(LV)  English  Latvian
 
 

2015. gada 1. martā ir uzsākta projekta Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta apstiprinātā pētniecības projekta Nr. NFI/R/2014/053 "Latvian language in monolingual and bilingual aquisitions: tools, theories and applications" ("Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas un lietojums") LAMBA īstenošana. Projekta iesniedzējs: Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. Projekta partneri: UiT The Arctic University of Norway, UiO University of Oslo, LU aģentūra "Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts", LU Humanitāro zinātņu fakultāte.
 Ievietots: 2015-03-25 Id=2700
Atvērto durvju dienas
 Ievietots: 2015-03-19 Id=2687    lasīt vairāk...

RPIVA 8. starptautiskā zinātniskā konference

Aicinām dalībniekus pieteikties RPIVA 8. starptautiskai zinātniskai konferencei "Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā", kas veltīta “Academia-200”.
Konference notiks 2015. gada 10. aprīlī.
Konfereneces organizatori: Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācija, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija.
Publikāciju iesūtīšana līdz 2015. gada 2. aprīlim.
RPIVA Pētniecības un inovāciju daļa
 Ievietots: 2015-01-27 Id=2632    lasīt vairāk...

Starptautiskie semināri par iekļaujošo izglītību

Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācija sadarbībā ar RPIVA 8.-9.aprīlī organizēs starptautiskos seminārus Jēkabpilī (https://sites.google.com/a/asports.lv/lbjisf/Resources/es-prezidenturas-projekts/jekabpils),Alūksnē (https://sites.google.com/a/asports.lv/lbjisf/Resources/es-prezidenturas-projekts/aluksne), Cēsīs (https://sites.google.com/a/asports.lv/lbjisf/Resources/es-prezidenturas-projekts/cesis), un Kuldīgā (https://sites.google.com/a/asports.lv/lbjisf/Resources/es-prezidenturas-projekts/kuldiga) par iekļaujošās izglītības tendencēm Latvijā un Eiropā, lai pilnveidotu resursu nodrošinājumu valsts, sabiedriskā un privātā sektora pārstāvjiem iekļaujošās izglītības politikas īstenošanai. Pasākumi tiek īstenoti Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” atbalstīta projekta “Šodienas izglītība nākotnes sabiedrības attīstībai” ietvaros.
 Ievietots: 2015-03-24 Id=2697

Studentiem! Vasaras skolā Vācijā!

Vehtas universitāte aicina studentus piedalīties 6 Kultūras Studiju Vasaras Skolā no 2015. gada 20. augusta līdz 11. septembrim. Vasaras Skolas programmā ir iekļauts intensīvais vācu valodas kurss ar ievadu kultūras studijās Vācijā. Vairāk informācijas: http://www.uni-vechta.de/internationales/aktuelles/kulturwissenschaftliche-sommerschule-2015/. Ir pieejamas 5 stipendijas 500 EUR apmērā studentiem, kuri vēlas piedalīties vasaras skolā. Pieteikumi stipendijām tiks pieņemti līdz 28. februārim. Peteikumi dalībai bez stipendijas tiks pieņemti līdz 30. aprīlim.
Lai veicas!
 Ievietots: 2015-02-25 Id=2670

RPIVA Madonas filiāle sadarbībā ar Madonas novada domi papildina grāmatu krājumu

RPIVA Madonas filiāle katru gadu, sadarbojoties ar Madonas novada domi, veic grāmatu krājumu papildināšanu, lai sniegtu studentiem plašāku iespēju studiju kursu padziļinātai apguvei. RPIVA Madonas filiāles bibliotēka ir integrēta Madonas novada bibliotēkā. Bibliotēkas integrācijai ir būtiskas priekšrocības:
  • studentiem ir iespējas pasūtīt grāmatas tiešsaistē;
  • dotācijas grāmatu iepirkumam vienam gadam var sasniegt 3000 EUR;
  • bibliotēka pasūta grāmatu skaitu uz studējošo studentu skaitu;
  • pieejamas bezmaksas datubāzes;
  • pieejamas plašas lasītavas;
  • retās un specifiskās grāmatas ir iespējams saņemt trīs kalendāro dienu laikā;
  • piekļuve studiju literatūrai ir visiem novada iedzīvotājiem.
 Ievietots: 2015-04-01 Id=2708    bildes...

Starptautiskā projekta LAMBA seminārs 13.03.2015.

13. martā LAMBA projekta seminārs turpinājās, tajā ar ziņojumu par bilingvismu Latvijā uzstājās profesore Ina Druviete, par bērnudārzu sistēmu Latvijā stāstīja vadošās pētnieces Tija Zīriņa un Agrita Tauriņa, ar latviešu valodas resursiem un tehnoloģijās iepazīstināja vadošā pētniece Ilza Auziņa, vispārīgu skatījumu uz projektu, tā orientieriem un gaidāmajiem sasniegumiem sniedza Olga Ureka, administratīvo jautājumu apspriešanu rosināja Vera Aizikoviča.
 Ievietots: 2015-04-01 Id=2707

Valsts pētījumu programmā „Letonika” strādā arī RPIVA Bērnu valodas centra pētnieki

1. posmā 2014. gadā tika veidota latviešu bērnu valodas datu bāze un sagatavoti 12 zinātnisku rakstu manuskripti par bērnu valodas attīstību starpnozaru (valodniecības, pedagoģijas, psiholoģijas, ģenētikas un socioloģijas) aspektā.
2. posmā 2015. gadā tiks publicēts starptautiski recenzēts zinātnisku rakstu krājums „Bērnu valoda 21. gadsimtā Latvijā” (16 raksti), organizēta un nodrošināta Bērnu valodas sekcija Letonikas VI kongresā 2015. gada 10.-11. septembrī, kā arī būtiski papildināta bērnu valodas datu bāze ar skaidrojumiem par dažādiem jēdzieniem.
 Ievietots: 2015-04-01 Id=2706

Aicinājums pievienoties meistarklasei "Senā mūzika un deja"

Tūlīt pēc Lieldienām, 7. un 8. aprīlī, profesionālā bakalaura studiju programmas „Mūzikas skolotājs” pirmā kursa studenti aicina pievienoties divu dienu projektam – meistarklasei Senā mūzika un deja, lai iegūtu priekšstatu par senajām dejām un padziļinātu izpratni par seno deju mūziku, kā arī lai gūtu kustību prieku un pozitīvu pārdzīvojumu.
Otrdien, 7. aprīlī, no 12:00 – 12:30, studenti iepazinās sagatavotajām prezentācijām par piecām senām dejām. Prezentācijās būs kultūrvēsturiska informācija, video un audio materiāli, bet no 14:00–17:00 Mazajā zālē – seno deju grupas Ballare vadītājas, mūsu docētājas Gunas Ezermales ievadlekcija un praktiska seno deju soļu apguve viņas vadībā! Trešdien, 8.aprīlī, no 11:00 – 13:00 turpināsies praktiskās nodarbības un meistarklašu noslēgums akadēmijas aktu zālē.
Dalībai meistarklasēs (var piedalīties tikai kādā no meistarklašu daļām) lūdzam pieteikties pie docentes Laimrotas Kriumanes: laimrota.kriumane@rpiva.lv vai telefoniski – 22322951.
 Ievietots: 2015-03-31 Id=2705

XVIII SAULKRASTI JAZZ 2015

XVIII Festivāls Saulkrasti Jazz 2015 jau 18. gadu rīko vasaras nometni jauniešiem, kuri vēlas papildināt savas prasmes instrumenta spēlē pie pedagogiem no dažādām pasaules valstīm.
Saulkrastos no 20. jūlija līdz 26. jūlijam notiks meistarklases – vokāls, pūšaminstrumenti, ģitāra, bass ģitāra, klavieres, bungu komplekts, sitaminstrumenti (perkusijas) pie pedagogiem no Holandes.​
 Ievietots: 2015-03-30 Id=2704    lasīt vairāk...

RPIVA docētājas izdevušas grāmatu “Bērna sasniegumu veicināšana pirmsskolā”

RPIVA docētājas: Anna Līduma, Ausma Špona, Inga Stangaine, Agrita Tauriņa, Dagnija Vigule, Dace Augstkalne, Dace Medne, Gunta Siliņa-Jasjukeviča un Antra Randoha izdevušas grāmatu “Bērna sasniegumu veicināšana pirmsskolā”.
Pirmsskolas vecuma bērnu metodoloģija ir viens no galvenajiem nosacījumiem tālākai bērna personības attīstībai darbības sasniegumu procesā. To teorētiski atklājušas autores vienībā ar lieliskiem metodiskiem ieteikumiem. Apkopoto zinātnisko darbu izstrādnes praksei sniedz ieskatu humānās pedagoģijas un psiholoģijas pieejām, uzsverot attieksmju un sasniegumu veidošanās izpratni pirmsskolas vecuma bērnu audzināšanas procesā. Balstoties uz zinātniskiem pētījumiem, autores sniedz pirmsskolas vecuma bērnu personības un attieksmju veidošanās skaidrojumu.
 Ievietots: 2015-03-30 Id=2703

Aicinām piedalīties studentu sociālo projektu konkursā OPEN MIND 2015

Swedbank un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Attīstības fonds sadarbībā ar Latvijas augstskolām jau ceturto gadu pēc kārtas izsludina pieteikšanos sociālo ideju konkursam studentiem OPEN MIND. No šī gada 4. marta līdz 7. aprīlim ikviens Latvijas students vai studentu grupa interneta vietnē www.swedbank.lv/openmind var iesniegt idejas sociālās vides uzlabošanai. Labākās no tām iegūs finansējumu projekta realizācijai. Kopējais balvu fonds šogad ir 9000 eiro​.
 Ievietots: 2015-03-30 Id=2702    lasīt vairāk...

RPIVA starptautiskā zinātniskā konference pulcē dalībniekus no vairāk kā 16 Eiropas valstīm

10. aprīlī notiks 8. RPIVA Zinātniskā konference “Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā”. Šī gada konference ir veltīta “Academia–200” un Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē. Konferences plenārsēdē uzstāsies Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis, Eiropas speciālās izglītības attīstības aģentūras projektu vadītājs Pers Skoglunds un RPIVA profesore Guna Svence. Astoņās paralēlās sekcijās uzstāsies 105 referenti no 16 Eiropas valstīm, kuri klātesošos informēs par inovācijām un labas prakses piemēriem pedagoģijas, psiholoģijas, veselības, izglītības un biznesa vadības jomās. Konferences ietvaros speciālā sekcijā tiks diskutēts par iekļaujošās izglītības problēmām un to risinājumiem Eiropas kontekstā. Šeit piedalīsies Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācijas projekta “Šodienas izglītība nākotnes sabiedrības attīstībai” dalībnieki un citi interesenti. Šī projekta ietvaros 8.-9. aprīlī Alūksnē, Jēkabpilī, Kuldīgā un Cēsīs notiks semināri par dažādām iekļaujošās izglītības tēmām. Projektu īsteno LBJISF sadarbībā ar RPIVA Latvijas valsts finansētās programmas „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” ietvaros. Abu partneru kopīgi rīkotie projekta pasākumi paaugstinās izglītības attīstības jomas aktivitāti Latvijas un starptautiskā mērogā, īpašu uzmanību pievēršot iekļaujošās izglītības jautājumiem. Semināros gūtās atziņas un konferencē apkopotie labas prakses piemēri tiks iekļauti Stratēģijas dokumentā valstiskā un nevalstiskā sektora kapacitātes stiprināšanai iekļaujošās izglītības jomās. Vairāk par projekta gaitu un rezultātiem uzziniet www.asports.lv un www.rpiva.lv
 Ievietots: 2015-03-24 Id=2698

RPIVA docētāja Olga Gorbačova un absolvente Inese Više ar saviem audzēkņiem piedalīsies starptautiskā pianistu konkursā Concours Musical De France

2015. gada 15. martā notika atlase uz starptautisko pianistu konkursu Concours Musical De France, kas notiks 15.-16. maijā Parīzē. Žūrijas darbā piedalijās Dr. art., Dr. paed. profesore Tamāra Bogdanova. Savu audzēkņu sagatavotību sniedza RPIVA absolventes Mg. paed. Inese Više un RPIVA Instrumentspēles pedagoģijas katedras docētāja, Mg. soc. Olga Gorbačova. Visi audzēkņi bija labi sagatavoti un izvēlēti dalībai konkursā Parīzē.
 Ievietots: 2015-03-24 Id=2696    bildes...

Skolotājs un bērns izglītības sistēmā

18. martā RPIVA Pedagoģijas fakultāte un RPIVA Alūksnes filiāle sadarbībā ar Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāziju organizēja zinātniskie lietišķo semināru "Skolotājs un bērns izglītības sistēmā". Seminārs izraisīja lielu interesi Alūksnes, Apes, Balvu, Gulbenes, Rugāju un Viļakas novada pedagogos. Tajā piedalījās  136 skolotāji. Konferences dalībnieku vidū bija arī Alūksnes un Viļakas novadu izglītības pārvalžu vadītājas G. Kupča un S. Šaicāne. Par aktualitātēm lasīt un rakstīt mācīšanā sākumskolā runāja Dr. paed., doc. G. SIliņa-Jasjukeviša, savukārt Dr. paed., doc. I. Briška un Dr. paed., doc. D. Kālēja-Gasparoviča stāstīja par radošās darbības rosināšanu un vērtēšanu skolā. I. Brišķa un D. Kalēja-Gasparoviča vadīja radošās darbnīcas. Semināru vadīja Alūksnes filiāles vadītāja Mg. sc. soc. A. Pētersone.
 Ievietots: 2015-03-24 Id=2695    bildes...

RPIVA Kuldīgas filiālē notika zinātniski lietišķais seminārs „Pedagogs un skolēns izglītības sistēmā”

RPIVA Kuldīgas filiālē š. g. 19. martā notika zinātniski lietišķais seminārs „Pedagogs un skolēns izglītības sistēmā”. Semināra ievadā lektore R. Vociša uzrunāja dalībniekus par 21. gadsimta skolotāju, tomēr galvenais satura akcents bija par radošas darbības organizēšanu un vērtēšanu skolā, par ko pieredzē dalījās docentes I. Brišķa un D. Kalēja-Gasparoviča. Dienas otrajā pusē notika radošās darbnīcas, kuras vadīja akadēmijas docentes. Atsaucība bija ļoti liela, uz semināru bija ieradušās 108 pedagoģes no 46 Kurzemes reģiona skolām, savukārt divas pedagoģes bija mērojušas tālo ceļu no Madonas un viena no Rīgas Imantas vidusskolas. Kā atzina dalībnieces, ir ļoti vērtīgi ne tikai klausīties profesionāļus, bet satikties un dalīties arī savā pieredzē. Diemžēl visus interesentus filiāle nevarēja uzņemt, jo zālē ir tikai 110 sēdvietas, bet pieteicās kopā 137 dalībnieki.
 Ievietots: 2015-03-24 Id=2694    bildes...

RPIVA pārstāvji piedalījās   Bauskas novada tūrisma attīstības stratēģijas Rīcības plāna un vīzijas apspriešanas darba grupā

17. martā RPIVA Bauskas filiāles vadītāja Līga Jankova un RPIVA Sabiedrisko attiecību un informācijas daļa vadītāja Ligita Āzena strādāja Bauskas novada tūrisma attīstības stratēģijas Rīcības plāna un vīzijas apspriešanas darba grupā. Šī bija trešā darba grupas tikšanās. Darba gaitā notika diskusija par Rīcības plāna sadaļām. Tikšanās noslēgumā tika pieņemts lēmums turpināt darbu pie plāna uzlabojumiem un tikties vēlreiz, lai turpinātu diskusiju pie jau uzlabotās Bauskas novada tūrisma attīstības stratēģijas Rīcības plāna jaunās versijas.
 Ievietots: 2015-03-23 Id=2693

Aicinām RPIVA studentus un docētājus pieteikties ERASMUS+ mobilitātes stipendijām 2015./2016. st. gadam!

RPIVA aicina studentus un docētājus pieteikties mobilitātes stipendijām nākošajam akadēmiskajam gadam.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 09.04.2015.
Vairāk informācijas docētājiem.
Vairāk informācijas studentiem.
 Ievietots: 2015-03-23 Id=2688

Sižets no LNT kanāla raidījuma "Veiksmīgs Uzņēmējs"

Studē tuvāk mājām, kļūsti par uzņēmēju un apvieno studijas ar sava uzņēmuma vadību. Skaties LNT kanāla raidījumu "Veiksmīgs Uzņēmējs"!
 Ievietots: 2015-03-19 Id=2686    video...

Studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmumu vadība” studenti iepazīstas ar  Ventspils PSIA „Ūdeka” ražošanas procesu

Saulainajā, 2015. gada 14. marta, sestdienā studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmumu vadība” Ventspils un Kuldīgas filiāļu 4. kursa studenti, kopā ar savu filiāļu vadītājām Monolitu Sonderi un Rutu Karloviču, piedaloties KUV studiju programmas direktorei Intai Kulbergai, apmeklēja Ventspils pašvaldības SIA „Ūdeka”, lai studiju kursa „Ražošanas organizēšana un vadība” ietvaros iepazītos ar reālu ražošanas procesu uzņēmumā.
Pašvaldības SIA „ŪDEKA” ir Ventspils pašvaldības kapitālsabiedrība, kas nodrošina ventspilniekus un pilsētas uzņēmumus ar centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem. PSIA „Ūdeka” Ūdensapgādes daļas Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas vadītājs Aigars Janvars laipni iepazīstināja ekskursantus ar vispārēju ūdenssaimniecības attīstību Ventspilī, dzeramā ūdens tapšanas procesu un kopējo ražošanas cikla nodrošināšanu uzņēmumā, kā arī sniedza atbildes uz daudzajiem jautājumiem.
Noslēgumā, mājīgajās Ventspils tehnikuma telpās, studenti diskutēja par redzēto un dalījās pieredzē, kas gūta strādājot savos uzņēmumos.
Mācību ekskursija bija iespējama pateicoties lieliskai savstarpējai sadarbībai starp RPIVA Ventspils (vadītāja Monolita Sondere) un Kuldīgas (vadītāja Ruta Karloviča) filiālēm, un Kurzemes reģiona uzņēmējiem.
Šoreiz galvenā „uzņemošā” puse bija Ventspils filiāle, bet šā gada 23. maijā Ventspils filiāles studenti un filiāles vadītāja laipni tiek aicināti piedalīties līdzīgā pasākumā Kuldīgas novadā, kuru organizēs Kuldīgas filiāle.
Paldies visiem par atsaucību un dalību!
 Ievietots: 2015-03-19 Id=2685    bildes...

„Datorzinību centrs” kopā ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju piedalījās konferencē „Biznesa Dinamika 2015”

10. martā, RPIVA un A/S „Datorzinību Centrs” piedalījās konferencē „Biznesa Dinamika 2015”, kur kopā ar citiem IT uzņēmumiem un ekspertiem dalījās pieredzē par mākoņpakalpojuma risinājumiem un to progresīvo ietekmi uz uzņēmumu efektivitāti un konkurētspēju.
Kā liecina „TNS Latvia” … gadā veiktā pētījuma rezultāti, tikai viena ceturtā daļa uzņēmēju Latvijā apzinās, ka IT ir uzņēmuma konkurētspējas balsts, kaut gan pasaulē veiktie pētījumu dati liecina, ka tieši investīcijas, kas ieguldītas tehnoloģijās, palielina gada apgrozījumu par 15%.
„Datorzinību centram” ir vairāk nekā 18 gadu pieredze IT biznesu risinājumu izstrādes jomā un IT mācību jomā. Arvien vairāk palielinās to klientu loks, kuri ir ieinteresēti dažādu IT risinājumu ieviešanā, lai ikdienas darbus būtu veikt efektīvāk un ātrāk. Uzņēmējiem kļūst arvien svarīgāk piekļūt biznesa informācijai un dokumentiem, esot komandējumā vai ceļojumā. Līdz ar to uzņēmēji arvien biežāk izvēlas tādus IT risinājumus, kuri darbojas mākonī, jo tādejādi var gan samazināt izmaksas, gan būt brīviem no rūpēm par IT infrastruktūras uzturēšanu...
 Ievietots: 2015-03-18 Id=2684    lasīt vairāk...

RPIVA Bērna valodas pētījumu centra starptautisks projekts kopā ar Norvēģijas un Latvijas partneriem

EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta projektu konkursā RPIVA Bērna valodas pētījumu centra projekts NFI/R/2014/053 "Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas un lietojums" ieguva trešo lielāko finansējumu 26 mēnešiem. Projekta partneri ir Arktiskā Universitāte (Tromso), Oslo Universitāte, LU Matemātikas un informātikas institūts un LU Humanitāro zinātņu fakukltāte. Lai profesionāli sagatavotos darbam, 12.–14. martam RPIVA tika organizēts seminārs. 12.03. projekta dalībnieki uzklausīja RPIVA inovāciju un attīstības prorektori prof. D. Voitu, un noklausījās vairākus teorētiskus ziņojumus: projekta vadītājas prof. D. Markus ziņojumu par Bērna valodas pētījumu vēsturi un pētījumiem fonētikā Latvijā, BVPC vadītājas prof. A. Vulānes uzstāšanos par bērna valodas morfoloģijas pētījumiem Latvijā, prof. M. Vestergardas ziņojumu par Valodas apguves pētnieku grupas darbu Tromso, prof. L. Leikumas referātu par LU Humanitāro zinātņu fakultātes pētījumiem dialektoloģijā un valodas vēsturē, vadošās pētnieces I. Auziņas uzstāšanos pr LU Matemātikas un informātikas institūtā veiktajiem latviešu valodas pētījumiem, prof. A. Fabrega (Tromso) ziņojumu par latviešu valodas morfoloģijas pētījumos izmantojamām puieejām, prof. M. Kremera (Tromso) referātu par fonoloģijas apguvi un O. Urekas (Tromso) uzstāšanos par līdzekļiem komunikācijas nodrošināšanai.
 Ievietots: 2015-03-17 Id=2681

Pateicamies visiem konceta "Latviešu mūzika no tautas dziesmas līdz džezam" dalībniekiem un organizatoriem!

12. martā Latviešu Biedrības nama Zelta zālē notika RPIVA docētāju un studentu koncerts "Latviešu mūzika no tautas dziesmas līdz džezam". Koncertā piedalījās RPIVA sieviešu koris "Balta" un diriģente, kora Balta mākslinieciskā vadītāja, profesore Māra Marnauza, pianiste Agnese Egliņa, vijolniece Kristiāna Strade, flautiste Dace Bičkovska, saksofonists Indriķis Veitners, sitaminstrumentālists Tālis Gžibovskis, basģitārists Zigmunds Žukovskis, dziedātājas Baiba Berķe un Annija Putniņa, orķestris "Gaudeamus Orchestra" un orķestra mākslinieciskais vadītājs, diriģents Guntars Bernāts.
Pateicamies par burvīgo koncertu visiem koncerta dalībniekiem, koncerta vadītājai Inesei Žunei un koncerta organizatoriem Laimrotai Kriumanei un Zigmundam Žukovskim.
 Ievietots: 2015-03-13 Id=2679    bildes...

Alūksnes filiāles reklāmas pasākumi Balvos un Viļakā

11. martā RPIVA Alūksnes filiāles vadītāja A. Pētersone un biroja administratore L. Zaķe piedalījās reklāmas pasākumos un tikās ar Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas un Viļakas Valsts ģimnāzijas 12. klašu audzēkņiem un direktorēm B. Vizuli un I. Strapcāni.
Audzēkņi izrādīja lielu interesi par studiju programmām "Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs", "Darba aizsardzība", "Cilvēkresursu/Biroja administrēšana". Pēc kopējās tikšanās, notika individuāla saruna par studētgribētājiem Alūksnes filiālē. Ar skolu direktorēm pārrunājām konkrētās iespējas tālākai sadarbībai.
 Ievietots: 2015-03-13 Id=2678    bildes...

Latviešu Ābeces atvēršanas svētki Cēsīs

4. martā RPIVA Cēsu filiālē notika Cēsu rajona PII metodiskais seminārs, kurā piedalījās iestāžu vadītāji un metodiķi, no kuriem daudzi bija Cēsu filiāles absolventi. Šajā seminārā RPIVA pārstāvēja Pedagoģijas fakultātes dekāne Inese Freiberga, PI katedras vadītāja Inga Stangaine un PS programmas direktore Vladislava Uršuļska. Projekta Latviešu Ābece darba grupa savu darbību sākusi jau 2010. gadā Solvitas Lodiņas vadībā. Viņa izvērsti un ar daudziem piemēriem izklāstīja latviskas izglītības filozofiju, prezentēja izveidoto pirmsskolas mācību programmu piecgadīgajiem un arī sešgadīgajiem bērniem, kā arī iepazīstināja ar daudzveidīgajiem mācību līdzekļiem. RPIVA Cēsu filiāles absolvente Aija Zvaigznīte prezentēja atziņas, kas gūtas, aprobējot projekta mācību līdzekļus. Semināra dalībniekiem bija iespēja piedalīties integrētā nodarbībā par latvju zīmēm un gūt iedvesmu no Ainas Tobes akvareļiem, kas izvietoti Latviešu Ābeces ilustrāciju izstādē Cēsu filiālē. Semināra izskaņā gan RPIVA docētājas, gan pirmsskolas pedagoģes pauda patiesu prieku, ka ir cilvēki kas ar savu aizrautību un dziļu pārliecību rūpējas par latviskās dzīves ziņas saglabāšanu un nodošanu mūsu nākamajām paaudzēm.
 Ievietots: 2015-03-05 Id=2676    bildes...

Vokālās mūzikas konkursa „Balsis 2015” pirmā kārta Jēkabpilī

Februāra nogalē Jēkabpils Tautas namā norisinājās  vokālās mūzikas konkursa „Balsis 2015” pirmā atlases kārta, gatavojoties „XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem”, kuri norisināsies jau šovasar Rīgā. Konkursa pirmajā kārtā piedalījās kolektīvi no Jēkabpils pilsētas, Salas novada, Jēkabpils novada, Krustpils novada un  Aknīstes novada. No Jēkabpils pilsētas konkursa otrajā kārtā piedalīsies trīs vokālie ansambļi, viens no tiem A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas vokālais ansamblis „Mēs paši”, kura vadītāja ir RPIVA absolvente Agnese Levinska.
Konkursu vērtēja Jēkabpils TN direktors, mūziķis, komponists Aigars Godiņš, RPIVA Jēkabpils filiāles vadītāja, mūzikas pedagoģe Ineta Elksne un diriģente, mūzikas pedagoģe Emīlija Balode.
 Ievietots: 2015-03-04 Id=2674

RPIVA dod iespēju kļūt par labu skolotāju

"Būt par skolotāju ir interesants, emocionāli piesātināts darbs, bet nepietiek ar atziņu, ka patīk bērni, jo profesija prasa lielu pacietību un patiesu pašaizliedzību", tā par skolotāja darbu saka RPIVA Pedagoģijas fakultātes dekāne Dr. paed. Inese Freiberga.
 Ievietots: 2015-03-04 Id=2673    lasīt vairāk...

RPIVA rektore D. Markus recenzē promocijas darbu par franču valodas apguvi Liepājas Universitātē

27. februārī rektore D.Markus recenzēja Liepājas Universitātes doktorantes Ingas Bliskas promocijas darbu „Franču valoda kā trešā valoda Latvijā: leksiski semantiskais mācību līmenis”. Promocijas darbi par franču valodas apguvi Latvijā tiek aizstāvēti ļoti reti. Promocijas darba autore izpētījusi ļoti plašu arhīvu, mācību līdzekļu, programmu un standartu materiālu, sākot no 20. gs. 20. gadiem līdz mūsdienām. Teorētiskajā daļā autore analizē valodniecības teorijas, kas noteikušas svešvalodas didaktikas virzību, bet empīriskajā daļā veikta vidusskolēnu leksiski semantiskās kompetences pārbaude un analīze, formulēti principi un piedāvāti uzdevumi franču valodas kā trešās svešvalodas leksiski semantiskā līmeņa apguvei. Par promocijas darbu I. Bliskai tika piešķirts filoloģijas doktora zinātniskais grāds valodniecības nozares lietišķās valodniecības apakšnozarē. Promocijas darba zinātniskā vadītāja Dr. paed. Diāna Laiveniece. Apsveicam!
 Ievietots: 2015-03-03 Id=2672

Brīvdienas

Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv