null@rpiva.lv
(LV)  English  Latvian
 

Studē tuvāk mājām - Rīgā vai kādā no astoņām filiālēm!

Piesakies studijām un pretendē uz budžeta vietām pilna laikā studijās līdz 1. augustam! Piesakies nepilna laika studijām līdz 15. augustam!
PEDAGOĢIJA (pirmsskolas, skolas, mūzikas, dejas, logopēdija), PSIHOLOĢIJA, UZŅĒMUMU VADĪBA (mārketings, biroja vadība), PERSONĀLA VADĪBA, UZŅĒMĒJDARBĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA
 Ievietots: 2014-07-15 Id=2449    lasīt vairāk...

RPIVA 20 gadi un 20 000 absolventu!

Šogad RPIVA svin 20 gadu jubileju un lepojas ar saviem 20 000 absolventiem – skolotājiem, skolu vadītājiem, psihologiem, uzņēmumu vadītājiem un uzņēmējiem visā Latvijā.
20 gadu jubilejas pasākumi 17. oktobrī:
  • plkst. 13.00 svinīgā Senāta sēde Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, Aktu zālē
  • plkst. 19.00 svinīgais koncerts Rīgas Latviešu biedrības nama Rīgā, Merķeļa iela 13, Lielajā zālē.
Dalības maksa EUR 5,00 vienam dalībniekam. Ielūgumus var iegādāties RPIVA Rīgā 100. kab. un filiālēs. Sīkāku informāciju var saņemt: RPIVA, Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 100. kab., rakstot uz e-pastu rpiva@rpiva.lv vai pa tālruni 67808010
 Ievietots: 2014-05-20 Id=2400 pieteikties...

Bezmaksas dokumentu noformēšanas dienas RPIVA!

Laikā, kad daudzās Latvijas augstskolās uzņemšana ir noslēgusies, RPIVA tuvojās saspringtākais uzņemšanas laiks. Kā katru gadu, RPIVA organizē bezmaksas dokumentu noformēšanas dienas, šogad tās būs Rīgā – 31. jūlijā, bet filiālēs – 7. vai 8. augustā (skat.: http://www.rpiva.lv/index.php?mh=atv_durvis). Atgādinām, ka pieteikties pilna laika klātienes pamatstudijām vēl var tikai līdz 1. augustam, bet nepilna laika klātienes pamatstudijām līdz 15. augustam un profesionālā maģistra un doktora studijām līdz 14. augustam.
 Ievietots: 2014-07-30 Id=2457

RPIVA organizē valsts finansētus B programmas kursus pedagoģijā!

RPIVA aicina interesentus pieteikties profesionālās pilnveides izglītības programmā "Pedagoģija" (pedagoģiskā procesa organizēšanas jautājumi). Mērķauditorija – pedagogi vai prakšu vadītāji, kuriem ir augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība atbilstošā nozarē, kuri strādā profesionālas izglītības iestādēs vai ir prakšu vadītāji profesionālās izglītības iestādēs un uzņēmumos, kas īsteno praktiskās mācības vai kvalifikācijas prakses un ir atbalstīti no darba devēju puses, īstenojot darba vidē balstītas mācības. Programmas mērķis – nodrošināt kursu dalībnieku pedagoģiskās kompetences pilnveidi. Kursu ilgums 80 stundas. Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkumu "Mācību pakalpojumi projekta "Pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas nodrošināšana, paplašinot pedagoģiskās kompetences un pedagogu noslodzes iespējas, iegūstot papildu kvalifikāciju B programmās" ietvaros" (identifikācijas Nr. IZM 2014/33/B) nolikuma 9.3. punktu nolēma līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 1. daļā "B programmas "Pedagoģija" īstenošana" ir piešķirtas Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijai. Kursi notiks RPIVA telpās, Rīgā vai kādā no 8 filiālēm. Kursu beidzēji saņems RPIVA sertifikātu. Pieteikšanās kursiem notiek RPIVA mājas lapā elektroniski, kursu uzsākšanas laiks augusta beigas vai septembra sākums. Neskaidrību gadījumā sazināties ar IZM Izglītības departamenta vecāko referenti Karīnu Brikmani (karina.brikmane@izm.gov.lv).
 Ievietots: 2014-06-17 Id=2435 pieteikties...

RPIVA Cēsu filiāle notika diskusija par uzņēmējdarbības attīstības izaicinājumiem jauno speciālistu sagatavošanā

2014. gada 3. jūnijā, RPIVA Cēsu filiālē tika organizēta diskusija par RPIVA un Cēsu filiāles iespējām uzņēmējdarbības veicināšanā. Tikšanās dalībnieki – Cēsu novada pašvaldība, uzņēmēji, RPIVA mācībspēki, studenti, absolventi. Pēc diskusijas secinājumi: jāturpina attīstīt un pilnveidot sadarbība, iespējami dažādojot sadarbības formas, piemēram, jaunu tālākizglītības programmu izstrāde atbilstoši reģiona vajadzībām, sadarbība ar pašvaldībām kopēju projektu izstrādē, studentu aktivizēšana pašvaldības problēmu izpētē.
 Ievietots: 2014-07-30 Id=2458    video...

RPIVA piedalās pasākumā "Vispasaules malēniešu salidojumā"!

Š. g. 26. jūlijā pasākumā "Vispasaules malēniešu salidojums" Jaunlaicenē pulcējās gan novadnieki, gan interesenti no citiem novadiem. Visas dienas garumā te risinājās izglītojoši konkursi, koncerti, tika rādīti uzvedumi un filmas par malēniešiem un viņu īpatnējo runu, uzstājās ar Malēniju saistīti dzejnieki un rakstnieki, varēja apmeklēt muzeju. Jaunlaicenes pamatskolā plkst. 17.30 klausītāji pulcējās uz zinātnisku semināru par novada kultūrvēsturi, tajā piedalījās RPIVA (D. Markus, S. Daume, A. Pētersone), Latvijas Zinātņu akadēmijas (R. Karnīte un S. Cimermanis), kā arī Rīgas (V. Kocere) un vietējie pētnieki, literāti (L. Brīdaka, M. Svīre) un laikraksta "Malienas ziņas" žurnālisti un interesenti. Tika nolasīts LZA prezidenta Ojāra Spārīša apsveikums, prezentēti jaunākie pētījumu rezultāti un atvērts zinātnisko rakstu krājuma "Kultūrvēstures avoti un Alūksnes novads" 2. izdevums, ko finansējusi Alūksnes novada pašvaldība. Apbrīnojama bija interese, ar kādu semināra beigās iedzīvotāji jautāja par dažādu no agrākiem laikiem saglabātu fotogrāfiju un citu materiālu autentiskumu, atšifrēšanu un izmantošanu pētījumos, par pētīšanas metodiku, bija atnesuši parādīt fotogrāfijas, piedāvāja runas ierakstus transkribēšanai. Šādas tikšanās ir liela vērtība intereses rosināšanai un padomiem kultūrvēstures izzināšanā.
 Ievietots: 2014-07-30 Id=2456    bildes...

RPIVA deju ansamblis “Pērle” dejo Kanādā!

Skanēs dziesmas, rībēs deju soļi un dziesmu svētki pulsēs skatos, skaņās, izjūtās, draudzībā un līksmībā, kad tauta no tuvienes un tālienes pulcēsies vienuviet – “Mazā Latvijā” – Hamiltonas pilsētas centrā, no 3. līdz 6. jūlijam norisinājās XIV Latviešu dziesmu svētki Kanādā.
Šajos svētkos piedalījās arī RPIVA deju ansamblis “Pērle” – JAUNDEJU SKATĒ un TAUTAS DEJU LIELUZVEDUMĀ „DEJU PINU VAINAGĀ”.
 Ievietots: 2014-07-28 Id=2455    bildes...   lasīt vairāk...

Izsludināts doktorantūras mērķstipendijas piešķiršanas konkurss!

ESF finansētā projekta "Atbalsts studijām Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas doktora studiju programmā "Pedagoģija"" (Nr. 2011/0046/1DP/1.1.2.1.2/11/IPIA/VIAA/009) ietvaros RPIVA izsludina papildus konkursu uz divām mērķstipendijām (no 2014. gada septembra līdz 2015. gada janvārim) doktora studiju programmā "Pedagoģija" studējošiem doktorantiem.

 Ievietots: 2014-07-28 Id=2454    lasīt vairāk...
Nospiediet, lai palielinātu

RPIVA kori BALTA un FORTIUS, diriģente Māra Marnauza, kormeistars Andris Pundurs, koncertmeistare Laimrota Kriumane un menedžere Sanita Madalāne piedalās 8. Pasaules koru olimpiādē!

Kamerkoris FORTIUS piedalījās 8. Pasaules koru olimpiādes oficiālās Atklāšanas ceremonijā 2014. gada 9. jūlijā Arēnā Rīga, ieskandinot pasākumu, kas mūsu Latvijā pulcējis 27 tūkstošus dziedātāju no 5 kontinentu 73 valstīm! 12. jūlijā sieviešu koris BALTA, tā mākslinieciskās vadītājas Māras Marnauzas vadībā, piedalījās Čempionu konkursā, kurš paredzēts koriem, kuri jau pierādījuši savu līmeni, uzvarot starptautiskos konkursos. Sieviešu koru kategorijā BALTA izcīnīja Zelta medaļu ar 91,25 punktiem (Zelta medaļas tika piešķirtas punktu robežās no 80,01 – 100,00). Punktu ziņā BALTA ieguva 2. augstāko novērtējumu, apsteidzot Latvijas, Somijas un Kanādas sieviešu korus. 13. jūlijā kamerkoris FORTIUS un sieviešu koris BALTA piedalījās pasaules apvienotajā korī 8. Pasaules koru olimpiādes Lielkoncertā Mežaparka Lielajā estrādē. 14. jūlijā sieviešu koris BALTA, diriģente Māra Marnauza uzstājas Pasaules koru padomes sanāksmē Mazajā ģildē, kas 14. un 15. jūlijā norisinājās Rīgā, kuru veido gandrīz simts pārstāvji no 80 valstīm. Padome apsprieda svarīgākos nozares jautājumus un dalījās pieredzē par koru kultūras attīstības tendencēm savās valstīs. Pasaules koru olimpiādes otrajā daļā no 14. līdz 19. jūlijam profesore Māra Marnauza ir Čempionu konkursu starptautiskās žūrijas eksperte, vērtējot Sieviešu vokālo ansambļu, Sieviešu kamerkoru, Jaukto vokālo ansambļu un Vīru vokālo ansambļu kategorijās.
 Ievietots: 2014-07-17 Id=2453

Pateicamies asoc. profesorei Tijai Zīriņai

Pateicamies asoc. profesorei Tijai Zīriņai par darbu jaunā Eiropas izglītības sistēmu un politikas informācijas tīkla Eurydice ziņojuma "Pamatdati par pirmsskolas izglītību un aprūpi Eiropā 2014" (Key Data on Early Childhood Education and Care 2014) sagatavošanā.
Ziņojums atklāj, ka tikai astoņas Eiropas valstis juridiski garantē bērnam tiesības uz vietu bērnudārzā drīz pēc tā dzimšanas, un gandrīz visā Eiropā pieprasījums pārsniedz piedāvājumu. Maksa par pirmsskolas izglītību būtiski atšķiras, turklāt tikai dažās valstīs, tai skaitā Latvijā, ir vadlīnijas, kas palīdz darbā ar bērniem.
 Ievietots: 2014-07-16 Id=2452    lasīt vairāk...

RPIVA sieviešu koris BALTA ieguvis zelta medaļu Pasaules koru olimpiādē!

Pasaules koru olimpiādē Latvija ir līdere iegūto medaļu skaita ziņā. Kopā mūsu valsts kori izcīnījuši 33 dažāda kaluma medaļas, starp tiem arī RPIVA sieviešu koris Balta. Pasaules koru olimpiādes 2014 čempiona titula ieguvēji – sieviešu kori: Pasaules koru olimpiādes čempions: Aarhus Pigekor, Dānija, Latvijas kori: zelta medaļas: RPIVA sieviešu koris "Balta" (diriģente Māra Marnauza), sieviešu koris "Ausma" (diriģents Jānis Zirnis); sudraba medaļas: sieviešu koris "Venda" (diriģenti Anitra Niedre un Rudīte Tālberga), sieviešu koris "Aija" (diriģente Gunta Vite).
Sveicam diriģenti M. Marnauzu un RPIVA sieviešu kori "Balta" ar iegūto zelta medaļu!
 Ievietots: 2014-07-15 Id=2450    lasīt vairāk...

Pateicība RPIVA kolektīviem par dalību 17. Baltijas valstu studentu svētkos "Gaudeamus"

Šajā vasarā Daugavpilī no 27. līdz 29. jūnijam notika 17. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki "Gaudeamus", kurā piedalījās arī RPIVA kolektīvi un studenti – kamerkoris "Fortius", sieviešu koris "Balta", deju ansamblis "Pērle" un RPIVA studentu pūtēju orķestris.
IZM ministre I. Druviete un VISC vadītāja A. Bērziņa izsaka pateicību RPIVA rektorei un visu kolektīvu vadītājiem par dalību 17. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētkos "Gaudeamus"!
 Ievietots: 2014-07-02 Id=2447    bildes...

RPIVA absolvē 170 jauno speciālistu!

Pirms Jāņiem RPIVA notika vasaras izlaidumi. Akadēmiju absolvēja 170 jauno speciālistu – skolotāji, izglītības darba vadītāji un organizāciju vadītāji, sākot no pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas līdz profesionālajai maģistra studiju programmai.
RPIVA šogad piešķīra 88 bakalaura grādus, 23 maģistra grādu, 9 diplomus par pirmā līmeņa augstākās izglītības saņemšanu un 50 otrā līmeņa īso augstākās izglītības programmu diplomu saņemšanu. Visvairāk, 147 studenti, pabeidza Pedagoģijas studiju programmas. Izlaidumā klātesošos iepriecināja akadēmijas studentu sagatavotie muzikālie priekšnesumi.
 Ievietots: 2014-07-02 Id=2446    video...   bildes...

RPIVA Pirmsskolas pedagoģijas katedras docētājas Inga Stangaine un Dagnija Vigule ieguvušas doktora grādu pedagoģijā pirmsskolas pedagoģijas apakšnozarē

2014. gada 27. jūnijā Pedagoģijas promocijas padomes atklātajā sēdē RPIVA doktorantes un Pirmsskolas pedagoģijas katedras docētājas Inga Stangaine un Dagnija Vigule aizstāvēja savus promocijas darbus pedagoģijā, kuru saturs veltīts pirmsskolēna personības attīstības aktuāliem jautājumiem. Inga Stangaine aiztāvēja promocijas darbu "Pirmsskolas vecuma bērna dialogrunas attīstība rotaļās", bet Dagnija Vigule – "Pirmsskolēna gribas īpašību veidošanās darbībās ar rotaļlietām". Promocijas darbu aizstāvēšana noritēja veiksmīgi un Pedagoģijas promocijas padomes locekļi vienbalsīgi pieņēma lēmumu par pozitīvu novērtējumu. Apsveicam promocijas darba zinātniskās vadītājas asociēto profesori Dr. paed. Agritu Tauriņu, asociēto profesori Dr. psych. Tiju Zīriņu, kā arī Ingu Stangaini un Dagniju Viguli ar pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanu pirmsskolas pedagoģijas apakšnozarē!
 Ievietots: 2014-07-02 Id=2445

Starptautiska starpnozaru konference psiholoģijā, psihofizioloģijā, pedagoģijā, mākslā

Aicinu pieteikties interesentus konferencei "Dzīves koncepta biopsiholoģiskie faktori izglītībai un veselībai’’ š. g. 24.–26. oktobrī Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā! Interesanti un inovatīvi referāti un darbsemināri psiholoģijā, medicīnā, pedagoģijā, psihofizioloģijā. Referenti un darbsemināru vadītāji no Vācijas, Lielbritānijas, Slovākijas, Austrijas, Latvijas, Lietuvas, Indonēzijas u. c. Pieteikšanās konferencei līdz 1. oktobrim RPIVA mājas lapā. Vairāk informācijas skat. lasīt vairāk...
 Ievietots: 2014-06-25 Id=2440 pieteikties...   lasīt vairāk...

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija uzsāk īstenot NORDPLUS projektu!

RPIVA PPZPI Kreativitātes pētījumu centra pētnieki un Skolas pedagoģijas katedras docētāji ir ieguvuši Nordplus finansējumu projekta Radošas skolas kultūra: radošuma sekmēšana starpnozaru sadarbībā (Projekta Nr: NPHZ-2013/10110) īstenošanai no 2013. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 31. augustam.
 Ievietots: 2013-10-10 Id=2110    lasīt vairāk...

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” atklāto konkursu

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” atklāto konkursu.
Latvijas augstākās izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā, var pieteikties finansējuma saņemšanai, lai:
  • uzaicinātu Šveices pētniekus atsevišķu lekciju vai lekciju kursu pasniegšanai,
  • veicinātu pieredzes apmaiņu augstākajā izglītībā vai zinātniskajā darbībā.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2014. gada 31. decembris vai līdz brīdim, kad ir izlietots grantu shēmas ietvaros pieejamais finansējums.
Šveices pētnieks var uzturēties Latvijā no piecām dienām līdz diviem mēnešiem. Līdz 2015. gadam Latvijai piešķirts CHF 528 411 (300 tūkst. LVL) liels finansējums. Sīkāka informācija: skat. lasīt vairāk...
 Ievietots: 2013-09-25 Id=2093    lasīt vairāk...

Brīvdienas

Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv