(LV)  English  Latvian

LU pārņemtajās RPIVA studiju programmās sākas papilduzņemšana

No 15. augusta izsludināta papildu uzņemšana Latvijas Universitātes (LU) pārņemtajās Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) studiju programmās 2017./2018. studiju gadam.

Studiju programmas piedāvā iespējas iegūt augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību pedagoģijas, psiholoģijas, vadības un uzņēmējdarbības jomās, sākot no pirmā līmeņa augstākās izglītības studiju programmām līdz maģistra studiju programmām. Ir iespēja izvēlēties gan pilna un nepilna laika klātienes studijas, gan tālmācību pedagoģijas jomā (tālmācība tiek nodrošināta sadarbībā ar Liepājas Universitāti). Mācībspēkiem ir bagāta praktiskā darba pieredze – viņi ir skolu vadītāji, metodiķi, izglītības un zinātnes eksperti, mācību grāmatu un metodisko līdzekļu autori.
   lasīt vairāk...  Ievietots: 2017-08-15

Latvijas Universitāte katram RPIVA studentam ir sagatavojusi studiju līgumu un aicina to parakstīt

RĪGAS STUDENTIEMLīgumu saņemšanas vieta: Latvijas Universitāte, Raiņa bulvāris 19, 125. telpa (1. stāvs, pa labi)

  Pirmdien Otrdien Trešdien Ceturtdien Piektdien
Pieņemšanas laiki: (līdz 14. jūlijam) 8.30-12.30 un 13.00-17.00 8.30-12.30 un 13.00-17.00 8.30-12.30 un 13.00-17.00 10.30-13.30 un 14.00-19.00 8.30-12.30 un 13.00-17.00
Pieņemšanas laiki: (no 17. jūlija) 8.30-12.30 un 13.00-17.00 8.30-12.30 un 13.00-17.00 8.30-12.30 un 13.00-17.00 9.30-13.30 un 14.00-18.00 8.30-12.30 un 13.00-17.00
Sestdiena, svētdiena - brīvdiena.

Studiju programmas "Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs" Rīgas studenti līgumu paraksta RPIVA 202. kab. (darba dienās 9.00-15.30)


FILIĀĻU STUDENTIEMLīgumu parakstīšana un saņemšana – savās filiālēs!

  Pirmdien Otrdien Trešdien Ceturtdien Piektdien
Alūksnes filiālē - Alūksnē, Pils ielā 21 9:00-15:30 9:00-15:30 9:00-15:30 9:00-15:30 9:00-15:30
Bauskas filiālē - Bauskā, Dārza ielā 9 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-17:00 8:00-16:00 8:00-15:00
Cēsu filiālē - Cēsīs, Lielā Katrīnas ielā 2 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00
Jēkabpils filiālē - Jēkabpilī, Rīgas ielā 210a 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00
Kuldīgas filiālē - Kuldīgā, Kalna ielā 19 9:00-17:00   9:00-17:00   9:00-17:00
Madonas filiālē - Madonā, Valdemāra bulvārī 6* 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00
Tukuma filiālē - Tukumā, Pils ielā 14 9:00-17:00   9:00-17:00   9:00-17:00
Ventspils filiālē - Ventspilī, Saules ielā 10   9:00-17:00   9:00-17:00  
* Sākot ar 6.jūliju.
 Ievietots: 2017-06-27

Promocijas darba aizstāvēšana

2017. gada 28. augustā plkst. 12.00 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 100. auditorijā notiks RPIVA Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā Inta Lemešonoka aizstāvēs promocijas darbu “Skolēna karjeras vadības prasmju veidošanās vispārizglītojošās skolas pedagoģiskajā procesā” pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai skolas pedagoģijas apakšnozarē.
Darba recenzenti:  profesore Dr. paed. Elita Volāne (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija); profesore Dr. paed. Baiba Briede (Latvijas  Lauksaimniecības Universitāte); profesore Dr. paed. Ilga Salīte (Daugavpils Universitāte).
Ar promocijas darbu var iepazīties Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas bibliotēkā, Rīgā, Imantas 7. līnija 1, kā arī elektroniski RPIVA mājas lapā www.rpiva.lv
 Ievietots: 2017-08-08

Aktuāla informācija RPIVA studentiem par studiju līgumu slēgšanu ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju.

JVLMA pateicas RPIVA studējošajiem par izteikto vēlēšanos turpināt studijas JVLMA. Tā kā Akadēmiskās informācijas centrs studiju programmu licences izsniegs tuvākajā laikā, Studiju līgumus ar JVLMA būs iespējams slēgt no 14. augusta līdz 25. augustam darba dienās no plkst. 10.00 līdz 14.00 102. kabinetā.
 Ievietots: 2017-08-03

RPIVA aicina pieteikties B programmas kursiem skolotājiem līdz 15.08.2017.

RPIVA aicina interesentus pieteikties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programmas „Mācību procesa īstenošana pamatizglītības 1. posmā” (Pamatizglītības 2. posma un vidusskolu skolotājiem)” (72 stundas, īstenošanas vieta Rīgā) apguvei. Kursu beidzēji saņems sertifikātu par tiesībām strādāt pamatizglītības pirmā posma 1.–4. klasē. Programmas vadītāja, RPIVA profesore Anita Petere. Grupa tiks atvērta, ja būs pieteikušies vismaz 20 kursu dalībnieki. Detalizēts īstenošanas plānojums tiks publicēts pēc grupas nokomplektēšanās. Kursu cena EUR 260.
Pieteikšanās līdz 15.08.2017., aizpildot elektronisko anketu.
Informācija pa tālruni: 67860657, 27893959 vai e-pastiem: kristine.struberga@rpiva.lv; nadine.valdmane@rpiva.lv
pieteikties...  Ievietots: 2017-07-07
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv