(LV)  English  Latvian
 

Pedagoģijas fakultātes studentu uzmanībai, Erasmus+ prakses

Aegeanas humanitārā universitāte Grieķijā, Rodas salā, piedāvā 7 prakses vietas pirmsskolas izglītības un zinātnes nodaļā. Universitāte piedāvā praksi no 2-4 mēnešiem. Nodaļas galvenās funkcijas ir bērnu grāmatas, mācību tehnoloģijas, valodas attīstība u.c. Vairāk informāciju skatīt lasīt vairāk...
 Ievietots: 2015-05-22 Id=2759    lasīt vairāk...

Promocijas darba aizstāvēšana

2015. gada 29. jūnijā plkst. 10.00 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 227. auditorijā notiks RPIVA Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā ANTRA RANDOHA aizstāvēs promocijas darbu "Pirmsskolēna vizuālo spēju pilnveide tēlotājdarbībā" pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai pirmsskolas pedagoģijas apakšnozarē. Darba recenzenti: profesore Dr. habil. paed. Ausma Špona (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija); profesore Dr. paed. Emīlija Černova (Latvijas  Universitāte); profesore Dr. paed. Alīda Samusēviča (Liepājas Universitāte). Ar promocijas darbu var iepazīties Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas bibliotēkā, Rīgā, Imantas 7.līnija 1, kā arī elektroniski RPIVA mājas lapā.
 Ievietots: 2015-05-22 Id=2758

Promocijas darba aizstāvēšana

2015. gada 18. jūnijā plkst. 14.00 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 227. auditorijā notiks RPIVA Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā VILNIS PURĒNS aizstāvēs promocijas darbu "Pusaudžu izziņas intereses veidošanās dialoģiskajā vēstures mācību procesā" pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai skolas pedagoģijas apakšnozarē. Darba recenzenti:  profesore Dr. paed. Zenta Anspoka (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija); profesore Dr. paed. R.Andersone (Latvijas  Universitāte); asoc. profesore Dr. hist. Vija Daukšte (Vidzemes Augstskola). Ar promocijas darbu var iepazīties Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas bibliotēkā, Rīgā, Imantas 7.līnija 1, kā arī elektroniski RPIVA mājas lapā.
 Ievietots: 2015-05-22 Id=2757

Promocijas darba aizstāvēšana

2015. gada 18. jūnijā plkst. 10.00 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 227. auditorijā notiks RPIVA Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā LIENE BATŅA aizstāvēs promocijas darbu "Skolas kora diriģenta profesionālās pašpieredzes pilnveidošanās pedagoģiskajā procesā augstskolā" pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai augstskolu pedagoģijas apakšnozarē. Darba recenzenti: profesore Dr. paed. Inese Jurgena (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija); profesore Dr. paed. Baiba Briede (Latvijas Lauksaimniecības Universitāte); profesore Dr. paed. Zanda Rubene (Latvijas Universitāte). Ar promocijas darbu var iepazīties Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas bibliotēkā, Rīgā, Imantas 7. līnija 1, kā arī elektroniski RPIVA mājas lapā.
 Ievietots: 2015-05-22 Id=2756

RPIVA organizē valsts finansētus B programmas "Pamatizglītības pirmā posma izglītības saturs un didaktika" kursus!

RPIVA aicina interesentus pieteikties profesionālās pilnveides izglītības programmā "Pamatizglītības pirmā posma izglītības saturs un didaktika":
  1. Pamatizglītības pirmā posma izglītības saturs un didaktikā 5.-6. klasē (sākumskolas skolotājiem)
  2. Pamatizglītības pirmā posma izglītības saturs un didaktikā (kāda mācību priekšmeta pamatskolas skolotājiem)
Mērķauditorija – vispārizglītojošo sākumskolu pedagogi vai kāda mācību priekšmeta pamatskolā pedagogi. Programmas mērķis – attīstīt 21. gadsimta prasmes, nodrošināt kvalitatīvas pedagoģijas principus mācību procesā. Kursu ilgums 80 stundas (t.sk. prakse un pastāvīgie darbi), 8 mācību dienas – piektdienas. Kursi notiks RPIVA telpās, Rīgā vai kādā no 8 filiālēm. Kursu beidzēji saņems RPIVA Sertifikātu. Pieteikšanās kursiem notiek RPIVA mājas lapā elektroniski, kursu norises laiks tiek plānots jūnija beigas-oktobra sākums, augusta beigas-oktobris vai septembris-novembris.
Neskaidrību gadījumā sazināties ar IZM Izglītības departamenta vecāko referenti Karīnu Brikmani, karina.brikmane@izm.gov.lv

Ligita Āzena, Tālākizglītības kursu koordinatore, RPIVA, +37126688146, ligita.azena@rpiva.lv
 Ievietots: 2015-05-20 Id=2755 pieteikties...

RPIVA organizē valsts finansētus B programmas kursus pedagoģijā!

RPIVA aicina interesentus pieteikties profesionālās pilnveides izglītības programmā „Pedagoģijā’’ (pedagoģiskā procesa organizēšanas jautājumi). Mērķauditorija – vispārizglītojošo skolu pedagogi vai prakšu vadītāji, vai profesionālās izglītības pedagogi. Programmas mērķis – attīstīt 21. gadsimta prasmes, nodrošināt kvalitatīvas pedagoģijas principus mācību procesā. Kursu ilgums 100 stundas (t.sk. prakse un pastāvīgie darbi), 8 mācību dienas – piektdienas. Kursi notiks RPIVA telpās, Rīgā vai kādā no 8 filiālēm. Kursu beidzēji saņems RPIVA Sertifikātu.
Pieteikšanās kursiem notiek RPIVA mājas lapā elektroniski, kursu norises laiks tiek plānots jūnija beigas-oktobra sākums, augusta beigas-oktobris vai septembris-novembris.
Neskaidrību gadījumā sazināties ar IZM Izglītības departamenta vecāko referenti Karīnu Brikmani, karina.brikmane@izm.gov.lv

Ligita Āzena, Tālākizglītības kursu koordinatore, RPIVA, +37126688146, ligita.azena@rpiva.lv
 Ievietots: 2015-05-20 Id=2754 pieteikties...

1.PS kursa studentes ciemos pirmsskolas izglītības iestādē „Madariņa”

Kā mēs visi zinām, studiju process saistās ar daudz un dažādu studiju kursu apgūšanu. Izklausās garlaicīgi? Nepavisam! Mācību darbu var pielietot arī praktiski un, starp citu, arī visai interesanti!
Bērnu literatūras un folkloras studiju kursa ietvaros mums bija uzdevums sagatavot bērnu dzejoļu kompozīciju un to vizuāli un bērniem uzskatāmā veidā parādīt. 6. maijā devāmies uz PII “Madariņa”, lai parādītu mūsu iestudēto priekšnesumu. Iejutāmies visdažādākajās lomās – bijām gan Mikipeles, gan bites un baloži, gan cūka – ceļu policists, gan rūķi, gan bērnudārza audzēkņi. Kopīgi ar bērniem vingrojām, dziedājām, lasījām, rēķinājām, atkārtojām satiksmes noteikumus un guvām daudz pozitīvu emociju! Bērni ar prieku līdzdarbojās, aktīvi iesaistījās. Mēs guvām lielu gandarījumu, redzot bērnu ieinteresētību.
Mēs sakām lielo PALDIES lektorei V. Uršuļskai par iespēju radoši izpausties šajā studiju kursā un arī lektorei R. Purmalei par izdevību praktiski pielietot paveikto un radīt bērnos prieku, pozitīvas emocijas.
RPIVA 1.PS kurss
 Ievietots: 2015-05-20 Id=2753    bildes...

Apsveicam mūsu kolēģi Guntaru Bernātu ar ievēlēšanu asociētā profesora amatā!

foto EASYGET.LV
Instrumentspēles pedagoģijas katedras kolektīvs.
 Ievietots: 2015-05-20 Id=2752

Bauskas filiāle atbalsta novada „Gada skolēns” laureātus

14. maijā, Rundāles pils Baltajā zālē tika sumināti Bauskas un Rundāles novada skolu izcilākie audzēkņi. Jau trešo gadu šī pasākuma lieldraugs ir Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. Šogad tika finansētas piemiņas zīmes skolēniem un īpaši sveikti skolotāji, kuri strādājuši  ar skolēniem. Šis pasākums norāda uz trīs ieinteresēto pušu- skolēna, ģimenes un skolas veiksmīgu sadarbību, kuras rezultātā skolēns spēj būt labākais, talantīgākais, daudzpusīgākais. Tika sveikti arī  mūsu sadarbības partneri - Bauskas 2. vidusskolas skolotāji, kuri ieguldījuši savu darbu laureātu un nominantu  talantu izkopšanā, jo šajā skolā ir radīta skolēnam un skolotājam vislabvēlīgākā darbības vide. Sarīkojuma dalībniekus Rundāles pilī sveica, panākumus un laimi vēlēja augstskolas Bauskas filiāles vadītāja Līga Jankova.
 Ievietots: 2015-05-20 Id=2751    bildes...

Laikrakstam "Malienas Ziņas"– 90

16. maijā RPIVA un Alūksnes filiāles sadarbības partneris un atbalstītājs, laikraksts "Malienas Ziņas" svinēja deviņdesmito dzimšanas dienu. Jubilāru svētkos sirsnīgi sveica Dr. biol., rektores p. i. Daina Voita un filiāles vadītāja Anita Pētersone. D. Voita pasniedz laikrakstam akadēmijas pateicību par ilggadēju un sekmīgu sadarbību.
 Ievietots: 2015-05-20 Id=2750    bildes...

RPIVA delegācija apmeklēja Lincas Privāto Pedagoģijas augstskolu un valsts finansēto IT centru “EduGroup”

RPIVA delegācija apmeklēja Lincas Privāto Pedagoģijas augstskolu, valsts finansēto IT centru “EduGroup”, vidusskolēnu un studentu mājturības un mākslas izstādes. Kolēģi tikās ar augstskolas rektoru Franci Keplingeru, prorektori Bertu Lību, starptautisko sakaru speciālistiem Dorisu Mairu-Hilgartneri un Volfgangu Kušnigu, plānotāju Astrīdu Huberi, ar pedagoģijas, mūzikas, filoloģijas, psiholoģijas un IT docētājiem, nolasīja lekcijas par bērnu valodas pētījumiem, dalījās pieredzē par e-kursu un skolu elektronisko žurnālu izveidi, par studiju darba plānošanu un iespējamo sadarbību starpnozaru pētniecības projektos. Ar studentu palīdzību tika iegūti austriešu bērnu skaņu imitācijas materiāli. Lincas pedagogi vērtē sadarbību ar RPIVA kā ļoti veiksmīgu un rosina nākotnē palielināt studentu apmaiņu starp abām augstskolām.
 Ievietots: 2015-05-18 Id=2749    bildes...

Virtuālā vasaras skola 2015 – Radošā Starpkultūru Komunikācija

DOBA biznesa skola jau 7 reizi organizē virtuālo vasaras skolu š. g. 16.-23. jūnijā! Radošā starpkultūru komunikācija kļūst aizvien svarīgāka mūsdienu ikdienā, darbā un sadzīvē. Tā spēlē lielu lomu starptautiskajā komunikācijā, multikulturālā konfliktu risināšanā, biznesa un organizatoriskajā komunikācijā. Tieši šo iemeslu dēļ tiek organizēta šāda virtuālā skola, kuras laika tiks piedāvātas interesantas nodarbības un vebināri.
 Ievietots: 2015-05-15 Id=2748    lasīt vairāk...

Pedagoģijas fakultātes studentu uzmanībai, Erasmus+ prakses

Gelveja Steinera bērnudārzs, kas atrodas Īrijā, Gelvejas pilsētā, piedāvā prakses vietu audzinātāja palīga amatā 2015-2016 akadēmiskajam gadam. Bērnudārzs meklē praktikantu, kuram ir zināšanas vai  interese Valdorfpedagoģijā. Ir vēlamas zināšanas mūzikā vai rokdarbos, ka ari  interesē ārpustelpu aktivitātes. Kandidātam ir jābūt labām angļu valodas zināšanām gan mutvārdos, gan rakstiski, ka ari jābēt interesei darboties ar bērniem, patīk rotaļāties un pavadīt laiku ar tiem. Bērnu vecums ir no 2 līdz 6 gadiem. Vairāk informāciju skatīt pielikumā.
 Ievietots: 2015-05-15 Id=2747    lasīt vairāk...

Profesore Rita Spalva strādās Baltijas valstu Dziesmu un deju svētku komitejā!

Latvijas Dziesmu un deju svētku padomes sēdē 2015. gada 13. maijā tika nolemts deleģēt RPIVA profesori Ritu Spalvu darbam Baltijas valstu Dziesmu un deju svētku  komitejā!
 Ievietots: 2015-05-15 Id=2746

RPIVA deju ansambļa "Pērle" 5. jubilejas sezonas koncerts

RPIVA deju ansamblis "Pērle" aicina uz 5. jubilejas sezonas koncertu "Kaut, jūriņa, tu man dotu" 14. jūnijā plkst. 17:00 kultūras pilī Ziemeļblāzma.
 Ievietots: 2015-05-15 Id=2745

Promocijas darba aizstāvēšana

2015. gada 5. jūnijā plkst. 10.00 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 227. auditorijā notiks RPIVA Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā SANDIS BĀRDIŅŠ aizstāvēs promocijas darbu "Audzēkņu instrumentspēles prasmju un ķermeņa darbības pilnveides mijsakarības trombona spēles mācību procesā mūzikas skolā" pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai mūzikas pedagoģijas apakšnozarē.
Darba recenzenti: profesore Dr. paed. Irina Direktorenko (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija), profesore Dr. paed. Jeļena Davidova (Daugavpils Universitāte), vadošā pētniece Dr. paed. Marina Marčenoka (Rēzeknes Augstskolas Personības socializācijas pētījumu institūts).
Ar promocijas darbu var iepazīties Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas bibliotēkā, Rīgā, Imantas 7.līnija 1, kā arī elektroniski RPIVA mājas lapā.
 Ievietots: 2015-05-15 Id=2744

"Mājturības un tehnoloģiju" specializācijas studentu kvalifikācijas eksāmens

5. maijā 4S kursa specializācijas "Mājturības un tehnoloģiju skolotājs pamatskolā" studentes kvalifikācijas eksāmena ietvaros ierīkoja savu paveikto darbu izstādi.
 Ievietots: 2015-05-12 Id=2743    bildes...

Profesore Rita Spalva - Valsts Kultūrkapitāla fonda Mūzikas un dejas komisijas eksperte

RPIVA profesore Rita Spalva, ar VKKF Padomes 2015. gada 30. aprīļa sēdes lēmumu, ir apstiprināta par Valsts Kultūrkapitāla fonda Mūzikas un dejas komisijas eksperti.
Apsveicam!
 Ievietots: 2015-05-11 Id=2742

Pārbaudījumu laiks RPIVA Cēsu filiālē

Aprīļa pēdējās dienas īpaši saspringtas bija Cēsu filiāles 1. līmeņa studiju programmas „Pirmsskolas izglītības skolotāju” 2. kursa un bakalaura studiju programmas „Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs” 4. kursa  studentēm, kuras kārtoja Kvalifikācijas praksi pirmsskolas izglītības iestādē un Kvalifikācijas eksāmenu mācību priekšmetu metodikās.
Jaunajām skolotājām bija jāvada integrētas nodarbības Cēsu Pastariņa sākumskolas 3. klases skolēniem, kuri ar lielu atbildību, ieinteresētību un prieku iekļāvās dažādu uzdevumu veikšanā. Īpaši skolēniem patika tās nodarbības, kurās viņi varēja veikt praktiskus darbus, sadarbojoties gan ar klases biedriem, gan topošajām skolotājām.
 Ievietots: 2015-05-11 Id=2741    bildes...

Pirmais RPIVA absolventu audzēkņu koncerts

2015. gada 11. aprīlī RPIVA notika pirmais absolventu audzēkņu koncerts, kurā piedalījās vairāk kā 10 kolektīvi no dažādām Latvijas mūzikas un vispārizglītojošajām skolām.
RPIVA, tāpat kā bakalaura studiju programmai Mūzikas skolotājs, 2014./2015. gads ir 20 gadu darba jubilejas gads. Mēs lepojamies, ka šajā laikā izglītību ieguvuši gandrīz seši simti mūzikas skolotāju dažādās specializācijās, kuri strādā Latvijas izglītības iestādēs, aktīvi piedalās gan savas skolas un pilsētas, gan novada kultūras dzīvē! Daudzi no viņiem ir ne tikai teicami mūzikas stundu, instrumentspēles vai solo dziedāšanas skolotāji, bet arī koru un orķestru diriģenti, instrumentālo vai vokālo ansambļu dibinātāji un vadītāji, viņu vadītie kolektīvi regulāri piedalās konkursos un skatēs, gūstot atzīstamus rezultātus. Daudzi ir kļuvuši par pirmskolu un skolu dirketoriem, direktoru vietniekiem, mūzikas skolu nodaļu un metodisko komisiju vadītājiem!
 Ievietots: 2015-05-11 Id=2739    bildes...

RPIVA Bauskas filiālē konference „Pedagogs un bērns izglītības sistēmā”

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Bauskas filiāle sadarbībā ar Bauskas 2. vidusskolu un Bauskas novada izglītības nodaļu 2015. gada 30. aprīlī organizēja lietišķo konference „Pedagogs un bērns izglītības sistēmā”. Šis bija pirmais vērienīgais kopprojekts, kura īstenošanā iesaistījās akadēmijas sadarbības parteri. Pasākumu atklāja Bauskas novada pašvaldības vadītājs R. Ābelnieks un novēlēja  nākotnē turpināt un  attīstīt iesākto sadarbību. Bauskas novada izglītības nodaļas vadītāja M. Bauvare bija iepriecināta, jo tik plaši pārstāvēta pedagoģijas zinātnieku un praktiķu  pieejamība novada izglītības darbiniekiem tiek organizēta pirmoreiz. Bauskas 2. vidusskolas direktore V. Grigorjeva uzsvēra veselīgas  sabiedrības nozīmi Latvijas attīstības kontekstā. RPIVA rektores p. i. D. Voita uzstājās ar referātu par veselīga dzīvesveida vērtību sistēmas veidošanu bērnā un jaunietī. Izvēlētais konferences virziens – veselīgas sabiedrības veidošana izglītības procesa kontekstā tika balstīts uz Bauskas novada izglītības nodaļas noteiktajiem 2014./2015. mācību gada aktuālajiem virzieniem...
 Ievietots: 2015-05-10 Id=2740    bildes...   lasīt vairāk...

RPIVA rektores p. i. D. Voita tika uzaicināta piedalīties Šauļu Universitātes starptautiskā konferencē “Sociālā labklājība un starpdisciplinārā pieeja”

RPIVA rektores p. i. D. Voita tika uzaicināta uzstāties plenārsēdē starptautiskā konferencē “Sociālā labklājība un starpdisciplinārā pieeja” un darboties konferences zinātniskajā komitejā, kuru organizēja Šauļu Universitāte. Konferences laikā notika sarunas par RPIVA un Šauļu Universitātes sadarbības iespējām kopīgu studiju programmu un starptautisku projektu veidošanu, kā arī ar citām augstskolām no Lietuvas, Itālijas un Ukrainas.
 Ievietots: 2015-05-06 Id=2738    bildes...

RPIVA Izglītības prorektore G. Svence un Sabiedrisko attiecību un informācijas daļas vadītāja L. Āzena piedalījās Diskusijā/kontaktbiržā

Latvijas Augstskolu un koledžu mūžizglītības asociācija (LAKMA) kopā ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"" Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta "Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem" 27. aprīlī RTU organizēja Diskusiju/kontaktbiržu, kurā tika aicināti piedalīties un dalīties pieredzē augstskolu pārstāvjus, kuru darba ikdiena saistīta ar trešo valstu studentiem. RPIVA pārstāvēja Izglītības prorektore G. Svence un Sabiedrisko attiecību un informācijas daļas vadītāja L. Āzena.
Diskusijas/kontaktbiržas galvenā tēma bija kā veidot kopējo dialogu starp augstskolu pedagoģisko un administratīvo personālu, trešo valstu valstspiederīgajiem – augstskolu studentiem un speciālistiem/konsultantiem.
 Ievietots: 2015-05-05 Id=2735    bildes...

RPIVA profesore Rita Spalva būs XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku Goda virsvadītāja

Ar XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku Mākslinieciskās padomes lēmumu RPIVA profesore Rita Spalva ir apstiprināta par šo svētku Goda virsvadītāju. Apsveicam!
 Ievietots: 2015-04-24 Id=2734    lasīt vairāk...

XVIII SAULKRASTI JAZZ 2015

XVIII Festivāls Saulkrasti Jazz 2015 jau 18. gadu rīko vasaras nometni jauniešiem, kuri vēlas papildināt savas prasmes instrumenta spēlē pie pedagogiem no dažādām pasaules valstīm.
Saulkrastos no 20. jūlija līdz 26. jūlijam notiks meistarklases – vokāls, pūšaminstrumenti, ģitāra, bass ģitāra, klavieres, bungu komplekts, sitaminstrumenti (perkusijas) pie pedagogiem no Holandes.​
 Ievietots: 2015-03-30 Id=2704    lasīt vairāk...
 

2015. gada 1. martā ir uzsākta projekta Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta apstiprinātā pētniecības projekta Nr. NFI/R/2014/053 "Latvian language in monolingual and bilingual aquisitions: tools, theories and applications" ("Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas un lietojums") LAMBA īstenošana. Projekta iesniedzējs: Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija. Projekta partneri: UiT The Arctic University of Norway, UiO University of Oslo, LU aģentūra "Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts", LU Humanitāro zinātņu fakultāte.
 Ievietots: 2015-03-25 Id=2700

15. studiju nedēļa

Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv