(LV)  English  Latvian

Uzņemšana no 6. jūlija līdz 14. augustam

 Ievietots: 2015-06-26 Id=2790

Lai zināšanas tiktu sagremotas, tās jāapēd ar apetīti!

Par studijām RPIVA 'Komercdarbības un uzņēmuma vadības" programmā stāsta tās studenti un absolventi LNT kanāla raidījumā "Veiksmīgs Uzņēmējs".
 Ievietots: 2015-06-03 Id=2767    video...

RPIVA atzīta par Investoru izcilībā!

Lielbritānijas kvalitātes vērtētāju organizācija atzina RPIVA par Investoru izcilībā. Investors in Excellence sertifikāta pasniegšana notiks vasaras beigās.
Irina Degtjarjova, RPIVA kvalitātes vadītāja: “Ceļš uz Investoru izcilībā sākās pirms vairākiem gadiem. 2013. gadā tika parakstīta vienošanās ar Lielbritānijas kvalitātes vērtētāju organizācijas Midlands Excellence pārstāvniecību Latvijā SIA Latvia Excellence un izteikta apņemšanās divu gadu laikā apliecināt atbilstību Investors in Excellence standarta prasībām. Investors in Excellence sertifikāts ir apliecinājums RPIVA darbinieku veiksmīgam kopdarbam, spējai pārņemt labāko pieredzi un nepārtraukti pilnveidoties. Šis ir arī apliecinājums tam, ka Latvijas pedagogiem, skolu un komercuzņēmumu vadītājiem, psihologiem, personāla un biroja vadītājiem ir vieta izcilai izglītības iegūšanai – studēt gribētājus RPIVA sagaida ļoti atsaucīgs personāls, mūsdienīgs studiju saturs un metodes, sakopta vide un nebeidzamas attīstības iespējas.”
2011. gadā RPIVA bija viena no Latvijas Kvalitātes biedrības dibinātājām un šobrīd ir otra augstskola Latvijā, kas saņem Investors in Excellence sertifikātu. Kvalitātes standarta atkārtota sertifikācija notiek reizi divos gados – tas nodrošina organizācijas nepārtrauktu pilnveidošanos un izcilības statusa uzticamību.
 Ievietots: 2015-06-29 Id=2791

RPIVA veidos biznesa akseleratoru

2015. gada 16. jūnijā RPIVA vadība tikās ar Madonas novada domes priekšsēdētāju Andreju Ceļapīteru un Uzņēmējdarbības atbalsta un attīstības nodaļas darbiniekiem. Panākta vienošanās uzsākt Madonā kopīgu projektu ar mērķi stiprināt uzņēmējdarbību reģionā, atbalstīt uzņēmējus, attīstīt RPIVA uzņēmējdarbības studiju programmas un uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Jaunās telpās notiks biznesa ideju ģenerēšana, katram uzņēmējam būs iespēja strādāt kopā ar nozaru ekspertiem – attīstīt idejas un izvēlēties piemērotākus biznesa lēmumus. Labāko ideju autoriem būs iespēja piedalīties konkursos un iegūt finansiālu atbalstu Latvijā un ārzemēs.
 Ievietots: 2015-06-19 Id=2786

Profesionāli un atsaucīgi pasniedzēji, plašas prakses iespējas un ērts studiju grafiks – tāda ir RPIVA "Personāla vadības" programma!

Profesionālas bakalaura studiju programmas ‘’Personāla vadība’’ 4. kursa studenti vasaras sesijā veiksmīgi aizstāvēja kvalifikācijas praksi, un ir gatavi rudenī aizstāvēt savus bakalaura darbus. Ko par studijām RPIVA un, kāpēc studēt personāla vadību RPIVA, saka paši studenti. Profesionālākie un atsaucīgākie pasniedzēji ir sastopami tikai RPIVA, arī viņu kompetence pārsniedza gaidīto. Studējot RPIVA necieta ģimene, jo studijas tiek organizētas darba dienu vakaros – otrdienās un ceturtdienās. Studijas ir viegli apvienot ar pilnas slodzes darbu. Pasniedzēji ir pretimnākoši, saprotoši un lekcijas ir ļoti interesantas un noderīgas.
RPIVA studiju process veicina pozitīvu domāšanu, kā arī rada vēlmi izaugt par konkurētspējīgiem speciālistiem. Studiju laikā ir iespējams iziet piecas prakses dažādos uzņēmumos, tā ir vienreizēja iespēja salīdzināt lekcijās dzirdēto ar realitāti uzņēmumos. Studiju programma sniedz noderīgas zināšanas un ir ļoti interesanta.
 Ievietots: 2015-06-17 Id=2784

RPIVA rektore Daina Voita tiekas ar Beijing Sport University pārstāvjiem

RPIVA rektore Daina Voita 18. jūnijā tikās ar Beijing Sport University pārstāvjiem. Tikšanās laikā tika parakstīts līgums par turpmāko sadarbību. Beijing Sport University pārstāvji uzaicināja rektori Dainu Voitu uz Ķīnu un ir gatavi sniegt finansiālu atbalstu šim braucienam.
 Ievietots: 2015-06-19 Id=2788    bildes...

Jauns pavērsiens sadarbībā ar Lietuvas Edukoloģijas universitāti

RPIVA rektore Daina Voita tikās ar Lietuvas Edukoloģijas universitātes vadību. Panākta vienošanās par kopīgu attīstības projektu izstrādi ar mērķi Baltijas reģionā stiprināt pedagogu izglītību un pētniecību. Tika apspriestas kopīgas sadarbības iespējas arī kvalitātes un personāla vadībā.
 Ievietots: 2015-06-19 Id=2787

Sveicam Dr. biol. Dainu Voitu ar apstiprināšanu RPIVA rektora amatā!

 

 Ievietots: 2015-06-17 Id=2783

RPIVA Bērna valodas pētījumu centrs prezentē zinātnisko rakstu krājumu „Bērnu valoda Latvijā 21. gadsimtā”

9. jūnijā atvērām RPIVA Bērna valodas pētījumu centra zinātnisko rakstu krājumu „Bērnu valoda Latvijā 21. gadsimtā”. Rakstu autori Zenta Anspoka, Aigars Atvars, Dace Bērziņa, Inese Freiberga, Viktorija Kuzina, Dace Markus, Rasma Purmale, Jēkabs Raipulis, Egīls Skudra, Inga Stangaine, Ilze Stikāne, Agrita Tauriņa, Ingēra Tomme – Jukēvica, Sarmīte Tūbele, Olga Ureka, Vladislava Uršuļska un Anna Vulāne zinātnisko redaktoru D. Markus un A. Vulānes vadībā radījuši apjomīgu izdevumu. Krājums sagatavots Valsts pētījumu programmā ”Letonika” un RPIVA zinātnisko grantu projektā „Bērnu valoda 21. gs. Latvijā I un II daļa” un publicēts izdevniecībā „Zinātne”. Recenzentes Monika Mihališina (Polija), Regīna Kvašīte (Lietuva), Elita Stikute (Latvija). Krājums atbilst RPIVA Attīstības plāna 2014.–2020. gadam” 3. sadaļai: „Paplašināt dalību nacionāla līmeņa pētījumos, izceļot RPIVA zinātnisko pētījumu unikalitāti un novitātes, veikt starpdisciplināros pētījumus.” Redaktores A. Legzdiņa un S. Čeirane, angļu valodas teksta redaktore I.Berga, māksliniece A. Andžāne.
 Ievietots: 2015-06-15 Id=2782    bildes...

Izlokšņu bagātību publicējums

Nacionālās bibliotēkas stiklotajā 11. stāvā 8. jūnijā skanēja izlokšņu teksti un dziedājumi. Tika prezentēts Ivetas Mielavas, Lidijas Leikumas un Ilmāra Meža lolojums - latviešu valodas izlokšņu paraugu ieraksti un apraksti  „Viena zema, vieni ļaudis, nav vienāda valodiņa” izdevuma  „Mantojums”  sērijā. Komplektā iekļauti arī Daces Markus ierakstītie sešu malēniešu  runas fragmenti. Šis izdevums ir latviešu valodas bagātības apliecinājums un veltījums latviešu valodas vēstures un novadu runas pētniecei profesorei Martai Rudzītei. Pasākumā tika suminātas arī t.s. Rudzītes meitenes - bijušās  studentes, kas profesores vadībā veidojušas savus pētījumus dialektoloģijā, starp viņām arī Dace Markus un Zenta Anspoka.
Foto (no kreisās) LU Humanitāro zinātņu fakultātes dekāne Ilze Rūmniece, RPIVA profesore Dace Markus, LU profesore Lidija Leikuma, RPIVA profesore Zenta Anspoka.
 Ievietots: 2015-06-09 Id=2777

D. Markus referāts „Bērnu valoda: krāsu uztvere un adjektīvu lietojums” Liepājas Universitātes XII starptautiskajā zinātniskajā konferencē par valodas apguvi!

5. jūnijā Liepājas Universitātes XII starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Valodu apguve: problēmas un perspektīva” RPIVA Bērna valodas pētījumu centru (Bvpc) pārstāvēja Dace Markus, Santa Daume un Ilona Bukša ar referātu „Bērnu valoda: krāsu uztvere un adjektīvu lietojums”. Zīmīgi, ka šo prezentāciju klausīties ieradās ne tikai konferences dalībnieki, bet arī Liepājas Universitātes studenti. Konferencē piedalījās pārstāvji no 4 valstīm, pieredzes apmaiņa un diskusijas noritēja divās sekcijās: 1. Valodu apguve starppriekšmetu kontekstā. 2. Lingvodidaktikas pētniecības aspekti skolā un augstskolā. Zinātniskajā redkolēģijas kolēģijā RPIVA pārstāvēja profesore Zenta Anspoka un Bvpc vadītāja Anna Vulāne. Konferences foto pirmā no kreisās profesore Linda Lauze (Liepājas Universitāte), Dace Markus, profesore Sanita Lazdiņa (Rēzeknes Augstskola).
 Ievietots: 2015-06-09 Id=2776

Apsveicam mūsu kolēģi Zigmundu Žukovski ar pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanu mūzikas pedagoģijas apakšnozarē!

2015. gada 28. maijā  Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē Zigmunds Žukovskis izcili aizstāvēja promocijas darbu Studentu sonorās domāšanas attīstība ģitārspēles studiju procesā. Darba vadītāja – RPIVA Dr. paed. profesore Māra Marnauza.
 Ievietots: 2015-06-08 Id=2775

XVIII SAULKRASTI JAZZ 2015

XVIII Festivāls Saulkrasti Jazz 2015 jau 18. gadu rīko vasaras nometni jauniešiem, kuri vēlas papildināt savas prasmes instrumenta spēlē pie pedagogiem no dažādām pasaules valstīm.
Saulkrastos no 20. jūlija līdz 26. jūlijam notiks meistarklases – vokāls, pūšaminstrumenti, ģitāra, bass ģitāra, klavieres, bungu komplekts, sitaminstrumenti (perkusijas) pie pedagogiem no Holandes.​
 Ievietots: 2015-03-30 Id=2704    lasīt vairāk...

Brīvdienas

Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv