(LV)  English  Latvian

LĪDZ 10. aprīlim PAGARINĀTA PIETEIKŠANĀS ERASMUS+ 2017./2018. RUDENS SEMESTRA STUDIJĀM!

   lasīt vairāk...  Ievietots: 2017-03-08

RPIVA: Pasaki NĒ barbarismam

Pasaki NĒ primitīvam barbarismam augstākās izglītības sistēmā!

Latvija nevar atļauties vājas augstskolas, tāpēc resursus nepieciešams koncentrēt ap spēcīgāko, efektīvāko un kvalitatīvāko izglītības iestādi.

   video...  Ievietots: 2017-03-06

RPIVA DZĪVĀ ĶĒDE "RĪGAS CEĻŠ"

Par akadēmiju. Par tiesisku un demokrātisku Latviju. RPIVA - Kopā mēs esam spēks! Video
   video...  Ievietots: 2017-03-14

LR Tiesībsargs aicina Ministru prezidentu apturēt Rīkojuma projekta par RPIVA likvidāciju tālāku virzību...

Tiesībsarga birojs saņēmis Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) vadības, Studentu parlamenta un studentu iesniegumus, kuros paustas bažas par haotisku un sasteigtu Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rīcību. IZM, neievērojot Eiropas Komisijas rekomendācijas, bez izdiskutēta, strukturāla, finansiāli pamatota reformu plāna grasās likvidēt RPIVA, pievienojot Latvijas Universitātei (LU) un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai (JVLMA).
   lasīt vairāk...  Ievietots: 2017-03-07

RPIVA protesta pikets "Dzīvā ķēde" pie LR Ministru kabineta

PLĀNOTAIS PIKETS 21.03 TIEK PĀRCELTS UZ 28.03!  


Otrdien, 21. martā plkst. 11.30 pie Ministru kabineta notiks RPIVA studentu, darbinieku un atbalstītāju protesta pikets "Dzīvā ķēde", ar mērķi pieprasīt RPIVA likvidācijas procesa pārtraukšanu. Protesta pikets "Dzīvā ķēde" pie Ministru kabineta būs kā noslēguma posms RPIVA Studentu parlamenta rosinātai, nedēļu garajai protesta akcijai "Dzīvā ķēde", kur pret akadēmijas likvidēšanu apvienojās studenti, mācībspēki, atbalstītāji – Rīgā un visās 8 filiālēs Latvijā – Alūksnē, Cēsīs, Kuldīgā, Tukumā, Madonā, Jēkabpilī, Bauskā un Ventspilī – apliecinot, ka ir vienoti ne tikai par savu akadēmiju, bet iestājas par tiesisku un demokrātisku Latviju. "Ir valstiski bezatbildīgi likvidēt vienu labu augstskolu, kā upuri mistiskam reformu dievam un pārējām augstskolām pasolīt – ar to arī beigsim, līdz 20-tajam gadam nevienu vairs neaiztiksim… Vai tik viegli pieļausim, ka demokrātiskā, tiesiskā valstī atgriežas viduslaiku domāšana un rīcība?!"- jautā studenti. Piketā tiek aicināts piedalīties ikviens, kam rūp Latvijas izglītības nākotne, un kas uzskata, ka Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas – pedagoģijā vadošās augstskolas Latvijā – likvidācija nodarīs būtiskus zaudējumus pedagoga profesijas attīstībai. "Mēs aicinām apturēt RPIVA likvidāciju un uzsākt plašas, vispārējas konsultācijas ar visām iesaistītām pusēm, lai katram būtu skaidrs pārmaiņu process un iespējamie ieguvumi. Aicinām izanalizēt visu iesaistīto pušu vajadzības un bažas, rūpīgi izvērtēt dažādus izglītības reformu modeļus, katra modeļa ieguvumus un riskus, veicot skaidrus, uz pierādījumiem un mērķiem balstītus aprēķinus", uzsver piketa organizatori.

 Ievietots: 2017-03-20

Pedagoģijas fakultātes 3. un 4. kursu studenti!

MŪSU AKADĒMIJAS PARTNERI VĀCIJĀ
Saksijas Lietišķo zinātņu augstskola Leipcigā
piedāvā topošajiem pedagogiem ar vācu valodas zināšanām
APMAKSĀTU STUDIJU UN PĒCSTUDIJU PRAKSI
Saksijas federālās zemes pirmsskolās un sākumskolās š.g. vasarā.
Vietu skaits ierobežots!
   lasīt vairāk...  Ievietots: 2017-03-09

Promocijas darba aizstāvēšana

2017. gada 5. aprīlī plkst. 12.00 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 217. auditorijā notiks RPIVA Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā Renāte Kalniņa aizstāvēs promocijas darbu "Pētnieciskās prasmes pilnveidošanās ķīmijas mācīšanās procesā jūrniecības izglītībāpedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai augstskolas pedagoģijas apakšnozarē.
Darba recenzenti: profesore Dr.habil. paed. Ausma Špona (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija); asoc. profesore Dr. paed. Irēna Katane (Latvijas  Lauksaimniecības Universitāte); pētnieks Dr. paed. Jānis Kapenieks (Rīgas Tehniskā Universitāte). Ar promocijas darbu var iepazīties Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas bibliotēkā, Rīgā, Imantas 7.līnija 1, kā arī elektroniski RPIVA mājas lapā www.rpiva.lv.
 Ievietots: 2017-03-17

Promocijas darba aizstāvēšana

2017. gada 5. aprīlī plkst. 15.00 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 217. auditorijā notiks RPIVA Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā Stefans Fēlikss Jans Lipovskis aizstāvēs promocijas darbu “Pašregulācijas pilnveidošanās pedagoģiskie līdzekļi pašorganizējošās IT grupās” pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai pieaugušo pedagoģijas apakšnozarē.
Darba recenzenti:  profesore Dr. paed. Inese Jurgena (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija); profesore Dr. habil. paed. Irina Maslo (Latvijas  Universitāte); asoc. profesors Dr. phys. Atis Kapenieks (Rīgas Tehniskā universitāte). Ar promocijas darbu var iepazīties Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas bibliotēkā, Rīgā, Imantas 7.līnija 1, kā arī elektroniski RPIVA mājas lapā www.rpiva.lv.
 Ievietots: 2017-03-17

Apsveicam Pedagoģijas nozares jauno lektori!

06.03. lektora amatā Pedagoģijas nozares, Nozaru (mākslas) pedagoģijas apakšnozarē ievēlēta  Kristiāna Strade (docējamie studiju kursi: Speciālais instruments (vijole), Instrumentspēles mācīšanas metodika).
 Ievietots: 2017-03-07

Apsveicam savus profesorus!

1. martā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Profesoru padomes pedagoģijā sēdē notika profesoru vēlēšanas.
Saņemot izcilu ekspertu novērtējumu, profesora amatā atkārtoti ievēlētas:
Zenta Anspoka (Pedagoģijas nozare, skolas pedagoģijas apakšnozare);
Inese Jurgena (Pedagoģijas nozare, vispārīgās pedagoģijas apakšnozare);
Māra Marnauza (Pedagoģijas nozare, mūzikas pedagoģijas apakšnozare).
Pirmo reizi asociētā profesora amatā ievēlēta Ilze Briška (Pedagoģijas nozare, skolas pedagoģijas apakšnozare).
Apsveicam!
 Ievietots: 2017-03-02

RPIVA studentu un darbinieku pikets 28. februārī pie Ministru kabineta.

28. februārī notika Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) studentu un darbinieku pikets pie Ministru kabineta ar prasību pārtraukt nedemokrātisko RPIVA likvidācijas procesu. Piketā piedalījās un RPIVA atbalstīja Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) un Latvijas Studentu apvienības (LSA) pārstāvji. Kopskaitā piketā piedalījās ap 400 dalībnieku.
   video...   bildes...  Ievietots: 2017-03-01

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas dalība izstādē "Skola 2017"

No 24.02. līdz 26.02.2017. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija piedalījās izglītības izstādē "Skola 2017" Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā.
Ar gandarījumu var teikt, ka interese par studiju iespējām akadēmijā bija liela. Potenciālie RPIVA studenti ne tikai iepazinās ar studiju programmām un iztaujāja RPIVA mācībspēkus un studentus, bet arī ar prieku izkala RPIVA Veiksmes monētu - ar cerību, ka savas studijas uzsāks un augstāko izglītību iegūs pie mums – Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā.

Paldies RPIVA studentiem un darbiniekiem par aktīvo līdzdalību, atbalstītājiem - par uzticību, BT1 komandai - par profesionalitāti un radošumu!
   bildes...  Ievietots: 2017-03-07

Viesi Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā

2. martā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā (RPIVA) viesojās pārstāves no pirmskolas izglītības iestādēm Latvijā, Lietuvā un Somijā. RPIVA Pirmskolas pedagoģijas nozares pasniedzējas un studentes dalījās pieredzē pirmskolas pedegoģijā un pirmskolas pedagogu sagatavošanā ar Attīstības aģentūras "Pieci" (Latvija), pirmskolas iestādes "Baltu Šalele" (Lietuva) un pirmskolas iestādes "Kindergarten Lastentalo Mukulax" (Somija) pārstāvēm, kā arī tika apspriestas tālākas sadarbības iespējas RPIVA pirmskolas pedagoģijas studentu prakšu organizēšanai. Vizīte tika organizēta Nordplus Junior porgrammas projekta ietvaros.
 Ievietots: 2017-03-03

RPIVA organizē tālākizglītības kursus dejā

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija aicina deju un ritmikas skolotājus uz pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursiem Rīgā, Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, Kuldīgā, Madonā, Jēkabpilī, Ventspilī, Tukumā.
Kursus vadīs RPIVA studiju programmas "Deju un ritmikas skolotājs" deju pasniedzēja, mākslas maģistre, seno deju grupas BALLARE vadītāja Guna Ezermale.
Reģistrēšanās kursiem "Deja cauri gadsimtiem" (18 stundas) Pieteikšanās anketa
Reģistrēšanās kursiem „Tautu skatuviskā deja” (18 stundas) Pieteikšanās anketa
Maksa par tālākizglītības kursiem – 75 eiro. Kursu dalībnieki saņems RPIVA apliecības par dalību pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursos. Grupa tiks atvērta, ja būs pieteikušies 10-15 kursu dalībnieki.
Kursu programmas vadītāja: Guna Ezermale (guna.ezermale@inbox.lv). Kontaktpersona: Kristīne Strūberga (tālr. 67860657, 27893959, e-pasts: (kristine.struberga@rpiva.lv).
Kursu programmas
   lasīt vairāk...  Ievietots: 2017-02-20
Investor in Excelence
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv