joachims.cubriks@rpiva.lv
(LV)  English  Latvian
 

X Starptautiskā Jauno zinātnieku konference un 1. starptautiskais kreatoloģijas simpozijs “Kreativitātes pētniecības un kreatoloģijas kā starpnozaru zinātnes attīstība”

Cien./god. studenti, docētāji, pētnieki, interesenti! Aicinām piedalīties 10. Starptautiskajā jauno zinātnieku konferencē / 1. Starptautiskajā kreatoloģijas simpozijā “Kreativitātes pētniecība un kreatoloģijas kā starpnozaru zinātnes attīstība”, kas notiks š. g. 28. – 29. novembrī RPIVA. Simpoziju un konferenci organizē RPIVA Pētniecības un inovāciju daļa sadarbībā ar PPZPI Kreativitātes pētījumu centru, Latvijas Zinātnieku savienību un Starptautisko Kreatoloģijas zinātnisko centru. Notiks visiem pieejama kopīga plenārsēde ar pasaulē atzītu pētnieku prezentācijām, kam sekos jauno zinātnieku darbs sekcijās un simpozija apaļā galda diskusijas. Materiāli tiks apkopoti simpozija tēžu krājumā un jauno zinātnieku konferences rakstu krājumā.

RPIVA Pētījumu un inovācijas daļa, tālr.: +371 67808124 (Aija Erta), e-pasts: aija.erta@rpiva.lv
 Ievietots: 2014-10-15 Id=2526 pieteikties...   lasīt vairāk...

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija pateicas par sirsnīgajiem apsveikumiem!

17. oktobrī, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija (RPIVA) svinēja 20 gadu jubileju. Šajā dienā notika vairāki pasākumi – Svinīgā Senāta sēde un koncerts.
Šī diena bija svētki visiem RPIVA darbiniekiem, studentiem un absolventiem. Svētku kopības sajūtu radīja plašais draugu loks, kuri piedalījās jubilejas pasākumos. RPIVA rektore profesore Dace Markus izsaka lielu paldies visiem jubilejas pasākuma dalībniekiem: "Paldies visiem, kuri pagodināja ar savu klātbūtni RPIVA 20 gadu jubilejas pasākumu! Pateicamies par sirsnīgajiem apsveikumiem, kas mūs iedvesmos un sildīs vēl ilgi".
Īpaši vēlamies pateikties Latvijas Valsts prezidentam A. Bērziņam, Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrei I. Druvietei, Latvijas Zinātņu akadēmijai, Latvijas Rektoru padomes priekšsēdētājam J. Vētram un Latvijas un ārvalstu augstskolu rektoriem un to pārstāvjiem, Latvijas augstskolu profesoru asociācijai, Latvijas Zinātnes padomei, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībai, Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībām, skolām, absolventiem un studentiem.
 Ievietots: 2014-10-29 Id=2541    lasīt vairāk...

Rektores D. Markus svētku uzruna RPIVA 20 gadu jubilejas pasākumā

Labvakar, ļ. cien. izglītības un zinātnes ministre I. Druvietes kundze, magnificences, viesi, kolēģi, absolventi, studenti, draugi!
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas 20 gadu izaugsmi skaidri var ieraudzīt mūsu karogos. Mūsu akadēmija ir dibināta 1994. gadā, tad mūsu zīmolā bija zaļojošs, bet vēl vājš stādiņš, kas tiecās uz sauli un daudzkrāsaino varavīksni, bet kolektīvā zinātņu doktora grāds bija tikai 16% personāla.
2009. gadā mēs mainījām savu statusu uz akadēmiju, lai to iegūtu, Latvijā akadēmijai vajadzēja vismaz 50% personāla ar zinātņu doktora grādu.
2011. gadā reģistrējām akadēmiju arī kā zinātnisku institūciju, un šobrīd mums ir gandrīz 80% personāla ar zinātņu doktora grādu.
2009. gadā līdz ar statusa maiņu mēs mainījām arī akadēmijas simboliku. Kā vērtības palika trīs vārdi: inteliģence, profesionalitāte un kompetence, tikai mainījām to secību.
Un tagad – zelta krāsas piramīdas pamatā kā atvērta grāmata ir profesionalitāte, jo akadēmija sākas ar studēšanu, simboliski – ar lasīšanu. Otrā pakāpe ir horizontāli novietota kopsaucēja zīme no matemātikas, tā ir kompetence, kurā apvienojas zināšanas, prasme, spējas un attieksme. Bet virsotnē ir zelta putns ar izplestiem spārniem, tā ir inteliģence, jo tikai inteliģents cilvēks ir gatavs brīvam lidojumam.
Drošu un brīvu lidojumu, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija!
 Ievietots: 2014-10-20 Id=2529    video...   bildes...

RPIVA docētāji un studenti aicināti pieteikties EEZ/Norvēģijas programmas stipendiju aktivitātes sagatavošanās vizīšu konkursam.

Latvijas, Lihtenšteinas, Islandes un Norvēģijas akreditētās augstākās izglītības iestādes un koledžas, kurām piešķirta Erasmus Augstākās izglītības harta, var iegūt finansējumu sagatavošanās vizītēm, piedaloties EEZ un NFI  programmas „Pētniecība un Stipendijas” Stipendiju aktivitātes Sagatavošanās vizīšu atklātajā konkursā.  Sagatavošanās vizītes paredzētas, lai atrastu partnerus pirms projekta iesnieguma rakstīšanas vai tā sagatavošanas laikā dalībai atklātajā konkursā programmas aktivitātē „Stipendijas”. Aktivitāte „Stipendijas” atbalsta Latvijas augstskolu studentu un mācībspēku mobilitātes īstenošanu Norvēģijā, Islandē un Lihtenšteinā. Stipendiju aktivitātes ietvaros finansējums var tikt izmantots gan šeit aprakstītajiem mobilitātes projektiem augstākajā izglītībā, gan sagatavošanās vizītēm. Pilnu informāciju skatīt šeit: (EEZ/Norvēģijas programmas stipendijas). Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2014. gada 13. novembris. Konkursa nosacījumi un detalizētāka informācija par programmu pieejama VIAA mājaslapas sadaļā „EEZ un Norvēģijas finanšu instruments”, kā arī RPIVA Attīstības un starptautisko sakaru daļā, 102. kab., tel. 67860668.
 Ievietots: 2014-10-10 Id=2523    lasīt vairāk...

RPIVA organizē kursus "Pedagoģiskās darbības pamati" (B prog.)

RPIVA aicina interesentus pieteikties profesionālās pilnveides izglītības programmā "Pedagoģiskās darbības pamati" (B prog.), 72 stundas. Mērķauditorija – pedagogi, kuriem ir augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā nozarē un interešu izglītības pedagogi. Programmas mērķis – nodrošināt kursu dalībnieku pedagoģiskās kompetences pilnveidi. Kursu ilgums 72 stundas (9 nodarbību dienas): 26.09.-21.11. (piektdienas). Kursi notiek RPIVA telpās, Rīgā (Imantas 7. līnija 1) piektdienās laikā no plkst. 10.00 līdz 17.00. Maksa par kursiem EUR 281.00 (2014./2015. st. g.). Kursu beidzēji saņem RPIVA Sertifikātu. Pieteikšanās kursiem notiek RPIVA mājas lapā elektroniski, nākamā kursu norise tiek plānota decembra mēnesī.
 Ievietots: 2014-09-17 Id=2502 pieteikties...

RPIVA organizē kursus "Pedagoģijā" (B prog.)

RPIVA aicina strādājošus vispārizglītojošo skolu vai profesionālo izglītības iestāžu skolotājus vai prakšu vadītājus pieteikties profesionālās pilnveides izglītības programmā „Pedagoģijā’’ (pedagoģiskā procesa organizēšanas jautājumi). Mērķauditorija – pedagogi vai prakšu vadītāji, kuriem ir augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība atbilstošā nozarē, kuri strādā profesionālas izglītības iestādēs vai ir prakšu vadītāji profesionālās izglītības iestādēs un uzņēmumos, kas īsteno praktiskās mācības vai kvalifikācijas prakses un ir atbalstīti no darba devēju puses, īstenojot darba vidē balstītas mācības. Programmas mērķis – nodrošināt kursu dalībnieku pedagoģiskās kompetences pilnveidi. Kursu ilgums 80 stundas (6 nodarbību dienas), 05.11.-10.12. (trešdienas). Kursi notiek RPIVA telpās Rīgā. Kursu beidzēji saņem RPIVA Sertifikātu. Pieteikšanās kursiem notiek RPIVA mājas lapā elektroniski. Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkumu „Mācību pakalpojumi projekta „Pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas nodrošināšana, paplašinot pedagoģiskās kompetences un pedagogu noslodzes iespējas, iegūstot papildu kvalifikāciju B programmās” ietvaros” (identifikācijas Nr. IZM 2014/33/B) nolikuma 9.3. punktu nolēma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 1. daļā „B programmas „Pedagoģija” īstenošana” piešķirt Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijai.
 Ievietots: 2014-06-17 Id=2435 pieteikties...

RPIVA Senāta sēde notiks 2014. gada 27. oktobrī plkst. 15.30 Senāta sēžu zālē (227.) telpā

Jautājumus izskatīšanai Senātā var iesniegt 2014. gada 13. oktobrī no plkst. 13.30 līdz plkst. 17.00 Senāta birojā (324. telpā) personīgi Senāta sekretārei D. Kalējai-Gasparovičai (jānosūta arī iesniedzamās dokumentācijas elektroniskais variants uz e-pasta adresi senats@rpiva.lv). Dokumentiem pirms iesniegšanas jābūt noformētiem atbilstoši RPIVA Senāta Kārtības rullī minētajām prasībām.
Senāta Padome notiks 2014. gada 20. oktobrī plkst. 14.30.

Senāta priekšsēdētāja G. Svence
 Ievietots: 2014-10-31 Id=2515
Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA prorektore D. Voita piedalās radio diskusijā "Rudens – visbīstamākais laiks uz ceļiem"

Rudens tradicionāli uz Latvijas ceļiem ir visbīstamākais laiks. Spēkā stājušās vairākas izmaiņas likumdošanā, lai vairāk pasargātu satiksmes neaizsargātākos dalībniekus – riteņbraucējus un gājējus. Vai ar to pietiks, par to klausieties LR1 2014. gada 2. oktobra raidījumā "Ka labāk dzīvot", kurā piedalījās satiksmes psihofizioloģe, RPIVA inovāciju un attīstības prorektore Daina Voita, Valsts policijas Satiksmes drošības pārvaldes, Metodikas un analītikas nodaļas priekšnieks Andris Locs un CSDD pārstāvis Jānis Aizpors (skat. lasīt vairāk...).
Arī šajā gadā RPIVA atkārtoti piedalīsies projektā "Drošākais uzņēmuma autoparks" kopā ar apdrošināšanas kompāniju BALTA, Latvijas Darba devēju konfederāciju, "Drošas Braukšanas Skolu", Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociāciju un auto pārvadātāju asociāciju "Latvijas Auto". Projekts mērķis ir noskaidrot Latvijas uzņēmumus, kuros vissekmīgāk tiek veikta autoparka pārvaldīšana. Eksperti, tai skaitā RPIVA pārstāvēs Daina Voita, izvērtēs uzņēmuma prasmi vadīt un apzināties iespējamos riskus saistībā ar autoparku, darba drošību un darbinieku apmācību.
 Ievietots: 2014-10-29 Id=2539    lasīt vairāk...

RPIVA kamerorķestris "Gaudeamus orchestra" viesojas Tallinā

2014. gada 25. oktobrī RPIVA kamerorķestris „Gaudeamus orchestra” viesojās Tallinā un piedalījās Tallinas universitātes 95 gadu jubilejas koncertā. Koncerts bija noorganizēts Tallinas metodistu baznīcā, kura ir samērā jauna un moderna un tai piemīt laba akustika. Koncerta pirmajā pusē uzstājās mājinieki, kuri atskaņoja populāras klasiskās mūzikas kompozīcijas, kā piemēram Brāmsa 1. un 5. Ungāru deju, svītu no Pētera Čaikovska baleta „Gulbju ezers”, Žorža Bizē svītu par operas „Karmena” tēmām u.c. skaņdarbus.
Koncerta turpinājumā uzstājās RPIVA kamerorķestris „Gaudeamus orchestra”, kuri atskaņoja Ludviga van Bēthovena Romanci vijolei ar orķestri Fa mažorā un soliste bija RPIVA docētāja Kritiāna Strade. Skaisti izskanēja Volfganga Amadeja Mocarta „Exultate, jubilate” ar solisti Zani Jankavu, kura šobrīd studē Latvijas Mūzikas akadēmijas maģistratūrā. Neizpalika igauņu publikas iepazīstināšana ar latviešu mūziku – orķestra stīgu sastāvs atskaņoja Jēkaba Mediņa „Leģendu”, bet publikas ovācijas izpelnījās 3 skaņdarbi no Marģera Zariņa mūzikas kinofilmai „Pie bagātās kundzes”. RPIVA kamerorķestra uzstāšanās noslēgumā izskanēja Čarlija Čaplina titultēma kinofilmai „Smile”.
Bet īpašs izvērtās koncerta noslēgums, kad abi orķestri sanāca kopā, lai izpildītu Johannesa Brāmsa Akadēmisko svētku uvertīru, kuru diriģēt bija uzticēts viesdiriģentam Guntaram Bernātam. Skaņdarbs izskanēja tik monumentāli, ka klausītāji abiem kolektīviem koncerta izskaņā veltīja ovācijas. Šī koncerta emocionālā pacēluma iespaidā, igauņi izteica vēlmi sadarboties arī turpmāk, jau lielākos un starptautiski vērienīgākos projektos.
 Ievietots: 2014-10-29 Id=2538    video...   bildes...

Izsludināts konkurss Erasmus+ projektu pieteikumiem 2015. gadam

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina 2015. gada projektu pieteikumu konkursu Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta atbalsta programmā Erasmus+, tajā skaitā arī augstākās izglītības iestādes var iesniegt projektu pieteikumus starptautiskās mobilitātes aktivitātē uz Erasmus+ partnervalstīm 10 pasaules reģionos (Austrumu partnerības valstis, Āzija, Latīņamerika, ASV, Kanāda, Austrālija, Japāna u.c.), kurā konkurss šogad tiek izsludināts pirmo reizi. Konkursā pretendenti var iesniegt projektu pieteikumus finansējuma saņemšanai, iepriekš iepazīstoties ar Erasmus+ 2015. gada konkursa vadlīnijām. Projektu pieteikumu iesniegšana tikai elektroniski.
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi:
 • Pamatdarbība Nr.1 (KA1)
  1. Personu mobilitāte izglītības un mācību jomā, tai skaitā starptautiskā studentu un personāla mobilitāte – 2015. gada 4. marts;
  2. Erasmus Mundus kopīgo maģistra programmu īstenošana – 2015. gada 4. marts;
 • Pamatdarbība Nr.2 (KA2)
  1. Stratēģiskās partnerības izglītības un mācību jomā – 2015. gada 31. marts;
  2. Zināšanu apvienības, nozaru prasmju apvienības – 2015. gada 26. februāris;
  3. Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs – 2015. gada 10. februāris;
 • Jean Monnet darbības
  1. Moduļi, profesūras, izcilības centri, atbalsts institūcijām un asociācijām, tīkli, projekti – 2015. gada 26. februāris.
Eiropas Komisija ir noteikusi, ka projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi beidzas plkst. 12.00 pēc Briseles laika. VIAA atbilstoši kompetencei (skolu, profesionālās, pieaugušo, augstākās izglītības un mācību jomā) organizēs seminārus par projektu pieteikumu sagatavošanu, iesniegšanu un vērtēšanas kārtību. Plašāku informāciju par programmu Erasmus+, projektu izstrādes vadlīnijām un iesniegšanas kārtību skatiet EK mājaslapā, kā arī VIAA mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā „Erasmus+” vai arī interesēties Attīstības un starptautisko sakaru daļā, 102. kab., tel. 67860668.
RPIVA ASSD, 27.10.2014.
 Ievietots: 2014-10-28 Id=2535

RPIVA docētāji piedalās 2. Starptautiskajā zinātniski metodiskajā konferencē DANCE EDUCATION TENDENCIES AND PERSPECTIVES Viļņā

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju un Lietuvas Edukoloģijas universitāti  saista ilggadēja  sadarbība dejas pedagoģijas jomā. Tās rezultātā no 16.oktobra līdz 19.oktobrim Viļņā notika 2. Starptautiskā zinātniski metodiskā konference DANCE EDUCATION TENDENCIES AND PERSPECTIVES, kurā piedalījās dejas nozares speciālisti no Lielbritānijas, Norvēģijas, Itālijas, Igaunijas un Lietuvas. Latviju konferencē pārstāvēja RPIVA docētājas Sandra Vītola un Ginta Pētersone. Konferences darba programma – plenārsēde, darbs sekcijās, darbsemināri, izrāžu apmeklējumi un diskusijas – dejas profesionāļiem ļāva gūt plašu un noderīgu informāciju dejas nozares attīstībā Eiropā. Konferences materiāli apkopoti dejas pedagoģijas sērijas 3. rakstu krājumā Dance education tendencies and perspectives, kas izdoti ar RPIVA atbalstu.
 Ievietots: 2014-10-27 Id=2534    bildes...
Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA rektore D. Markus sveic dzejnieku K. Skujenieku!

23. oktobrī notika Knuta Skujenieka Dzejas vakars, tajā iemīļotais dzejnieks lasīja savu liriskāko dzeju un stāstīja biogrāfiskus atgadījumus. Pārsteidzoši asais "lēģera" dzīves stāsta un liriskās dzejas pretstats mudināja aizdomāties par cilvēciskumu, par bagātīgu jūtu dzīvi, ko nespēja salauzt smagais ieslodzījums. Kā spilgtākais piemērs tam ir Knuta Sujenieka dzejolis "Poga", kas 33 valodās izdots atsevišķā grāmatiņā, bet atdzejojumi turpinās arī citās valodās.
Nobeigumā rektore D. Markus uzdāvināja dzejniekam RPIVA 20 gadu jubilejas grāmatu un saņēma pretim dzejnieka sveicienus akadēmijas kolektīvam.
 Ievietots: 2014-10-27 Id=2533

Alūksnes filiāles līdzdalība Karjeras nedēļā

Laikā no 13.-17. oktobrim Alūksnes novadā notika Karjeras nedēļa, kuras mērķis bija palīdzēt jauniešiem izzināt savas karjeras iespējas, veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties un izvēlēties nākamo profesiju un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām, ietverot visu līmeņu profesionālās izglītības vērtību un aktualitāti mūsdienās. Nedēļas pasākumos plaši iesaistījās RPIVA Alūksnes filiāles darbinieki, pasniedzēji, studenti un absolventi.
13. oktobrī filiāles vadītāja piedalījās diskusijā „Alūksnes novada jauniešu iespējas perspektīvai nākotnei”.
14. oktobrī akadēmijas filiālē notika pasākumi „Studē tuvāk mājām, studē Alūksnē”. Filiāle uzņēma Liepnas vidusskolas 10., 11., 12. klašu skolēnus. Šajā dienā visiem interesentiem bija iespējams apmeklēt studiju dienā plānotās nodarbības, interesanta izvērsās skolēnu tikšanās ar RPIVA Alūksnes filiāles absolventiem „Labie piemēri veiksmīgas darba dzīves ceļa veidošanā”. Dienas izskaņā vecāki un skolotāji, studenti noklausījās Dr.paed. Staņislavas Marsones lekciju „Skolas un ģimenes sadarbība skolēnu karjeras attīstības atbalstīšanai”.
17. oktobrī filiāles studenti un docētāji piedalījās izstādē „Tava iespēju diena”, kur izformēja par iespējām studēt RPIVA.
 Ievietots: 2014-10-22 Id=2532    bildes...

RPIVA rektore D. Markus piedalījās N. Lobačevska vārdā nosauktās Ņižņijnovgorodas Universitātes filoloģijas studiju programmu akreditācijā

Pēc Krievijas Nacionālā akreditācijas centra uzaicinājuma rektore D. Markus piedalījās N. Lobačevska vārdā nosauktās Ņižņijnovgorodas Universitātes filoloģijas studiju programmu akreditācijā. Universitāte ir 10 Krievijas labāko universitāšu sarakstā, ar attīstītiem pētniecības institūtiem, labiekārtotām laboratorijām un savu modernu Media centru. Bija vērtīgi analizēt augstākās izglītības standartus un citu dokumentāciju, vērot tuvināšanos Eiropas izglītības sistēmas noteikumiem, kā arī sadarbību ar darba devējiem, konkursus studentiem un skolēniem, monitoringu organizēšanu un jaundibinātā kvalitātes centra darbu. Vakarā bija iespēja noklausīties universitātes jauktā kora (zelta medaļa Pasaules koru olimpiādē) koncertu, kurā īpaši aizkustināja latviski dziedātā „Mazā bilžu rāmītī...” Komisija rekomendēja maksimālo akreditācijas laiku – 6 gadus un deva ieteikumus. Jāatzīmē, ka akreditācijas process bija perfekti organizēts.

 Ievietots: 2014-10-22 Id=2530    bildes...
Nospiediet, lai palielinātu

Bauskas filiāle atbalsta un sveic novada Skolotājus Seniorus

2014. gada 9. oktobrī RPIVA Bauskas filiāle kā lieldraugs atbalstīja un piedalījās novada un izglītības nodaļas rīkoto pasākumu „Skolotāju senioru godināšana”. Pasākums bija veltīts Bauskas novada pedagoģijas zelta fondam, tas bija sirsnības un mīlestības piepildīts. Kā atzina svinību dalībnieki, mācīt sirdsgudri, tā ir pedagoģijas zelta atslēga, kura spēj atvērt jebkuru izglītojamo. Lai veselība, dzīvesprieks un jauni mērķi Jums, skolotāji seniori!
 Ievietots: 2014-10-20 Id=2528

Sveicam Latvijas Jūras  akadēmiju 25. dzimumdienā!

3. oktobrī Rektoru padomes sēdes ietvaros sveicām Latvijas Jūras akadēmiju 25. dzimumdienā. Daudz baltu dieniņu!
 Ievietots: 2014-10-20 Id=2527    bildes...

Alūksnes filiāles studenti mācību ekskursijā

Vienā no studiju dienām studiju programmas „Darba aizsardzība” Alūksnes filiāles 2.kursa studenti pasniedzēja Mārtiņa Pužula vadībā apmeklēja akciju sabiedrību „Cēsu alus’” un SIA „Byko-Lat”.  SIA „Byko-Lat” mācību ekskursiju par risku novērtēšanas procesiem   vadīja šīs studiju programmas absolvents Sergejs Osipovs, kurš uzņēmumā strādā par darba aizsardzības speciālistu. Studenti pozitīvi novērtēja šo mācību formu, kas ļauj teorētiskās atziņas salīdzināt ar praktisko pielietojumu.
 Ievietots: 2014-10-10 Id=2525    bildes...

14. oktobrī nesenās Skolotāju dienas ieskaņās iesākās studiju diena Alūksnes filiālē

Pasniedzējus un darbiniekus iepriecināja studentu dāvātā torte. Diena pagāja intensīvā procesā. Profesionālās  bakalaura studiju programmas „Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs”  5.kursa studenti kārtoja kvalifikācijas eksāmenu pirmsskolas mācību metodikās un aizstāvēja kvalifikācijas praksi.  Ļoti radoši strādāja 3. un 3./4. kursu nākamie skolotāji  pirmsskolas rokdarbu metodikā, gatavojot dažādus dekorus no rudens veltēm Mg.paed. L.Priedes vadībā. Ar lielu interesi un aizrautību ritēja nodarbības pirmsskolas mūzikas metodikā pie Dr.paed., asoc.prof. I.Direktorenko. Studiju programmas „Darba aizsardzība” 1. un 3.kursa studenti kārtoja ieskaiti un eksāmenu. Dienas nogalē filiāles vadītāja A.Pētersone tikās ar Alūksnes Tautsaimnieku apvienības valdes priekšsēdētāju A. Mustu, kurš parakstīja sadarbības līgumu ar akadēmiju par turpmāko studentu prakšu nodrošināšanā un citos jautājumos.
 Ievietots: 2014-10-10 Id=2524    bildes...
Nospiediet, lai palielinātu

Pirmsskolas pedagoģijas katedras docētāji Kauņas koledžā

RPIVA Pirmsskolas pedagoģijas docētāji Dagnija Vigule, Antra Randoha, Inga Stangaine un Ligita Priede ERASMUS programmas ietvaros no 23. līdz 26. septembrim lasīja lekcijas, vadīja seminārus, apmeklēja Kauņas pirmsskolas izglītības iestādes, piedalījās diskusijās par tālākas sadarbības iespējām starp RPIVA un Kauņas koledžu.
 Ievietots: 2014-10-03 Id=2521

Jaunas starptautiskās sadarbības iespējas ar Polijas augstskolām

Septembra nogalē Inovāciju un attīstības prorektore Daina Voita un Attīstības un starptautisko sakaru daļas vadītāja Maira Kocēna pārstāvēja RPIVA apmeklējot Polijas augstskolas - Pope John Paul II State School of Higher Education Biała Podlaskā un Humanitāro un dabas zinātņu Universitāti Siedlcē Erasmus sadarbības programmas ietvaros. Apmeklējuma mērķis bija noslēgt savstarpējus sadarbības līgumus kopīgu zinātnes un starptautisku projektu īstenošanai.
Vizītes laikā notika tikšanās ar Pope John Paul II State School of Higher Education Biała Podlaskā rektoru prof. Jozef Bergier, rektora pilnvarnieku starptautiskajos un pētniecības  jautājumos, Ekonomikas katedras vadītāju prof. Mieciszysław Adamowicz, kā arī ar pārstāvjiem no Starptautisko projektu nodaļas, Pētniecības nodaļas, Veselības departamenta un Pedagoģijas institūta. Tikšanās laikā tika apspriestas turpmākās sadarbības iespējas Erasmus+ programmas ietvaros un zinātnes un pētniecības jomā, apskatītas pētniecības darbam aprīkotās laboratorijas, pārrunātas iespējas dalībai starptautiskajos projektos. Polijas augstskolu starptautisko projektu prakse pārsvarā saistīta ar sadarbību Višegradas grupā ietilpstošajām valstīm – Čehiju, Poliju, Slovākiju un Ungāriju un tikšanās laikā tika pārrunātas iespējas RPIVA piedalīties tieši šajos projektos kā arī par kopīgu projektu izstrādi Eiropas programmas HORIZONT2020 ietvaros. Tikšanās rezultātā tika panākta vienošanās par dalību kopīgās zinātnes konferencēs, sadarbību starpdisciplināro pētījumu jomā, kā arī D. Voita tika uzaicināta piedalīties zinātnisko izdevumu redkolēģijas sastāvā.
Vizītes rezultātā RPIVA noslēdza sadarbības līgumus LLP/Erasmus+ programmas ietvaros un  sadarbības līgumus zinātnes jomā kopīgu zinātnes projektu īstenošanai ar Pope John Paul II State School of Higher Education Biała Podlaskā un Humanitāro un dabas zinātņu Universitāti Siedlcē. Noslēgtie līgumi sekmēs RPIVA starptautisko un starpdisciplināro sadarbību, kā rezultātā paplašināsies sadarbības diapazons, iekļaujot tajā Višegradas grupas valstis.
 Ievietots: 2014-10-02 Id=2520    bildes...

Vieslektore Karen Sofie Foss (Bergenas Universitāte) par Inovācijām dejas pedagoģijā!

No 29. septembra līdz 3. oktobrim RPIVA strādāja vieslektore Karen Sofie Foss no Bergenas Universitātes. Viņa lasīja lekcijas un vadīja praktiskās nodarbības studiju priekšmetā Inovācijas dejas pedagoģijā.
 Ievietots: 2014-10-02 Id=2519    bildes...
Nospiediet, lai palielinātu

Apsveicam profesoru Borisu Avramecu!

2014. gada 29. augustā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mākslas nozares Mūzikas apakšnozares profesoru padomē ar sēdes lēmumu Nr. 1 (sēdes protokols Nr. 3) par profesoru RPIVA Mākslas nozarē, Muzikoloģijas apakšnozarē Mūzikas un dejas pedagoģijas katedrā ievēlēts prof. Dr. art. Boriss Avramecs. Sirsnīgi sveicam un vēlam izturību profesora amatā!
 Ievietots: 2014-10-01 Id=2517

DAMA network 2014 joprojām aicina studentus

ASSD atkārtoti aicina pietiekties studentus Nordplus Higher Education 2014 projekta "DAMA network 2014" rudens darbnīcai, kas notiks Visbijā (Zviedrija), Upsalas Universitātē no 3.-9. novembrim. Pieteikšanās termiņš pagarināts līdz 6. oktobrimDarbnīcā laipni aicināti piedalīties bakalaura un maģistra studiju programmu studenti. Programmas grants sedz studentiem ceļa izdevumus 330 EUR apmērā un 70 EUR uzturēšanās izdevumus. Vairāk informācijas RPIVA ASSD, 102. kab. vai meklēt šeit: http://medialappi.net/dama/dama16/
 Ievietots: 2014-10-01 Id=2516    lasīt vairāk...

Piedāvā iespēju saņemt finansējumu sagatavošanās vizītēm

Latvijas, Lihtenšteinas, Islandes un Norvēģijas akreditētās augstākās izglītības iestādes un koledžas, kurām piešķirta Erasmus harta augstākajai izglītībai, var iegūt finansējumu sagatavošanās vizītēm, piedaloties Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu programmas „Pētniecība un Stipendijas” atklātajā konkursā. Sagatavošanās vizītes paredzētas, lai atrastu partnerus pirms projekta iesnieguma rakstīšanas vai tā sagatavošanas laikā dalībai atklātajā konkursā programmas aktivitātē „Stipendijas”. Vizītes laikā ar potenciālajiem partneriem var pārrunāt sadarbības modeļus projektā, definēt mērķus un uzdevumus, partneru lomas u.tml. Sagatavošanās vizīšu projektā partnerība ir obligāta starp vismaz vienu institūciju no Latvijas un vienu institūciju no Islandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas. Maksimālais projekta finansējums ir 1000 eiro. Vizītes ilgums līdz 5 dienām. Projektā tiek segta ceļa un dienas nauda, kā arī atmaksātas viesnīcas un apdrošināšanas izmaksas. Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) plāno rīkot semināru oktobra sākumā, lai interesentiem stāstītu par projektu pieteikumu sagatavošanu. Projektu pieteikumus klātienē (darba dienās) vai pa pastu var iesniegt līdz 2014. gada 13. novembrim (prioritārajiem projektiem līdz 2014. gada 16. oktobrim) VIAA, Vaļņu ielā 1 (5. stāvs), Rīga, LV-1050. Konkursa nosacījumi un detalizētāka informācija par programmu pieejama VIAA mājaslapas sadaļā "EEZ un Norvēģijas finanšu instruments". Interesēties RPIVA Attīstības un starptautisko sakaru daļā, 102. kab., tel. 67860668.
 Ievietots: 2014-09-23 Id=2504

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija uzsāk īstenot NORDPLUS projektu!

RPIVA PPZPI Kreativitātes pētījumu centra pētnieki un Skolas pedagoģijas katedras docētāji ir ieguvuši Nordplus finansējumu projekta Radošas skolas kultūra: radošuma sekmēšana starpnozaru sadarbībā (Projekta Nr: NPHZ-2013/10110) īstenošanai no 2013. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 31. augustam.
 Ievietots: 2013-10-10 Id=2110    lasīt vairāk...

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” atklāto konkursu

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” atklāto konkursu.
Latvijas augstākās izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā, var pieteikties finansējuma saņemšanai, lai:
 • uzaicinātu Šveices pētniekus atsevišķu lekciju vai lekciju kursu pasniegšanai,
 • veicinātu pieredzes apmaiņu augstākajā izglītībā vai zinātniskajā darbībā.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2014. gada 31. decembris vai līdz brīdim, kad ir izlietots grantu shēmas ietvaros pieejamais finansējums.
Šveices pētnieks var uzturēties Latvijā no piecām dienām līdz diviem mēnešiem. Līdz 2015. gadam Latvijai piešķirts CHF 528 411 (300 tūkst. LVL) liels finansējums. Sīkāka informācija: skat. lasīt vairāk...
 Ievietots: 2013-09-25 Id=2093    lasīt vairāk...

Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv