joachims.cubriks@rpiva.lv
(LV)  English  Latvian
 

RPIVA 8. starptautiskā zinātniskā konference

Aicinām dalībniekus peiteikties RPIVA 8. starptautiskai zinātniskai konferencei "Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā", kas veltīta “Academia-200” un Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienībā. Konference notiks 10. aprīlī.
RPIVA Pētniecības un inovāciju daļa
 Ievietots: 2015-01-27 Id=2632 pieteikties...   lasīt vairāk...

2014./2015. st. g. ziemas uzņemšanas rezultāti

Līgumu par studijām RPIVA slēgšanas laiks un vieta: 21.01.-23.01.2015. plkst. 9:30-17:00 RPIVA, Imantas 7. līnijā 1, 202. kabinetā.

1. kursa grupu saraksti
 Ievietots: 2015-01-20 Id=2627    lasīt vairāk...

RPIVA organizē kursus "Pedagoģiskās darbības pamati" (B prog.)

RPIVA aicina interesentus pieteikties profesionālās pilnveides izglītības programmā "Pedagoģiskās darbības pamati" (B prog.), 72 stundas. Mērķauditorija - personas, kuriem ir augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā nozarē un interešu izglītības pedagogi. Programmas mērķis - nodrošināt kursu dalībnieku pedagoģiskās kompetences pilnveidi. Kursu ilgums 72 stundas (9 nodarbību dienas) kursu sākums no 6. marta līdz 15. maijam. Kursi notiek RPIVA telpās, Rīgā (Imantas 7. līnija 1) piektdienās laikā no plkst. 10.00 līdz 17.00. Maksa par kursiem EUR 281.00 (var maksāt pa daļām). Kursu beidzēji saņem RPIVA Sertifikātu. Pieteikšanās kursiem notiek RPIVA mājas lapā elektroniski.

Ligita Āzena, Tālākizglītības kursu koordinatore, RPIVA
+37126688146, Ligita.azena@rpiva.lv
 Ievietots: 2015-01-05 Id=2609 pieteikties...

Nordplus programmas piedāvājums 2015

Programmas mērķis ir ieviest jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu (dalībvalstis: Dānija (arī Grenlande un Fēru salas), Somija (arī Ālandu salas), Islande, Norvēģija, Zviedrija, Latvija, Lietuva, Igaunija) izglītības sistēmās. Programma aktivitātes balstās uz vienošanos starp programmas dalībvalstīs esošajām izglītības iestādēm un organizācijām. Programma atbalsta projektus, kas veicina zināšanu ieguvi, apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu.
Nordplus programmas apakšprogrammas:
  • Nordplus Augstākās izglītības programma;
  • Nordplus Horizontālā programma.
 Ievietots: 2015-01-28 Id=2637    lasīt vairāk...

Dejas programmu studentu uzmanībai!

60secondsdance ir starptautiskais online deju konkurss 1 minūtes garām deju filmām. Konkursu kopēji producē trīs partneri: Loikka dejas filmu festivāls (FI), Dansehallerne/ScreenMoves (DK) and ScreenDance festivāls (SE). Katrai valstij būs uzvarētājs, otrās vietas ieguvējs un skatītāju balva! Tas nozīmē, ka pieteiktai pfilmai būs iespēja vinnēt visās trijās valstīs.
Pieteikumus var iesniegt līdz 2015. gada 1. februāra 23:59 (Central European Time).
Uzvarētājs: € 1500, otrā vieta: € 500. Skatītāju balva: voučers dalības maksai Loikka Dance Film Festival 2016 + 2 ielūgumi uz festivālu.
Dalība ir bezmaksas!
 Ievietots: 2015-01-28 Id=2635    video...   lasīt vairāk...

Informācija par obligāto OLS testu mobilitātes dalībniekiem

Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS) valodas novērtējums ir domāts studentiem un praktikantiem! Tiešsaistes lingvistiskā atbalsta valodas novērtējumi ir radīti lai atspoguļot Jūsu zināšanas atbilstoši Jūsu kompetencei attiecībā uz konkrēto valodu ar kuru Jūs dodaties strādāt vai studēt mobilitātē. Kāds ir Erasmus+ OLS mērķis? Erasmus+ ir jauna ES programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta laikposmam no 2014-2020. Erasmus+ piedāvā iespējas studēt, iet praktikā, iegūt darba pieredzi ārvalstīs, un viens no tās stratēģiskiem mērķiem ir stiprināt valodas zināšanas un atbalstīt valodu apguvi. Erasmus+ OLS piedāvā tiešsaistes valodu novērtējumus (obligātos) un valodu kursus Erasmus+ mobilitātes aktivitātes dalībniekiem kam viena no šīm valodām būs galvenā apmācībās / darbā: vācu, angļu, spāņu, franču, itāļu un holandiešu.
Mobilitātes dalībnieka novērtējuma testa rokasgrāmata
Sīkāka informācija par OLS Eiropas Komisijas mājas lapā
 Ievietots: 2015-01-28 Id=2634    video...

Cien. profesori un asociētie profesori!

2. februārī plkst. 10:00 LU Lielajā aulā notiks Latvijas augstskolu profesoru asociācijas konference.
 Ievietots: 2015-01-23 Id=2629

RPIVA emeritus docentam Jānim Kaijakam Lielajā mūzikas balvas DNB bankas speciālbalva

Apsveicam mūsu akadēmijas emeritus docentu, diriģentu, pedagogu, komponistu Jāni Kaijaku ar piešķirto DNB bankas jaunizveidoto speciālbalvu "Par talantu audzināšanu"!
Jaunās balvas mērķis ir godināt cilvēku, kurš neapstājas pie sasniegtā, bet, daloties savā pieredzē, māca vai atbalsta jaunos talantus, tā vairojot Latvijas kultūras bagātību. Jānis Kaijaks intervijā Inesei Lūsiņai atzīst, ka vienmēr vēlējies ieaudzināt un iemācīt, pirmkārt, lai diriģents būtu godīgs pret sevi un mūziku, otrkārt – diriģēšanas tehniku, treškārt – saskarsmes kultūru darbā ar orķestri.
(Foto - Karīna Miezāja, Latvijas avīze 2015)
 Ievietots: 2015-01-21 Id=2628

RPIVA dalība Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanas projektā

Latvijas prezidentūras laikā (2015. gada pirmajā pusgadā) RPIVA sadarbībā ar Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federāciju īstenos Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” projektu “Šodienas izglītība nākotnes sabiedrības attīstībai”.  Projektu izstrādāja RPIVA Pētniecības un inovāciju daļas vadītāja Aija Kļaviņa kopā ar Inovācijas un attīstības prorektori Dainu Voitu. Kopumā konkursa ietvaros tika iesniegti 48 projektu iesniegumu, no kuriem projekts “Šodienas izglītība nākotnes sabiedrības attīstībai”  tika novērtēts, kā piektais labākais no 10 apstiprinātajiem.
Projekta mērķis ir iepazīstināt Latvijas un starptautiskos izglītības speciālistus un sabiedrību ar jaunākajām iekļaujošās izglītības tendencēm Latvijā un Eiropā, lai pilnveidotu resursu nodrošinājumu valsts, sabiedriskā un privātā sektora pārstāvjiem iekļaujošās izglītības politikas īstenošanai. Projekta pasākumi notiks visos Latvijas novados, kur RPIVA filiālē tiks organizēti starptautiski semināri.
Pirmā tikšanās ar filiāļu vadītājām notika 8. janvārī.
 Ievietots: 2015-01-13 Id=2626    bildes...   lasīt vairāk...

Izlaiduma pasākums Cēsīs

9. janvārī 53 vidzemnieki Cēsīs saņēma RPIVA diplomus par sekmīgi realizētu izvēlēto studiju programmu. Absolventu vidū gan pirmsskolas pedagogi, gan pirmsskolas un sākumskolas skolotāji, gan arī komercdarbības speciālisti. Viņus sveica akadēmijas rektore, profesore Dace Markus, programmu direktores Vladislava Uršuļska un Antra Randoha un Cēsu filiāles vadītāja Mārīte Raudziņa, vēlot veiksmi profesionālajā darbībā, turpināt uzsāktos pedagoģiskos un psiholoģiskos pētījumus un mīlēt savu izvēlēto profesiju, ticot, ka darāt lielisku un vajadzīgu darbu. Absolventus un visus svētku dalībniekus sveica arī Cēsu pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Lolita Kokina. Viņa atzinīgi vērtēja pašvaldības 20 gadu sadarbību ar RPIVA jauno speciālistu sagatavošanā, kā, piemēru minot, Cēsu 4. PII, no kuras šodien uzreiz četras jaunās skolotājas saņem diplomus. Svētkiem īpašu noskaņu deva Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas saksofonistu kvartets Zinta Žvarta vadībā.
Pasākumā absolventi pauda patiesu prieku un teica atzinīgus vārdus par studiju saturu, studiju procesa organizāciju, mācībspēku devumu, kā arī to, ka patīk mācīties, ka daudzi ir jaunu izaicinājumu priekšā.
 Ievietots: 2015-01-12 Id=2624    bildes...

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas skolotāju programmu absolventi strādā izvēlētajā profesijā

Rudens periods augstskolās ir laiks, kad katrs studiju virziens izvērtē virziena aktualitāti un attīstību Latvijas attīstības interešu un izglītības attīstības kontekstā, analizējot studiju virziena programmu saturu, kvalitāti un atbilstību darba tirgus pieprasījumam. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija (RPIVA) realizē studiju virzienu Izglītība, pedagoģija un sports, kurš pirms diviem gadiem tika akreditēts uz sešiem gadiem – garāko akreditācijas termiņu, kādu virziens var saņemt. Studiju virziena darbība vērsta uz kvalificētu skolotāju, izglītības vadītāju un pedagoģijas speciālistu sagatavošanu visos studiju līmeņos (1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības, bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās pilna un nepilna laika studijās) Rīgā un valsts reģionos...
 Ievietots: 2015-01-10 Id=2619    lasīt vairāk...

Akcija "No sirds uz sirdi" Alūksnes filiālē

6. janvārī, Zvaigznes dienā, RPIVA Alūksnes filiāles studenti un vadītāja A. Pētersone ar studentu un darbinieku sarūpētajām dāvanām devās uz Alūksnes slimnīcas Bērnu nodaļu. Akcijas „No sirds uz sirdi” sarūpētās dāvanas iepriecināja mazos pacientus. Īpaši priecīgs par krēsliem atpūtas istabai bija medicīniskais personāls un bērnu māmiņas. Lai veselīgs un laimīgs visiem Jaunais gads!
 Ievietots: 2015-01-09 Id=2618    bildes...

Atzinība mūsu absolventiem 2014. gada nogalē!

Kocēnu novada domes atzinība studiju programmas Mūzikas skolotājs absolventam Renāram Veļičko!
Renārs Veļičko, Kocēnu pamatskolas mūzikas skolas skolotājs, divu skolas koru diriģents, vokāli instrumentālā ansambļa vadītājs un ģitārspēles skolotājs, 2014 gada nogalē, saņēma Kocēnu novada domes Goda rakstu pat nopelniem un nesavtīgu devumu novada goda un slavas vairošanā! APSVEICAM!
 Ievietots: 2015-01-09 Id=2617

Balvas mūsu absolventiem 2014. gada nogalē!

Jelgavas pašvaldības tituls Eiropas gada cilvēks – studiju programmas Mūzikas skolotājs absolventei Artai Jurgenovskai!
Arta Jurgenovska (studiju laikā – Arta Jaunzeme) ir Jelgavas 4. vidusskolas mūzikas skolotāja un vairāku skolēnu koru diriģente. 2014. gada vasarā, 8. Pasaules koru olimpiādē, sacenšoties pasaules 20 labāko bērnu koru kategorijā, Jelgavas 4. vidusskolas bērnu koris ieguva čempionu titulu! Bet gada nogalē, Jelgavas pilsēta, iegūstot titulu „Eiropas gada pašvaldība 2014”, Eiropas gada cilvēka titulu piešķīrusi pieciem jelgavniekiem, to vidū – Jelgavas 4. vidusskolas bērnu kora diriģentei Artai Jurgenovskai! APSVEICAM!
 Ievietots: 2015-01-09 Id=2616

Balvas mūsu absolventiem 2014. gada nogalē!

Rīgas interešu izglītības balva nominācijā Par ieguldījumu interešu izglītībā studiju programmas Mūzikas skolotājs absolventei - Ievai Mezītei!
Ieva Mezīte (studiju laikā – Ieva Ciekure) – Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas mūzikas skolotāja, kopā ar diriģentu un mūzikas skolotāju Kārli Hammeru, ir arī Valsts vācu ģimnāzijas jauniešu jauktā kora diriģente. 2012. gadā Ieva saņēma ģimnāzijas Alberta balvu nominācijā – „Smaidīgākā skolotāja”, bet 2014. gadā, par darbu ar Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas 7.–9. klašu kori un jauniešu kori Verdandi, Rīgas interešu izglītības balvu nominācijā Par ieguldījumu interešu izglītībā. APSVEICAM!
 Ievietots: 2015-01-09 Id=2615

RPIVA rektore Dace Markus piedalījās diskusijā par reģionālās politikas jautājumiem

Pēc Eiropas Komisijas aicinājuma 8. janvārī rektore Dace Markus piedalījās „Dialogā ar komisijas priekšsēdētāja pirmo vietnieku F. Timermanu, komisijas priekšsēdētāja vietnieku V. Dombrovski un komisāri reģionālās politikas jautājumos K. Krecu”. Dialoga laikā oficiālie pārstāvji stāstīja par jaunās Eiropas komisijas prioritātēm (1. Nodarbinātību, izaugsmi un investīcijām; 2. Digitālo vienoto tirgu; 3. Enerģētikas savienību un klimatu; 4. Iekšējo tirgu; 5. Ekonomisko un monetāro savienību; 6. Eiropas Savienības un ASV brīvo tirdzniecību; 7. Tiesiskumu un pamattiesībām; 8. Migrāciju; 9. Eiropas Savienības dalību pasaules norisēs; 10. Demokrātiskām pārmainām.), atbildēja uz jautājumiem par investīciju sistēmu, ES ekonomiskajām prioritātēm, enerģētikas savienību un problēmām, par iekšējo tirgu, investīciju politiku un strukturālajām reformām, kā arī pauda vienotu nostāju, atbalstot Ukrainas tautas centienus. Rektore pasākumā nofotografējās kopā ar Alūksnes novada plašo pārstāvju komandu.
 Ievietots: 2015-01-09 Id=2614

RPIVA prorektore Daina Voita "Liela daļa doktoru disertāciju balstās uz Vīnes testu sistēmu…"

Laikrakstā ‘’Izglītība un Kultūra’’ (18. decembrī 2014. gadā) bija publicēts Ilzes Brinkmanes raksts ‘’Laboratorijā studenti iegūst augstus ticamības rādītājus’’.
"Liela daļa doktoru disertāciju balstās uz Vīnes testu sistēmu (VTS), jo tā ir unikāla. Protams, tās izmantošana maģistra darbos ceļ gan studenta zināšanu, gan paša pētījuma līmeni. Tāpat tos var izmantot izglītības iestādēs, kopīgi veidot projektus,” skaidro Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) asociētā profesore Daina Voita Mūzikas un dejas katedras pedagoģijas maģistrantūras studentiem...
 Ievietots: 2015-01-07 Id=2613    bildes...   lasīt vairāk...

Ēnā palikusī mūžizglītība

Tikko izskanējušie pedagogu protesti pret zemajām algām, diskusijas par lauku skolu slēgšanu vai neslēgšanu, tāpat arī runas par Latvijas augstākās izglītības sistēmas tālāko attīstību ir aizēnojušas tādu nozīmīgu izglītības veidu kā mūžizglītība. Atšķirībā no formālās izglītības (skola, arodskola un augstskola), mūžizglītība jeb neformālā izglītība ir process visas cilvēka dzīves garumā, pielāgojoties mainīgām vajadzībām iegūt zināšanas, prasmes un pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm un vajadzībām. Mūžizglītība ļauj iegūt zināšanas neatkarīgi no cilvēka vecuma, dzimuma, iepriekšējās izglītības, dzīves vietas, ienākumu līmeņa, etniskās piederības un funkcionāliem traucējumiem...
 Ievietots: 2015-01-06 Id=2611    lasīt vairāk...

Piešķirta RPIVA Rektora gada balva

RPIVA Rektora gada balva par pašaizliedzīgu akadēmisko darbību 2014. gadā tika piešķirta Vadībzinātņu katedras vadītājam, profesoram Dr. paed. Ivaram Muzim. Sirsnīgi sveicam laureātu!
 Ievietots: 2015-01-05 Id=2610

29. decembrī RPIVA Bērna valodas pētījumu centrā notika darbseminārs

RPIVA Bērna valodas pētījumu centra (BVPC) zinātnieki 29. decembrī tikās darbseminārā, lai palūkotos paveiktajā 2014. gadā un vienotos par tuvākajā nākotnē darāmo. BVPC darbinieki ir iesnieguši Norway Grant konkursam projektu kopā ar Tromso un Oslo Universitāti, kā arī ar Latvijas partneriem. BVPC darbinieki strādāja četros zinātniskos projektos. VPP apakšprojektā veicām kultūrvēsturiskus pētījumus, pabeidzot „Nacionālās identitātes” programmu, bet jau gada pēdējos trīs mēnešos iesaistījāmies jaunajā VPP programmā „Letonika” un sākām plašus bērnu valodas pētījumus Latvijā. Vienlaikus īstenojām divus RPIVA iekšējo grantu projektus A. Vulānes un D. Markus vadībā. Rezultātā izdošanai sagatavots ilustrēts zinātnisko rakstu krājums „Bērnu valoda 21.gs. Latvijā”. Krājuma recenzentes Dr.philol. R. Kvašīte (Lietuva) un Dr.philol. M. Mikališina (Polija). Tieši Varšavas Universitāte ir jaunākais BVPC sadarbības partneris, decembra sākumā notikušajā vizītē BVPC pētnieki iepazīstināja poļu kolēģus ar jaunākajām RPIVA publikācijām un vienojās par tipoloģiskiem bērnu valodas pētījumiem, t.sk. par poļu un latviešu bērnu krāsu uztveri. Darbseminārā tika apspriesta arī kolēģu un studentu piedalīšanās Norvēģijas vizīšu stipendiju konkursā. BVPC 2014. gadā publicētas arī divas monogrāfijas: D.Markus un Dz. Bondas „Ievads fonoloģijā” un D. Augstkalnes, I. Stangaines un D. Dzinteres Bērnu komunikatīvās kompetences attīstība”. Būtiski papildināta elektroniskā latviešu bērnu valodas datu bāze, izstrādāta „Bērnu valodas” studiju kursa Moodle versija viena kredītpunkta apjomā, kā arī publicēti vairāki raksti un nolasīti referāti.
 Ievietots: 2015-01-05 Id=2607

Izlaidums RPIVA Tukuma filiālē

19. decembra pievakarē koši eglē mirdz svecītes un gaiša svētku noskaņa valda RPIVA Tukuma filiālē. Diplomus par augstāko izglītību saņem 23 jaunie speciālisti, profesionālā bakalaura studiju programmā „Pirmskolas un sākumskolas skolotājs” un pirmā līmeņa augstākās izglītības studiju programmā „Komercdarbības organizācija”. Absolventus sirsnīgi sveic RPIVA rektore, profesore Dr.habil.philol. Dace Markus, studiju programmas „Pirmskolas un sākumskolas skolotājs” direktore Vladislava Uršuļska un pirmā līmeņa augstākās izglītības studiju programmā „Komercdarbības organizācija” direktore Dace Kazāka, Tukuma filiāles vadītāja Jolanta Batina. Absolventi saka paldies RPIVA rektorei, mācību spēkiem un filiāles darbiniekiem.
 Ievietots: 2015-01-05 Id=2605    bildes...

Ziemassvētku pasākums Tukuma filiālē

18. decembrī Tukuma filiālē klusā un mierīgā atmosfērā notika Ziemassvētku pasākums, kurā Ziemassvētku burvību mums atklāja Tukuma Ernesta Birznieka-Upīša 1. pamatskolas dramatiskā pulciņa bērni, kā arī jaunus talantus atklāja RPIVA studentu priekšnesumi. Pasākuma gaitā virmoja pozitīvas emocijas, dziesmas, dzejoļi un sirsnīgi vēlējumi viens otram, proti, nezaudēt ticību, cerību un mīlestību, kas dod spēku iesākto pabeigt līdz galam. Mēs novēlam:
„Pirms iededz sveci egles zarā,
Dedz svētku liesmu sirdī savā
Ar piedošanu, sapratni,
Ar mīlestības dzirksteli
Un tici - tas ir Tavā varā
Nest gaismu, kā to sveces dara...”
Ieklausies Ziemassvētkos...
Ieklausies sirdī...
Ieklausies mīlestībā un glabā šo dziesmu sevī...
Un tici...
Jo mīlestība paliek pie tā, kas tai tic!”
 Ievietots: 2015-01-04 Id=2606

ERASMUS+ programmas 2015. gadam

Erasmus+ augstākās izglītības starptautisko projektu iespējas 2015. gadā:
  • Kopīgo maģistrantūras programmu īstenošana (KA1) 
  • Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs (KA)
  • Žana Monē programma
 Ievietots: 2014-12-01 Id=2585    lasīt vairāk...

20. studiju nedēļa

Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv