(LV)  English  Latvian

ZIEMAS UZŅEMŠANA!

Ziemas uzņemšana
   lasīt vairāk...  Ievietots: 2016-11-28

RPIVA XII Starptautiskā Jauno zinātnieku konference!

8. decembrī tika atklāta RPIVA XII Starptautiskā Jauno zinātnieku konference. Konferencē piedalījās studenti- jaunie zinātnieki no Latvijas un arī vairāki pārstāvji no ārvalstīm- Vācijas, Lietuvas, Spānijas u.c. Kopā tika reģistrēti 360 dalībnieki- 95 referenti, 180 klausītāji, darbojās vairākas sekcijas un darbnīcas, kopā 36 to vadītāji. Kopā konferencē tika pārstāvētas 12 izglītības iestādes: RPIVA, Biznesa augstskola Turība, Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Rīgas Tehniskā Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Baltijas starptautiskā akadēmija, Vytautas Magnus Universitāte un Viļņas Universitāte (Lietuva), University Applied Management un Flensburgas Universitāte (Vācija), Huelvas Universitāte (Spānija).
   bildes...   lasīt vairāk...  Ievietots: 2016-12-09

RPIVA un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA) veidos starptautisko ekspertu padomi pedagoģijā

8. decembrī RPIVA rektore Daina Voita un LSPA rektors Jānis Žīdens parakstīja akadēmiju savstarpējās sadarbības līgumu. Būtiskākā vienošanās ir par starptautiskās ekspertu padomes pedagoģijā izveidi. Tajā darbosies eksperti no Baltijas valstīm, Somijas, Austrijas un Vācijas. Šīs partnerības mērķis ir konsolidēt Latvijas augstskolu un starptautisko pieredzi pedagogu sagatavošanā, jo īpaši - uzsākot nopietnu posmu pārejai uz kompetenču pieejā balstītu mācību saturu. Sadarbības līgums paredz arī kopīgu zinātniski pētniecisko darbu, sadarbību praksē, mūžizglītībā, personāla pieredzes apmaiņu, kā arī sadarbību plaģiātisma novēršanā.
 Ievietots: 2016-12-09

Sociālo zinātņu fakultāte gada nogali sagaida ar priecīgu notikumu!

2016. gada 2. decembrī Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Sociālo zinātņu fakultātes lektore Antra Līne Latvijas Universitātē aizstāvēja promocijas darbu "Latvijas arodbiedrību stratēģiskās vadīšanas pilnveide" un ieguva doktora grādu vadībzinātnē, apakšnozarē sabiedrības vadība. Mēs lepojamies ar Antru Līni! Apsveicam!
 Ievietots: 2016-12-08

RPIVA Studentu Parlaments aicina  darbiniekus un studentus uz Ziemassvētku pasākumu 14. decembrī RPIVA Aktu zālē!

RPIVA Studentu Parlaments aicina  darbiniekus un studentus uz Ziemassvētku pasākumu
14. decembrī RPIVA Aktu zālē!

Pasākumu programma: plkst 19:00 RPIVA kolektīvu (sieviešu koris Balta, deju ansamblis Pērle, kamerorķestris Gaudeamus Orchestra) koncerts, plkst. 21:00- 03:00 balle (spēlēs grupa  "Innocent sound masters").
Balles īpašais viesis Dins Sumerags.
 Ievietots: 2016-12-02

RPIVA noslēdz sadarbības līgumu ar Jēkabpils pilsētas domi

1. decembrī Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs un RPIVA rektore Daina Voita parakstīja sadarbības līgumu. Noslēgtais līgums paver jaunas, plašas sadarbības iespējas reģionam būtisku izglītības attīstības jautājumu risināšanā, speciālistu sagatavošanā, karjeras izglītībā, mūžizglītībā un tālākizglītībā, kā arī kopēju projektu izstrādē, konferenču un semināru organizēšanā, veicinot reģiona tautsaimniecības attīstību. Līguma parakstīšanā piedalījās Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks sociālos jautājumos Jānis Raščevskis, Jēkabpils pilsētas Izglītības nodaļas vadītāja Līga Kļaviņa, Jēkabpils pilsētas sabiedrisko attiecību speciāliste Aiga Sleže, RPIVA rektores vietniece Irina Degtjarjova un RPIVA Jēkabpils filiāles vadītāja Ineta Elksne.
   bildes...  Ievietots: 2016-12-02

Aiva Pundiņa. Lai mācīšanās process sagādā prieku.

RPIVA maģistrantūras studenti, jauno pētnieci Aivu Pundiņu par studiju procesu, kas savijies ar darbu, par vērtīgo pieredzi un nākotnes plāniem izvaicā Dzintris Kolāts. Pilnais raksts
 Ievietots: 2016-11-28

Tests palīdz izvēlēties profesiju

RPIVA pētniekus Andu Kauliņu un Tomu Voitu par padziļinātajiem testiem Kuldīgas devītkasniekiem, lai tiktu atvieglota profesijas izvēle, izjautā novada laikraksta "Kurzemnieks" žurnāliste Vija Zariņa.
   lasīt vairāk...  Ievietots: 2016-12-05

RPIVA un Brocēnu novada sadarbības līguma parakstīšana

2016. gada 23. novembrī  RPIVA notika tikšanās ar Brocēnu novada pārstāvjiem. Savstarpēji ieinteresētās, lietišķās un draudzīgās sarunās par turpmākās sadarbības iespējām piedalījās Brocēnu novada pašvaldības priekšsēdētāja Solvita Dūklava, izglītības darba speciāliste Inesa Rulle, jaunatnes lietu speciāliste Aneta Rulle, Brocēnu vidusskolas skolotāja, izglītības metodiķe Laura Miķelsone, Brocēnu vidusskolas direktores vietniece audzināšanas darbā, RPIVA absolvente Dita Dubulta, RPIVA rektore Daina Voita, rektores vietniece Irina Degtjarjova, Studiju attīstības un organizācijas daļas vadītājas vietniece Kristīne Strūberga, karjeras jomas koordinatore Anda Kauliņa un Kuldīgas filiāles vadītāja Ruta Karloviča
   lasīt vairāk...  Ievietots: 2016-11-24

Aptauja par RPIVA bibliotēkas darbu

Sveiks, RPIVA student!
Mēs vēlamies noskaidrot Tavu viedokli par bibliotēkas darbu un ieteikumus, kas būtu jāuzlabo.
Lūdzu atbildi uz anketas jautājumiem, atzīmējot atbilstošāko atbildi vai ierakstot to. (Anketa ir pilnībā anonīma) ANKETA
 Ievietots: 2016-11-29

RPIVA sieviešu koris BALTA 26. novembrī uzstājās Maestro Edgara Račevska 80. jubilejas autorkoncertā

26. novembrī Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē izskanēja Maestro, Dziesmu svētku Goda virsdiriģenta, komponista Edgara Račevska 80. jubilejai veltītais autorkoncerts Mūsu dziesma, kurā gods piedalīties bija arī Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas sieviešu korim BALTA. Pēdējo gadu laikā kora mākslinieciskā vadītāja un diriģente Māra Marnauza ir vairākkārt sadarbojusies nozīmīgos kormūzikas projektos ar Maestro un autorkoncertā diriģēja trīs tautasdziesmas E.Račevska apdarē: Skaņu balsi es palaidu, Visi vēji mani pūta, Aiz upītes es izaugu. Koris BALTA izpildīja kopumā 10 E.Račevksa kordziesmas – 6 kopā ar sieviešu koriem un 4 ar vīru un jauktajiem koriem.
   bildes...   lasīt vairāk...  Ievietots: 2016-12-02

RPIVA rektores Dainas Voitas un RPIVA Studentu Parlamenta jaunās valdes tikšanās

22. novembrī RPIVA rektore Daina Voita tikās ar RPIVA SP jauno valdi! Tikšanās laikā RPIVA SP izstāstīja par savām iecerēm kā padarīt studentu dzīvi interesantāku, par tuvākajiem plānotajiem pasākumiem- RPIVA Ziemassvētku balle, tikšanās ar studentiem filiālēs. 
Vēlam jaunajai RPIVA SP valdei daudz radošu ideju un visu ieceru izdošanos!
 Ievietots: 2016-11-22

RPIVA pārstāvji viesojas Iecavas vidusskolā

Topošās izglītības vadītājas Laura, Esmeralda un Kristīne no Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas un Bauskas filiāles vadītāja Aija Spriņķe 1. decembrī viesojās Iecavas vidusskolā. Karjeras dienas ietvaros vidusskolas 11. un 12. klašu skolēni iepazinās ar dažādu augstāko izglītības iestāžu piedāvājumu t.sk. ar iespējām turpināt izglītību Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā. RPIVA studentes interesantā sarunā par akadēmijas programmām,  karjeras iespējām pēc beigšanas, studentu dzīves daudzveidību, kā arī studiju vietas izvēli prasmīgi iesaistīja vidusskolēnus. Filiāles vadītāja skolēniem pastāstīja par vairākām priekšrocībām, studējot savas dzīves vietas tuvumā, kā arī par mācību organizācijas principiem un uzņemšanas noteikumiem augstskolā. Atvēlētais laiks paskrēja nemanot vērtīgā un ieinteresētā diskusijā.
   bildes...  Ievietots: 2016-12-06

Latviešu Kamermūzikas svētki RPIVA

Latviešu Kamermūzikas svētki RPIVA 12. decembrī plkst. 16.30!
RPIVA Lielajā zālē 12. decembrī plkst. 16.30 notiks Latviešu Kamermūzikas svētki, docentes Agneses Egliņas kameransambļu klases studentu koncerts.
Koncertā piedalās RPIVA Mūzikas skolotāju programmas studenti un RPIVA mācībspēki - Dace Bičkovska un Baiba Renerte. Koncerta viesi - Sigita Gailiša, Marta Sausiņa, Egija Veldre, Sigurds  Lallo un Viktorija Žukova.
 Ievietots: 2016-12-06

RPIVA Bauskā sveic savus labākos absolventus

Bauskas novada labākie, talantīgākie, profesionālākie izglītības nozares darbinieki 29. novembrī tika sumināti svinīgajā sarīkojumā "Bauskas novada gada skolotājs 2016". Pasākumā kā tradicionālo atbalstītāju pārstāvis piedalījās RPIVA Bauskas filiāles vadītāja Aija Spriņķe, lai piecām RPIVA absolventēm, konkursa nominantēm -  Bauskas novada pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaulīte" audzinātājai Maijai Rotšteinai, Bauskas sākumskolas skolotājai Daigai Eimusai, Īslīces vidusskolas pirmsskolas pedagoģei Daigai Muceniecei, Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skolas skolotājai Ingai Bernātei , Pamūšas speciālās internātpamatskolas skolotājai Mārai Kampānei pasniegtu Atzinības rakstus un vērtīgas dāvanas. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija īpaši priecājas par Maijas Rotšteinas un Daigas Eimusas panākumiem, jo viņas tika atzītas par labākajām pirmsskolas un sākumskolas pedagogu grupās.
   bildes...  Ievietots: 2016-12-06

RPIVA sācies izlaidumu laiks!

RPIVA 2. decembrī notika pirmais izlaidums jaunajā izremontētajā Aktu zālē. Kā pirmie savus diplomus saņāma: pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas ‘’Darba aizsardzība’’, bakalaura studiju programmas "Psiholoģijā", profesionālo bakalaura studiju programmu "Personāla vadība" un "Komercdarbība un uzņēmuma vadība" studenti. 
Sveicam visus absolventus un novēlam veiksmi turpmākajā profesionālajā darbībā!
   bildes...  Ievietots: 2016-12-06

Kocēnu novada vēstīs novembra numurā par sadarbības līguma ar RPIVA parakstīšanu

15. novembrī Kocēnos tika parakstīts sadarbības līgums starp Kocēnu novada domi un RPIVA par sadarbību izglītības, pētniecības, kultūras un uzņēmējdarbības atbalsta sniegšanas jomā.
   lasīt vairāk...  Ievietots: 2016-12-05

RPIVA kamerorķestris "Gaudeamus orchestra" ar Valsts svētkiem veltītu koncertu viesojās Alūksnē

18. novembrī ar svētku pasākumu Alūksnes novadā tika atzīmēta Latvijas 98. dzimšanas diena. Svinīgā pasākuma laikā novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis pasniedza novada apbalvojumus labākajiem darba darītājiem. Svētku koncertu sniedza RPIVA kamerorķestris "Gaudeamus orchestra" Guntara Bernāta vadībā. Alūksnieši saka lielu paldies orķestrim par augsto profesionālo un emocionālo sniegumu.
   bildes...  Ievietots: 2016-11-24

Diskusijā par piederības latviešu nācijai noteikšanas pamatiem Rīgas pilī ar ekspertu darba grupas sagatavoto ziņojumu piedalījās RPIVA vadošā pētniece Liesma Ose

Rīgas pilī otrdien, 22. novembrī notika Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa rosināta ekspertu diskusija par piederības latviešu nācijai noteikšanas pamatiem.  Uz diskusiju Valsts prezidents aicināja, reaģējot uz Saeimas debatēm par grozījumiem Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā, norādot, ka ir nepieciešams rūpīgi vērtēt jautājumus, kas skar Latvijas sabiedrības saliedētību un Latvijas valstiskuma pamatus.
   lasīt vairāk...  Ievietots: 2016-11-24

RPIVA un Kocēnu novada sadarbības līguma noslēgšana

2016. gada 15. novembrī notika RPIVA tikšanās ar Kocēnu novada domes administrāciju. Lietišķās sarunās par tālāko sadarbību piedalījās Kocēnu novada domes priekšsēdētājs Jānis Olmanis, priekšsēdētāja vietniece Evija Nagle, RPIVA Cēsu filiāles absolvente, Izglītības pārvaldes vadītāja Ieva Stiģe, RPIVA rektore Daina Voita, rektores vietniece Irina Degtjarjova un Cēsu filiāles vadītāja Mārīte Raudziņa. Tikšanās laikā tika parakstīts savstarpējās sadarbības līgums, kurā ietverta kopējā sadarbība pētniecībā, dažādu izglītības jautājumu risināšanā, novada iedzīvotāju tālākizglītības nodrošināšanā un kultūras mantojuma popularizēšanā.
   bildes...  Ievietots: 2016-11-21

Pedagoģijas fakultātes docētājai Mg. paed. Ligitai Priedei piešķirta Martas Rinkas piemiņas gada balva "Mūžs veltīts bērniem". No sirds sveicam un lepojamies!

Lai izteiktu atzinību par sasniegumiem un ieguldījumu pirmsskolas izglītībā un tās attīstībā Rīgā 10. novembrī Rīgas Kultūras un tautas mākslas centrā “Mazā Ģilde” pasniedza Rīgas pašvaldības balvas labākajiem pirmsskolas darbiniekiem.  RPIVA docētājai Ligitai Priedei tika piešķirta galvenā Martas Rinkas gada balva “Mūžs veltīts bērniem”, kuru ik gadu piešķir tikai vienam pirmsskolas izglītības speciālistam. Ligita Priede šogad guvusi visaugstāko novērtējumu par profesionālu ilggadīgu darbu pirmsskolā, pedagoģiskā mantojuma bagātināšanu, ievērojamiem sasniegumiem darbā un ieguldījumu sabiedrības labā.
   lasīt vairāk...  Ievietots: 2016-11-16

RPIVA sieviešu koris BALTA atgriežas no Spānijas 48. Tolosas koru konkursa kā divkāršs laureāts

Koris BALTA un tā diriģente, profesore Māra Marnauza no 2016. gada 26. oktobra līdz 2. novembrim piedalījās prestižajā 48. Tolosas koru konkursā Spānijā. Kora mērķtiecīgais darbs vainagojās ar panākumiem – abās obligātajās kategorijās BALTA iekļuva laureātu godā, iegūstot 3. vietu Polifonijas kategorijā un 3. vietu Folkloras kategorijā. Pirmo un otro vietu ieguva jauktie kori - Batavia Madrigal Singers no Indonēzijas un St. Nicholas Choir Litija no Slovēnijas.
   bildes...   lasīt vairāk...  Ievietots: 2016-11-14

RPIVA organizē divu dienu kursus Valdorfpedagoģijā

Rīgas Pegagoģijas un izglītības vadības akadēmija piedāvā 2 dienu kursus „Valdorfpedagoģijas principi un metodes” (A programma) jau no 2016. gada oktobra Cēsīs, Kuldīgā, Tukumā, Bauskā, Jēkabpilī, Ventspilī un Rīgā. Kursu laikā lektori iepazīstinās ar Valdorfpedagoģijas pamatnostādnēm, principiem un darba metodēm Valdorfpirmsskolā un pamatskolā. Lektori – pieredzējuši Valdorfpedagogi – Ligita Gaile, Māra Svilāne, Aija Rancāne. Kursā runāsim par bērna attīstības aspektiem dažādos vecumposmos un tiem pakārtotu mācību programmu, apskatīsim pirmsskolas dienas ritmu, brīvās spēles lomu, runāsim par ritma nozīmi mācību procesā, mākslinieciskā un tēlainā lomu bērna attīstībā un stundu darbā, kā arī fenomenoloģisko principu metodisku pielietošanu. Gūsim personīgu pieredzi darbojoties praktiski. Grupa tiks atvērta, ja būs pieteikušies 25 kursu dalībnieki. Kursu maksa EUR 38. Kursu programmas vadītāja: Aija Rancāne (tālr. 26549158, e-pasts aijaritmija@inbox.lv). Kontaktpersona: Kristīne Strūberga (tālr. 67860657, 27893959, e-pasts: Kristine.Struberga@rpiva.lv, kursi@rpiva.lv). Kursu programma skat. lasīt vairāk...
pieteikties...   lasīt vairāk...  Ievietots: 2016-09-07

Investor in Excelence
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv