(LV)  English  Latvian

RPIVA rīko pirmo Starptautisko nedēļu

No 24. aprīļa līdz 28. aprīlim Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija rīko pirmo Starptautisko nedēļu (International Week), kuras ietvaros akadēmiju apmeklēs Austrijas, Igaunijas, Nīderlandes, Polijas, Spānijas un Turcijas augstskolu akadēmiskais un administratīvais personāls, pārstāvot tādas jomas kā pirmskolas un pamatskolas pedagoģija, mūzikas pedagoģija, dabas zinātnes, informāciju tehnoloģijas un ekonomika. Starptautiskās nedēļas ietvaros notiks vieslekcijas, darba grupas un tikšanās ar RPIVA administratīvo un akadēmisko personālu.
Otrdien, 25. aprīlī plkst. 13.20 (105. aud.) plānots pasākums “Atklāj manas kultūras garšu!” (International Dinner - "Explore the taste of my culture"), aicinot iepazīties ne tikai ar viesu pārstāvēto valstu tradīcijām un ēdieniem, bet arī neformālās sarunās ar starptautisko sadarbības augstskolu koordinatoriem uzzināt par viņu pārstāvēto augstskolu, valsti un apmaiņas studiju iespējām.
Vieslekcijas (angļu valodā):
  • 25.04. plkst. 11.50 (220.aud.) Mobilā mācīšanās un interneta orientēta mācīšanās (Mobile Learning and Web-Based Learning) - Erhan Sur, Sinop University, Turcija;
  • 25.04. plkst. 18.00 (215.aud.) Ekonomika var izskaidrot visu! (Economics can explain everything!) Bartlomiej Suchodolski. Grāmatvedība Polijā un pasaulē. (Accounting in Poland and in the world). Monika WakulaSiedlce University of Natural Sciences and Humanities, Polija;
  • 26.04. plkst. 12.00 (309.aud.) Šūpošanās dziedāšanas pieeja (The swinging singing approach) - Harrie Poulssen, Hogeschool Katholieke PABO Zwolle, Nīderlande;
  • 26.04. plkst. 10.10 (315.aud.) Fizikas eksperimenti: optika, hologrāfija un ultraskaņa (Physical experiments in Optics, Holography and Ultrasonic.) - Franz Natschlaeger, University College of Education of the Diozese of Linz, Austrija. 
Laipni aicināti visi studenti un personāls!
Programma pielikumā lasīt vairāk...!
Vairāk informācijas: Inga Biļko, RPIVA Attīstības un starptautisko sakaru daļa, 101B, e-pasts: inga.bilko@rpiva.lv
   lasīt vairāk...  Ievietots: 2017-04-20

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā 6. un 7. aprīlī norisinājās 10. starptautiskā zinātniskā konference TEORIJA PRAKSEI MŪSDIENU SABIEDRĪBAS IZGLĪTĪBĀ

6. un 7. aprīlī Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā (RPIVA) notika 10. starptautiskā zinātniskā konference "Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā". Konferences atkāšanā RPIVA Rektores p.i. Irina Degtarjova uzrunāja vairāk kā 100 starptautiskās zinātniskās konferences dalībniekus no Latvijas, Polijas, Somijas, Austrijas, Čehijas, Vācijas, Krievijas un Grieķijas, Spānijas.

Dr. Mika Risku no Izglītības vadības Institūta, Jivaskilas Universitātes (Somija) konferences dalībniekus iepazīstināja ar stratēģiski pedagoģisko vadību kā mūsdienu sabiedrības vajadzību instrumentu, ka arī aktualizēja būtisko Somijas izglītības sistēmā.
Savukārt Dr. phil. Džoels Šmits no Radošuma un inovāciju institūta Lietišķā menedžmenta Universitātes (Vācija) rosināja konferences dalībniekus izprast radošumu izglītībā, tā ieguvumus starpkultūru mijiedarbībā.

Bet RPIVA profesore Dr.paed. Zenta Anspoka  pievērsa uzmanību izglītības satura reformām un ar skolotāja profesionalitāti saistītiem jautājumiem.

Starptautiskajā  zinātniskajā  konferencē darbs noritēja 5 paralēlās sekcijās: “Pedagoģija un izglītības vadība: teorija un jauni izaicinājumi”,  “Tradicionālais un inovatīvais pirmsskolas, skolas un augstskolas pedagoģiskajā procesā”, “Teorija un prakse psiholoģijas un garīgās veselības attīstībā”, “Mākslas pedagoģijas, psiholoģijas un fiziskās, garīgās veselības mijsakarība”. Konferences pirmā diena bija radošo darbnīcu piesātināta, kuras vadīja RPIVA vadošie pētnieki un pētnieki. Piecās radošajās darbnīcās konferences dalībnieki iepazina dažādas testu metodes, kuras pieejamas RPIVA, kā arī uzzināja par RPIVA notiekošiem Eiropas finansētiem projektiem.

Savukārt konferences otrajā dienā tās dalībniekiem tika nodrošināta iespēja piedalīties Dr. phil. Džoela Šmita vadītajā radošajā darbnīcā “Pašrefleksijas vērtējums mācīšanas un mācīšanās kontekstā”, kā arī noklausīties Dr. Mika Risku atklāto lekciju par Izglītības vadību Somijas izglītības sistēmā.

Starptautiskā zinātniskā konference iedvesmoja tās dalībniekus arī turpmākai zinātniskai darbībai un savstarpējai sadarbībai zinātnes jomā.

Paldies par dalību konferencē!
   bildes...  Ievietots: 2017-04-10

RPIVA organizē divu dienu kursus Brīvdabas pedagoģijā

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija piedāvā 2 dienu kursus "Brīvdabas pedagoģijas principi un metodes" (A programma) no 2017. gada maija Alūksnē, Bauskā, Jēkabpilī, Madonā, Kuldīgā, Rīgā, Tukumā, Ventspilī.

Programmas vadītāja, lektore – Anita Ieriķe,  angļu valodas skolotāja, starptautisku izglītības projektu vadītāja, Zviedrijas brīvdabas organizācijas "Friluftsframjandet" stipendiāte.

Kursu laikā lektore iepazīstinās ar Brīvdabas pedagoģijas pamatnostādnēm, principiem un darba metodēm pirmsskolā un pamatskolā.

Kursu "Brīvdabas pedagoģijas principi un metodes" nodarbībās veltīsim laiku gan teorētiskajām zināšanām, gan praktiskajām nodarbībām – spēlēm, rotaļām, pētījumiem un eksperimentiem – brīvā dabā. Kursā runāsim par cilvēka dzīves vērtībām un izpratni par norisēm dabā, kas veidojas agrīnā bērnībā. Mūsdienās daudzu bērnu saskare ar dabu ir visai fragmentāra, un ir nepareizi cerēt, ka mīlestību un pietāti pret to izdosies iemācīt skolā, ieliekot visiem rokās planšetdatorus. Lai veidotos cilvēka saikne ar dabu, jāmācās ārpus telpām. To sauc par brīvdabas pedagoģiju, kas ir populāra Skandināvijā un citās zemēs, bet nu iedvesmo arvien vairāk pedagogu un vecāku arī Latvijā.

Grupa tiks atvērta, ja būs pieteikušies vismaz 20 kursu dalībnieki.

Kursu maksa EUR 40.

Pielikumā kursu programmas aprakts: PDF

Reģistrēties var šeit: Pieteikuma anketa
pieteikties...   lasīt vairāk...  Ievietots: 2017-04-05

Aicinām piedalīties starpaugstskolu seminārā Kreativitātes izpēte Latvijā: paveiktais un attīstības perspektīvas

2017. gada 20. aprīlī plkst. 16.00 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā, Rīgā, Imantas 7. līnija 1,  308. auditorijā
   lasīt vairāk...  Ievietots: 2017-04-10

RPIVA Gaudeamus orchestra koncerts – koncerts ar trīskārtēju pievienoto vērtību.

Kultūras un tautas mākslas centrā Mazā Ģilde 25. marta pēcpusdienā izskanējušais Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas kamerorķestra Gaudeamus orchestra koncerts bija ar trīskārtēju pievienoto vērtību.
   lasīt vairāk...  Ievietots: 2017-03-27

RPIVA organizē tālākizglītības kursus dejā

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija aicina deju un ritmikas skolotājus uz pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursiem Rīgā, Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, Kuldīgā, Madonā, Jēkabpilī, Ventspilī, Tukumā.
Kursus vadīs RPIVA studiju programmas "Deju un ritmikas skolotājs" deju pasniedzēja, mākslas maģistre, seno deju grupas BALLARE vadītāja Guna Ezermale.
Reģistrēšanās kursiem "Deja cauri gadsimtiem" (18 stundas) Pieteikšanās anketa
Reģistrēšanās kursiem „Tautu skatuviskā deja” (18 stundas) Pieteikšanās anketa
Maksa par tālākizglītības kursiem – 75 eiro. Kursu dalībnieki saņems RPIVA apliecības par dalību pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursos. Grupa tiks atvērta, ja būs pieteikušies 10-15 kursu dalībnieki.
Kursu programmas vadītāja: Guna Ezermale (guna.ezermale@inbox.lv). Kontaktpersona: Kristīne Strūberga (tālr. 67860657, 27893959, e-pasts: (kristine.struberga@rpiva.lv).
Kursu programmas
   lasīt vairāk...  Ievietots: 2017-02-20
Investor in Excelence
SEB
Office 365
Nacionālā ziņu aģentūra LETA
Esfondi
KPFI projekti
null@rpiva.lv