(LV)  English  Latvian

Mīļie studenti! Cienījamie darbinieki!

Jau vairāk kā divus mēnešus, pēc pretlikumīga IZM paziņojuma presē par RPIVA likvidāciju un pievienošanu LU, mūsu studenti un darbinieki dzīvo paaugstināta stresa, neizpratnes un dezinformācijas apstākļos.
Neskatoties uz to, mēs – RPIVA studenti un darbinieki – esam sevi parādījuši kā vienotu, gudru un izcilu komandu.
Mūsu argumenti par RPIVA pastāvēšanu ir pamatoti uz faktiem un rūpīgu analīzi – tie ir neatkarīgu starptautisko ekspertu studiju un zinātniskās darbības novērtējums, finansiālā stabilitāte un studentu skaita pieaugums, neskatoties uz demogrāfisko situāciju valstī. Būtisks arguments ir cieša sadarbība ar reģioniem, tāpēc pret RPIVA likvidāciju iebilst 21 pašvaldība un Vidzemes plānošanas reģions. Esam iesnieguši dažādām valsts institūcijām tuvu pie 4000 atbalstītāju parakstus. Lepojos ar mūsu kolektīva vienotību kopējā protesta akcijā, iesniedzot parakstus un paužot savu nostāju pret haotisku un voluntāru IZM rīcību!
Priecājos, ka studenti aizstāv savas tiesības un protestē pret neizvērtētiem antidemokrātiskiem akadēmijas likvidācijas plāniem. Lepojos ar mūsu Studentu parlamenta un dejas pedagoģijas studentu kopīgi organizēto akciju Dejas performanci.
Neizpratni par sasteigtību, diskusiju trūkumu, lēmuma tiesisko un citu aspektu neizvērtēšanu pauž arī Latvijas Studentu apvienība, Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, Augstākās izglītības padome un citas institūcijas.
Ticu, ka dzīvojam tiesiskā un demokrātiskā valstī Latvijā!
Ticu, ka nav iespējams iznīcināt spēcīgāko augstskolu pedagoģijas jomā bez argumentiem, risku analīzes, tikai pamatojoties uz vārdiem “kaut kas taču ir jādara”, nosaucot to par reformu!
Likvidējot spēcīgāko nozarē, nav iespējama attīstība, pretēji tam, nozare stagnēs vēl vairākus gadus, bet kurš par to atbildēs? Joprojām ticu, ka “reformas reformu pēc” nevar tikt atbalstīta Latvijā, kura ir Eiropas Savienības valsts!
Mūsu spēkos ir parādīt, ka esam ieinteresēti kvalitatīvā augstākās izglītības reformā labākajā nozīmē atbilstoši Eiropas rekomendācijām! Kam, ja ne mums, būtu jābūt sarunu partneriem par iespējamajiem risinājumiem un sadarbības modeļiem pedagoģijas nozarē?  Diemžēl IZM ne pirms voluntārā lēmuma pasludināšanas, ne šobrīd mūs nedzird.
Mēs esam sevi parādījuši kā vērā ņemamu spēku, ar kuru jārēķinās! Tāpēc aicinu visus, kam ir būtiska akadēmijas nākotne, visus, kuri aizstāv demokrātiju un tiesisku valsti un kuri ir ieinteresēti augstākās izglītības plānveidīgā un pārdomātā reformā piedalīties 28.02.2017. plkst. 11.30. protesta mītiņā pie Ministru kabineta!
Vienmēr atceramies – KOPĀ MUMS VISS IZDOSIES!
Paldies, mīļie!
Rektore Daina Voita
   lasīt vairāk...  Ievietots: 2017-02-23

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības preses konference 28.02. plkst 10.00 pret RPIVA likvidāciju

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) nosoda Izglītības un zinātnes ministriju par sasteigto, nedemokrātisko, ciniski virzīto RPIVA likvidācijas procesu. LIZDA norāda, ka šāda IZM iecerētā reforma pārkāpj normatīvo aktus. Vienlaikus LIZDA uzsver, ka iestājas par pārdomātām, izsvērtām un ar visām iesaistītajām pusēm izdiskutētām reformām augstākajā izglītībā, kas ir ar skaidru mērķi un vīziju par augstākās izglītības politikas sasaisti ar valsts ilgtermiņa attīstību.
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina medijus uz preses konferenci šī gada 28.februārī pulksten 10:00 LIZDA telpās (5.stāvs, 502. telpa) Bruņinieku ielā 29/31, kur kopā ar organizācijām, kas atbalsta pozīciju par pārdomātām un likumīgām reformām, skaidrosim svarīgākos argumentus pret ministra Šadurska vadīto sasteigto RPIVA likvidācijas procesu.

   lasīt vairāk...  Ievietots: 2017-02-27

RPIVA studentu Deju performance - protests pret akadēmijas likvidēšanu

Otrdien, 14. februārī Brīvības ielas alejā pretī Ministru kabinetam Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) topošie deju un ritmikas skolotāji ar dejas performanci protestēja pret akadēmijas likvidēšanu.
"Ar šo dejas performanci - protestu vēlamies uzrunāt ministrus, kuri kādā no februāra otrdienu valdības sēdēm balsos "par" vai "pret" mums”, uzsvēra performances režisore, RPIVA studente Malvīne Kreņģele. Un dejas valodā studenti stāstīja par to, ko jūt un redz jau no šī gada sākuma - tā ir amatpersonu nevēlēšanās redzēt, nevēlēšanās studentos ieklausīties un saprast…  Kā arī deju soļos demonstrēja  apgūtā daudzpusību.  
Dejotājus atbalstīja gan topošie mūzikas pedagogi, uzturot ritmu, gan pārējie studenti ar plakātiem!
Un performances noslēgumā visi kopā skandēja vārdus: "Redziet un dzirdiet mēs mīlam RPIVA!".
Ceram, ka sadzirdēs.
Deju performanci - protestu rīkoja RPIVA Studentu parlaments
   bildes...  Ievietots: 2017-02-14

RPIVA organizē divu dienu kursus Valdorfpedagoģijā

RPIVA piedāvā 2 dienu (16 stundu) kursus "Valdorfpedagoģijas principi un metodes" (A programma) no 2017. gada Kuldīgā, Tukumā, Bauskā, Ventspilī un Rīgā.
Kursu laikā lektori iepazīstinās ar Valdorfpedagoģijas pamatnostādnēm, principiem un darba metodēm Valdorfpirmsskolā un pamatskolā.
Lektori – pieredzējuši Valdorfpedagogi – Ligita Gaile, Māra Svilāne, Aija Rancāne, Sandra Strūberga, Ieva Zunda. Kursā runāsim par bērna attīstības aspektiem dažādos vecumposmos un tiem pakārtotu mācību programmu, apskatīsim pirmsskolas dienas ritmu, brīvās spēles lomu, runāsim par ritma nozīmi mācību procesā, mākslinieciskā un tēlainā lomu bērna attīstībā un stundu darbā, kā arī fenomenoloģisko principu metodisku pielietošanu. Gūsim personīgu pieredzi darbojoties praktiski.
Grupa tiks atvērta, ja būs pieteikušies 15 kursu dalībnieki. Kursu maksa EUR 38. Kursu programmas vadītāja: Aija Rancāne (tālr. 26549158, e-pasts aijaritmija@inbox.lv). Kontaktpersona: Kristīne Strūberga (tālr. 67860657, 27893959, e-pasts: (Kristine.Struberga@rpiva.lv, kursi@rpiva.lv). Kursu programma.
   lasīt vairāk...  Ievietots: 2017-02-16

RPIVA organizē tālākizglītības kursus dejā

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija aicina deju un ritmikas skolotājus uz pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursiem Rīgā, Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, Kuldīgā, Madonā, Jēkabpilī, Ventspilī, Tukumā.
Kursus vadīs RPIVA studiju programmas "Deju un ritmikas skolotājs" deju pasniedzēja, mākslas maģistre, seno deju grupas BALLARE vadītāja Guna Ezermale.
Reģistrēšanās kursiem "Deja cauri gadsimtiem" (18 stundas) Pieteikšanās anketa
Reģistrēšanās kursiem „Tautu skatuviskā deja” (18 stundas) Pieteikšanās anketa
Maksa par tālākizglītības kursiem – 75 eiro. Kursu dalībnieki saņems RPIVA apliecības par dalību pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursos. Grupa tiks atvērta, ja būs pieteikušies 10-15 kursu dalībnieki.
Kursu programmas vadītāja: Guna Ezermale (guna.ezermale@inbox.lv). Kontaktpersona: Kristīne Strūberga (tālr. 67860657, 27893959, e-pasts: (kristine.struberga@rpiva.lv).
Kursu programmas
   lasīt vairāk...  Ievietots: 2017-02-20

Akreditēta inovatīva profesionālā maģistra studiju programma "Pedagoģija"

08.02.2017. AIC ekspertu komisija atzinīgi novērtējusi RPIVA profesionālā maģistra studiju programmā "Pedagoģija" veiktās izmaiņas un devusi zaļo gaismu programmas īstenošanas uzsākšanai.
Pilnveidotajā programmā, balstoties RPIVA ilgstošajā pieredzē daudzveidīgu pedagogu kvalifikāciju ieguves nodrošināšanā, ir paredzētas iespējas iegūt ne tikai profesionālā maģistra grādu pirmsskolas, skolas, pieaugušo, mūzikas, dejas pedagoģijā, bet pēc studenta izvēles apgūt arī kādu no 9 skolotāja kvalifikācijām: skolotājs logopēds, svešvalodas (krievu/angļu/latviešu) skolotājs 1.- 12. klasē, pamatizglītības skolotājs (1.-6.klase), pirmsskolas izglītības skolotājs, deju skolotājs, kolektīvās muzicēšanas skolotājs, kora priekšmetu skolotājs.
Programmu maģistra grāda ieguvei ir paredzēts īstenot arī angļu valodā.
Paldies kolēģiem B.Garjānei, S.Vītolai, I.Stangainei un G.Bernātam par ieguldīto darbu programmas pilnveidē!
 Ievietots: 2017-02-09

LU attīstību IZM nolēmusi stiprināt, likvidējot RPIVA

25. janvārī aptuveni 250 RPIVA un tās filiāļu studentu un mācībspēka pārstāvju, skandējot "Rokas nost no mūsu akadēmijas!", devās protesta gājienā no Saeimas uz IZM, uz AIP un MK. Gājiena dalībnieki pieprasīja izglītības un zinātnes ministra Kārļa Šadurska demisiju. Visām institūcijām tika iesniegta RPIVA rektores Dainas Voitas parakstīta vēstule, kurā viņa aicina IZM ievērot Eiropas Komisijas un Eiropas Universitāšu asociācijas rekomendācijas augstskolu konsolidācijas procesam – patlaban IZM nav ievērojusi nevienu no šo institūciju ieteiktajiem soļiem reorganizācijas procesā.
   lasīt vairāk...  Ievietots: 2017-01-30

Ziemas uzņemšanas rezultāti maģistra studiju programmām

rezultātus skatīt šeit
   lasīt vairāk...  Ievietots: 2017-01-26
Investor in Excelence
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv