joachims.cubriks@rpiva.lv
(LV)  English  Latvian
 

ZIEMAS UZŅEMŠANA!

Ziemas uzņemšana
 Ievietots: 2014-11-12 Id=2564    lasīt vairāk...

RPIVA Senāta sēde notiks 2014. gada 22. decembrī  plkst. 15.30 Senāta sēžu zālē (227.) telpā

Jautājumus izskatīšanai Senātā var iesniegt 2014. gada 8. decembrī no plkst. 13.30 līdz plkst. 17.00 Senāta birojā (324. telpā) personīgi Senāta sekretārei D. Kalējai-Gasparovičai (jānosūta arī iesniedzamās  dokumentācijas elektroniskais variants uz e-pasta adresi senats@rpiva.lv). Dokumentiem pirms iesniegšanas jābūt noformētiem atbilstoši RPIVA Senāta Kārtības rullī minētajām prasībām.
Senāta Padome notiks 2014. gada 15. decembrī plkst. 14.30.
Senāta priekšsēdētāja G. Svence 
 Ievietots: 2014-11-23 Id=2577
Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA Bauskas filiāles studenti un docētāji tikās ar Latvijas Zonta pārstāvi

13. decembra pēcpusdienā RPIVA Bauskas filiāles studenti un docētāji tikās ar Latvijas Zonta pārstāvi no Bauskas – Ilzi Tijoni, kura stāstīja par Starptautisko nevalstisko labdarības organizāciju, tās mērķiem. Zonta International dibināta 1919. gadā Bufalo, ASV. Tā apvieno 30 000 sieviešu 1200 klubos 63 valstīs un teritorijās. 2012. gadā Latvijā ir pieci Zonta klubi: Rīgā, Jelgavā, Valmierā, Bauskā un Ogrē. Tajos darbojas aptuveni 100 dalībnieču, visas ir augsta līmeņa profesionāles un vadošas darbinieces, kas aktīvi iesaistījušās Zonta mērķa programmās, projektos un pasākumos, lai uzlabotu meiteņu, jauniešu un sieviešu dzīvi vietējā un starptautiskā mērogā. Latvijas Zontas sadarbojas ar citiem klubiem un organizācijām, apmainās zināšanām, veido draudzīgas vietējās un starptautiskās attiecības. Šajā gadā aktīvistes sabiedrībā aktivizē viedokli – kā ierobežot vardarbību un agresiju. Kā uzsvēra Latvijas Zonta pārstāve Ilze Tijone – mēs katrs ilgojamies dzīvot laimīgi, tikties, komunicēt ar labiem cilvēkiem, tāpēc ir svarīgi katram no mums, sevišķi jaunajiem skolotājiem un uzņēmējiem saprast, cik postoša ir vardarbība, kā tā ietekmē mūsu ikdienas dzīvi, mūsu sabiedrību kopumā un kādi ir instrumenti, lai šīs postošās situācijas mazinātu. Pēc Latvijas Zonta pārstāves, studentus, docētājus un klātesošos uzrunāja RPIVA psiholoģijas doktore, asociētā profesore Aija Dudkina, kura iepazīstināja  ar savu pētījumu par vardarbību un agresiju izraisošajiem faktoriem, sniedza padomus, kā tikt galā ar agresīvām situācijām, lai dzīvotu un komunicētu veiksmīgāk. Īpaši gribam pateikties RPIVA asociētajai profesorei Aijai Dudkinai par sagatavoto materiālu un interesanto stāstījumu.
 Ievietots: 2014-12-16 Id=2602

Izlaidums RPIVA Alūksnes filiālē

12. decembrī Alūksnes filiālē sirsnīgā gaisotnē notika izlaidums. Diplomus par augstāko izglītību saņēma 35 absolventi studiju programmās "Cilvēkresursu/Biroja administrēšana", "Darba aizsardzība", "Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs". Izlaidumā piedalījās un absolventus sveica Asoc. prof., Dr. biol. Inovāciju un attīstības prorektore D. Voita, Sabiedrisko attiecību un informācijas daļas vadītāja, studiju programmas "Personāla vadība" direktore L. Āzena, studiju programmas "Darba aizsardzība" direktors, biol.doktors J. Porozovs un studiju programmas "Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs" direktore, Mg. paed. V. Uršuļska.
Absolventus sveica Alūksnes novada domes deputāte E. Laiva un Zemessardzes 31. Aizsardzības no masveida iznīcināšanas ieročiem bataljona komandieris pulkvežleitnants M. Simsons.
 Ievietots: 2014-12-16 Id=2601    bildes...
Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA X Starptautiskajā jauno zinātnieku konferencē piedalās četri Kuldīgas filiāles studenti

RPIVA X Starptautiskajā jauno zinātnieku konferencē piedalījās četri Kuldīgas filiāles studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” 4. kursa studenti – Gunta Celinska, Zoja Jansone, Inga Vīnšteine un Māris Strazds. Piedalīšanās šāda veida konferencē un uzstāšanās tik kompetentas auditorijas priekšā bija nopietns pārbaudījums, bet kā paši studenti atzina – uztraukums bija ļoti liels, bet pieredze nenovērtējama, kas noderēs ne tikai priekšā stāvošā bakalaura darba aizstāvēšanā, bet arī ikdienā. Viena diena, bet vērtību bagāta!
 Ievietots: 2014-12-15 Id=2600
Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA Kuldīgas filiālē 18 darba gada izlaidums

Š. g. 11. decembrī RPIVA Kuldīgas filiāles zālē gandarījuma svētkus svinēja 49 absolventi – biroja administratores, komercdarbības speciālisti, pirmsskolas izglītības skolotāji un pirmsskolas un sākumskolas skolotāji. Viņu pateicības vārdi bija veltīti gan profesionāliem un zinošiem pasniedzējiem, gan filiāles darbiniekiem par atbalstu un līdzdzīvošanu, savukārt ceļamaizi ar vērtīgiem vēlējumiem līdzi deva Pedagoģijas fakultātes dekāne I. Freiberga, Sociālo zinātņu fakultātes dekāns E. Vēbers, programmas direktore A. Randoha, kā arī Kuldīgas novada Izglītības nodaļas vadītāja S. Dubure. Savstarpēji gaišā svētku noskaņā svinīgajam pasākumam sekoja neformālā daļa, kurā piedalījās arī filiāles iepriekšējo gadu absolventi.
 Ievietots: 2014-12-15 Id=2599
Nospiediet, lai palielinātu

Bauskas filiālē labi padarīta darba svētki – bakalaura darbu aizstāvēšana

Likās, pagājis tikai neliels brītiņš, kad 5. kursa „Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs” programmas studenti uzsāka studijas  Bauskas filiālē. 6. decembris piektkursniekiem ir sākums jaunai profesionālai  izaugsmei un vērtējams kā  ļoti būtisks. Valsts pārbaudījumā  tika sniegts oficiāls  komisijas atzinums par bakalaura grāda un profesionālās  kvalifikācijas iegūšanu. Valsts pārbaudījumā  uztraukums piemita visiem, kā nu bez tā, studējošie uzrādīja   ļoti labus  rezultātus vairāki izcili, teicami, ļoti labi, labi vērtējumi, kas sniedza gandarījuma sajūtu par paveikto. Apsveicam visus 5. kursa „Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs” programmā studējošos, jo esat ieguldījuši milzīgu darbu, laiku, pacietību, finanšu līdzekļus, lai mērķis tiktu sasniegts. Tagad laiks domāt par svētkiem – izlaidumu! Apsveicam ar paveikto!
 Ievietots: 2014-12-15 Id=2598

ERASMUS+ KA2 projekts EXPEDUCOM – Experiential Education Competences

No 2014. gada 1. decembra Pirmsskolas pedagoģijas katedra sāk īstenot ERASMUS+ KA2 projektu EXPEDUCOM – Experiential Education Competences (Nr. 2014-1-LT01-KA200-000368). Projekta vadošā valsts ir Lietuva, iesniedzējs – Kauno Kolegija. Projekts ir izstrādāts un tiek īstenots sadarbībā ar Nīderlandes, Turcijas,Grieķijas, Rumānijas un Portugāles augstākās izglītības iestādēm, kurās sagatavo pirmsskolas un sākumskolas skolotājus. Projekta darbības laiks ir plānots līdz 2016. gada 31. augustam. Kā pirmā aktivitāte 2015. gada aprīlī ir paredzēta akadēmiskā personāla apmācība pirmsskolas pedagoģijā Nīderlandē, Utrehtā, Marnix akadēmijā. Projekta gaitā tiks izstrādāta intensīvā mācību programma pirmsskolas pedagoģijas studiju programmu studentiem, kuras norises laiks ir paredzēts  Lietuvā, Kauņā 2016. gada martā. Tajā piedalīsies 4 studenti no katras dalībvalsts. Intensīvās mācību programmas saturs paredz gan teorētiskas nodarbības, gan arī praktisku darbošanos ar bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs.
 Ievietots: 2014-12-15 Id=2597
Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA Bauskas filiāles vadības virziena programmās studējošie piedalījās Jauno zinātnieku konferencē

Savas izaugsmes vārdā ikvienam studējošajam ir svarīgi piedalīties zinātniskajā pētniecībā ne tikai ar studiju, prakšu vai noslēguma darbiem, bet arī ar savas pētāmās tēmas zinātniskajām publikācijām, referātiem un prezentācijām. 2014. gada 28. novembrī, RPIVA galvenajā ēkā Rīgā, notika 10. Starptautiskā jauno zinātnieku konference/1. Starptautiskais kreatoloģijas simpozijs “Kreativitātes pētniecība un kreatoloģijas kā starpnozaru zinātnes attīstība”. No RPIVA Bauskas filiāles konferenci apmeklēja 12 vadības virziena programmās studējošie, divi no 2. kursa „Komercdarbības organizācijas” programmas pārstāvēja jaunos zinātniekus - Maira Liepiņa konferencē prezentēja savu pētījumu „Mārketinga pasākumu kompleksa izvērtējuma nepieciešamība”, Īrisa Oinase bija sagatavojusi tēmu „Netradicionālā lauksaimniecība kā uzņēmējdarbības iespēja”. Otrā kursa studentiem tā bija pirmā, nopietnākā pieredze, uzstājoties tik lielas auditorijas priekšā. Apsveicam referentus ar pirmās pieredzes iegūšanu un pirmo publikāciju konferences zinātniskajos rakstos!
 Ievietots: 2014-12-11 Id=2596

LIAA Biznesa forums

4. decembrī Vidzemes koncertzālē „Cēsis” notika forums, kurā varēja piedalīties ikviens. Forumu apmeklēja arī RPIVA Cēsu filiāles studenti.
Tajā  Eiropas biznesa eksperti H. Teilors, S. Keils un B. Kenčs dalījās idejās un pieredzē:
 • panākumu atslēga ir spēja paraudzīties ārpus sev ierastās vides;
 • biznesā tradicionālās uzņēmējdarbības metodes aizvietot ar citām – modernākām un cilvēciskākām;
 • katrā uzņēmumā mārketings ir kā dzinējspēks.
Foruma noslēgumā notika paneļdiskusijas ar ekspertu piedalīšanos.
 Ievietots: 2014-12-05 Id=2593    bildes...

RPIVA viesojas Sanktpēterburgas Kultūras un mākslas universitātes deju ansamblis "Pēterburgas suvenīrs"

2014. gada 4. decembrī RPIVA viesojās mūsu akadēmijas sadarbības partneris Sanktpēterburgas Kultūras un mākslas universitātes deju kolektīvs.
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) un Sanktpēterburgas Kultūras un mākslas universitātes (SKMU) noslēgtā sadarbības līguma ietvaros no 3.-6. decembrim Rīgā ar plašu kultūras programmu viesojas SKMU deju ansamblis „Pēterburgas suvenīrs” (vadītājs  Maksims Salamatovs). 4.decembrī ansamblis „Pēterburgas suvenīrs” sniedza 2 meistarklases - RPIVA dejas pedagoģijas programmu studentiem un deju ansambļa „Pērle” dalībniekiem.
5. decembrī Jaunolaines kultūras namā plkst.19.00 notiks deju ansambļa „Pēterburgas suvenīrs”, deju ansambļa „Pērle” un deju kolektīva „Pienenīte” koncerts, kuru organizē RPIVA absolvente Svetlana Ļitvinova un RPIVA students Mārcis Zeibots. Aicināti visi!
 Ievietots: 2014-12-04 Id=2592    bildes...

RPIVA Pedagoģijas un psiholoģijas zinātniski pētnieciskais institūts aktīvi popularizē Vīnes testu sistēmas izmantošanas iespējas

Š. g. 6. novembrī RPIVA Pedagoģijas un psiholoģijas zinātniski pētnieciskā institūta speciālisti Rīgas domes Izglītības un sporta departamentā tikās ar Rīgas pilsētas izglītības iestāžu psihologiem un 12. novembrī Jūrmalas izglītības iestāžu speciālistiem, lai informētu par Vīnes testu sistēmas (VTS) izmantošanas iespējām skolās.
Vīnes testu sistēma ir unikāls testu komplekss – viena no vadošajām datorizētajām psihofizioloģiskajā novērtējuma sistēmām Eiropā. RPIVA Pedagoģijas un psiholoģijas zinātniski pētnieciskais institūts ir saņēmis licenci to izmantošanai, novērtēšanai un diagnostikai izglītības, veselības un klīniskajā psiholoģijā, neiropsiholoģijā, personības psiholoģijā, sporta psiholoģijā, satiksmes psiholoģijā, aviācijas psiholoģijā un citās jomās.
VTS iegūto datu analīze ļauj:
 • labāk izprast mācīšanās un uzvedības traucējumus iemeslus, to korekcijas iespējas.
 • salīdzināt konkrēto rezultātu ar izmaiņām pēc koriģējoši atbalstošā darba.
 • veikt salīdzinājums pēc dažādiem kritērijiem: dzimuma, vecuma, izglītības, kā arī citiem specifiskiem kritērijiem.
Tika uzsvērts, ka VTS pieejamību nodrošina aparatūras mobilitāte – iespēja tos izmantot jebkurā vietā un laikā.
Tika izrādīt liela interese par VTS izmantošanu izglītojamo mācīšanās un uzvedības traucējumu diagnostikai. visvairāk Jau ir saņemti pirmie pieteikumi RPIVA sadarbībai ar izglītības iestādēm un vecākiem, tiek veikta sarunas par kopēju projektu realizāciju.
 Ievietots: 2014-12-04 Id=2591
Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA un Cēsu novada domes jaunie virzieni tālākai sadarbībai

3. decembrī RPIVA notika rektores Daces Markus, Izglītības prorektores Ritas Spalvas, studiju programmas „Mūzikas skolotājs” direktores Laimdotas Kriumanes, RPIVA Cēsu filiāles vadītājas Mārītes Raudziņas tikšanās ar Cēsu novada domes priekšsēdētaju Jāni Rozenbergu un Cēsu Izglītības vadītāju Lolitu Kokinu. Tika konstruktīvi diskutēts par studiju programmas „Mūzikas skolotājs” iespējamo realizāciju pilna laika studijās Cēsīs, jo no vasaras aktīvu darbību pilsētā uzsākusi jaunā koncertzāle „Cēsis”, reģionā pieaudzis to jauniešu skaits, kuri izlēmuši savu nākotnes profesiju saistīt ar mūziku, kā arī izglītības iestādēs trūkst mūzikas skolotāju. Gan rektore D. Markus, gan Cēsu domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs, atskatoties uz 20 gadu kopīgo sadarbību, pauda skaidru redzējumu par veicamajiem darbiem, lai šo ideju varētu veiksmīgi realizēt dzīvē.
 Ievietots: 2014-12-04 Id=2590

RPIVA docētājs Māris Žagars uzstājas Kino Splendid Palace

30. novembrī koncertzālē Kino Splendid Palace notika grupas "Sliekšņi un Griesti" 10 gadu jubilejas koncerts. Grupas sastāvā jau vairākus gadus muzicē RPIVA docētājs Māris Žagars. "Sliekšņi un Griesti" aktīvi koncertē Latvijas kultūras centros un baznīcās, nereti piedaloties arī labdarības pasākumos. Koncerti noritējuši ne tikai Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, bet arī ārpus tās: jau divas reizes grupa viesojusies ASV (Atlantā un Losandželosā), bet pavisam nesen – šī gada oktobrī – Anglijā (Londonā).
2014. gada 30. novembrī jubilejas koncerta viesi un sveicēji bija arī koris Cantamus (diriģente Jeļena Zaķe), gospeļmūzikas vīru kvartets Siganature Sound Quartet Latvia, LNO solists Guntars Ruņģis, aktrise Kristīne Klētniece-Sika, dzejniece Rudīte Losāne, kā arī Māra Žagara 7-gadīgā meitiņa Lueta Žagare.
Grupas "Sliekšņi un Griesti" video skatīt šeit: https://www.youtube.com/watch?v=G2RdMyAYUOAhttps://www.youtube.com/watch?v=SKfYDwaTxjkhttps://www.youtube.com/watch?v=kg9bpwFjcBI
 Ievietots: 2014-12-03 Id=2589    video...   bildes...

I Starptautiskais kreatoloģijas simpozijs

28.–29. novembrī RPIVA notika pasaulē pirmais Starptautiskais kreatoloģijas simpozijs, ko rīkoja PPZPI Kreativitātes pētījumu centrs, Latvijas Zinātnieku savienība un Starptautiskais zinātniskais kreatoloģijas centrs (ICSCr). Simpozijā bija vairākas daļas: plenārsēde, kas notika kopīgi ar 10. Starptautisko jauno zinātnieku konferenci; referāti ar diskusijām; radošā darbnīca un Rekomendāciju izstrādāšana; tēžu angļu valodā sagatavošana un publicēšana internetā.
Simpoziju ar savu klātbūtni un referātu plenārsēdē pagodināja pasaulē atzītais  kreatoloģijas virziena dibinātājs PhD Ištvans Maģari-Beks (Ungārija), kas uz mūsu konferencēm ierodas jau trešo reizi, apliecinādams atzinību Kreativitātes pētījumu centra koptajam kreativitātes pētījumu virzienam. Profesors piedalījās arī diskusijās, radošajā darbnīcā un Rezolūcijas izstrādāšanā. Plenārsēdē referātu par simpozija tematu „Kreativitātes pētījumi un kreatoloģijas attīstība” nolasīja arī Dr. biol. Jēkabs Raipulis (Kreativitāte no dažādiem skatu punktiem) un Dr. psych. Rita Bebre (Kreativitātes pētījumu daudzveidība RPIVA – labs pamats kreatoloģijas attīstībai). Viņa arī atvēra pirmo signāleksemplāru grāmatai „15 gadi RPIVA kreativitātes centram”...
 Ievietots: 2014-12-02 Id=2588    bildes...   lasīt vairāk...

Pateicība X Starptautiskās jauno zinātnieku konferences dalībniekiem un organizatoriem!

28. novembrī RPIVA norisinājās X Starptautiskā jauno zinātnieku konference, kurā piedalījās 249 dalībnieki, no tiem 89 referenti. Visapmeklētākās bija Vadībzinātnes un ekonomikas un Pedagoģijas sekcijas, kur abās dienas daļās piedalījās ap 30 dalībnieki. Šogad pirmo reizi notika dalībnieku balsojums par labākajiem ziņojumiem. Pirmo vietu un Studentu parlamenta naudas balvu 50 Euro ieguva Mārīte Petrovska ar ziņojumu "Skolotāja metodiskā palīdzība vecākiem lasītprasmes veicināšanas procesā". Otrā vieta Sandrai Svētiņai par ziņojumu "Atstumtības mazināšana jauniešu tautas deju kolektīvā" (30 Euro). Trešā vieta Inesei Gaumanei par ziņojumu "Bērnu ar speciālām vajadzībām integrācijas sekmēšana jaunākajās klasēs vispārējās izglītības iestādēs" (20 Euro). Paldies RPIVA par iespēju tikties jaunajiem zinātniekiem un informēt sabiedrību par pētniecības inovācijām. Paldies rīcības un zinātniskai padomei par ieguldīto darbu!

Pētniecības un inovāciju daļas vadītāja Aija Kļaviņa
 Ievietots: 2014-12-01 Id=2587    bildes...

ESF projekta doktorante veiksmīgi aizstāv promocijas darbu!

2014. gada 27. novembrī RPIVA notika doktorantes Zigrīdas Krīgeres promocijas darba "Ilgdziedāšanas fenomena veidošanās pedagoģiskie līdzekļi operas solista Kārļa Zariņa dzīves gājumā" izskatīšana un aizstāvēšana Pedagoģijas promocijas padomes atklātajā sēdē. Z. Krīgere savu promocijas darbu izstrādāja ar ESF projekta Nr. 2011/0046/1DP/1.1.2.1.2/11/IPIA/VIAA/009 „Atbalsts studijām Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas doktora studiju programmā „Pedagoģija”” atbalstu.
Promocijas darba aizstāvēšana noritēja veiksmīgi un rezultātā Pedagoģijas promocijas padomes locekļi balsojot pieņēma lēmumu, ar kuru promocijas darbs tika pozitīvi novērtēts. Pedagoģijas promocijas padomes vērtējums tika dokumentēts ar lēmumu, kas noteic, ka promocijas darbs ir aizstāvēts un Zigrīdai Krīgerei tiek piešķirts pedagoģijas doktora zinātniskais grāds.
Apsveicam promocijas darba zinātnisko vadītāju profesori Dr. paed. M. Marnauzu un Zigrīdu Krīgeri ar pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanu!
RPIVA Attīstības un starptautisko sakaru daļa
 Ievietots: 2014-12-01 Id=2586

ERASMUS+ programmas 2015. gadam

Erasmus+ augstākās izglītības starptautisko projektu iespējas 2015. gadā:
 • Kopīgo maģistrantūras programmu īstenošana (KA1) 
 • Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs (KA)
 • Žana Monē programma
 Ievietots: 2014-12-01 Id=2585    lasīt vairāk...
Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA sveic Bauskas novada labākos skolotājus

Bauskas kultūras centrā  ceturtdien, 27. novembrī, godināja Bauskas novada labākos pedagogus. Balvām septiņās nominācijās bija izvirzīti 34 Bauskas novada pedagogi, no kuriem 8 – RPIVA absolventi un studenti: Daina Druseika, Aija Karlshofa, Baiba Apšāne, Santa Nākmane, Solvita Lauzēja, Agnese Broka, Kristīne Patmalniece, Antra Balgalve. «Gada skolotājs sākumskolā» titulu saņēma mūsu absolvente Baiba Apšāne. Kolēģi Bauskas pilsētas pamatskolā viņu raksturoja kā enerģijas un ideju pilnu cilvēku. RPIVA Bauskas filiāle īpaši lepojas ar 2 studentiem nominantiem – Agnesi Broku (3. kurss „Sākumskolas skolotāju ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā”) un Dainu Druseiku (3. kurss „Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs”), tik augsti studējošo profesionālie novērtējumi novadā vēl nav bijuši. Sanākušos sajūsmināja burvju mākslinieka Dmitrija Bubina brīnumi. Visi nominētie dāvanās saņēma saimniecībā noderīgas lietas, titulu ieguvējiem tika uzdāvināti planšetdatori. RPIVA jau otro gadu ir šī konkursa aktīva atbalstītāja un cerams arī turpmāk godinās izcilākos novada pedagogus. Apsveicam ar augsto profesionālo novērtējumu!
 Ievietots: 2014-12-01 Id=2584
Nospiediet, lai palielinātu

Bauskas novada Tūrisma informācijas centra un RPIVA sadarbība

26. novembrī Bauskas pilī tika organizēta Bauskas tūrisma informācijas centra (TIC) 15 gadu jubilejai veltīta konference “Bauskas novada tūrisma nozares attīstības perspektīvas un Bauskas tūrisma informācijas centra loma nākotnē”. Viena no attīstības jomām Bauskas novadā  ir tūrisms, jo  šeit koncentrējušās vairākas  pilis, muižas, te satiekas divas  upes, šeit brūvē brangu alu, sien gardu sieru un bausķenieki lepojas ar sava novada tradīcijām. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Bauskas filiāles  sadarbība ar Bauskas novada TIC aizsākās pavisam nesen,  Bauskas filiāles studenti palīdzēja veikt aptauju, kas būtu nepieciešams pilsētai un novadam, lai tūrists, novada iedzīvotājs šeit justos ērti. Sveicot Tūrisma informācijas centru 15 gadu jubilejā vēlējām, lai RPIVA Bauskas filiāles  vadības virziena programmās studējošie spētu savu vietu atrast šeit, Bauskā, blakus Zemgales pērlēm – Rundāles un Bauskas pilīm, lai viņi attīstītu savu biznesa ideju un sasniegtu savus noteiktos biznesa mērķus. Lai izveidotā Tūrisma attīstības stratēģija veiksmīgi īstenojas dzīvē, lai tā palīdz uzņēmējiem un, lai labas idejas Bauskas TIC vienmēr ir pa rokai. Visām ieinteresētajām pusēm – TIC, uzņēmējiem,  RPIVA Bauskas filiālei, studentiem, nākotnē ir vēlme turpināt iesākto kopsadarbību.
 Ievietots: 2014-12-01 Id=2583

Sveicam RPIVA docētāju Skaidrīti Ozoliņu ar Atzinības krusta piešķiršanu!

Ordeņu kapituls 2014. gada 23. oktobrī nolēma par nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt Atzinības krustu un apbalvot ar goda zīmi RPIVA docētāju, ilggadēju Jēkabpils Valsts ģimnāzijas direktora vietnieci izglītības darbā Dr. paed. Skaidrīti Ozoliņu.
Sirsnīgi sveicam!
 Ievietots: 2014-11-24 Id=2576    video...

RPIVA piedalās projektā "Drošākais uzņēmuma autoparks"

Jau otro gadu RPIVA kopā ar apdrošināšanas kompāniju BALTA, Latvijas Darba devēju konfederāciju, "Drošas Braukšanas Skolu", Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociāciju un auto pārvadātāju asociāciju "Latvijas Auto" ir sadarbības partneris projektā "Drošākais uzņēmuma autoparks". Projekts mērķis ir noskaidrot Latvijas uzņēmumus, kuros vissekmīgāk tiek veikta autoparka pārvaldīšana. Šogad projektā pieteikušies vairāk kā 30 uzņēmumi, to vidu ir SIA "Jelgavas autobusu parks", AS "Latvijas Gāze", AS "G4S", Valsts ieņēmumu dienests, Ķekavas novada dome u. c. Lai izvērtētu uzņēmumu drošību un rūpes par darbiniekiem no psihofizioloģiskā aspekta, kā eksperte tika uzaicināta Inovāciju un attīstības prorektore Daina Voita. Ar mērķi popularizēt RPIVA pieejamo metodoloģisko bāzi satiksmes psiholoģijā un iespējamu pielietojumu tālākā satiksmes drošībā prorektore projektā iesaistījusi RPIVA Sabiedrisko attiecību un informācijas daļas vadītāju Ligitu Āzenu, Pedagoģijas un psiholoģijas zinātniski pētnieciskā institūta vadītāju Juri Porozovu un speciālistus Andu Kauliņu un Irēnu Trubinu. Projekta laikā tiek izvērtēta uzņēmuma prasme vadīt un apzināties iespējamos riskus saistībā ar autoparku, darba drošību un darbinieku apmācību. Projekta rezultātā tiek plānota tālāka sadarbība ar iesaistītajiem uzņēmumiem par RPIVA pieejamo psihofizioloģisko testu (Vīnes testi) cilvēka faktora riska mazināšanai satiksmes drošībā uzņēmumā un Latvijā. (Foto: Itar-Tass/Scanpix)
 Ievietots: 2014-11-24 Id=2575
Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA Studentu parlaments  aktīvi iesaistās X Starptautiskajā Jauno zinātnieku konferences organizēšana

RPIVA SP aktīvi iesaistās X Starptautiskajā Jauno zinātnieku konferences organizēšanā. Notiek regulāras tikšanās ar Studiju parlamenta prezidenti Leldi Šēnbergu, Inovāciju un attīstības prorektori Dainu Voitu, Pētniecības un inovācijas daļas vadītāju Aiju Kļaviņu un speciālisti Aiju Ertu. D. Voita izsaka pateicību visiem Rīcības komitejas Zinātnes komitejas locekļiem, kuri ar prasmi un ieinteresētību, iesaistījuši aktīvus studentus Rīcības komitejas darbā.
SP prezidente L. Šēnberga stāsta, ka tikai aktīvi strādājot kopā – studentiem un akadēmijai, var apzināt, to kas interesē studentus un tādejādi JZK organizācijas process ir pozitīvs piemērs kā akadēmijā tiek stiprināta pozitīva un studentiem draudzīga vide. Lelde saka: "Šādu pasākumu organizēšanas laikā parādās "neatklātie tīrradņi", kuri sevī nes spēcīgu potenciālu, ko iespējams atklāt tikai darbībā. Studentiem ir iespējams labāk iepazīt vienam otru, lai varētu notikt SP jaunu biedru uzņemšana un saglabāta  amatu pēctecība."
Inovāciju un attīstības prorektore Daina Voita uzsver: "Esmu no sirds pateicīga un priecīga par SP atsaucību un iesaistīšanos konferences Rīcības komitejas darbā, kā arī par naudas balvas piešķiršanu labākajiem referentiem no SP līdzekļiem. Zinu, ka SP gatavo vēl kādu pārsteigumu. Darba procesā tiek atklāti aizvien jauni mūsu akadēmijas studentu talanti – mums ir gan fotogrāfi, gan dizaineri. Studentu ieinteresētība piedalīties akadēmijas rīkotajos pasākumos ir tik iepriecinoša. Tas vēlreiz apliecina, ka pasākumos, kuri ir orientēti studentiem, viņiem ir jābūt galvenajiem organizatoriem un jāieklausās viņu idejās."
 Ievietots: 2014-11-24 Id=2574

Studenti tiek aicināti uz DAMA network 2014 Kopenhāgenā

Nordplus Higher Education 2014 projekta „DAMA network 2014” aicina pietiekties studentus radošajai darbnīcai, kas notiks Kopenhāgenā, Dānijā, Statens Scenekunstskole, 2015. gadā no 19.-23 janvārim.
Pieteikšanās un vairāk informācijas meklēt šeit: http://medialappi.net/dama/dama17/index.htmlhttps://www.facebook.com/groups/damanetwork
ASSD, 19.11.2014.
 Ievietots: 2014-11-19 Id=2569

Izglītības un zinātnes ministrija ir uzsākusi atklātu projektu iesniegumu atlasi Latvijas zinātnes atpazīstamības veicināšanai Eiropas Savienībā un pasaulē

Lai veicinātu zinātnisko institūciju līdzdalību Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas pamatprogrammās un sekmētu starptautisko sadarbību pētniecības un tehnoloģiju jomā Izglītības un zinātnes ministrija izsludina otro projektu iesniegumu atlases kārtu ERAF 2.1.1.2. aktivitātē "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās"  (sludinājums publicēts portālā www.vestnesis.lv 10.11.2014.). Otrajai atklātas projektu iesniegumu atlases kārtai pieejamais publiskais finansējums ir 2 156 212 euro, kas ir 100% Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums.
Aktivitātes mērķis ir zinātnisko institūciju zinātniskās kapacitātes attīstības un Latvijas zinātnes atpazīstamības veicināšana Eiropas Savienībā un pasaulē, ko nodrošina dalība starptautiskos pētniecības un sadarbības projektu konsorcijos, tai skaitā sadarbības projektos ar Eiropas Kopīgo pētījumu centru (Joint Research Centre) un programmas "Apvārsnis 2020" projektos.
Projekta iesniegums sagatavojams saskaņā ar 2014. gada 23. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 571 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.2. aktivitāti "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās" otro projektu iesniegumu atlases kārtu".
Izglītības un zinātnes ministrija ir uzsākusi atklātu projektu iesniegumu atlasi, nosakot, ka projekti vērtēšanai ir jāiesniedz līdz 2014. gada 29. decembrim.
Atklātajā  konkursā projektus varēs iesniegt zinātniskā institūcija, kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai un ir reģistrēta zinātnisko institūciju reģistrā – zinātniskais institūts (atvasināta publiska persona, publiska aģentūra vai privāto tiesību juridiskā persona) vai augstskola.
Vienu projekta maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir noteikta 100 000 euro, ņemot vērā, ka uz vienu ES pētniecības programmas projekta iesniegumu attiecināmais ERAF finansējums nepārsniedz 10 000 euro.
ERAF finansējumu projektu ietvaros var izmantot:
 1. Projektu iesniegumu izstrādei ES pētniecības atbalsta programmās, tai skaitā ES pētniecības un inovācijas pamatprogramma „Apvārsnis 2020” un tehnoloģiju ierosmes;
 2. Darbībām, kas sekmē ES pētniecības atbalsta programmu projektu iesniegumu izstrādi – t.i. dalībai EK organizētās informācijas dienās, Partnerības biržās un starptautiskos pētniecības konsorcijos;
 3. Starptautisko zinātnisko konferenču organizēšanai Latvijā, ja tiks saņemts konceptuāls IZM saskaņojums.
Potenciālie projektu iesniegumu gatavotāji tiek aicināti 2014. gada 21. novembrī plkst. 13:00 uz informatīvo semināru, kas notiks Izglītības un zinātnes ministrijas Lielajā zālē. Jautājumi par projekta iesnieguma sagatavošanu un dalība seminārā jāpiesaka līdz 2014. gada 19. novembrim, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi: esf@izm.gov.lv.
Projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti un atbalsta materiāli publicēti sadaļā: Projektu iesniedzējiem/Konkursi/2.1.1.2. aktivitates 2. kārta
ASSD, 19.11.2014.
 Ievietots: 2014-11-18 Id=2568

RPIVA docētāji un studenti aicināti pieteikties EEZ/Norvēģijas programmas stipendiju aktivitātei

Programmas mērķis – uzlabot cilvēkresursu un zināšanu bāzi Latvijā un sekmēt institūciju sadarbību pētniecībā un attīstībā starp EEZ valstīm (Islande, Lihtenšteina) un Norvēģiju, veicinot partnerību un mobilitāti. Programmu veido divas kompetences – pētniecība un stipendijas.
Aktivitātes mērķis – stiprināt divpusējās attiecības, uzlabot divvirzienu mobilitāti starp augstākās izglītības institūcijām iesaistītajās valstīs, uzlabot kapacitāti un kompetenču veidošanu Latvijas institūcijās. Sadarbībai jābalstās uz vienlīdzīgām  partnerībām starp institūcijām, Latvijas institūcijai uzņemoties vadošo lomu.  Aktivitāte “Stipendijas” tiks īstenota  ciešā sinerģijā ar aktivitāti “Pētniecība”. Aktivitātes “Stipendijas” mērķis ir veicināt divpusēju sadarbību pētniecības jomā programmas “Pētniecība” ietvaros, iesaistot projektos doktora, maģistra un bakalaura grāda studentus.
Projekta ietvaros var plānot jebkuru Latvijas studentu un akadēmiskā personāla mobilitāti uz Norvēģiju vai EEZ valstīm, kā arī no šīm valstīm uz Latviju. Katrā pieteikumā jāietver viena studiju joma – mobilitātes aktivitāte. Tomēr ieteicama ir sadarbība starp pētniecības un mobilitātes projektiem. Projekti var starpdisciplināri (aktivitātes “Pētniecība” tematisko jomu ietvaros) un var ietvert abas jomas.
 Ievietots: 2014-11-12 Id=2565    lasīt vairāk...
Nospiediet, lai palielinātu

13. novembrī RPIVA notika divu zinātnisku monogrāfiju atvēršanas svētki

RPIVA 13. novembrī plkst. 13:30, 308. auditorijā notika divu zinātnisku monogrāfiju atvēršanas svētki. Dzintra Bonda (ASV) un Dace Markus (RPIVA) izstrādājušas latviešu valodā pirmo zinātnisko monogrāfiju fonoloģijā "Ievads fonoloģijā", savukārt RPIVA pirmsskolas pedagoģijas profesore Daina Dzintere kopā ar kolēģēm Ingu Stangaini un Daci Augstkalni publicējušas monogrāfiju "Bērna komunikatīvās kompetences attīstība".
 Ievietots: 2014-11-07 Id=2549    bildes...

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” atklāto konkursu

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” atklāto konkursu.
Latvijas augstākās izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā, var pieteikties finansējuma saņemšanai, lai:
 • uzaicinātu Šveices pētniekus atsevišķu lekciju vai lekciju kursu pasniegšanai,
 • veicinātu pieredzes apmaiņu augstākajā izglītībā vai zinātniskajā darbībā.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2014. gada 31. decembris vai līdz brīdim, kad ir izlietots grantu shēmas ietvaros pieejamais finansējums.
Šveices pētnieks var uzturēties Latvijā no piecām dienām līdz diviem mēnešiem. Līdz 2015. gadam Latvijai piešķirts CHF 528 411 (300 tūkst. LVL) liels finansējums. Sīkāka informācija: skat. lasīt vairāk...
 Ievietots: 2013-09-25 Id=2093    lasīt vairāk...

Brīvdienas

Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv