(LV)  English  Latvian

Muzikālais starpbrīdis - pirmās adventes koncerts

Pirmdien, 30.11. plkst. 11.40 pirmā stāva vestibilā Muzikālais starpbrīdis – pirmās adventes koncerts, kurā uzstāsies RPIVA docētājas Agneses Egliņas kameransambļa klase: Zane VEIDEMANE (klavieres, 4. kurss) un Oļegs JURJEVS (klavieres, 2. kurss).
 Ievietots: 2015-11-25

Pirmo reizi Latvijā unikāla iespēja iegūt skolotāja profesiju, studējot tālmācībā!

RPIVA sadarbībā ar Liepājas Universitāti izveidojušas un licencējušas tālmācības profesionālo bakalaura studiju programmu “Sākumskolas un pamatskolas mācību priekšmetu skolotājs”.
Programmā studējošajiem būs iespēja iegūt augstāko izglītību  tālmācībā (e-vidē). Studiju programmas ilgums ir 4 gadi. Studenti iegūst profesionālo bakalaura grādu izglītībā un divas kvalifikācijas: pamatizglītības pirmā posma skolotāja kvalifikāciju (1.-6. klase) un pamatizglītības otrā posma viena mācību priekšmeta skolotāja kvalifikāciju (7.-9. klase), piemēram, matemātikas, informātikas, fizikas, latviešu valodas un literatūras, angļu valodas vai franču valodas skolotājs.
Tālmācība dod iespēju studēt jebkurā vietā, jebkurā laikā. Visi studiju materiāli, diskusijas un forumi tiek nodrošināti tiešsaistē. Arī pārbaudījumus, izņemot kvalifikācijas eksāmenus, students kārto tiešsaistē. Šāds studiju veids ir īpaši ērts tiem, kuri vēlas studijas apvienot ar darbu un kuru dzīves vieta šobrīd ir ārpus Latvijas...
   lasīt vairāk...  Ievietots: 2015-11-09

Sākusies pieteikšanās RPIVA 9. starptautiskajai zinātniskajai konferencei “Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā”

Sākusies pieteikšanās Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas 9. starptautiskajai  zinātniskajai konferencei “Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā”, kas norisināsies 2016. gada 14. un 15. aprīlī Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā.
Konferenci organizē RPIVA Pētniecības un inovāciju daļa. Konferences laikā notiks kopīga plenārsēde ar Latvijā atzītu pētnieku prezentācijām, kam sekos darbs sekcijās.
Konferences tematika: augstskolas pedagoģija: jauni izaicinājumi studiju procesā; tradicionālais un inovatīvais pirmsskolas un skolas pedagoģiskajā procesā; bērna valoda  mūsdienu mainīgajā sabiedrībā; fiziskā, garīgā veselība un sociālā vide; izglītības vadība: teorija un izglītības organizāciju vadība; uzņēmējdarbība Latvijā un pasaulē – izaicinājumi un iespējas;  iekļaujošā izglītība sociālās vienlīdzības sekmēšanai.
Visi interesenti laipni aicināti pieteikties un  apmeklēt konferenci. Pieteikumi dalībai konferencē tiek gaidīti līdz 2015. gada 11. decembrim. Ar informāciju par konferenci iespējams iepazīties šeit
RPIVA Pētniecības un inovāciju daļa, tālr.: 67808132, e-pasts: zd@rpiva.lv
pieteikties...   lasīt vairāk...  Ievietots: 2015-11-13

RPIVA 3.–4. decembrī norisināsies XI Starptautiskā jauno zinātnieku konference

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā 3.–4. decembrī norisināsies XI Starptautiskā jauno zinātnieku konference. Konferences darba grupās tiks prezentēti pētījumu rezultāti un diskutēts par dažādām tēmām pedagoģijas un psiholoģijas, mūzikas un dejas pedagoģijas, kā arī vadībzinātnes un ekonomikas nozarēs. Ieinteresētība dalībai konferencē ir augsta, kopumā pasākumā piedalīsies vairāk kā 300 dalībnieki.
Konferenci un simpoziju organizē RPIVA Pētniecības un inovāciju daļa, organizācijā aktīvi iesaistās RPIVA Studentu Parlaments, kā arī daudzi  RPIVA docētāji un darbinieki. Konferences laikā notiks kopīga plenārsēde ar Latvijā atzītu pētnieku prezentācijām, kam sekos jauno zinātnieku darbs sekcijās. Divu recenzentu anonīmi recenzēti un rekomendēti raksti pēc konferences tiks apkopoti konferences rakstu krājumā (elektroniskā formātā). Ar iepriekšējo konferenču rakstu krājumiem var iepazīties RPIVA bibliotēkā un tiešsaistē http://www.rpiva.lv/index.php?mh=stud_zin_konf. Katrs konferences dalībnieks saņems sertifikātu par piedalīšanos RPIVA 11. starptautiskajā jauno zinātnieku konferencē.
Konference norisināsies RPIVA telpās Rīgā, Imantas 7. līnijā 1. Visi laipni aicināti apmeklēt konferenci un iesaistīties diskusijās. Ar programmu iespējams iepazīties http://www.rpiva.lv/pdf/JZK_XI_info_konference_RTTEMA.pdf.
RPIVA Pētniecības un inovāciju daļa, tālr.: 67808132, e-pasts:  zd@rpiva.lv
 Ievietots: 2015-11-12

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija sadarbībā ar Asociāciju "Shamir" un Rīgas Geto muzeju piedāvā skolotājiem profesionālās kompetences pilnveides kursus HOLOKAUSTA UN GENOCĪDA METODOLOĢIJA

Kursa mērķis: Sniegt zināšanas par holokausta un genocīda metodoloģiju. Kursu norise: 8 mācību dienas visa 2015./2016. mācību gada garumā, pirmās nodarbības notiks 2.-3. decembrī plkst. 10.00-16.00, RPIVA telpās, Imantas 7. līnijā 1, Rīgā. Kursa klausītāji saņems RPIVA apliecību (par visu semināra tēmu noklausīšanos). Kursi ir bezmaksas, kursu klausītājiem tiek nodrošinātas kafijas pauzes un pusdienas, kā arī segti sabiedriskā transporta izdevumi (ārpus Rīgas dzīvojošajiem) un nakšņošanas izdevumi. 
Kursa saturs:
  • Ebreji un Roma pirms- un pēckara vēsture Austrumeiropā;
  • Ebreju tradīcijas un holokausts;
  • Holokausta vēsture Austrumeiropā;
  • Mācīšanas par holokaustu un genocīdu metodoloģija.
Kursa docētāji: Rabīns Dr. Menahems Barkahans (Latvija, Izraēla), Dr. Hist. Grigorijs Smirins (Latvija), Jeļena Smoļina (Latvija), Dr. Inese Runce (Latvija), Dr. Kirils Fefermans (Izraēla), Ļeonids Teruškins (Krievija), Dr. Ilja Altmans (Krievija), Dr. Joels Rappels (ASV).
pieteikties...  Ievietots: 2015-10-12

RPIVA organizē maksas kursus "Pedagoģiskās darbības pamati" (B prog.)

RPIVA aicina interesentus pieteikties profesionālās pilnveides izglītības programmā "Pedagoģiskās darbības pamati" (B prog.), 72 stundas. Mērķauditorija – personas, kuriem ir augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā nozarē vai interešu izglītībā (bez pedagoga kvalifikācijas), lai varētu iegūt tiesības veikt pedagoģisko darbību. Kursu ilgums: 72 stundas (9 nodarbību dienas). Kursi notiek RPIVA telpās, Rīgā (Imantas 7. līnija 1) piektdienās laikā no plkst. 10.00 līdz 17.00, kursu sākums tiek plānots no 2016. gada 5. februāra līdz 2016. gada 8. aprīlim. Maksa par kursiem EUR 281.00 (var maksāt pa daļām). Kursu beidzēji saņem RPIVA Sertifikātu. Pieteikšanās kursiem notiek RPIVA mājas lapā elektroniski.
pieteikties...  Ievietots: 2015-08-04

RPIVA Alūksnes filiāli apmeklē Viļakas novada izglītības iestāžu vadītāji

26. novembrī RPIVA Alūksnes filiālē viesojās akadēmijas sadarbības partnera Viļakas novada izglītības iestāžu vadītāji. Viņi iepazinās ar studiju vidi: auditorijām, datorklasi, bibliotēku un biroja telpām. Filiāles vadītāja A. Pētersone stāstīja par filiāles darbu un iespējam studēt RPIVA jau ziemās uzņemšanā. A. Pētersone kopā ar Viļakas novada izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāju I. Circeni  pārrunāja par gaidāmajiem tālākizglītības kursiem izglītības iestāžu vadītājiem, kas sāksies janvārī. Pavisam RPIVA Alūksnes filiāli apmeklēja 31 Viļakas novada izglītības darbinieks.
   bildes...  Ievietots: 2015-11-26

RPIVA Bauskas filiāle atbalsta uzņēmējus pasākumā „Bauskas novada uzņēmējs 2015”

20. novembra novakarē Bauskas pilī pulcējās novada uzņēmēji. Viens no sarīkojuma galvenajiem iniciatoriem ir Bauskas novada uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes vadītājs Aivars Svarenieks. Aptuveni 30 uzņēmumi saņēma novada domes un pasākuma atbalstītāju balvas. Tika sveikti gan pagastu pārvalžu izvirzītie uzņēmumi, gan iedzīvotāju ieteiktie komersanti vairākās uzņēmējdarbības jomās. Atzinību saņēma arī skolēnu mācību uzņēmumi. Svinīgajā pasākumā pasniedza arī īpašas atbalstītāju balvas. Kā atzina Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes loceklis un AS «Sakret» padomes priekšsēdētājs A. Vanags – «mēs esam labāki par lietuviešiem, igauņiem, somiem, zviedriem. Esam spēcīgāki, jo izaugām daudz ātrāk.» Kā atzina paši uzņēmēji „Ļoti jauks, sirsnīgs pasākums, kuram būtu jābūt katru gadu!! Paldies rīkotājiem un idejas autoriem!”. Viens no  pasākumu atbalstītājiem ir Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Bauskas filiāle. Vadītāja Līga Jankova piedalījās uzņēmumu vērtēšanas komisijā un papildus esošajma atbalstam izvēlējās savu atbalstāmo uzņēmumu. RPIVA vārdā tika sveikts Īslīces pagasta uzņēmums SIA «Juvi». Šajā uzņēmumā kā līdzīpašniece un darbiniece ir augstākās izglītības profesionālās bakalaura studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmumu vadība” Bauskas filiāles absolvente. Šī uzņēmumam  divdesmit darba gadu sasniegumi vērtējami kā ļoti labi gan  pašvaldības skatījumā, gan kā ilglaicīgākajam uzņēmumam, kurš ir atzīts kā stabilākais un iekārojamākais darba devējs Bauskas novadā.
Mēs lepojamies ar savējiem!
 Ievietots: 2015-11-26

Bakalaura darbu aizstāvēšana  RPIVA Cēsu filiālē

25. novembrī Cēsu filiāles 12 profesionālās bakalaura studiju programmas 5. kursa “Komercdarbība un uzņēmuma vadība” studenti aizstāvēja izstrādātos bakalaura darbus. Atzinīgus vārdus par veikumu pauda Valsts komisijas priekšsēdētājs, Cēsu uzņēmēju kluba prezidents Arkādijs Suškins. Aizstāvēto darbu tematika aptvēra Vidzemes reģiona uzņēmumu darbības analīzi un attīstības iespējas nākotnē. Jauno speciālistu zināšanas un prasmes saņēma augstu novērtējumu – vidēji 8 balles.
 Ievietots: 2015-11-26

Studentu diena Alūksnes filiālē

17. novembrī RPIVA Alūksnes filiāles studenti, pasniedzēji un darbinieki atzīmēja Studentu dienu.
Pirms studiju procesa sākuma katra studentu grupa izlozēja, kuru  grupu katrs sveiks.  Visi apsveikumi bija radoši, sirsnīgi, ar  humoru, ko pavadīja dziesmas, studentu anekdotes , studiju programmas "Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs" 3. kursa studenta Mārča Kalniņa bungu solo. Studentus Studentu dienā un Latvijas dzimšanas dienā sveica filiāles vadītāja Anita Pētersone. Visu fotogrāfijās iemūžināja laikraksta "Malienas Ziņas" valdes locekle, RPIVA absolvente Aivita Lizdika.
   bildes...  Ievietots: 2015-11-23

RPIVA darbinieki pievienojas LIZDA vienas dienas brīdinājuma streikam

Mūsu iestādē 27.11.2015. darbinieki pievienojas Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) vienas dienas brīdinājuma streikam!
Streika prasības www.lizda.lv
Par cienīgu darbu, Jūsu LIZDA
 Ievietots: 2015-11-23

Dr. paed. profesore Māra Marnauza saņem Latvijas valsts aizsardzības fonda “Lāčplēsis” Goda zīmi

2015. gada 18. novembrī, Rīgas Pedagogījas un izglītības vadības akadēmijas Mūzikas un dejas pedagoģijas katedras profesorei, Dziesmu svētku virsdiriģentei, koru Balta un Fortius mākslinieciskai vadītājai, pēc valsts svētkiem veltītā koncerta klausītāju pārpildītajā Latviešu Biedrības nama Lielajā zālē, tika pasniegta Latvijas valsts aizsardzības fonda "Lāčplēsis" Goda zīme! Goda zīme tika piešķirta par ilggadīgu radošu un panākumiem bagātu darbu ar koriem Balta un Fortius, gūstot atzinību Tēvzemē un ārzemēs, nozīmīgos koru konkursos un festivālos, audzinot jaunatni, spodrinot Latvijas tēlu pasaulē.
Sirsnīgi sveicam Māru Marnauzu un lepojamies par viņas mākslinieciskā un pedagoģiskā darba augsto novērtējumu!
   bildes...  Ievietots: 2015-11-23

Valsts eksāmenu komisijās darbojas Kuldīgas novada administrācijas pārstāvji

RPIVA Kuldīgas filiālē sācies valsts eksāmenu laiks. 21. novembrī bakalaura darbus aizstāvēja studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” Kuldīgas un Ventspils filiāles studenti. Valsts eksāmena komisijas priekšsēdētājs bija Kuldīgas novada Attīstības aģentūras direktors Kaspars Rasa, kuram ir liela pieredze gan novada, gan reģiona attīstības projektu izvērtēšanā un ieviešanā uzņēmējdarbības veicināšanai. K. Rasa atzina, ka studentu pētījumi ir nozīmīgi gan konkrētajam pētāmajam uzņēmumam, gan reģiona attīstībai kopumā. Komisijā darbojās un studentu pētījumus vērtēja arī Kuldīgas novada pašvaldības Administratīvās nodaļas speciālistes.
 Ievietots: 2015-11-23

RPIVA Kuldīgas filiāles pasniedzēja Laila Zudāne saņem Kuldīgas novada GODA BALVU

Kuldīgas novada GODA BALVU Latvijas valsts 97. dzimšanas dienā saņēma RPIVA Kuldīgas filiāles ilggadēja lektore, Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolotāja Laila Zudāne – par radošu un ilggadīgu darbu izglītības jomā. Arī Kuldīgas filiāles kolektīvs sveica pasniedzēju ar godpilno apbalvojumu un novēl veiksmīgu sadarbības ceļu studentu zināšanu un prasmju pilnveidošanā.
 Ievietots: 2015-11-23

Promocijas darba aizstāvēšana

2015. gada 10. decembrī plkst. 12.00 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 100. auditorijā notiks RPIVA Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā Renē Pāšs (Rene Paasch) aizstāvēs promocijas darbu "Pedagoģiski mentālo metožu sistēma sieviešu svara samazināšanas procesā" pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai sporta pedagoģijas apakšnozarē.
Darba recenzenti: profesore Dr. habil. paed. Ausma Špona (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija); asociētā profesore Dr. paed. Žermēna Vazne (Latvijas  Sporta pedagoģijas akadēmija); docents Dr. paed. Sergejs Čapulis (Daugavpils Universitāte).
Ar promocijas darbu var iepazīties Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas bibliotēkā, Rīgā, Imantas 7. līnija 1, kā arī elektroniski RPIVA mājas lapā www.rpiva.lv
 Ievietots: 2015-11-20

RPIVA kamerorķestris “GAUDEAMUS ORCHESTRA” piedalījās II Latvijas Orķestru asociācijas festivālā Daugavpilī

RPIVA kamerorķestris “GAUDEAMUS ORCHESTRA” diriģenta Guntara Bernāta vadībā 2015. gada 7. novembrī piedalījās II Latvijas Orķestru asociācijas (LOA) festivālā. Festivāls notika 6. un 7. novembrī Daugavpilī, pilsētā, kura svin savu 740 gadu jubileju un ir Latgales kultūras dzīves nesēja.
“GAUDEAMUS ORCHESTRA” kopā ar Rīgas 10. vidusskolas estrādes simfonisko orķestri un Baldones / Vecumnieku novadu jauniešu simfonisko orķestri “Draugi” uzstājās festivāla izskaņā. Programmā skanēja Astora Pjacollas “Tangazzo”, Viļņa Salakas “Polka – ekosēze” un Marģera Zariņa “Leijerkaste” un Tango. Bet skatītāju ovācijas un nerimstošus aplausus izpelnījās fināla skaņdarbs – Marģera Zariņa Fokstrots no kinofilmas “Pie bagātās kundzes” Guntara Bernāta arandžējumā. Publiku īpaši priecēja tas, ka apvienotais orķestris Fokstrotu spēja nospēlēt bez diriģenta aktīvas diriģēšnas, jo diriģents bija aizņemts ar akordeona partijas atskaņošanu.
Festivāla mērķis un pamatuzdevums ir attīstīt Latvijas jauniešu simfonisko un kamerorķestru radošo sadarbību. Šogad festivālā kopā piedalījās 17 simfoniskie un kamerorķestri, apmēram 600 dalībnieki. Līdzās orķestriem no Latvijas pilsētām un novadiem, uzstājās vieskolektīvs arī no Igaunijas. Visiem dalībniekiem  bija iespēja apmeklēt Daugavpils Marka Rotko Mākslas centru, kurā eksponēti mūsdienu mākslinieku darbi, kā arī daudzus desmitus miljonus vērtie Marka Rotko orģināldarbi.
Latvijas orķestru asociācija kopā ar Igaunijas simfonisko un kamerorķestru asociāciju ir iekļāvušās Eiropas Orķestru Federācijā. Asoc. profesors Guntars Bernāts ir arī Latvijas orķestru asociācijas priekššēdētāja vietnieks.
   bildes...  Ievietots: 2015-11-20

Dr. paed. Inga Stangaine saņem Martas Rinkas piemiņas gada balvu “Mūžs veltīts bērniem”

2015. gada 10. novembrī Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Pirmsskolas pedagoģijas katedras vadītāja, Bērna valodas pētījuma centra pētniece, Dr. paed. Inga Stangaine saņēma Martas Rinkas piemiņas gada balvu “Mūžs veltīts bērniem”.
Inga Stangaine ir līdzautore 3 monogrāfijām: „Rotaļa – bērna dzīvesveids”, „Rotaļa – bērna dzīves prasmju sekmētāja” un „Bērna komunikatīvās kompetences attīstība”. Minēto grāmatu saturs ir vērtīgs materiāls vecākiem, skolotājiem, topošajiem pedagogiem. Viņas idejas ir publicētas 14 oriģinālos rakstos recenzētos zinātniskos izdevumos gan Latvijā, gan Krievijā un Lietuvā.
Viņa ir saņēmusi pateicību par atsaucību un ieguldīto darbu Rīgas pilsētas pirmsskolas pedagogu  konferencē „Integrētā pieeja pirmsskolas pedagoģiskajā procesā”, vadot darba grupu un daloties ar pedagoģiskā darba pieredzi par integrētās pieejas īstenošanu pirmsskolā. Ir saņemts Latvijas Zinātņu akadēmijas atzinības raksts par ilggadēju un radošu zinātnisko un pedagoģisko darbību. Inga Stangaine ir piedalījusies projektā „Sociālpedagoģiskās problēmas bērnu audzināšanā mūsdienu bērnudārzos”, kura rezultāti apkopoti un izdoti grāmatā „Bērna sasniegumu veicināšana pirmsskolā”.
Viņa ir strādājusi Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs par muzikālo audzinātāju, metodiķi, vadītājas vietnieci, kā arī IZM Izglītības satura un eksaminācijas centrā par vecāko referenti pedagogu tālākizglītības jautājumos, vadījusi neskaitāmus tālākizglītības kursus pirmsskolas skolotājiem un pirmsskolas skolotāju palīgiem. Jauninājumus pedagoģiskajā darbā viņa īsteno ar entuziasmu, lietišķi un profesionāli.
Sveicam mūsu kolēģi, lepojamies par sasniegumiem un atzinīgi novērtēto Ingas Stangaines darbu pirmsskolas pedagoģijā!
   bildes...  Ievietots: 2015-11-17

Cambridge datubāzu bezmaksas izmēģinājums

RPIVA no 01.11.-31.12.2015. pieejams Cambridge datubāzu bezmaksas izmēģinājums. Cambridge University Press ir Kembridžas Universitātes (UK) izdevējs, kas ar savu darbību sekmē izglītības, zināšanu un pētniecības attīstību visā pasaulē.
Piekļuves adreses:
http://ebooks.cambridge.org/ for Cambridge Books Online
http://journals.cambridge.org for Cambridge Journals Online
http://ebooks.cambridge.org/clr/home.jsf for Cambridge Law Reports
http://universitypublishingonline.org/cambridge/histories for Cambridge Histories Online
http://universitypublishingonline.org/cambridge/companions for Cambridge Companions Online
 Ievietots: 2015-11-12

Akadēmija izstrādājusi sadarbības priekšlikumus Alūksnes un Gulbenes novadu pašvaldībām

5. novembrī RPIVA rektore Daina Voita un RPIVA Alūksnes filiāles vadītāja Anita Pētersone tikās ar Alūksnes novada domes priekšsēdētāju Arturu Dukuli un Gulbenes novada domes priekšsēdētāju Andri Apinīti. A.Dukulis pateicās par iepriekšējo sadarbību un atzina, ka tā bijusi veiksmīga no abām pusēm. D.Voita informēja par RPIVA iecerēm veidot reģionālos lietišķo pētījumu centrus, par kuru nākotnē varētu kļūt arī Alūksnes filiāle. Tālāka sadarbība paredzēta arī mūžizglītības un tālākizglītības jautājumos. Tika pārrunātas arī pārrobežu sadarbības iespējas, konkrēti ar Pleskavas izglītības iestādēm. Nākotnē paredzēts plašāk iesaistīt vietējos pedagogus, studentu prakšu vadīšanā. Tiekoties Gulbenes novada domē tika konkretizētas iespējas par sadarbības līguma noslēgšanu.
   bildes...  Ievietots: 2015-11-11

Cēsis dāvā sirsnību karā cietušiem bērniem

8. novembrī Cēsīs viesojās 14 Ukrainas bērni un divas viņu skolotājas no kara skartās zonas, kuri visi pieredzējuši, ka pilsētu apšauda, iet bojā ģimenes locekļi.
Rotari atbalsta akcijas rezultātā viņi ārstējas Jūrmalas sanatorijā. Delegācija tika iepazīstināta ar Cēsu vecpilsētu, tās vēsturi. Interesantas un izglītojošas nodarbes bija sarūpējuši zinātnes centra Z(in)oo un atpūtas kompleksa Rakši darbinieki. Bērnus priecēja  Cēsu rotariešu, Pastariņa sākumskolas, Vides institūta un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas sarūpētie suvenīri un saldumi.
   bildes...  Ievietots: 2015-11-11

RPIVA piedalās Nordplus Intensīvajā maģistrantu kursā Reikjavīkā

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Profesionālā maģistra studiju programmas 1. MM kursa maģistrante Rūta Lankovska, Instrumentspēles pedagoģijas katedras vadītājs Dr.paed. Zigmunds Žukovskis un Mūzikas un dejas pedagoģijas katedras profesore Dr.paed. Māra Marnauza no 2015.gada 26. līdz 30. oktobrim piedalījās Nordplus projekta Nordic Network for Music Education (NNME) Intensīvajā maģistrantu nedēļas kursā Islandes Universitātē, Reikjavīkā. Projekta vadītāja ir Torunn Bakken Hauge no Bergenas Universitātes koledžas.
Pasākumā piedalījās 18 docētāji un 30 mūzikas pedagoģijas maģistranti no 5 Ziemeļvalstu un 3 Baltijas valstu augstskolām – no Norvēģijas Mūzikas akadēmijas, Bergenas Universitātes koledžas, Hedmarkas Universitātes koledžas (Norvēģija); Lundas Universitātes (Zviedrija), Islandes Universitātes, Islandes Mākslas akadēmijas (Islande); Lietuvas Izglītības zinātņu universitātes (Lietuva), Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmijas (Igaunija), Ritmiskās mūzikas konservatorijas (Dānija), Sibelius akadēmijas/ Mākslas Universitātes (Somija), Stord/ Haugesundas Universitātes koledžas, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas.
Profesoru lekcijas, dalībnieku refleksijas mazās grupās, paneļdiskusijas mijās ar 12 maģistrantu pētījumu prezentācijām, publiskām maģistranta un komentētāja – recenzenta diskusijām. Īpašais viesis bija emeritētā profesore no Toronto Universitātes Sandra Trehub.
Savu maģistra darba pētījumu prezentēja arī Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas maģistrante Rūta Lankovska, saņemot komentētājas Live Weider Ellefsen (Hedmarkas Universitātes koledža, Norvēģija) un klausītāju atzinību un vērtīgus ieteikumus turpmākam pētnieciskajam darbam.
Projekta laikā notika arī sadarbības tīkla augstskolu pārstāvju ikgadējā sanāksme, kurā RPIVA pārstāvēja projekta koordinatore profesore Māra Marnauza. Sanāksmē tika analizēts projektā paveiktais un pieņemti lēmumi par turpmākajiem projekta pasākumiem, kas paredz studentu un docētāju apmaiņu, kā arī Intensīvo maģistrantu kursu 2016.gada 44.nedēļā Bergenas Universitātes koledžā.
   bildes...  Ievietots: 2015-11-06

Turpinot tradīcijas RPIVA Ventspils filiāles studenti sadarbībā ar VATP piedalās seminārā par praktiskiem projektu vadības aspektiem

2015. gada 31. oktobrī Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Ventspils filiāle sadarbībā ar Ventspils Augsto Tehnoloģiju Parku, Ideju studiju, Ventspils pilsētas domi un Stratēģisko Izglītības centru organizēja semināru “Projekta vadīšana – praktiskie aspekti.”, kurā piedalījās programmas Komercdarbība un uzņēmuma vadība” direktore, docente Inta Kulberga, Ventspils filiāles vadītāja Monolita Sondere un Ventspils filiāles studenti, absolventi un interesenti.
Seminārā savā pieredzē dalījās Artūrs Geisari, kurš iepazīstināja semināra dalībniekus ar tēmu “Pirmie biznesa uzsākšanas rezultāti progresa apspriešana. Turpmāko mērķu nospraušana” .
Savukārt Zulfukar Tosun iepazīstināja ar tēmu “Kā identificēt, piesaistīt un uzrunāt potenciālus klientus – onlainā un oflainā? Ieskats pārrunu mākslā.”
Seminārā tika sniegtas zināšanas un praktiski ieteikumi biznesa uzsācējiem un visiem tiem, kas interesējas par projektu vadību un optimālu finanšu piesaisti, tika sniegta praktiska informācija par komunikācijas prasmēm un klientu piesaisti.
 Ievietots: 2015-11-04

RPIVA studentes un pedagogi koncertā „In memoriam. Imantam Mežaraupam – 57”

Jau trešo gadu oktobra sākumā notiek piemiņas pasākums komponistam, diriģentam un pedagogam Imantam Mežaraupam. Šogad, 2015. gada 10. oktobrī, pēc atceres brīža Aknīstes novadpētniecības muzejā un pie komponista atdusas vietas Tunķeļu kapos, Gārsenes evaņģēliski luteriskā baznīcā izskanēja koncerts Imanta Mežaraupa piemiņai. Piemiņas pasākumu 2013. gadā organizēja RPIVA profesore, koru Balta un Fortius mākslinieciskā vadītāja un diriģente Māra Marnauza, bet 2014. gadā – Imanta Mežaraupa daiļrades atbalsta fonds. Šoreiz – fonds kopā ar Aknīstes novada pašvaldību, Aknīstes novadpētniecības muzeju, Gārsenes baznīcas draudzi, ar Latvijas Komponistu savienības un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas atbalstu. Pasākumā piedalījās Talsu evaņģēliski luteriskās draudzes koris AMENDA diriģentes Noras Žeigures vadībā, Latvijas izdevniecības jauktais koris BURTNIEKS ar māksliniecisko vadītāju un galveno diriģentu Egilu Lipšānu, diriģentiem Ainaru Knesi un Andri Punduru. Koncertā piedalījās arī RPIVA studentes Dženifere Rumpāne (klavieres), kura atskaņoja savam kompozīcijas pedagogam Im. Mežaraupam veltīto skaņdarbu, un Arta Romanova (saksofons).
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā šī gada septembrī izskanēja cits Dženiferes Rumpānes skaņdarbs – Mistērija 11. septembra upuru piemiņai, kuru izpildīja Gaudeamus Orchestra Guntara Bernāta vadībā. Skaņdarbs tika sacerēts vēl Imanta Mežaraupa padomus uzklausot… 
RPIVA kolēģi un studenti pievienojas vārdiem, kurus teicis muzikologs Orests Silabriedis: „Imanta Mežaraupa mūzikas pasaule bija ārkārtīgi smalka. Tie tilti, ko viņš meta starp šo zemi un mūžību, cerams, viņam pašam arī ir nodrošinājuši vieglu ceļu citā saulē… Viņa mūzikai nu ir cita skaņa, un gribas cerēt, ka Imanta Mežaraupa vārds nepazudīs no Latvijas koncertu afišām.”
 Ievietots: 2015-11-04

Uzņēmēju forums Alūksnē

29. oktobrī Alūksnes kultūras centrā notika NVO un uzņēmēju forums, kurā piedalījās arī RPIVA Alūksnes filiāles studenti, absolventi un filiāles  vadītāja Anita Pētersone. Forumā tika izskatītas aktuālas uzņēmējdarbības tēmas: sociālā uznēmējdarbība, tiešā pirkšana un krājaizdevumu sabiedrība, ko var izmantot studiju programmas "Komercdarbības organizācija" studenti gan studiju procesā, gan praktiskajā darbā. Forumu vadīja RPIVA Alūksnes filiāles profesionālās bakalaura studiju programmas "Komercdarbība un uzņēmuma vadība" absolventes Dzintra Zvejniece un Santa Harjo-Ozoliņa.
   bildes...  Ievietots: 2015-11-02

RPIVA Bērna valodas pētījumu centra zinātnieces piedalās XII Starptautiskajā baltistu kongresā

28. un 29. oktobrī RPIVA Bērna valodas centra vadošās pētnieces Anna Vulāne, Dace Markus un Solveiga Čeirane piedalījās XII Starptautiskajā baltistu kongresā Viļņā. Kongress notiek ik pēc 5 gadiem pārmaiņus Viļņā un Rīgā, šoreiz tajā piedalījās pārstāvji no 20 valstīm. A. Vulāne (līdzautore L. Roķe-Reimate) prezentēja pētījumu “Jaundarinājumi latviešu literatūrā un to interpretācija bērnu runā”, Dace Markus vadīja sekcijas darbu un uzstājās ar referātu ”Latviski runājošu bērnu (3-4 g.) valodas fonēmiskā attīstība” (līdzautores R. Purmale un S. Čeirane), S. Čeiranes referāta temats bija “Divskaņu uztveres īpatnības bērnu un pieaugušo respondentu grupā”. Šis ir plašākais un nozīmīgākais baltu valodu pētnieku forums, kurā var salīdzināt iegūtos rezultātus, dalīties pieredzē, gūt jaunas atziņas un iegādāties jaunākās publikācijas. Pirms dalības apstiprinājuma referātu tēzes tiek recenzētas, tādēļ īpaši priecē fakts, ka kongresa programmā bija iekļauti arī mūsu akadēmijā veiktie latviešu bērnu valodas pētījumi. Pēc Latvijas vēstnieka Eināra Semaņa ielūguma Latvijas baltisti apmeklēja Latvijas vēstniecību Lietuvā.
   bildes...  Ievietots: 2015-11-02

Lietuvas Edukoloģijas universitātei – 80 gadu jubileja

Kopš 1997. gada RPIVA sadarbības partneris ir Lietuvas Edukoloģijas universitāte. 2015. gada 14.-17. oktobrī Lietuvas Edukoloģijas universitāte svinēja 80 gadu jubileju. Tās ietvaros notika starptautiskā zinātniskā konference "Towards Research – based Education", sadarbības partneru apaļā galda forums "Teacher Training and Research in Education in the Context of Global Challenges", kā arī plašas jubilejas svinības. No RPIVA Universitātes jubilejai veltītajos pasākumos piedalījās rektores vietnieka inovāciju un pētniecības jautājumos p.i. profesore Zenta Anspoka un profesore Dace Markus.
   bildes...  Ievietots: 2015-10-26

RPIVA organizē 11. starptautisko jauno zinātnieku konferenci

Cien. studenti, docētāji, pētnieki, interesenti!
Sākusies pieteikšanās Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas 11. starptautiskai jauno zinātnieku konferencei, kas norisināsies 2015. gada 3. un 4. decembrī Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā.
Konferenci organizē RPIVA Pētniecības un inovāciju daļa sadarbībā ar Pedagoģijas un psiholoģijas zinātniski pētniecisko institūtu. Divu recenzentu anonīmi recenzēti un rekomendēti raksti pēc konferences tiek apkopoti konferences rakstu krājumā (elektroniskā formātā). Ar iepriekšējo konferenču rakstu krājumiem var iepazīties RPIVA bibliotēkā un tiešsaistē http://www.rpiva.lv/index.php?mh=stud_zin_konf. Katrs konferences dalībnieks saņem sertifikātu par piedalīšanos RPIVA 11. starptautiskajā jauno zinātnieku konferencē. Pieteikumi dalībai konferencē tiek gaidīti līdz 2015. gada 30. oktobrim.
RPIVA Pētniecības un inovāciju daļa, tālr.: 67808132, e-pasts: zd@rpiva.lv
pieteikties...  Ievietots: 2015-09-18

RPIVA nodrošina savus studentus un mācībspēkus ar Microsoft Office 365 bez maksas

Sākot ar 2015./2016. studiju gadu Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija saviem RPIVA Informācijas sistēmas lietotājiem – visiem studentiem (pilnā, nepilnā laikā studējošajiem) un mācībspēkiem nodrošina bezmaksas piekļuvi Microsoft Office 365.
Office 365 ir jau visiem pazīstamais Microsoft Office programmu komplekts (Word, Excel, PowerPoint, u.c.), bet to papildina jauni rīki un iespējas, kas pateicoties jaunākajām Microsoft tehnoloģijām ļauj darbu veikt gan mājās un darbā, gan galddatorā un tīmeklī, gan arī dažādās mobilajās ierīcēs. Office 365 nodrošina savu atjaunināšanu, tāpēc vienmēr pieejami tieši jaunākās programmu un rīku versijas.
Office 365 nodrošina savus lietotājus gan ar tiešsaistes rīkiem un programmām (piem. E-pasts (piešķirtā e-pasta adrese ir vienāda ar Office 365 lietotāja vārdu), kalendārs, Word Online, Excel Online, Sway, OneDrive, u. c.), gan dod iespēju instalēt jaunākās biznesa klases Office programmas (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access, Publisher, Outlook, Skype darbam, InfoPath, OneDrive darbam) uz 10 ierīcēm (5 datoriem, iekļaujot MAC datorus) plus 5 mobilās ierīces (iekļaujot iPad un Android planšetdatorus).
   lasīt vairāk...  Ievietots: 2015-08-31

13. studiju nedēļa

Investor in Excelence
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv