organizē semināru „Skolotājs un bērns izglītības sistēmā”

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Pedagoģijas fakultāte un Alūksnes filiāle sadarbībā ar Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāziju 2015. gada 18. martā organizē zinātniski lietišķo semināru „Skolotājs un bērns izglītības sistēmā”. Semināra norises vieta: Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija. Pieteikšanās semināram: aluksne@rpiva.lv līdz 13. martam. Semināra dalībnieki saņems apliecības.
 Ievietots: 2015-02-09 Id=2652    lasīt vairāk...

2015. gada 16. martā RPIVA notiks Metodiskā konference "Radoša skola 2015"

Cienījamie skolotāji, skolu vadītāji, vecāki, pētnieki! Mēs vēlamies, lai mūsu bērni un audzēkņi ir radoši – aizrautīgi un asprātīgi, atvērti un pārliecināti par savām spējām, ideju bagāti un uzņēmīgi. Aicinām  jūs dalīties savā pieredzē, atrast domubiedrus, iepazīt un apspriest idejas, rast jaunas ieceres, kā skolas dzīvi veidot saistošu, dinamisku un produktīvu! Konference tiek organizēta Nordplus Horizontālā projekta „Radoša skolas kultūras sekmēšana starpnozaru sadarbībā II” ietvaros.
Kontakti papildus informācijai: Ilze Briška, e-pasts: ilze.briska@rpiva.lv, Daiga Kalēja-Gasparoviča, e-pasts: daiga.kaleja@rpiva.lv, tālr.: 67808123.
 Ievietots: 2015-02-06 Id=2648 pieteikties...

RPIVA Senāta sēde notiks 2015. gada 2. martā

RPIVA Senāta sēde notiks 2015. gada 2. martā plkst. 15.30 Senāta sēžu zālē (227. telpā).
Jautājumus izskatīšanai Senātā var iesniegt 2015. gada 16. februārī no plkst. 13.30 līdz plkst. 17.00 Senāta birojā (324. telpā) personīgi Senāta sekretārei D. Kalējai-Gasparovičai (jānosūta arī iesniedzamās dokumentācijas elektroniskais variants uz e-pasta adresi senats@rpiva.lv)Dokumentiem pirms iesniegšanas jābūt noformētiem atbilstoši RPIVA Senāta Kārtības rullī minētajām prasībām.
Senāta Padome notiks 2015. gada 23. februārī plkst. 13.30.
Senāta priekšsēdētāja G. Svence
 Ievietots: 2015-02-06 Id=2647

RPIVA 8. starptautiskā zinātniskā konference

Aicinām dalībniekus pieteikties RPIVA 8. starptautiskai zinātniskai konferencei "Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā", kas veltīta “Academia-200”.
Konference notiks 2015. gada 10. aprīlī.
Konfereneces organizatori: Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācija, Rīgas Pedagoģijas un vadības akadēmija.
Reģistrācija līdz 2015. gada 6. martam. Publikāciju iesūtīšana līdz 2015. gada 2. aprīlim.
RPIVA Pētniecības un inovāciju daļa
 Ievietots: 2015-01-27 Id=2632 pieteikties...   lasīt vairāk...

RPIVA organizē kursus "Pedagoģiskās darbības pamati" (B prog.)

RPIVA aicina interesentus pieteikties profesionālās pilnveides izglītības programmā "Pedagoģiskās darbības pamati" (B prog.), 72 stundas. Mērķauditorija – personas, kuriem ir augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā nozarē un interešu izglītībā strādājošie (pamatojoties uz MK Nr. 662). Programmas mērķis- nodrošināt kursu dalībnieku pedagoģiskās kompetences pilnveidi. Kursu ilgums 72 stundas vai 9 nodarbību dienas.
Kursu sākums un norises vieta:
 • Rīgā no  6. marta līdz 15. maijam RPIVA telpās, Rīgā (Imantas 7. līnija 1) piektdienās laikā no plkst. 10.00 līdz 16.00;
 • Cēsīs no 11. marta līdz 6. maijam RPIVA Cēsu filiāles telpās, Lielajā Katrīnas ielā 2, trešdienās laikā no plkst. 10.00 līdz 16.00;
 • Kuldīgā no 12. marta līdz 7. maijam RPIVA Kuldīgas filiāles telpās, Kalna ielā 19, ceturtdienās laikā no plkst. 10.00 līdz 16.00;
 • Ventspilī no 7. marta līdz 16. maijam RPIVA Ventspils filiāles telpās, Saules ielā 21, sestdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00.
Maksa par kursiem EUR 281.00 (var maksāt pa daļām). Kursu beidzēji saņem RPIVA sertifikātu. Pieteikšanās kursiem notiek RPIVA mājas lapā elektroniski, norādot kursu norises vietu.

Ligita Āzena, Tālākizglītības kursu koordinatore, RPIVA
+37126688146, Ligita.Azena@rpiva.lv
 Ievietots: 2015-01-05 Id=2609 pieteikties...

IV Cēsu studentu un skolēnu sporta diena

Š. g. 21. februārī notika IV Cēsu studentu un skolēnu sporta diena. Tajā piedalījās RPIVA Cēsu filiāles, RTU Cēsu filiāles, Cēsu Valsts ģimnāzijas un Cēsu profesionālās vidusskolas studenti un vispārizglītojošo skolu vecāko klašu skolēni.
Lielu paldies sakām RPIVA Cēsu filiāles studiju programmas „Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs” 2. kursa studentēm Lindai Mārtiņsonei, Sabīnei Širakai un Kristīnei Slavēnai par aktīvo piedalīšanos sporta spēlēs.
 Ievietots: 2015-02-25 Id=2671    bildes...

RPIVA doktoranti gatavojas promocijas darbu aizstāvēšanai

2015. gadā noslēgumam tuvojas RPIVA īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 2011/0046/1DP/1.1.2.1.2/11/IPIA/VIAA/009 „Atbalsts studijām Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas doktora studiju programmā „Pedagoģija””. Projekta ietvaros doktora grādus 2014. gadā ir ieguvuši trīs doktoranti – E. Veizāns, G. Pētersone un Z. Krīgere un tas ir uzskatāms par labu projekta sasniegumu. Darbs ar jaunajiem doktorantiem ir veicies sekmīgi un 2015. gada janvārī Pedagoģijas promocijas padomē savus promocijas darbus ir iesniegušas vēl divas doktorantes, kuras projektam pievienojās tikai 2015. gada rudenī – A. Randoha un L. Batņa, kā arī iesniegšanai vēl tiek gaidīts S. Bārdiņa promocijas darbs. Līdz ar to RPIVA ir cerība ievērojami pārsniegt projektā noteikto rādītāju – iegūto jauno doktoru skaitu.
Vēlam veiksmi promocijas darba aizstāvēšanā RPIVA doktorantu projekta dalībniekiem – A. Randohai, L. Batņai un S. Bārdiņam!

RPIVA Attīstības un starptautisko sakaru daļa
 Ievietots: 2015-02-25 Id=2669

Paplašinās sadarbība ar Jēkabpils pilsētas domi

Trešdien, 2015. gada 18. februārī Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas rektore D. Markus, Sociālo zinātņu fakultātes dekāna p. i. E. Vēbers un rektores padomnieks J. Avotiņš tikās ar Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāju Leonīdu Salceviču. Tikšanās mērķis: RPIVA un Jēkabpils Agrobiznesa koledžas sadarbības paplašināšana. Mēs pedāvājām iespēju koledžai īstenot savas profesionālās augstākās izglītības studiju programmas sadarbībā ar RPIVA, izmantojot akadēmijas filiāles. Apspriedām jautājumus par kopīgu jaunu studiju programmu izstrādi un sadarbību tālākizglītības programmu īstenošanā. Vienojāmies, ka nākamajā tikšanās reizē detalizētāk apspriedīsim studiju procesa organizēšanu un mūsu turpmākās sadarbības juridisko pamatu.
 Ievietots: 2015-02-19 Id=2668

ES prezidentūras pasākums Cēsīs

12. februārī Cēsīs notika starptautiska konference „Uzņēmējdarbība reģionos ES konkurētspējas stiprināšanai”, ko noorganizēja LDDK. Tajā īpaša uzmanība tika pievērsta tam, cik būtiska biznesa attīstībai ir ES, katras valsts un pašvaldības rīcība un politika. Cēsu mērs Jānis Rozenbergs akcentēja domu, ka reģionu konkurētspēju noteiks tas, kādi cilvēki dzīvos reģionos – jo vairāk izglītotu, radošu, ambiciozu un uzņēmīgu, jo lielāka būs attīstība, kā arī apkārtējo pašvaldību un uzņēmēju sadarbība.
Konferences dalībnieki secināja, ka ir daudz attīstāmu aktivitāšu un daudz problēmu, kam meklēt risinājumus, tai skaitā tas, kā izlīdzināt dažādo labklājības līmeni, kā veicināt nodarbinātību mazapdzīvotajos reģionos.
Konferencē piedalījās arī RPIVA Cēsu filiāles vadītāja Mārīte Raudziņa un RPIVA Vadībzinātņu katedras lektors Jānis Bisenieks (foto Māris Buholcs).
 Ievietots: 2015-02-19 Id=2667    bildes...

Karjeras diena Balvu Valsts ģimnāzijā

18. februārī RPIVA Alūksnes filiāles vadītāja A.Pētersone un biroja administratore L. Zaķe  Balvu Valsts ģimnāzijas karjeras nedēļas ietvaros tikās ar 12. klašu skolēniem. Audzēkņi ar lielu interesi noklausījās par iespējām studēt RPIVA un Alūksnes filiālē 2015./2016. studiju gadā. Pasākumā piedalījās RPIVA Alūksnes filiāles absolvente, ģimnāzijas direktora vietniece V. Muldiņa. Pēc pasākuma filiāles vadītāja A. Pētersone sniedza interviju Balvu novada laikrakstam „Vaduguns”.
 Ievietots: 2015-02-18 Id=2666    bildes...

Bauskas novada pašvaldība plāno paplašināt sadarbību ar RPIVA

RPIVA pārstāvji 13. februārī bija ieradušies novada pašvaldībā, lai kopā ar domes priekšsēdētāju Raiti Ābelnieku, Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju Ilzi Tijoni un Izglītības nodaļas vadītāju Māru Bauvari pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas un tās attīstības ceļus.
RPIVA Bauskas filiāles vadītāja Līga Jankova iepazīstināja ar līdzšinējās sadarbības virzieniem izglītības pasākumu organizēšanā, studentu prakšu vietu nodrošināšanā un kopēju projektu veidošanā. Akadēmijas Inovāciju un attīstības prorektore Daina Voita uzsvēra, ka augstskolai ir laba pētniecības bāze, kuras iestrādes varētu izmantot RPIVA Bauskas filiālē attīstot reģionālu Lietišķās pētniecības centru. Centra darbība sekmētu mācību procesa kvalitāti filiālē un nodrošinātu pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem (piem., psihologa, lektoru u.c.). Sarunā tika diskutēts arī par iespējamo pašvaldības un RPIVA sadarbību ES projektu īstenošanā. I. Tijone ieteica šajā sadarbībā attīstīt aktivitātes, kas būtu saistītas ar pašvaldībā īstenoto Latlit projektu „Uzņēmējdarbības atbalsta bibliotēku pārrobežu sadarbības tīkla izveidošana“.
Sarunas noslēgumā abi sadarbības partneri bija vienisprātis, ka sadarbību projektu īstenošanā varētu uzsākt visdrīzākajā laikā, turpretim Lietišķā centra izveidē būtu jāsāk ar koncepcijas izstrādi, sadarbības partneru no NVO vidus piesaisti, pašvaldības vajadzību apzināšanu un konkretizēšanu.
 Ievietots: 2015-02-18 Id=2665

RPIVA Kuldīgas filiāle organizē semināru

2015. gada 19. martā RPIVA Kuldīgas filiāle un Pedagoģijas fakultāte organizē zinātniski lietišķo semināru Kurzemes reģiona skolu pedagogiem un direktoru vietniekiem izglītības jomā „Pedagogs un skolēns izglītības sistēmā.”
Pieteikšanās pa tālr. 63323457; 26437524; e-pastā: kuldiga@rpiva.lv. Pasākuma programmu skat. lasīt vairāk...
 Ievietots: 2015-02-17 Id=2664    lasīt vairāk...

Izcilu pedagoģisko darbinieku sagatavošana, uz sarunu satikās divas ieinteresētās puses

Katra Latvijas pirmsskolas izglītības iestāde vēlas pieņemt darbā izcilus pedagoģiskos darbiniekus, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija (RPIVA) vēlas sagatavot augsti profesionālus skolotājus. 2015. gada 6. februārī, RPIVA Bauskas filiālē, satikās divas ieinteresētās puses: pedagoģisko darbinieku sagatavotāji – Pedagoģijas fakultātes vadība, pirmsskolas katedras vadītāja, augstākās izglītības profesionālā bakalaura studiju programmas „Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs”, „Pirmsskolas skolotājs”, 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Pirmsskolas skolotājs” programmu direktori, docētāji un darba devēji – Bauskas novada izglītības nodaļas vadītāja, Iecavas, Bauskas novadu pirmsskolas izglītības iestāžu „Dartija”, „Cālītis”, „Pasaulīte”, „Zīlīte” vadītāji un metodiķi. Saruna norisinājās par kvalitatīvu skolotāju sagatavošanu, jo pirmsskolas skolotājs darba tirgū var ienākt, jau studijas uzsākot. Šīs darba attiecības darba devējam, ar tikko apmācību uzsākušiem pedagogiem, un akadēmijai, kā pedagogu sagatavotājai, rada aizvien jaunus izaicinājumus. Tikšanās laikā abas ieinteresētās puses secināja, saruna bija ļoti noderīga, jo darba tirgus prasības ir mainīgs lielums, skolotājs – tā ir mācīšanās mūža garumā un augstskolu izglītības programmām, atbilstoši darba tirgus prasībām, nepieciešami nepārtraukti pilnveidojumi un precizējumi visā to pastāvēšanas laikā. Turpmāk tika nolemts vienreiz gadā rīkot līdzīgas tikšanās, lai analizētu sasniegto un pievērstu uzmanību skolotāju sagatavošanas problēmām, kā arī uzturētu aktīvu saikni ar pirmsskolas izglītības iestādēm.
 Ievietots: 2015-02-17 Id=2663

RPIVA rektore D. Markus piedalījās starptautiskajā konferencē „Smart specialisation Strategy: New Approaches for Partnerships among Education, Research and Industry in Regions”

12.-13. februārim rektore D. Markus piedalījās starptautiskajā konferencē „Smart specialisation Strategy: New Approaches for Partnerships among Education, Research and Industry in Regions”, kas ir viens no Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē pasākumiem. D. Markus stāstīja par vienu no uzvarētājiem - RPIVA Bērna valodas centra vadīto projektu „Latvian language in monolingual and bilingual acquisition: tools, theories and applications”. Konferencē LNB zālē "Latgale" notika Norvēģijas finanšu instrumenta projektu konkursa uzvarētāju tikšanās ar Norvēģijas vēstniecības pārstāvjiem un Norvēģijas Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāru. Tikšanās laikā...
 Ievietots: 2015-02-16 Id=2662    lasīt vairāk...

RPIVA Padomnieku konvents papildinātā sastāvā

RPIVA Padomnieku konvents, kas strādā profesora Ulda Grāvīša vadībā, 11. februārī pulcējās sēdē mūsu akadēmijā. Padomnieki noklausījās rektores D. Markus ziņojumu par RPIVA pašreizējo darbību, sasniegumiem un aktualitātēm, saņēma informāciju par rektora vēlēšanu sagatavošanu un iekļāva savā pulkā Senātā ievēlēto jauno Padomnieku konventa locekli akadēmiķi Tālavu Jundzi. Konventa locekļi atzinīgi novērtēja RPIVA sasniegto, kā arī dalījās pieredzē par starptautisko studentu piesaisti un starpvalstu studiju programmu īstenošanu. Jāatzīmē, ka RPIVA Padomnieku konventā strādā Latvijā ievērojami dažādu nozaru pārstāvji.
 Ievietots: 2015-02-12 Id=2661

Top Alūksnes pilsētas spēka josta

Šogad Alūksnes pilsētai aprit 95 gadi kopš tai piešķirtas pilsētas tiesības. Alūksnes jubilejai par godu tiek austa josta ar spēka zīmēm. Līdz pilsētas svētkiem paredzēts noaust jostu 9 m garumā.
10. februārī RPIVA Alūksnes filiāles studentu pārstāvji, RPIVA Satversmes sapulces priekšsēdētāja Dr.paed. I. Lāce, Vispārīgās pedagoģijas un valodu katedras vadītāja, Dr.paed. S. Marsone un filiāles vadītāja Mg.sc.soc. A. Pētersone mākslas studijas „Kalme” vadītājas R. Pilipas klātbūtnē ieauda jostā labus vārdus un vēlējumus. Pēc tam Alūksnes Goda grāmatā tika ierakstīti laba vēlējumi nākotnei.
 Ievietots: 2015-02-11 Id=2660    bildes...

LAPA Valdes sēde RPIVA

Latvijas augstskolu profesoru asociācijas Valde 2015. gada 9. februārī par savas sēdes mājvietu bija izvēlējusies RPIVA. Mūsu akadēmija rektore iepazīstināja LAPA Valdes locekļus ar administratīvo, studiju un zinātnisko darbu, ar prioritātēm un RPIVA darba rezultātiem, īpaši uzsverot absolventu nodarbinātību, populāros tālākizglītības kursus, sagatavotos zinātniskos projektus, filiāļu darbu un sadarbību ar pašvaldībām kā RPIVA veiksmes stāstu. Rektore informēja, ka akadēmija ir sagatavojusi arī kvalitātes ziņojumu atbilstoši „Investors in Excellence” standarta prasībām. Informāciju papildināja akadēmijas prorektores. Sēdes turpinājumā LAPA Valde apsprieda savas darba kārtības jautājumus.
 Ievietots: 2015-02-10 Id=2656

Sadarbība ar Alūksnes novada pašvaldību

RPIVA sadarbība ar Alūksnes novada pašvaldību ir gan ilgstoša, gan ļoti sekmīga, par to liecina akadēmijas Alūksnes filiāles veiksmīga darbība, kopīgas konferences un semināri, kā arī kopīgiem spēkiem izdotās grāmatas. Š. g. 7. februārī novada pašvaldības aicināta rektore Dace Markus piedalījās Balttour izstādē, Alūksnes novada stendā stāstot interesentiem par Alūksnes novada kultūrvēstures, īpaši – valodas bagātību.
 Ievietots: 2015-02-09 Id=2654    bildes...

D. Markus un Dz. Bondas grāmatas prezentācija Latvijas Zinātņu akadēmijā

6. februārī LZA Senāta zālē notika Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas sēde, kurā D. Markus iepazīstināja klausītājus ar monogrāfiju „Ievads fonoloģijā”, ko autore izstrādājusi kopā ar ASV Ohaijo Universitātes emeritus profesori Dzintru Bondu. Fotogrāfijā D. Markus un Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas vadītāja, RPIVA padomnieku konventa locekle akadēmiķe Raita Karnīte pēc grāmatas prezentācijas.
 Ievietots: 2015-02-09 Id=2653

RPIVA lepojas ar sasniegumiem!

Pagājušais gads RPIVA ir bijis dažādiem notikumiem bagāts:
 • RPIVA studentu un absolventu profesionālā darbība tikusi augstu novērtēta, piem., Mūzikas un dejas pedagoģijas katedras absolventi saņēmuši dažādu nomināciju balvas;
 • RPIVA docētāju darbs ticis atzinīgi novērtēts, piem., Dr. paed., docente A. Tauriņa saņēmusi Rīgas Domes goda rakstu un Martas Rinkas vārdā nosaukto balvu "Mūžs veltīts bērniem";
 • Mūzikas un dejas katedras, Pirmsskolas pedagoģijas katedras un Skolas pedagoģijas katedras docētāji izdevuši mācību literatūru, kuru izmanto visās Latvijas vispārizglītojošajās skolās;
 • Kā kvalitatīvs un novada vajadzībām atbilstošs tika novērtēts studiju piedāvājums un ieguldījums jauno speciālistu sagatavošanā RPIVA 8 filiālēs.
 Ievietots: 2015-02-06 Id=2651    video...

RPIVA docētāju un Bauskas, Iecavas PII iestāžu pārstāvju tikšanās

RPIVA docētāju un Bauskas, Iecavas PII iestāžu pārstāvju tikšanās: Profesionālā bakalaura studiju programmas „Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs” un 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Pirmsskolas izglītības skolotājs” attīstība atbilstoši darba tirgus prasībām. 2015. gada 6. februārī plkst. 11.00 Bauskas 2. vidusskolā, RPIVA Bauskas  filiāles telpās notiks RPIVA Pedagoģijas fakultātes dekāna, pirmsskolas katedras vadītāja, studiju programmas „Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs” un „Pirmsskolas izglītības skolotājs” docētāju un Bauskas, Iecavas PII iestāžu vadītāju, metodiķu lietišķa tikšanās, kuras tēma būs: Profesionālā bakalaura studiju programmas „Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs” un 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Pirmsskolas izglītības skolotājs” attīstība atbilstoši darba tirgus prasībām.
 Ievietots: 2015-02-03 Id=2646    lasīt vairāk...

RPIVA ziemas izlaidums!

30. janvārī RPIVA notika ziemas izlaidums. Akadēmiju absolvēja – vidējās izglītības skolotāji, pedagoģijas un psiholoģijas maģistri. Izlaidumā uzrunu teica akadēmijas rektore Dace Markus, dekāni Inese Freiberga un Elmārs Vēbers, kā arī profesionālās maģistra studiju programmas Pedagoģijā direktore Beatrise Garjāne un Psiholoģijas un Dabaszinātņu katedras vadītāja Aija Dudkina. Izlaidumā klātesošos iepriecināja akadēmijas 3. kursa studentes Līgas Kalniņas (oboja) un koncertmeistares Eiženijas Zavadskas sagatavotais muzikālais priekšnesums. Absolventi bija sagatavojuši sirsnīgus un asprātīgus pateicības vārdus akadēmijai un tās docētājiem par profesionalitāti, atsaucību un atbalstu studiju laikā.
 Ievietots: 2015-02-03 Id=2645    bildes...

RPIVA Bērna valodas pētījumu centrs un Viļņas Universitātes Baltu valodu katedra un Letonikas centrs par sadarbību pētniecībā un studijās

26. – 28. janvārim RPIVA Bērna valodas pētījumu centra (BVPC) vadītāja Anna Vulāne un rektore Dace Markus apmeklēja Viļņas Universitātes (VU) Baltu valodu katedru, Letonikas centru un A. Girdeņa fonētikas laboratoriju, uzdāvināja jaunākās RPIVA publikācijas, iepazinās ar jaunākajiem VU promocijas darbiem un publikācijām un saņēma dāvinājumā jaunāko zinātniskā žurnāla „Baltistica” numuru. Tikšanās reizē kolēģi apspriedās par RPIVA BVPC piedalīšanos XII Starptautiskajā Baltistu kongresā, kas notiks no 2015. gada 28. – 31. oktobrim Viļņas Universitātē, kā arī dalījās pieredzē par profesoru vēlēšanu kārtību Lietuvā un Latvijā, par akadēmisko un profesionālo studiju programmu standartiem un apsprieda turpmāko sadarbību pētniecībā un studijās.
 Ievietots: 2015-02-02 Id=2644    bildes...

Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs izsludina 2015. gada projektu konkursu

Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs atbalsta projektus, kas veicina zinātnisko sadarbību starp Vāciju no vienas puses un Igauniju, Latviju un Lietuvu – no otras, kā arī veicina zinātnisko sadarbību Baltijas valstu starpā. Projekti var būt jebkurā zinātnes nozarē un visdažādākajās formās, piemēram, tematiskas vieslekcijas un semināri, pētījuma projekti, konferences, publikācijas.
 Ievietots: 2015-01-29 Id=2643    lasīt vairāk...

Gale/Cengage Learning datubāzes resursu izmēģinājums

No 29.01.2015. līdz 08.03.2015. pieejams Gale/Cengage Learning datubāzes resursu izmēģinājums.
Gale/Cengage Learning piedāvā inovatīvus studiju un pētniecības risinājumus un pakalpojumus, daudznozaru elektroniskos resursus akadēmiskajām un profesionālajām institūcijām, kā arī bibliotēkām visā pasaulē. Uzņēmuma produkti un pakalpojumi ir vērsti uz akadēmiskās un profesionālās izglītības attīstību un studiju kvalitātes paaugstināšanu.
 Ievietots: 2015-01-29 Id=2642    lasīt vairāk...

Īpaša diena Tukuma filiāles 3. kursa studentēm

Šodien (2015. gada 29. janvārī) mums, 3. kursa studentēm, ir īpaša diena – aktīvās mācību un audzināšanas prakses pirmsskolā II aizstāvēšana.
Esam gandarītas par paveikto, prakses uzdevumus esam veiksmīgi realizējušas. Dienas otrajā daļā mums bija brīnišķīga iespēja apmeklēt jaunāko pirmsskolas izglītības iestādi Tukumā „Lotte”. Iestāde ir moderna, mājīgi iekārtota, aprīkojums pielāgots bērnu vajadzībām. „Lotte” strādā 7 RPIVA Tukuma filiāles studentes un 2 absolventes, to atpazinām arī grupu iekārtojumā, metodisko materiālu klāstā. Mēs priecājamies par iespēju iepazīt „Lotte” kā vienu no prakses vietām. Novērtējam akadēmijas sadarbību ar pilsētas izglītības iestādēm, tā apmierinot studentu intereses.
Paldies filiāles vadītājai Jolantai Batinai un pasniedzējai, prakses vadītājai Antrai Randohai.
 Ievietots: 2015-01-29 Id=2641

Skolotāja ikdienas pedagoģiskās aktualitātes

2015. gada 22. janvārī RPIVA Tukuma filiālē „Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs” programmas 4. kursam studentēm noritēja aktīvās mācību un audzināšanas prakses sākumskolā prakses atskaišu prezentācija. Akadēmijas solos iegūtās teorētiskās zināšanas 4. kursa studentes pielietoja praksē, savu paveikto darbu un iegūtās atziņas atspoguļojot prakses atskaitē. Aizstāvēšana norisinājās vērtīgās diskusijās starp studentēm un pasniedzējām daloties ar saviem vērojumiem, par skolotāja ikdienas pedagoģiskajām aktualitātēm.
Prakse tika izieta dažādās Tukuma novada un Rīgas skolās: Rūta Bušmane – Jaunpils vidusskolā; Luguze Mārīte un Oļševska Kristīne – Tukuma 2. pamatskolā; Asmusa Ilze – Rīgas Avotu pamatskolā; Gubāte Elīna – Privātajā sākumskolā „Vinnijs” un Kalniņa Monta – Tukuma 3. pamatskolā.
 Ievietots: 2015-01-29 Id=2640

XIX Jaunrades deju konkursā pārliecinoši ir RPIVA studenti un absolventi

2015. gada 24. janvārī Valmieras Kultūras centrā noslēdzās XIX Jaunrades deju konkurss, kuram tika pieteiktas 93 dejas. Iesniegtais lielais jaundarbu skaits mudināja rīkotājus šogad konkursu sadalīt divās kārtās. Pirmajā kārtā 2014. gada nogalē Ogrē, Slampē un Rēzeknē notika gan atklāts konkurss, un deju autoriem bija iespēja uzklausīt žūrijas vērtējumu, gūt atziņas un dzirdēt ieteikumus. Konkursa finālā Valmierā piedalījās 15 jaunie autori un 11 pieredzējušie horeogrāfi ar 37 jaundarbiem. Īpaši aktīvi konkursā iesaistījās RPIVA studiju programmas „Deju un ritmikas skolotājs” studenti un absolventi. „Mūsējie” ieguva 8 godalgas un speciālbalvas: 1. vieta un Pētera Dundura speciālbalva jauno horeogrāfu grupā RPIVA 4.kursa studentei Aija Konstantei par deju Nāc ar mani lustēties. 2.vieta un Viļa Ozola piemiņas balva mūsu absolventam Guntim Tjarvjem par deju Začeits. Veicināšanas prēmija jauno horeogrāfu grupā Rūtai Laucei par deju Kad debesis ar zemi satikās. 2. vieta pieredzējušo horeogrāfu grupā mūsu absolventei Aijai Daugelei par deju Sābru dancis. 2. vieta pieredzējušo horeogrāfu grupā mūsu absolventei Taigai Ludboržai par deju Dziesma mani stipru dara. Veicināšanas prēmija pieredzējušo horeogrāfu grupā Taigai Ludboržai par deju Ozoliņš.
„Jaunais formāts, kad konkurss notiek divās kārtās, ļauj žūrijai izdarīt maksimālo, izvērtējot katru deju. Šogad konkurss noteikti ir kļuvis kvalitatīvāks, ko apliecināja gan publikas, gan dalībnieku atbalsts un atsaucība. Liels prieks par jauno autoru aktivitāti, ko rosinājusi arī konkursa pirmās kārtas rīkošana reģionos. Latviešu dejas nākotne ir nodrošināta!” gandarījumu par Jaunrades deju konkursa norisi pauž žūrijas priekšsēdētāja Rita Spalva. XIX Jaunrades deju konkursa finālu rīkoja Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldības iestādi Valmieras Kultūras centrs.
 Ievietots: 2015-01-28 Id=2638    bildes...

Nordplus programmas piedāvājums 2015

Programmas mērķis ir ieviest jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu (dalībvalstis: Dānija (arī Grenlande un Fēru salas), Somija (arī Ālandu salas), Islande, Norvēģija, Zviedrija, Latvija, Lietuva, Igaunija) izglītības sistēmās. Programma aktivitātes balstās uz vienošanos starp programmas dalībvalstīs esošajām izglītības iestādēm un organizācijām. Programma atbalsta projektus, kas veicina zināšanu ieguvi, apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu.
Nordplus programmas apakšprogrammas:
 • Nordplus Augstākās izglītības programma;
 • Nordplus Horizontālā programma.
 Ievietots: 2015-01-28 Id=2637    lasīt vairāk...

Dejas programmu studentu uzmanībai!

60secondsdance ir starptautiskais online deju konkurss 1 minūtes garām deju filmām. Konkursu kopēji producē trīs partneri: Loikka dejas filmu festivāls (FI), Dansehallerne/ScreenMoves (DK) and ScreenDance festivāls (SE). Katrai valstij būs uzvarētājs, otrās vietas ieguvējs un skatītāju balva! Tas nozīmē, ka pieteiktai pfilmai būs iespēja vinnēt visās trijās valstīs.
Pieteikumus var iesniegt līdz 2015. gada 1. februāra 23:59 (Central European Time).
Uzvarētājs: € 1500, otrā vieta: € 500. Skatītāju balva: voučers dalības maksai Loikka Dance Film Festival 2016 + 2 ielūgumi uz festivālu.
Dalība ir bezmaksas!
 Ievietots: 2015-01-28 Id=2635    video...   lasīt vairāk...

Informācija par obligāto OLS testu mobilitātes dalībniekiem

Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS) valodas novērtējums ir domāts studentiem un praktikantiem! Tiešsaistes lingvistiskā atbalsta valodas novērtējumi ir radīti lai atspoguļot Jūsu zināšanas atbilstoši Jūsu kompetencei attiecībā uz konkrēto valodu ar kuru Jūs dodaties strādāt vai studēt mobilitātē. Kāds ir Erasmus+ OLS mērķis? Erasmus+ ir jauna ES programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta laikposmam no 2014-2020. Erasmus+ piedāvā iespējas studēt, iet praktikā, iegūt darba pieredzi ārvalstīs, un viens no tās stratēģiskiem mērķiem ir stiprināt valodas zināšanas un atbalstīt valodu apguvi. Erasmus+ OLS piedāvā tiešsaistes valodu novērtējumus (obligātos) un valodu kursus Erasmus+ mobilitātes aktivitātes dalībniekiem kam viena no šīm valodām būs galvenā apmācībās / darbā: vācu, angļu, spāņu, franču, itāļu un holandiešu.
Mobilitātes dalībnieka novērtējuma testa rokasgrāmata
Sīkāka informācija par OLS Eiropas Komisijas mājas lapā
 Ievietots: 2015-01-28 Id=2634    video...

Cien. profesori un asociētie profesori!

2. februārī plkst. 10:00 LU Lielajā aulā notiks Latvijas augstskolu profesoru asociācijas konference.
 Ievietots: 2015-01-23 Id=2629

ERASMUS+ programmas 2015. gadam

Erasmus+ augstākās izglītības starptautisko projektu iespējas 2015. gadā:
 • Kopīgo maģistrantūras programmu īstenošana (KA1) 
 • Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs (KA)
 • Žana Monē programma
 Ievietots: 2014-12-01 Id=2585    lasīt vairāk...

4. studiju nedēļa

Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv