joachims.cubriks@rpiva.lv
(LV)  English  Latvian
 

Reģistrējies dalībai RPIVA 20 gadu jubilejas pasākumā līdz 15. septembrim!

Šogad RPIVA svin 20 gadu jubileju un lepojas ar saviem 20 000 absolventiem – skolotājiem, skolu vadītājiem, psihologiem, uzņēmumu vadītājiem un uzņēmējiem visā Latvijā.
20 gadu jubilejas pasākumi 17. oktobrī:
  • plkst. 13.00 svinīgā Senāta sēde Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, Aktu zālē
  • plkst. 19.00 svinīgais koncerts Rīgas Latviešu biedrības nama Rīgā, Merķeļa iela 13, Lielajā zālē.
Dalības maksa EUR 5,00 vienam dalībniekam. Ielūgumus var iegādāties RPIVA Rīgā 100. kab. un filiālēs. Sīkāku informāciju var saņemt: RPIVA, Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 100. kab., rakstot uz e-pastu rpiva@rpiva.lv vai pa tālruni 67808010
 Ievietots: 2014-05-20 Id=2400 pieteikties...

RPIVA organizē kursus "Pedagoģiskās darbības pamati" (B prog.)

RPIVA aicina interesentus pieteikties profesionālās pilnveides izglītības programmā „Pedagoģiskās darbības pamati’’ (B prog.), 72 stundas. Mērķauditorija – pedagogi, kuriem ir augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā nozarē un interešu izglītības pedagogi. Programmas mērķis – nodrošināt kursu dalībnieku pedagoģiskās kompetences pilnveidi. Kursu ilgums 72 stundas (9 nodarbību dienas): 26.09.-21.11. (piektdienas). Kursi notiek RPIVA telpās, Rīgā (Imantas 7. līnija 1) piektdienās laikā no plkst. 10.00 līdz 17.00. Maksa par kursiem EUR 281.00 (2014./2015. st. g.). Pieteikšanās kursiem RPIVA mājas lapā elektroniski.
 Ievietots: 2014-09-17 Id=2502 pieteikties...

RPIVA organizē kursus "Pedagoģijā" (B prog.)

RPIVA aicina strādājošus vispārizglītojošo skolu vai profesionālo izglītības iestāžu skolotājus vai prakšu vadītājus pieteikties profesionālās pilnveides izglītības programmā „Pedagoģijā’’ (pedagoģiskā procesa organizēšanas jautājumi). Mērķauditorija – pedagogi vai prakšu vadītāji, kuriem ir augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība atbilstošā nozarē, kuri strādā profesionālas izglītības iestādēs vai ir prakšu vadītāji profesionālās izglītības iestādēs un uzņēmumos, kas īsteno praktiskās mācības vai kvalifikācijas prakses un ir atbalstīti no darba devēju puses, īstenojot darba vidē balstītas mācības. Programmas mērķis – nodrošināt kursu dalībnieku pedagoģiskās kompetences pilnveidi. Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkumu „Mācību pakalpojumi projekta „Pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas nodrošināšana, paplašinot pedagoģiskās kompetences un pedagogu noslodzes iespējas, iegūstot papildu kvalifikāciju B programmās” ietvaros” (identifikācijas Nr. IZM 2014/33/B) nolikuma 9.3. punktu nolēma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 1. daļā „B programmas „Pedagoģija” īstenošana” piešķirt Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijai. Kursu ilgums 80 stundas (6 nodarbību dienas). Kursi notiek RPIVA telpās Rīgā. Kursu beidzēji saņem RPIVA sertifikātu. Pieteikšanās kursiem notiek RPIVA mājas lapā elektroniski, kursu uzsākšanas laiks oktobra mēnesis.
 Ievietots: 2014-06-17 Id=2435 pieteikties...
Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA rektore piedalās studenšu korporācijas Spīdola literārajā vakarā

2014. gada 16. septembrī rektore D. Markus uzstājās ar referātu „Valodas un kultūrvēstures pētījumi mūsdienās” studenšu korporācijas Spīdola literārajā vakarā. Viņa iepazīstināja ar jauno „Latviešu valodas gramatiku”, Valsts valodas komisijas organizēto rakstu krājumu „Latviešu valoda” un zinātnisko rakstu krājumu „Kultūrvēstures avoti un Alūksnes novads”, kura jau atkārtoto izdošanu finansējusi Alūksnes novada pašvaldība.
 Ievietots: 2014-09-17 Id=2501
Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA rektore piedalās starptautiskajā simpozijā "Perspectives on Spatial Cognition"

12. septembrī rektore D. Markus piedalījās 10. starptautiskajā simpozijā "Perspectives on Spatial Cognition" un uzstājās biedrībā "Zemgales Lāčplēsis" ar prezentāciju par RPIVA un LZA kopīgi veiktajiem kultūrvēsturiskajiem pētījumiem.
 Ievietots: 2014-09-16 Id=2500

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija sagaida 20 gadu jubileju ar labiem uzņemšanas rezultātiem

12. septembrī RPIVA aprit 20 gadi, kopš tā sākusi savu darbību.
Jubilejas gadu RPIVA iesāk ļoti veiksmīgi, jo studijas akadēmijā izvēlējušies vairāk studentu nekā pagājušajā gadā. Svētku video uzrunā RPIVA rektore profesore Dace Markus teica: "Sagaidām jubileju ar labi padarīta darba izjūtu. Akadēmijai, kas dibināta tikai 1994. gadā 20 gadi nozīmē stabilitāti. Tomēr stabilitāti mūsu mainīgajā pasaulē var iegūt tikai attīstoties un nezaudējot kvalitāti. Vai tas ir viegli? Noteikti – nē! Tādēļ paldies mums pašiem par rūpīgu darbu un visiem labajiem cilvēkiem par atbalstu!"
 Ievietots: 2014-09-12 Id=2498    video...

Paplašini savu redzesloku!

RPIVA docētāji tiek aicināti pieteikties LLP/ERASMUS 2014./2015. st. gada docētāju mobilitātes stipendijai. LLP/ERASMUS mobilitātes programmas ietvaros docētājiem ir iespēja lasīt lekcijas, iegūt jaunu pieredzi kādā no RPIVA LLP/ERASMUS sadarbības augstskolām 24 Eiropas valstīs. Pieteikties var gan RPIVA pamatdarbā, gan blakusdarbā strādājošie docētāji. Pieteikšanās līdz 15.10.2014., iesniedzot pieteikuma anketu (lejupielādēt šeit) Starptautisko sakaru speciālistei (102. kab.).
RPIVA starptautisko sakaru speciāliste Evija Sprodzēna
Tālr. 67808032, e-pasts: international@rpiva.lv
 Ievietots: 2014-09-11 Id=2497

RPIVA viesojas vieslektore no Stambulas Kultūras Universitātes Turcijā

No 9. līdz 13. septembrim RPIVA viesojas Stambulas Kultūras Universitātes (İstanbul Kültür University) Turcijā Izglītības fakultātes dekāna vietniece, Izglītības doktore Özge Hacıfazlıoğlu. Vieslektore pasniegs atvērtās lekcijas par Sociālo Kapitālu, izglītības iestāžu vadības lomu sociālā kapitāla veidošanā, kā arī līderību izglītībā, daloties gan ar dažādu pētījumu rezultātiem, gan ar savu pieredzi. Lekcijas notiks piektdien, 12. septembrī, 217. telpā, sākums plkst. 12:20 un sestdien, 13. septembrī, 305. telpā, sākums plkst. 10:40. Visi interesenti laipni aicināti!
 Ievietots: 2014-09-11 Id=2496

DAMA network 2014 aicina studentus

Nordplus Higher Education 2014 ietvaros projekta „DAMA network 2014” rudens darbnīca notiks Visbijā (Zviedrija), Upsalas Universitātē no 3.-9. novembrim.
Laipni aicināti piedalīties bakalaura  un maģistra studiju programmu studenti.
Pieteikšanās līdz 1. oktobrim, nosūtot motivācijas vēstuli un CV „DAMA network 2014” organizatoriem.
Vairāk informācijas ASSD, 102. kab. vai meklēt šeit: http://medialappi.net/dama/dama16/
 Ievietots: 2014-09-10 Id=2493    lasīt vairāk...

Informatīvi semināri studentiem par kopīgu studiju programmu iespējām

2014. gada 22., 23. septembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina Latvijas studentus un citus interesentus uz informatīviem semināriem par kopīgo studiju programmu iespējām studentiem Eiropas Savienības Erasmus Mundus/Erasmus+ programmu ietvaros – kopīgās maģistrantūras programmas un kopīgās doktorantūras programmas.
Identiski semināri tiks organizēti divas dienas pēc kārtas, lai varētu piedalīties maksimāli daudz interesentu. Abi semināri norisināsies VIAA telpās – Rīgā, Vaļņu ielā 1, 4. stāva zālē.
Dalībai seminārā lūgums reģistrēties līdz 15. septembrim:
  • seminārs pirmdien, 2014. gada 22. septembrī plkst. 16:00;
  • seminārs otrdien, 2014. gada 23. septembrī plkst. 16:00.
Reģistrēšanās – VIAA mājas lapā: http://viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/erasmus_plus/erasmus_plus_jaunumi/?text_id=24254. Pēc reģistrācijas slēgšanas dalībniekiem tiks nosūtīts apstiprinājums dalībai seminārā. Semināra plānotais ilgums – 1h. Papildu informācija: Antra Meņģele, e-pasts: antra.mengele@viaa.gov.lv.
 Ievietots: 2014-09-10 Id=2492    lasīt vairāk...
Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA pieprasītākās studijas pirmsskolas un sākumskolas pedagoģijā!

2014. gada septembrī mūs atkal iepriecina liels studentu pieplūdums pirmsskolas un sākumskolas pedagoģijas studijās. Pirmajā studiju sestdienā pirmā kursa nepilna laika studenti piepildīja auditoriju līdz pēdējai iespējai, tika izsniegtas studentu apliecības un notika pirmās lekcijas. Veiksmīgas studijas!
 Ievietots: 2014-09-08 Id=2490

1. septembrī RPIVA notika tradicionālie "Gudrības ābola" svētki

RPIVA jauno mācību gadu uzsāk ar tradicionālu pasākumu - "Gudrības ābola" svētkiem, kuru laikā jaunie studenti tika iepazīstināti ar akadēmijas vadību, Studentu parlamentu un nodeva zvērestu.
Pasākuma norisi var noskatīties: http://www.youtube.com/rpivalv
 Ievietots: 2014-09-03 Id=2488    video...   bildes...

Psiholoģijas dienas Latvijā - RPIVA psiholoģijas docētāji aicina pieteikties uz bezmaksas semināriem

Internet vietnē www.psihologijasdienas.lv/ atradīsiet iespēju apmeklēt bezmaksas pasākumus psiholoģijā, ko organizē Latvijas Skolu psihologu asociācija, Latvijas Klīnisko psihologu asociācija, Latvijas Veselības psihologu asociācija, Latvijas Psihologu biedrība u. c. Kopā ar RPIVA pasniedzējiem (V. Perepjolkinu, G. Svenci, A. Dudkinu, A. Plaudi) jums ir iespēja pieteikties uz psiholoģijā aktuālu tematu izzināšanas pasākumiem gan RPIVA, gan visā Latvijā.
 Ievietots: 2014-09-03 Id=2483    lasīt vairāk...

RPIVA Pētniecības un inovācijas padomes sēdē notiek diskusija par augstākās izglītības finansēšanu  zinātnes strukturālo reformu kontekstā

2014. gada 29. augustā notika pirmā  Pētniecības un inovācijas padomes sēde.  Izglītības un zinātnes ministriju pārstāvēja  Pasaules Bankas projekta koordinatore Laura Treimane iepazīstinot ar augstākās izglītības finansēšanu  zinātnes strukturālo reformu kontekstā. Tika uzsvērts, ka zinātnes reforma tiek īstenota ar mērķi zinātniskajām institūcijām būt spējīgām kvalificēties un saņemt papildus finansējumu no Eiropas struktūrfondiem.
Latvijas zinātnes strukturālās reformās līdz 2015.gada 1.jūlijam jāievēro zinātnisko institūciju neatkarības principu un tā 4 galvenos virzienus:
  • Zinātnisko institūciju iniciētās reformas;
  • Normatīvā regulējuma un pārvaldības uzlabošana zinātnes nozarē;
  • Atbalsta pasākumi zinātnisko institūciju iniciētajām reformām, t.sk. zinātniskās ekselences attīstībai, resursu konsolidācijai un institūciju stiprināšanai;
  • Zinātniskās darbības monitorings, kas ir daļa no zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas (ZTAI) pamatnostādnēs ietvertās Viedās specializācijas stratēģijas  īstenošanas mērķu sasniegšanas uzraudzības sistēmas.
Lauras Treimanes ziņojums izraisīja spraigas diskusijas sēdes dalībnieku vidū.
Pētījumu un inovācijas daļas vadītāja Aija Kļaviņa informēja par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas inovāciju, attīstības  un zinātnes darba plānu 2014./2015., kā arī izteica ierosinājumus un aicinājumus kolēģiem. Starptautisko sakaru daļas vadītāja Maira Kocēna iepazīstināja ar izmaiņām, iespējām un prasībām Erasmus plus programmā.
 Ievietots: 2014-09-02 Id=2482

ERASMUS+ mobilitāte uz trešajām valstīm

Sākot no 2015./2016. akadēmiskā gada tiks uzsākta studentu un pasniedzēju mācību mobilitātes īstenošana starp Erasmus+ programmas valstīm un trešajām valstīm. Plānots, ka pirmais konkurss projektu pieteikumu iesniegšanai šajā aktivitātē tiks izsludināts 2014. gada rudenī.
Eiropas Komisijas mājas lapā ir pieejams starpinstitucionālā līguma, kas slēdzams starp Erasmus+ programmas valsts un partnervalsts augstākās izglītības iestādēm, paraugs: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/2014/20140715-iia_en.htm. Ir noteikts, ka augstākās izglītības iestādēm jāizmanto šī veidlapa, slēdzot līgumus ar partnervalstu augstskolām mobilitātes īstenošanai Erasmus+ programmas ietvaros.
Eiropas Komisijas mājas lapā atrodama arī vispusīga informācija par dokumentiem, kas nosaka Erasmus+ programmas ietvaru mobilitātei augstākās izglītības sektorā, pieejamas saites uz atbilstošajiem dokumentiem un dokumentu paraugiem: http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm#inter-institutional_agreements.
Aicinu padomāt par sadarbības iespējamā ar trešo valstu partneriem Erasmus+ programmas ietvaros, tādējādi paplašinot akadēmijas starptautiskās sadarbības iespējas!
Lūdzu nāciet uz Attīstības un starptautisko sakaru daļu, runāsim un domāsim par iespējām, 102. kab., tel. 67860668.
 Ievietots: 2014-09-01 Id=2481
Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA studenti un docētāji atgriežas no starptautiskas Erasmus nometnes Vācijā

8 RPIVA studenti un 2 docētāji pirms nedēļas atgriezās no starptautiskas Erasmus un DAAD atbalstītas kreativitātes nometnes Vācijā Bavārijas pilsētiņā Trouclingenā. Nometnē piedalījās 8 valstu (Vācija, Latvija, Polija, Lielbritānija, Kīna, Spānija, Indija, Čehija) 43 studenti. Kreativitātei biznesa vadībā, inženierzinātnēs, pedagoģijā un psiholoģijā veltītajā apmācībā studenti apguva kreativitāti un inovāciju idejas teorētiski un praktiski, izstrādājot vairākus projektus starptautiskās komandās. Mūsu akadēmiju izcili pārstāvēja Organizāciju vadības maģistra studiju programmas  studentes Laura un Andija, Psiholoģijas bakalaura studiju programmas studentes Laima, Antra un Linda, Komercdarbības un uzņēmuma vadības studiju programmas students Aleksandrs, Pirmsskolas skolotāju programmu- Marta un Agate. Mūsu studenti izcēlās ar prasmi strādāt komandā, ar izcilu prezentācijas prasmi, drosmi un uzdrīkstēšanos. Paldies arī profesorei Gunai Svencei par projekta koordinēšanu Latvijā un izcilām nodarbībām, kā arī docentei Egitai Gritānei par biznesa kreativitātes lekcijām. Mūsu docētāju darbs ir novērtēts ar visaugstākajām atzīmēm studentu aptaujās.
 Ievietots: 2014-08-28 Id=2477

Apsveicam RPIVA doktorantes – mērķstipendijas konkursa uzvarētājas!

Noslēdzies 28.07.2014. izsludinātais konkurss RPIVA īstenotā ESF projekta „Atbalsts studijām Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas doktora studiju programmā „Pedagoģija””” (Nr. 2011/0046/1DP/1.1.2.1.2/11/IPIA/VIAA/009) ietvaros par mērķstipendijas piešķiršanu RPIVA doktora studiju programmā „Pedagoģija” studējošajiem doktorantiem.
26.08.2014. RPIVA Mērķstipendijas piešķiršanas komisija sēdē izvērtēja konkursam iesniegtos doktorantu promocijas darbus un pieprasītos dokumentus.  Pēc atbildīgas visu iesniegto dokumentu un doktorantu zinātniskās darbības izvērtēšanas komisija  nolēma piešķirt mērķstipendiju RPIVA doktora studiju programmā „Pedagoģija” doktorantēm – zinātniskā grāda pretendentēm – Lienei Batņai un Antrai Randohai.
Vēlam veiksmi doktorantēm turpmākajā darbībā un doktora zinātniskā grāda iegūšanā!
Attīstības un starptautisko sakaru daļa
 Ievietots: 2014-08-28 Id=2476
Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA piedalās Japānas valdības projektā

2014. gada 21. augustā RPIVA viesojās profesors Tsutomu Horiuchi (Japāna). Japānas valdības finansētā projekta ietvaros norit salīdzinošs pētījums par skolotāju sagatavošanu ASV, Somijā, Latvijā, Krievijā, Taizemē, Anglijā, Vācijā, Dienvidkorejā, Japānā un Francijā. Latviju projektā pārstāv RPIVA. Projekta ilgums trīs gadi.
 Ievietots: 2014-08-25 Id=2472

RPIVA rektore piedalījās starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Baltijas ceļš un totalitārisma sabrukums: Eiropas kopīgās atmiņas un politiskās iedvesmas avots"

21.-22. augustam Rīgā notika starptautiska zinātniska konference "Baltijas ceļš un totalitārisma sabrukums: Eiropas kopīgās atmiņas un politiskās iedvesmas avots". Tas bija veltījums Baltijas ceļa 25. gadskārtai, notikumam, kad 2 miljoni Baltijas iedzīvotāju sadevās rokās vienoti par valstu brīvības ideju. Zinātniski pamatotas uzstāšanās un diskusijas ar nepārspīlētu, tomēr emocionālu pieskaņu atgādināja ne tikai notikumus, kas kļuvuši par vēsturisku simbolu, bet arī Eiropas kopīgās atmiņas nozīmīgumu, kas ir politiskas iedvesmas avots tautām, kuras cīnās pret nedemokrātiskiem režīmiem. Zinātnieki un politiķi no ASV, Bulgārijas, Francijas, Igaunijas, Krievijas, Lietuvas, Polijas, Spānijas, Šveices, Ukrainas, Vācijas, Zviedrijas un Latvijas stāstīja par pētījumiem un dalījās politiskajā pieredzē. Otrajā konferences dienā uzstājās arī leģendārais Krimas tatāru patiesības nesējs Ukrainas parlamenta deputāts, bijušais Krimas tatāru tautas padomes Medžlisa priekšsēdētājs Mustafa Džemiļevs, kurš vairākkārt izcietis pazemojumus un ieslodzījumu vietās, kas nav svešas arī represētajiem no Latvijas. Viņa stāstījums bija mierīgs, bet fakti par Krimā notiekošo – stindzinoši. Konferences dalībniekiem bija iespēja aplūkot arī Stūra mājas 4. un 6. stāvā izvietotās ekspozīcijas: gan vienkāršus priekšmetus, kas bijuši līdzi izsūtījumā vai piederējuši ieslodzītajiem, gan ieslodzījuma vietās tapušus zīmējumus, dokumentus, ukraiņa N. Kadana šķīvju izstādi ar nosaukumu "Procedūru kabinets", kas atgādina par spīdzināšanas metodēm, maizes kukulīti, kas cepts no bēgļu gaitās līdzpaņemtu maizes garozu ierauga, ko Maija Irbēns Gilbet joprojām izmanto ASV u.c. Stūra mājas pagalmā virs galvām plīvoja Valsts karogs un pēc piemiņas brīža dalībnieki nolika svecītes pie sienā izvietotās piemiņas zīmes. Konference atgādināja par kopību, par atbalsta nepieciešamību tiem, kuriem pašlaik visgrūtāk, pretojoties totalitārisma uzbrukumiem.
 Ievietots: 2014-08-25 Id=2471    bildes...

Starptautiska starpnozaru konference psiholoģijā, psihofizioloģijā, pedagoģijā, mākslā

Aicinu pieteikties interesentus konferencei "Dzīves koncepta biopsiholoģiskie faktori izglītībai un veselībai’’ š. g. 24.–26. oktobrī Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā! Interesanti un inovatīvi referāti un darbsemināri psiholoģijā, medicīnā, pedagoģijā, psihofizioloģijā. Referenti un darbsemināru vadītāji no Vācijas, Lielbritānijas, Slovākijas, Austrijas, Latvijas, Lietuvas, Indonēzijas u. c. Pieteikšanās konferencei līdz 1. oktobrim RPIVA mājas lapā. Vairāk informācijas skat. lasīt vairāk...
 Ievietots: 2014-06-25 Id=2440 pieteikties...   lasīt vairāk...

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija uzsāk īstenot NORDPLUS projektu!

RPIVA PPZPI Kreativitātes pētījumu centra pētnieki un Skolas pedagoģijas katedras docētāji ir ieguvuši Nordplus finansējumu projekta Radošas skolas kultūra: radošuma sekmēšana starpnozaru sadarbībā (Projekta Nr: NPHZ-2013/10110) īstenošanai no 2013. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 31. augustam.
 Ievietots: 2013-10-10 Id=2110    lasīt vairāk...

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” atklāto konkursu

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” atklāto konkursu.
Latvijas augstākās izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā, var pieteikties finansējuma saņemšanai, lai:
  • uzaicinātu Šveices pētniekus atsevišķu lekciju vai lekciju kursu pasniegšanai,
  • veicinātu pieredzes apmaiņu augstākajā izglītībā vai zinātniskajā darbībā.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2014. gada 31. decembris vai līdz brīdim, kad ir izlietots grantu shēmas ietvaros pieejamais finansējums.
Šveices pētnieks var uzturēties Latvijā no piecām dienām līdz diviem mēnešiem. Līdz 2015. gadam Latvijai piešķirts CHF 528 411 (300 tūkst. LVL) liels finansējums. Sīkāka informācija: skat. lasīt vairāk...
 Ievietots: 2013-09-25 Id=2093    lasīt vairāk...

3. studiju nedēļa

Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv