(LV)  English  Latvian

Studē tuvāk mājām, izvēloties kādu no mūsu filiālēm!

   lasīt vairāk...  Ievietots: 2015-07-23

Uzņemšana no 6. jūlija līdz 14. augustam

 Ievietots: 2015-06-26

Lai zināšanas tiktu sagremotas, tās jāapēd ar apetīti!

Par studijām RPIVA 'Komercdarbības un uzņēmuma vadības" programmā stāsta tās studenti un absolventi LNT kanāla raidījumā "Veiksmīgs Uzņēmējs".
   video...  Ievietots: 2015-06-03

RPIVA jauni sadarbības partneri Bulgārijā – Veliko Turnovo Universitāte un Shumen Universitāte

28. jūlijā RPIVA rektore Daina Voita, rektora vietnieka izglītības jautājumos p. i. Aivars Stankevičs, rektora vietnieka attīstības un kvalitātes jautājumos p. i. Irina Degtjarjova un attīstības un starptautisko sakaru daļas vadītājs Mārtiņš Bokmanis tikās ar divu Bulgārijas universitāšu pārstāvjiem Mariana Petrovu (Veliko Turnovo Universitāte) un Naudenu Nenkovu (Shumen Universitāte). Tikšanās laikā tika pārrunātas iespējas turpmākai studentu un docētāju sadarbībai mobilitātes ERASMUS+ ietvaros un viesdocētāju un zinātnes sadarbībai, jo abas Bulgārijas universitātes realizē līdzīgas pedagoģijas studiju programmas kā RPIVA.
 Ievietots: 2015-07-28

RPIVA veidos biznesa akseleratoru

2015. gada 16. jūnijā RPIVA vadība tikās ar Madonas novada domes priekšsēdētāju Andreju Ceļapīteru un Uzņēmējdarbības atbalsta un attīstības nodaļas darbiniekiem. Panākta vienošanās uzsākt Madonā kopīgu projektu ar mērķi stiprināt uzņēmējdarbību reģionā, atbalstīt uzņēmējus, attīstīt RPIVA uzņēmējdarbības studiju programmas un uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Jaunās telpās notiks biznesa ideju ģenerēšana, katram uzņēmējam būs iespēja strādāt kopā ar nozaru ekspertiem – attīstīt idejas un izvēlēties piemērotākus biznesa lēmumus. Labāko ideju autoriem būs iespēja piedalīties konkursos un iegūt finansiālu atbalstu Latvijā un ārzemēs.
 Ievietots: 2015-06-19

Studē RPIVA Organizācijas vadību (izglītības vadību)!

Lai kļūtu par profesionālu izglītības vadītāju RPIVA piedāvā studēt izglītības vadību bakalaura  studiju programmā 'Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs" un maģistra studiju programmā 'Organizācijas vadība'.
Studiju laikā ar studentiem strādā izglītības nozares profesionāļi, ir iespēja doties apmaiņas programmā ERASMUS+ gan studēt, gan praksē, tiek piedāvāts ērts studiju grafiks, ko var apvienot ar darbu.
 Ievietots: 2015-07-06

Profesionāli un atsaucīgi pasniedzēji, plašas prakses iespējas un ērts studiju grafiks – tāda ir RPIVA "Personāla vadības" programma!

Profesionālas bakalaura studiju programmas ‘’Personāla vadība’’ 4. kursa studenti vasaras sesijā veiksmīgi aizstāvēja kvalifikācijas praksi, un ir gatavi rudenī aizstāvēt savus bakalaura darbus. Ko par studijām RPIVA un, kāpēc studēt personāla vadību RPIVA, saka paši studenti. Profesionālākie un atsaucīgākie pasniedzēji ir sastopami tikai RPIVA, arī viņu kompetence pārsniedza gaidīto. Studējot RPIVA necieta ģimene, jo studijas tiek organizētas darba dienu vakaros – otrdienās un ceturtdienās. Studijas ir viegli apvienot ar pilnas slodzes darbu. Pasniedzēji ir pretimnākoši, saprotoši un lekcijas ir ļoti interesantas un noderīgas.
RPIVA studiju process veicina pozitīvu domāšanu, kā arī rada vēlmi izaugt par konkurētspējīgiem speciālistiem. Studiju laikā ir iespējams iziet piecas prakses dažādos uzņēmumos, tā ir vienreizēja iespēja salīdzināt lekcijās dzirdēto ar realitāti uzņēmumos. Studiju programma sniedz noderīgas zināšanas un ir ļoti interesanta.
 Ievietots: 2015-06-17

RPIVA iesaistās projektā "Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem"

Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta "Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem" (Granta līgums Nr. IF/2013/3/4) ietvaros Latvijas Augstskolu un koledžu mūžizglītības asociācija (LAKMA), kuras biedrs ir arī Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija un biedrība "Patvērums "Drošā māja"" ir izstrādājušas jaunu metodisko materiālu augstskolām un koledžām darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem.
Kopējā dialoga veidošanai starp augstskolu un koledžu pedagoģisko un administratīvo personālu, trešo valstu valstspiederīgajiem – augstskolu studentiem un speciālistiem/ konsultantiem tika organizēta diskusija/kontaktbirža.
Kā uzsvērts pētījumā „Latvijā studējošo saliedētības veicināšana un ārzemju studentu diskriminēšanas mazināšana”, viens no trijiem galvenajiem negatīvajiem faktoriem studijām Latvijā tiek minēta diskriminācija, tāpēc diskusijas/kontaktbiržas galvenais mērķis bija saprast katras iesaistītās puses viedokli par esošo situāciju augstskolās un koledžās par darbu ar trešo valstu valstspiederīgajiem, kā arī izstrādāt ieteikumus augstākās izglītības iestādēm par darbu ar trešo valstu valstspiederīgajiem – studentiem.
Diskusija/kontaktbirža ļāva apzināt studentu motivāciju mācīties Latvijas augstskolās, grūtības saistībā ar studijām, ar sadzīvi, ar vīzu un citu dokumentu kārtošanu, ar darba iegūšanu, latviešu valodas apgūšanu un citiem faktoriem. Savukārt pedagoģiskais un administratīvais personāls sadzirdēja trešo valstu studentu ikdienas grūtības un izvērtēja iespējas nodrošināt regulāru atbalstu definēto situāciju risināšanā. Pārzinot sistēmas trūkumus, ir iespējams noteikt visu pušu tiesības un atbildības.
Apkopojot diskusijā/kontaktbiržā dzirdēto, tika izstrādāti metodiskie ieteikumi augstskolām un koledžām darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem, attīstot atbalsta sistēmu studentiem – trešo valstu valstspiederīgajiem.
Metodiskie ieteikumi piedāvā aktuālo teorētisku apkopojumu par trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijā, sniedz padomus un ieteikumus, kas var palīdzēt augstāko izglītības iestāžu akadēmiskajam un administratīvajam personālam labāk saprast ārvalstu studentu vajadzības, lai studenti justos pieņemti un piederīgi, iegūstot izglītību Latvijā.
   lasīt vairāk...  Ievietots: 2015-07-22

Jaunums RPIVA Psiholoģijas studijās!

Jaunākā aktualitāte – RPIVA ir nodibinājusi starptautiskos sakarus ar Milānas universitāti Bococca (Itālija).
RPIVA psiholoģijas studenti regulāri papildina savas zināšanas psiholoģijā, dodoties ārvalstu praksēs, tā pēdējos divus gadus tika organizētas kreativitātes nometnes Trouclingenā (Bavārijas pilsētiņā Vācijā) un apmeklējot lekcijas pie ārvalstu vieslektoriem. RPIVA piedāvā kvalitatīvas psiholoģijas studijas, ko apliecina gan saņemtais augstais starptautiskais novērtējums (akreditācija līdz 2019. gadam), gan docētāju profesionalitāte, gan starptautiskie sakari, gan ārvalstu docētāju vieslekcijas. Katru gadu psiholoģijas docētāji piedalās Eiropas līmeņa kongresos, piem., šogad Milānā, kur norisinājās 14. Eiropas psiholoģijas kongress, Psiholoģijas programmas direktore profesore Guna Svence kā Latvijas delegāte piedalījās EFPA darba grupā par psihologu kompetenci strādāt ar sabiedrības psiholoģisko veselību.
 Ievietots: 2015-07-17

Brīvdienas

Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv