(LV)  English  Latvian

Pieteikšanās RPIVA studentiem: ERASMUS+ rudens semestrim līdz 17. jūnijam, pavasara semestrim līdz 30. novembrim

banner_lv
 Ievietots: 2016-04-06

RPIVA noslēdz sadarbības līgumu ar Kuldīgas novada Domi

25. maijā RPIVA rektore Daina Voita un Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa parakstīja sadarbības līgumu- par Kuldīgas reģiona iedzīvotāju izglītības līmeņa paaugstināšanu un novada ekonomikas attīstības veicināšanu. Noslēgtais līgums paver ļoti plašas sadarbības iespējas izglītības, pētniecības, kultūras un atbalsta sniegšanas jomā. RPIVA iesaistīsies reģiona izglītības problēmu risināšanā un speciālistu sagatavošanā, mācību prakšu un mentoru sagatavošanā, karjeras izglītībā un konsultēšanā, piedāvās mūžizglītības un tālākizglītības programmas dažādām mērķauditorijām, psiholoģisko palīdzību un atbalstu, bibliotēku pakalpojumus, projektu izstrādi un īstenošanu, piedalīsies konferenču un semināru organizēšanā un nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanā, tādejādi veicinot reģiona ekonomisko attīstību. Līguma parakstīšanā piedalījās Kuldīgas novada Domes izpilddirektore Ilze Dambīte-Damberga un izglītības nodaļas vadītāja Santa Dubure, un RPIVA Kuldīgas filiāles vadītāja Ruta Karloviča. Pēc rektores uzaicinājuma I. Bērziņa laipni piekrita darboties RPIVA Padomnieku konventā.
 Ievietots: 2016-05-26

RPIVA attīstīta sadarbības iespējas ar Vāciju

RPIVA rektore Daina Voita un psiholoģijas programmu vadītāja profesore Guna Svence laikā no 18. līdz 20. maijam viesojās Lepcigā (Vācija). Notika tikšanas ar esošajiem sadarbības partneriem un uzrunātas arī vairākas citas Leipcigas institūcijas,  piemēram, Saksonijas pavalsts Pedagoģijas koledža (DPFA), ar kuru tika noslēgts sadarbības tālākās attīstības memorandums.
   lasīt vairāk...  Ievietots: 2016-05-25

Vasaras nometne "Atraktīvs un kustīgs vasarā"

Mēs piedāvājam bērniem iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku, pilnveidojot izpratni par sportu, olimpiskajām pamatvērtībām – draudzību, cieņu, izcilību, pilnveidojot radošās spējas mūzikā un dejā, valodu zināšanās un dabas daudzveidībā. Bērniem tiks nodrošinātas aktivitātes svaigā gaisā, izzinot pasauli, dodoties ekskursijās un tiekoties ar izciliem Latvijas olimpiešiem. Bērni iegūs jaunus draugus, uzlabos sadarbības prasmes, pratīs strādāt komandā, būs iemācījušies palīdzēt viens otram. Piesakies līdz 4. jūnijam!
pieteikties...   lasīt vairāk...  Ievietots: 2016-05-19

Studentus un absolventus pieņem Viļakas novada domes priekšsēdētājs

20. maijā Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs organizēja sarunu ar absolventiem, kuri beiguši RPIVA Alūksnes filiāli  un studentiem, kas studē šobrīd no Viļakas novada.
   bildes...   lasīt vairāk...  Ievietots: 2016-05-24

RPIVA 18.- 19. jūnijā notiks starptautiskā meistarklase psiholoģijā

RPIVA Psiholoģijas virziena studenti un docētāji  sadarbībā ar darba devēju Latvijas Profesionālo Psihologu asociāciju (LPPA) organizē Starptautisku meistarklasi psiholoģijā "Mindfulness in school".  Meistarklase notiks 18. -19. jūnijā RPIVA 308. kabinetā. Meistarklasi vadīs praktiziējoši apzinātības (mindulness) treneri, skolotāji no Kanādas un Lielbritānijas. RPIVA studentiem un sadarbības partneriem- dalības maksas atlaides.
   lasīt vairāk...  Ievietots: 2016-05-17

RPIVA pagarina pieteikšanos līdz 05.06.2016. uz B programmām skolotājiem (par valsts budžeta līdzekļiem)

RPIVA aicina interesentus pieteikties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programmu: „Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika (skolotājiem, kuriem ir tiesības strādāt pamatskolā vai vidusskolā)” ( 80 stundas, īstenošanas vieta Cēsīs), „Pamatizglītības pirmā posma izglītības saturs un didaktika 5.–6. klasē (sākumskolas skolotājiem)”, (80 stundas, īstenošanas vieta Rīgā), „Mācību priekšmeta „Mūzika” saturs un didaktika” (160 stundas, īstenošanas vieta Rīgā) apguvei. Kursu beidzēji saņems sertifikātu par programmas apguvi. Pieteikšanās kursiem notiek RPIVA mājas lapā elektroniski. B programmas tiks realizētas Izglītības un zinātnes ministrijas organizētā iepirkuma „Mācību pakalpojumi B programmu īstenošanā pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei” (identifikācijas Nr. IZM 2016/7/B) ietvaros.
   lasīt vairāk...  Ievietots: 2016-05-24

Instrumentspēles pedagoģijas katedra aicina uz tālākizglītības semināru klavierspēles, instrumentspēles skolotājus un citus interesentus

RPIVA 2016.gada 8. jūnijā, aicina klavierspēles skolotājus, kā arī citu instrumentu spēles skolotājus un citus interesentus, uz tālākizglītības semināru. Pieteikšanās: līdz 2016. gada 6. jūnijam.
   lasīt vairāk...  Ievietots: 2016-05-31

RPIVA deju ansamblis "Pērle" Latvijas A grupas deju kolektīvu skatē iegūst Augstāko pakāpi

15. maijā Olimpiskajā sporta centrā norisinājās Latvijas A grupas deju kolektīvu skate, kurā RPIVA deju ansamblis “Pērle” ieguva Augstāko pakāpi. Skatē tika vērtēts deju uzveduma “Gredzenus mijot” apgūtais repertuārs, pats uzvedums notiks 28. maijā Cēsu pils parkā . Uzvedums ir stāsts par kāzām jeb vedībām, kuru izdejos vairāk nekā 1000 dejotāju no Latvijas labākajiem (A grupas) deju ansambļiem, starp kuriem būs arī Pērles dejotāji.
 Ievietots: 2016-05-16

Kas interesantāks – stundas vai tālrunis un dators?

RPIVA 16. aprīlī notika 9. starptautiskā zinātniskā konference "Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā". Par diskusijām un aktualitātēm pedagoģijā lasiet laikrakstā "Izglītība un kultūra" rakstā "Kā motivēt mācīties, līdzdarboties, izvirzīt un sasniegt mērķi".
   lasīt vairāk...  Ievietots: 2016-05-13

RPIVA 2016. gadā par valsts budžeta līdzekļiem īstenos B programmas

RPIVA aicina interesentus pieteikties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides izglītības B programmu: „Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika” (80 stundas), „Pamatizglītības pirmā posma izglītības saturs un didaktika” (80 stundas), „Mācību priekšmeta „Mūzika” saturs un didaktika” (160 stundas) apguvei. Kursu beidzēji saņems sertifikātu par programmas apguvi. Pieteikšanās kursiem notiek RPIVA mājas lapā elektroniski. B programmas tiks realizētas Izglītības un zinātnes ministrijas organizētā iepirkuma „Mācību pakalpojumi B programmu īstenošanā pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei” (identifikācijas Nr. IZM 2016/7/B) ietvaros.
   lasīt vairāk...  Ievietots: 2016-05-01

Pedagoģijas fakultāte organizē diskusiju ar darba devējiem

12. maijā RPIVA mūsu docētāji tikās ar Kuldīgas 2. vidusskolas direktori, direktora vietnieci, logopēdiem un skolotājiem, lai diskutētu par ļoti aktuālām tēmām saistībā ar bērnu ar speciālām vajadzībām integrēšanu vispārizglītojošā klasē. Diskusijas galvenie temati:
  • atbalsta pasākumi skolēna individuālā izglītības plāna izveide;
  • individuālas mācību metodes un palīgmateriālu sagatavošana;
  • pedagoģiskā procesa organizēšana – vērojumi, diagnostika, metožu un pieeju maiņa utt.
  • sadarbība un saskaņota rīcība skolas atbalsta personālam un vecākiem
Diskusijas rezultātā praktiķu un docētāju darba grupa izstrādāja ieteikumus vairāku studiju kursu pilnveidei, kas nodrošinās topošo skolotāju kompetenci darbā ar bērniem ar speciālām vajadzībām. Tika nolemts sadarbību turpināt, vadot dažādus seminārus, gan skolotājiem, gan studentiem, organizējot tālākizglītības kursus un meistarklases.
   bildes...  Ievietots: 2016-05-13

Studentu un absolventu tikšanās Alūksnes novada domē

20. maijā Alūksnes novada domē notika studentu un absolventu, kas  studē un absolvējuši RPIVA Alūksne filiāli, tikšanās ar novada domes priekšsēdētāja vietnieku  Aivaru Fominu, izpilddirektori Janīnu Čugunovu, Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāju Aritu Priževoiti, Kultūras un sporta nodalas vadītāju Sanitu Eglīti, Uzņēmējdarbības speciālisti Sanitu Ausēju, Izglītības pārvaldes speciālisti  Baibu Lietapuri. Sarunā piedalījās RPIVA rektore Daina Voita un Alūksnes filiāles vadītāja Anita Pētersone. Novada dome, atbilstoši esošajam sadarbības līgumam, bija izstrādājusi konkrētus priekšlikumus turpmākajai sadarbībai. Sarunā izskanēja priekšlikumi par jaunu programmu veidošanu un tālākizglītības kursu organizēšanu, piemēram,  stresa menedžments, profesionālā izdegšana, namu apsaimniekošana u.c. Sarunas gaitā tika izteikti  ierosinājumi par mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu sadarbību un kopīgu koncertu organizēšanu, piemēram, 18.novembrī. Novada dome piedāvāja tematus studentu bakalauru darbiem, kas būtu saistoši novadam. Rektore D.Voita ierosināja novada domei  motivēt filiāles studentus zinātniskajam darbam un atbalstīt viņus finansiāli.
   bildes...  Ievietots: 2016-05-30

RPIVA studentes Dženiferes Rumpānes kompozīcija - pasaules laikmetīgās mūzikas izstādē "Musica con Vista" Itālijā

RPIVA profesionālās bakalaura studiju programmas Mūzikas skolotāja studentes Dženiferes Rumpānes kompozīcija piedalījās pasaules laikmetīgās mūzikas izstādē "Musica con Vista" Itālijā. D. Rumpānes simfoniskā poēma "Mistērija" tika iekļauta pasaules laikmetīgās mūzikas izstādē "Musica con Vista", kurā no 63 orķestra darbiem tika izvēlēti tikai 22 darbi. Konkurss norisinājās bez vecuma ierobežojumiem, apvienojot komponistus no visas pasaules, piemēram, no Ķīnas, Japānas, Amerikas Savienotajām Valstīm, Šveices, Austrālijas, Polijas, Spānijas, Francijas, Dānijas, Kanādas, Austrijas un Itālijas. Izstādes mērķis bija izveidot muzikāli-vizuālo gada pārskatu par mūzikas partitūrām ar spēcīgu grafisko un muzikāli-vizuālo ietekmi laikmetīgajā mūzikā.
   lasīt vairāk...  Ievietots: 2016-05-16

RPIVA docentes piedalās metodisko izstrādņu izvērtēšanas skatē Gulbenes novadā.

Pirmsskolas pedagoģijas katedras docentes D. Vigule un A. Randoha piedalījās Gulbenes novada organizētajā Gulbenes novada pirmsskolas pedagogu metodisko izstrādņu skates komisijas darbā, kuras ietvaros pedagogi tika aicināti izstrādāt rotaļnodarbības.
Skates mērķis: pirmsskolas pedagogu inovatīvās darbības un labās prakses piemēru popularizēšana mūsdienīgu rotaļnodarbību plānošanā, vadīšanā un vērtēšanā.
   lasīt vairāk...  Ievietots: 2016-05-06

Student, piesakies Swedbank ISIC kartei!

Visiem RPIVA studentiem iespējams pieteikties Swedbank ISIC kartei, kura nodrošinās un apvienos vairākas funkcijas:
  • oficiālā RPIVA studentu apliecība un vienīgā starptautiski atzītā studentu identifikācijas karte – iespēja pierādīt savu studenta statusu arī atrodoties ārzemēs;
  • starptautiska atlaižu karte – atlaides vairāk nekā 750 vietās Latvijā un 125 000 vietās pasaulē;
  • starptautiska maksājumu karte – iespēja norēķināties par pirkumiem Latvijā, ārzemēs un internetā;
  • bezkontakta autorizācijas karte – iespēja ātri autorizēties RPIVA drukāšanas-kopēšanas sistēmā.
Kartes izsniegšana un lietošana pirmo gadu – bez maksas. Kartes atjaunošana – 4,98 EUR.
Swedbank ISIC kartei var pieteikties www.swedbank.lv/jauniesiem.
ISIC karti, kas sniedz visas iepriekš minētās funkcijas, bet nav piesaistīta bankas kontam, iespējams pieteikt http://www.isic.lv/lv/pieteikties/  
Kartes izsniegšana un lietošana pirmo gadu – 7.10 EUR. Kartes atjaunošana – 7.10 EUR.
 Ievietots: 2015-10-12

RPIVA organizē maksas kursus "Pedagoģiskās darbības pamati" (B prog.)

RPIVA aicina interesentus pieteikties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides izglītības programmas "Pedagoģiskās darbības pamati" (B prog.) apguvei. Mērķauditorija – personas, kuriem ir augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā nozarē vai interešu izglītībā (bez pedagoga kvalifikācijas), lai varētu iegūt tiesības veikt pedagoģisko darbību. Kursu ilgums: 72 stundas (9 nodarbību dienas). Kursu norises vietu un laiku skat. pieteikuma anketā. Kursu beidzēji saņem RPIVA sertifikātu. Pieteikšanās kursiem notiek RPIVA mājas lapā elektroniski.
pieteikties...  Ievietots: 2016-01-27

Investor in Excelence
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv