(LV)  English  Latvian

RPIVA aicina pieteikties 3. Starptautiskajai starpnozaru konferencei “Biopsiholoģiskais dzīves pamats izglītībā un veselībā”

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akdēmija sadarbībā ar LU Rīgas Medicīnas koledžu, Leipcigas Universitāti, Humbolta universitāti un Saksonijas pavalsts pedagoģijas koledžu Vācijā šī gada 28.-29. oktobrī  organizē 3. starptautisko starpnozaru konferenci BIOPSIHOLOĢISKAIS DZĪVES PAMATS IZGLĪTĪBĀ UN VESELĪBĀ. Konferencē tiks prezentēti Vācijas, Anglijas, Portugāles, Irānas, Spānijas, Indonēzijas un Latvijas zinātnieku jaunākie pētījumu rezultāti un diskutēts par aktuālām tēmām psiholoģijā, pedagoģijā, veselības aprūpē, psihofizioloģijā un mākslā.
Konferences darba tēmas:
 1. Cilvēka attīstības bioloģiskie un psihofizioloģiskie aspekti.
 2. Dzīves koncepta psiholoģiskie un izglītības aspekti.
 3. Jaunu zinātņu attīstības iespējas Dzīves kā koncepta izpētē.
 4. Veselības aprūpe starpdisciplinārā kontekstā. 
Autoru publikācijas tiks ievietotas starptautiski recenzējamā žurnālā "BioNet" www.bionet.name
Konferences darba valoda: angļu, latviešu
Norises vieta: Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Imantas 7. līnija, Rīga
Pieteikumi dalībai konferencē tiek gaidīti līdz 2016. gada 11. oktobrim.
RPIVA Pētniecības un inovāciju daļa, tālr.: 67808132, e-pasts: zd@rpiva.lv
pieteikties...   lasīt vairāk...  Ievietots: 2016-08-05

RPIVA investē studiju procesa modernizācijā

RPIVA Aktu zāle ir ieguvusi mūsdienīgu veidolu- zāles dizainā ir integrēti RPIVA korporatīvā stila elementi, zālē kļuvusi ietilpīgāka (vairāk sēdvietu) un būtiski modernizēts tehniskais aprīkojums. Zāles tehniskās iespējas jau aktīvi tiek izmantotas studiju procesā, kā arī organizējot konferences un seminārus. Atjaunotās zāles darbību ieskandināja 4. kursa "Mūzikas skolotāju" studiju programmas studentes Dženiferes Rumpānes jaunās dziesmas "Vai tu jūti" videoklips. D. Rumpāne atzina, ka jūtas ļoti laimīga, par iespēju uzstādies modernizētajā zālē un pārliecināties par lielisko akustiku un mūzikas skanējumu. Vēl šajā gadā zālē notiks vairākas starptautiskas konferences, kuru laikā būs iespējams gan studentiem, gan konferenču dalībniekiem pārliecināties par zāles inovatīvo risinājumu plašo pielietojumu izmantojot video sienas un audio atskaņošanas tehniskās iespējas. RPIVA rektore Daina Voita uzsver, ka modernizējot Aktu zāli, tā tika veidotā  multifunkcionāla, pirmkārt domājot par studentu ērtībām un studiju procesa modernizāciju. Taču akadēmijai nozīmīgi ir arī piesaistīt starptautiskos sadarbības partnerus un organizēt starptautiskas zinātniskās konferences.
   bildes...  Ievietots: 2016-10-25

19. oktobrī RPIVA zālē notika profesionāla diskusija Sešgadīgais bērns skolā: problēmas un risinājumi

Saistībā ar izglītības reformu sabiedrībā aktualizējas skolas gaitu sākšana no sešiem gadiem. Tās apspriešana bieži notiek, nevis balstoties uz objektīviem, pētījumos balstītiem faktiem, bet uz emocionāliem apgalvojumiem, dažkārt pat uz politiskas retorikas viļņa.
   lasīt vairāk...  Ievietots: 2016-10-25

RPIVA aicina pieteikties 12. starptautiskajai Jauno zinātnieku konferencei

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akdēmija šī gada 8.-9. decembrī  organizē 12. starptautisko Jauno zinātnieku konferenci.
Konferences darba tēmas:
 1. Pedagoģija un psiholoģija,
 2. Mākslas pedagoģija,
 3. Mūzikas pedagoģija,
 4. Dejas pedagoģija,
 5. Vadībzinātne un ekonomika.
Konferencē aicināti piedalīties studenti un jaunie zinātnieki (līdz 5 gadiem pēc doktora grāda iegūšanas), kā arī absolventi.
Konferences darba valoda: angļu, latviešu
Norises vieta: Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, Imantas 7. līnija, Rīga
Pieteikumi dalībai konferencē tiek gaidīti līdz 2016. gada 18. novembrim.

Pieteikuma anketa LV EN

RPIVA Pētniecības un inovāciju daļa, tālr.: 67808132, e-pasts: zd@rpiva.lv
   lasīt vairāk...  Ievietots: 2016-09-16

RPIVA rīko semināru Apvārsnis 2020 (Horizon 2020)

RPIVA sadarbībā ar VIAA, š.g. 31. oktobrī plkst. 10.00 RPIVA Sanāksmju telpā (100.t.) rīko semināru par atbalstu staprtautiskajai sadarbībai un finansējuma piesaistes iespējām - Apvārsnis 2020 (Horizon 2020) programmas ietvaros. Aicināti visi pētnieki, pētnieku grupu vadītāji un citi interesenti, kas vēlas uzzināt vairāk par programmas Apvārsnis 2020 projektu iespējām. Semināra programma
 Ievietots: 2016-10-25

RPIVA piedalās starptautiskā zinātniski metodiskā konferencē "Tendences un perspektīvas Dejas pedagoģijā’" (Viļņa, Lietuva)

Jau trešo reizi rudens zeltainajā mēnesī oktobrī Lietuvas galvaspilsētā Viļņā notika starptautiska zinātniski metodiska konference “Tendences un perspektīvas Dejas pedagoģijā’’, kuru organizēja Lietuvas Pedagoģijas universitāte sadarbībā ar mūsu akadēmiju un arī ar Lietuvas Mūzikas un teātra akadēmiju. Lietuvas, Latvijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas, Dānijas un Anglijas zinātnisko referentu problēmu loks skāra gan dejas pedagoģijas vēstures, gan mūsdienu situācijas analīzi, kā arī tika sniegtas jaunas ierosmes dejas pedagoģijas metodikā un arī dejas antropoloģijā.
   bildes...   lasīt vairāk...  Ievietots: 2016-10-21

RPIVA aktivizē darbību Jēkabpils novadā

2016. gada 19. oktobrī RPIVA viesojās Jēkabpils pilsētas pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Līga Kļaviņa, Iekļaujošas izglītības atbalsta nodaļas vadītāja Sarmīte Safronova, Jēkabpils valsts ģimnāzijas direktors Valerjans Vizulis, Tālākizglītības centra direktors Juris Līcis un Bērnu un jauniešu centra karjeras konsultante Sarmīte Stikāne. Notika aktīva diskusija par izglītības problēmām un to risinājumiem, Jēkabpils pilsētas un novada vajadzībām un RPIVA piedāvājumiem, dzima idejas jauniem sadarbības veidiem un pakalpojumiem. Visi dalībnieki atzinadiskusiju par ļoti atklātu, radošu un produktīvu. Šogad plānots parakstīt sadarbības līgumu, iekļaujot tajā plašu sadarbības veidu klāstu.
 Ievietots: 2016-10-20

RPIVA noslēdz sadarbības līgumu ar Jūrmalas Mūzikas vidusskolu

2016.gada 12.oktobrī RPIVA rektore Daina Voita un Jūrmalas Mūzikas vidusskolas (JMV) direktore, Jūrmalas pilsētas domes Kultūras jautājumu komitejas vadītāja Gunta Liepiņa parakstīja sadarbības līgumu par kopīgo radošo un pētniecisko projektu īstenošanu. Noslēgtais sadarbības līgums RPIVA Mūzikas pedagoģijas un citu nozaru studentiem paver plašas prakses iespējas Jūrmalas Mūzikas vidusskolā.  Savukārt, JMV pedagogiem būs iespēja pilnveidot savas profesionālās zināšanas RPIVA rīkotajos kursos, semināros un citos pasākumos. Ņemot vērā, ka JMV ir sava reģiona desmit mūzikas un mākslas skolu metodiskais centrs, tad tika pārrunātas plašākas sadarbības iespējas un tiek plānoti pētnieciskie darbi metodisko materiālu izstrādei, semināru, meistarklašu organizēšanai. Lai konkretizētu līgumā norādītās sadarbības aktivitātes, tuvākajā laikā plānota nākamā tikšanās. Līguma parakstīšanā piedalījās mūzikas pedagoģijas vadošais pētnieks Guntars Bernāts un JMV izglītības metodiķe un RPIVA pētniece Irēna Trubina.
 Ievietots: 2016-10-14

Džeza un populārās mūzikas pianiste Dženifere Rumpāne izdod jaunu mūzikas videoklipu

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) audzēkne, jaunā džeza un populārās mūzikas pianiste, vokāliste, komponiste, aranžētāja un pedagoģe, kā arī desmitkārtēja starptautisko konkursu laureāte klasiskās mūzikas žanrā Dženifere Rumpāne 17. oktobrī izdeva jaunu mūzikas videoklipu „Vai Tu jūti?”.
   lasīt vairāk...  Ievietots: 2016-10-18

RPIVA starptautiskajā izglītības izstādē Indijā

RPIVA īstenojot internacionalizācijas stratēģiju, piedalījās Eiropas Komisijas organizētajā izstādē - European Higher Education Fair 2016 Indijā, kas norisinājās Deli š.g. 30. septembrī un 1. oktobrī.
   bildes...  Ievietots: 2016-10-13

RPIVA viesojas Ventspils novada pašvaldības domē

6. oktobrī Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas rektore Daina Voita, rektores vietniece attīstības un kvalitātes vadības jautājumos Irina Degtjarjova un RPIVA Kuldīgas un Ventspils filiāles vadītāja Ruta Karloviča tikās ar Ventspils novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Aivaru Mucenieku un Izglītības pārvaldes vadītāju Ainu Klimoviču. Tikšanās laikā skaidri iezīmējās vairāki abpusēji aktuāli temati kopīgam darbam, tika diskutēts par dažādiem pakalpojumiem visām Ventspils novada iedzīvotāju grupām, atbalsta sniegšanu novada skolēniem, skolu vadītājiem, pedagogiem un atbalsta personālam, pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem, prakšu vadītājiem, kā arī apspriesta izglītības satura un procesa kvalitāte un abpusējas iespējas to pilnveidot. Šobrīd notiek sadarbības virzienu precizēšana un līguma projekta saskaņošana.
 Ievietots: 2016-10-07

Var saņemt BAFF stipendijas praksei un pētniecībai ASV

Līdz 30. oktobrim studenti, nesenie augstskolu absolventi un pētnieki aicināti pieteikties Baltijas-Amerikas Brīvības Fonda (BAFF) stipendijām un atbalsta programmām, kas veicina zināšanu apmaiņu starp Baltijas valstīm un ASV. Detalizētāk par stipendiju: šeit
 Ievietots: 2016-10-18

RPIVA koris BALTA – Pirmā Starptautiskā Baltijas jūras koru konkursa laureāts

Pirmais Starptautiskais Baltijas jūras koru konkurss noritēja no 24. līdz 25. septembrim Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē un sapulcināja simtiem dziedātāju no Somijas, Čehijas, Francijas, Zviedrijas, Slovēnijas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas. Konkursa žūrijas darbu vadīja komponists ar pasaules vārdu - Pēteris Vasks. Augsta profesionāla līmeņa 11 kori, gan jauktie, gan sieviešu, gan viens vīru koris, no dažādām valstīm sestdien dziedāja 2 programmas. Konkursa obligāto skaņdarbu "Hail, O Star of the Ocean" radījis komponists Rihards Dubra. „Jaundarbs ir tapis trim koru sastāviem, bet tā saturā ievīta jūras tēma, ņemot par pamatu gregoriāņu dziedājuma Sveika, jūras zvaigzne tekstu,” stāsta komponists Rihards Dubra. Sestdien vēlu vakarā tika paziņoti 5 kori, kurus žūrija izvirzīja uz Grad Prix konkursu svētdienas rītā. To vidū – mūsu koris Balta Māras Marnauzas vadībā! Visu koru Grad Prix konkursa programmas izsanēja lieliski! Pārsteidzoši, ka visas godalgotās vietas saņēma Latvijas kori – Sola; Balsis un Balta!
Sirsnīgi sveicam mūsu Baltas dziedātājas un diriģenti Māru Marnauzu ar izcilajiem panākumiem!
   bildes...  Ievietots: 2016-09-29

Aicinām piedalīties konferencē

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža sadarbībā ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju organizē 5. Starptautisko zinātnisko konferenci "Aktualitātes veselības aprūpes pilnveidē: mūsdienas un nākotne", kas notiks š.g. 27. – 28. oktobrī , Rīgā.
Konferences tēmas:
 • Tradicionālā un inovatīvā pieeja veselības aprūpē un izglītībā
 • Studiju un zinātniskās darbības integrācija veselības aprūpē: Teorija un prakse
 • Mūžiglītības attīstība tirgus ekonomikas apstākļos
 • Transkulturālā veselības aprūpe
Konferences darba valodas: angļu, latviešu
Norises vieta: Radisson Blu Daugava viesnīca, Kuģu iela 24, LV-1048, Rīga, Latvija
Aicinām piedalīties visus interesentus! Vairāk par konferenci un pieteikšanos Kontaktinformācija: conference@rmkoledza.lv; +371 67840747
 Ievietots: 2016-07-22

RPIVA izsludina konkursu pēcdoktorantiem

RPIVA izsludina konkursu pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlasei Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” pētniecības pieteikumu atlases kārtas iesniegšanai Valsts izglītības attīstības aģentūrā. Pēcdoktorantu priekšatlases pieteikumu iesniegšanas termiņš ir no 27.09.2016. līdz 20.10.2016.
   lasīt vairāk...  Ievietots: 2016-09-28

Student, piesakies Swedbank ISIC kartei!

Visiem RPIVA studentiem iespējams pieteikties Swedbank ISIC kartei, kura nodrošinās un apvienos vairākas funkcijas:
 • oficiālā RPIVA studentu apliecība un vienīgā starptautiski atzītā studentu identifikācijas karte – iespēja pierādīt savu studenta statusu arī atrodoties ārzemēs;
 • starptautiska atlaižu karte – atlaides vairāk nekā 750 vietās Latvijā un 125 000 vietās pasaulē;
 • starptautiska maksājumu karte – iespēja norēķināties par pirkumiem Latvijā, ārzemēs un internetā;
 • bezkontakta autorizācijas karte – iespēja ātri autorizēties RPIVA drukāšanas-kopēšanas sistēmā.
Kartes izsniegšana un lietošana pirmo gadu – bez maksas. Kartes atjaunošana – 4,98 EUR.
Swedbank ISIC kartei var pieteikties www.swedbank.lv/jauniesiem.
ISIC karti, kas sniedz visas iepriekš minētās funkcijas, bet nav piesaistīta bankas kontam, iespējams pieteikt http://www.isic.lv/lv/pieteikties/  
Kartes izsniegšana un lietošana pirmo gadu – 7.10 EUR. Kartes atjaunošana – 7.10 EUR.
 Ievietots: 2015-10-12

RPIVA organizē divu dienu kursus Valdorfpedagoģijā

Rīgas Pegagoģijas un izglītības vadības akadēmija piedāvā 2 dienu kursus „Valdorfpedagoģijas principi un metodes” (A programma) jau no 2016. gada oktobra Cēsīs, Kuldīgā, Tukumā, Bauskā, Jēkabpilī, Ventspilī un Rīgā. Kursu laikā lektori iepazīstinās ar Valdorfpedagoģijas pamatnostādnēm, principiem un darba metodēm Valdorfpirmsskolā un pamatskolā. Lektori – pieredzējuši Valdorfpedagogi – Ligita Gaile, Māra Svilāne, Aija Rancāne. Kursā runāsim par bērna attīstības aspektiem dažādos vecumposmos un tiem pakārtotu mācību programmu, apskatīsim pirmsskolas dienas ritmu, brīvās spēles lomu, runāsim par ritma nozīmi mācību procesā, mākslinieciskā un tēlainā lomu bērna attīstībā un stundu darbā, kā arī fenomenoloģisko principu metodisku pielietošanu. Gūsim personīgu pieredzi darbojoties praktiski. Grupa tiks atvērta, ja būs pieteikušies 25 kursu dalībnieki. Kursu maksa EUR 38. Kursu programmas vadītāja: Aija Rancāne (tālr. 26549158, e-pasts aijaritmija@inbox.lv). Kontaktpersona: Kristīne Strūberga (tālr. 67860657, 27893959, e-pasts: Kristine.Struberga@rpiva.lv, kursi@rpiva.lv). Kursu programma skat. lasīt vairāk...
pieteikties...   lasīt vairāk...  Ievietots: 2016-09-07

Projekts LAMBA prezentē rezultātus

Šī gada 17. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta pētījumu un stipendiju programmas vidusposma rezultātu izvērtēšanas konference. Konferences mērķis bija apkopot projektos sasniegtos starprezultātus. Projektā LAMBA sasniegtos rezultātus prezentēja projekta sadarbības partnera – Norvēģijas Arktiskās universitātes pētniece PhD Olga Ureka, projekta vadošā pētniece Dr. habil. philol. profesore Dace Markus, projekta sadarbības partnera – Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta – vadošā pētniece Dr.philol. Ilze Auziņa. Bija patīkami dzirdēt Sadarbības komitejas locekļu labos vērtējumus par īstenoto projektu. Paneļdiskusijās par zinātniskajiem un stipendiju projektiem piedalījās RPIVA vadošās pētnieces Anna Vulāne un Tija Zīriņa, kā arī pētniece Agrita Tauriņa un Norvēģijas Arktiskās universitātes pētnieks PhD Martins Kremers. Liels paldies par entuziasmu un labajiem rezultātiem visiem projekta LAMBA dalībniekiem RPIVA, LUMII, LU HZF, UiT, Oslo Universitātei!
   bildes...  Ievietots: 2016-10-26

Investor in Excelence
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv